Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Photo: https://pixabay.com

Bank op de vingers getikt door de rechter in verband met opzeggen bankrelatie

28 oktober 2020
Kennisbank

Dat de Wwft meerdere banken wat nerveus gemaakt heeft is duidelijk. Honderden, zo niet duizenden medewerkers werden en worden “ingevlogen” om te voorkomen dat bankinstellingen weer met onnodige boetes geconfronteerd worden. De toezichthouders en de overheid liggen op de loer. Maar mogen banken dan zomaar een bankrelatie opzeggen met een beroep op de Wwft? Interessante en relevante vraag lijkt ons, vandaar dat we het vonnis van de Rechtbank Amsterdam hieronder integraal publiceren, omdat in dit geval Van Lanschot Kempen Wealth Management nv teruggefloten is door de rechter. Het betreft Zaaknummer C/13/688571/KG ZA 20-733, uitspraak 24 september 2020, publicatiedatum 21 oktober 2020.  Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

Succesvol afscheid en een dragelijke transitie

23 oktober 2020
Kennisbank

Ron Brummans

Organisaties worden steeds meer ecosystemen waarin gemanoeuvreerd wordt en waarin het steeds meer gaat om welbevinden, persoonlijke groei en transities van diverse levensfases van werknemers. Organisaties zetten de mens centraal. Dat blijkt ook nodig te zijn in ‘common sense situaties’, omdat er nog altijd van alles misgaat. Kortom, leiderschap is aan verandering onderhevig. Verbazingwekkend is het als de verhalen voorbij komen over hoe ontslag soms nog altijd in de praktijk gaat. Voor velen een reden om blij te zijn dat ze eigen baas zijn. Iemand na twintig jaar jaar trouwe dienst via WhatsApp de laan uit sturen: het overkwam een professional uit mijn eigen netwerk. Met een mengeling van verontwaardiging over deze nogal brute ontslagmethode en compassie voor waar hij mee te maken had, zat ik aandachtig te luisteren. 
Lees meer…

Photo: ZM De Koning - 03

Koning Willem-Alexander vergaloppeert zich weer eens…

17 oktober 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gisteren in de namiddag begon het eigenlijk al. De vice-premier Hugo de Jonge stond in zijn hemd toen hem tijdens de wekelijkse persconferentie een vraag gesteld werd over de vakantie van de Koning. Premier Mark Rutte wist ervan maar De Jonge niet. De Rijksvoorlichtingsdienst kwam gisteravond om 20.46 uur met het volgende persbericht (RVD, nr.202) naar buiten in de vorm van een mededeling namens Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima: “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”  Is dit de eerste keer dat de maatschappelijke antenne bij de Koninklijke Familie even uit stond of kwam dit al vaker voor?   Lees meer…

Grip op onzekerheid bij funderingsrisico

14 oktober 2020
Kennisbank

Aleksandra Podwapinska & Michel Klompmaker

Op donderdag 17 september werd het derde RiskCongres Lokaal Bestuur georganiseerd in het Provinciehuis te Utrecht. Het hoofdthema was “Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed”. Naast de heersende COVID-19 crisis zijn er nog andere belangrijke problemen die opgepakt zouden moeten worden. Eén van die problemen is het gevolg van de klimaatverandering met indirecte impact op het milieu, het grondwaterpeil en dus ook op vastgoed, waarbij vooral de fundering in beeld komt. De berekeningen van het van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), komen uit op circa 1 miljoen woningen in Nederland waarvoor dit geldt. Ook het huis van de eerstgenoemde redactrice van dit artikel, Aleksandra, dat ze samen met haar man een paar jaar geleden gekocht heeft in Assendelft in de regio Zaanstad, staat in een risicogebied en dus trok het onderwerp haar bijzondere aandacht. Hier volgt het verslag van de lunchworkshop, met als titel “Grip op onzekerheid bij funderingsrisico”, die werd verzorgd door medewerkers van Momentum Technologies en Arcadis. Lees meer…

En wat deden de autoriteiten?

