Rik Harmsen

Rik Harmsen

Partner / advocaat bij IMMIX Advocaten

Grotere aansprakelijkheidsrisico’s mogen niet leiden tot een hogere beloning voor bestuurders en toezichthouders

20 maart 2016

Bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector maken zich na de Meavita-uitspraak van de Ondernemingskamer steeds meer zorgen over hun aansprakelijkheidsrisico’s. Dat is niet ten onrechte, want de eisen die aan het functioneren van deze bestuurders en toezichthouders worden gesteld zijn niet lichter dan in de private sector. In één opzicht heeft men in de semipublieke sector zelfs een lastiger taak. In de semipublieke sector wordt het speelveld niet zelden bepaald door grillige Haagse wensen. Lees meer…

Het syndroom van Stendhal

16 maart 2016

Stefan Duchateau
Toen de Franse auteur Stendhal (dat is slechts een pseudoniem, maar dat doet er nu niet toe) in 1871 voor het eerst een wandeling maakte in Firenze, viel hij pardoes in zwijm. Nadien verklaarde hij dermate aangegrepen te zijn door de veelheid aan kunst in deze prachtige stad dat het voor hem onmogelijk was om zoveel schoonheid in een keer emotioneel te verwerken. In de medische geschiedenis blijken er overigens slechts een zeer beperkt aantal gevallen bekend te zijn waarin een dergelijke psychische toestand effectief tot een appelflauwte heeft geleid, maar toch volstond dit om geboekstaafd te worden als een waar syndroom. Dansend op de dunne lijn tussen Wahrheit und Dichtung zijn er wellicht ooit nog grotere acrobatieën vertoond … Aan deze korte lijst van betwijfelbare vaststellingen is echter op donderdag 10 maart een belangwekkende en onmiskenbare waarneming toegevoegd, waardoor iedere gerede twijfel over het al dan niet geveinsde karakter van dit syndroom, op volkomen objectieve en overtuigende wijze werd weerlegd.
Lees meer…

De mogelijke gevolgen van een Brexit

14 maart 2016
Kennisbank

Frank Vranken
De dreiging van een potentiële “Brexit”, ofwel een Britse uittreding uit de Europese Unie, heeft nu al een invloed op de euro, waardoor de eenheidsmunt sterker wordt ten opzichte van het pond sterling, maar zwakker tegenover de dollar. Sommigen beschouwen de euro wellicht als een veilige haven ingeval het Britse pond serieus in de problemen komt in aanloop naar het referendum van 23 juni. Maar het besluit van de Britten zal de euro in meerdere opzichten kwetsbaarder maken, wat materiële gevolgen zal hebben voor de rest van de EU.
Lees meer…

Nog steeds tekortkomingen bij accountantscontrole

11 maart 2016

Op 3 maart 2016 heeft The International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), het internationale samenwerkingsverband van onafhankelijke accountantstoezichthouders, haar 4e Inspection Findings Survey Report gepubliceerd over de uitkomsten van inspecties door IFIAR-leden. De belangrijkste conclusie is dat de geconstateerde tekortkomingen aanhoudend zijn en vergelijkbaar met eerdere jaren.

Lees meer…

Eppur si muove

10 maart 2016

Stefan Duchateau
Het hoeft niet altijd helemaal waarheidsgetrouw te zijn. Mark Twain gaf ons hiervoor al de nodige aanwijzingen: “Never let the truth interfere with a good story”. Of de beroemde woorden Eppur si muove effectief door Galileo Galilei zijn uitgesproken mag dan al sterk betwijfeld worden. Maar ze pasten nu eenmaal zo perfect in de context van het verhaal, dat ze hiermee hun plaats in de geschiedenis voor eeuwig veilig wisten te stellen. De grote Italiaanse astronoom, die begrijpelijkerwijze liever uit de folterkelders van de inquisitie weg wenste te blijven, kon zo de geit en de kool sparen. Hij wist tegelijk het vege lijf te redden en zijn heliocentrische theorie trouw te blijven. Wij hebben deze woorden dikwijls gemompeld toen de beurzen in januari en februari een meer dan frisse snoekduik maakten en hiermee de doemdenkers vrije baan gaven met hun ontmoedigende analyse. Ze hadden in de voorbije jaren maar al te dikwijls in het zand moeten bijten en maakten nu gretig gebruik van de situatie om u iedere kans te ontzeggen op een potentieel herstel. Maar we hebben niet toegegeven aan hun zwaarmoedige juk en mompelden ongehoord: Eppur si muove.
Lees meer…

Jan van Koningsveld: “Volstrekt onbegrijpelijk dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan offshore-vennootschappen”

06 maart 2016
Kennisbank

Michel Klompmaker
We spraken onlangs met Mr. Dr. Jan van Koningsveld, die gefascineerd is door offshore-vennootschappen (OSV’s). Van Koningsveld geldt als een expert met veel praktische ervaring op het gebied van buitenlandse rechtspersonen, zoals trustkantoren en offshore dienstverlening. Hij onderzoekt met name de fraudeaspecten van OSV’s. Van Koningsveld zal overigens op 2 juni in de ochtend als keynote spreken over de risico’s van transacties met offshore-vennootschappen tijdens het Risk & Compliance Congres in Baarn.
Lees meer…

Inmiddels meer dan 3 miljoen klanten bij staatsbank SNS

03 maart 2016

Vandaag presenteerde SNS Bank haar jaarcijfers over 2015 en boekte een nettowinst van € 348 miljoen. Belangrijker wellicht is dat de kaap van 3 miljoen klanten is overschreden. De bank presenteert zich graag met de benadering “Bankieren met de menselijke maat” en heeft als ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Medio 2016 beslist de minister van Financiën over de toekomst van de bank. Lees meer…

Mogelijk ruim 4 miljard euro garantie vanuit Nederland voor Europees afwikkelingsfonds probleembanken

01 maart 2016

Zoals binnen de Europese Bankenunie in december 2013 overeengekomen en medegedeeld aan de Tweede en de Eerste Kamer, gaan de lidstaten van de Bankenunie een garantie bieden aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF). Over de uitwerking daarvan zijn afgelopen december de laatste afspraken gemaakt door de ministers van Financiën van de 28 EU-landen.
Lees meer…