10 oktober 2020
Kennisbank

Geert Vermeulen

De FinCEN files hebben de afgelopen weken voor de nodige beroering gezorgd. Er is een enorme hoeveelheid geheime informatie over verdachte transacties naar buiten gekomen en we zijn nog wel even bezig om deze te verwerken. De focus van de meeste artikelen ligt hierbij op waar het mis is gegaan bij de banken. En zoals bij veel van deze X-leaks, Y-papers en Z-files zal het uiteindelijk wel leiden tot enkele vervolgingen, strenger toezicht en meer wetgeving. Maar wat zien we als we een stapje terugzetten en er van een afstandje naar kijken? Dan zien we vooral een heleboel verdachte transacties. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want dat was ook de reden waarom deze transacties gemeld zijn bij FinCEN. Je zou ook kunnen zeggen dat het systeem blijkbaar werkt! En wellicht hebben de banken aan de andere kant van de transactie deze ook gemeld? Dat weten we niet.  Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Over fundering onder informatiesystemen gesproken…

06 oktober 2020
Kennisbank

De verzakking van vastgoed was een belangrijk onderwerp van een zeer interessante bijeenkomst georganiseerd door het Risk & Compliance Platform Europe in het provinciehuis van Utrecht. Verzakkend vastgoed en informatietechnologie, wat heeft dat met elkaar te maken? De eerste en meest voor de hand liggende overeenkomst is, dat het over data gaat. Veel data, uit allerlei bronnen. Tot aan satelliet informatie aan toe. Door een van de inleiders werd verteld dat er informatie kan worden verzameld uit 450(!) bronnen (Fortierra). Tja, we hebben het wel over het informatietijdperk. Een andere belangrijke overeenkomst is, het gebrek aan de fundering. Ook de fundering onder de informatiemaatschappij is verborgen en verkeert niet in een goede staat.  Lees meer…

Wirecard-affaire: En weer werden onderzoeksjournalisten niet geloofd, maar wel bedreigd

03 oktober 2020
Kennisbank

Jayant Mahabier & Kyara Sahetapy

Onlangs vond er in het kader van de Rode Loper debatten voor accountants in de Grote zaal in de Beurs van Berlage een debat plaats over de Wirecard-affaire. Een leermoment voor zowel accountants als toezichthouders. Tijdens het debat waren er veel complimenten voor de vasthoudendheid van de journalisten die de fraude aan het licht brachten. Speciaal uit Duitsland was Claudia Zimmermann gekomen. Zij is verantwoordelijk voor de Duitstalige content van het Risk & Compliance Platform Europe en trok 3 jaar geleden al aan de bel bij de toezichthouders, zonder resultaat. Nu, anno 2020, kan men niet zeggen dat het schandaal als een volkomen verrassing kwam.  Lees meer…

UBO-register vanaf nu een feit

29 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het zat eraan te komen, al maanden, maar vanaf 27 september 2020 is het nu officieel. Het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland is in werking getreden als onderdeel van het handelsregister. Bij inschrijving van nieuw opgerichte entiteiten in het handelsregister dienen de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van die entiteiten in het UBO-register te worden ingeschreven. Bestaande entiteiten hebben nog 18 maanden de tijd om hun UBO’s in te schrijven, ergo tot 27 maart 2022. Wat zijn de verschillen met de huidige wetgeving en wat kunnen de consequenties zijn? We legden ons oor te luister bij Maarten Buma, partner bij NautaDutilh die ons verder op weg hielp, waarvoor dank.  Lees meer…

Paulus Jansen: “Bij verduurzaming verliest de individuele aanpak het altijd van de collectieve.”

28 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Als laatste keynote van het RiskCongres Lokaal Bestuur mocht Paulus Jansen het woord voeren. Paulus Jansen heeft een bestuurlijke en politieke carrière achter de rug en kon als jonge pensionado vrijuit spreken over het thema “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed”. Met zijn ervaring als wethouder van Utrecht, het Tweede Kamerlidmaatschap en de periode als directeur van de Woonbond en daarvoor nog de achttien jaren waar hij werkzaam was bij een uitvoerend bouwbedrijf en ingenieursbureau maakte dat Paulus Jansen bij uitstek geschikt was om zonder last of ruggenspraak op basis van zijn jarenlange ervaring een zeer boeiend betoog kon houden. En dat deed hij ook!  Lees meer…

Nederlands wetsvoorstel plan aanpak witwassen in de maak

26 september 2020
Kennisbank

Over niet al te lange tijd zullen contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk zijn. Er komt ook een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het een en ander staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Opmerkelijk is dat er in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen worden om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden.  Lees meer…