Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Toon Peters: “Ik verbaas me soms over de onnozelheid bij sommige rechters”

28 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Als platform hebben we al eerder de nodige kanttekeningen geplaatst hoe bepaalde zaken in de praktijk uitpakken als onschuldige burgers verstrikt raken in de (on-)gecontroleerde macht van de overheid en de rechtspraak. Kritiek uitoefenen op de rechtspraak is daarbij niet gepast. Zij is immers onafhankelijk en opgeleid om recht te spreken. Dat gebeurt gelukkig in het overgrote deel van de rechtszaken. Maar er zijn ook juridische missers die voor een middelbare scholier met gezond verstand duidelijk zijn. Waarom dan zo krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk van de beroepsgroep en de personen die innige banden hebben met de rechterlijke macht? Bij toeval kwam de zaak van Toon Peters onder onze ogen, het hele dossier. Tijd voor een interview met hem om het een en ander nader uit de doeken te doen.
Lees meer…

Consumentenorganisaties vragen EU-commissie meer ambitie inzake transparantie vaccinbeleid in de strijd tegen Covid-19

21 januari 2021
Kennisbank

Een paar dagen geleden vond in het Europees Parlement een debat plaats over de algemene strategie van de EU voor wat betreft de vaccinatie tegen COVID-19. Op de agendastond ook transparantie van de contracten voor de aankoop van vaccins en vooral : de prijszetting. Afgelopen september vroeg consumentenorganisatie Test Aankoop aan de toenmalig minister van Volksgezondheid, Maggie De Block en aan het het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om een kopie te bekomen van de contracten voor de aankoop van vaccins onderhandeld door de Europese Commissie, alsook het advies van het speciaal comité binnen het FAGG dat België moest adviseren over het al dan niet aankopen van het ene of andere vaccin. Hetzelfde verzoek werd ingediend bij minister Vandenbroucke. Het FAGG weigerde het verzoek zonder overtuigende rechtvaardiging. Minister Vandenbroucke reageerde niet, aldus Test Aankoop. Daarom besliste de consumentenorganisatie de zaak door te verwijzen naar de Commissie om zo toegang te krijgen tot de relevante administratieve documenten. Dit advies zal in de komende dagen worden uitgebracht op basis van de motivatie dat het Geneesmiddelenbureau aanvoert om zijn weigering te rechtvaardigen.
Lees meer…

Geïnstitutionaliseerd falen: The Trials of Gabriel Fernandez

20 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

Risk, governance en compliance in de financiële sector blijft ons vlaggenschip. Banking en finance is al jaren onderdeel van ons DNA. De uitgever van het Risk & Compliance Platform Europe Michel Klompmaker, was ooit uitgever van de titel – letterlijk – Banking & Finance. Bovendien heeft het Risk & Compliance Platform Europe een community bestaande uit en uitstekende relaties met veel leiders, top decision makers, professionals en toezichthouders in de financiële wereld. Daarbij heb ik in de afgelopen zestien jaar het meeste gewerkt in de domeinen IT/tech en finance. Dat gezegd hebbende weten sommige lezers niet dat het Risk & Compliance Platform een wereldwijde community in allemaal verschillende verticals heeft. De focus ligt op risk en integriteit in bredere zin – gezondheidszorg, export, logistiek, douane, vastgoed en woningbouw, ondernemerschap, overheid, managing consulting, social, maatschappij enzovoort, enzovoort. Het werkveld risk en integriteit opent discussies over gedrag in verschillende soorten private en publieke instituties en op individueel en collectief niveau. Het Risk & Compliance Platform Europe gaat niet alleen over het bedrijfsleven.
Lees meer…

Hoe de Ashton Whiteley Scam begon

18 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

De Ashton Whiteley Boilerroom Fraude laat zien hoe financiële criminaliteit in de praktijk werkt. Zelden worden persoonlijke zaken hierover publiekelijk gedeeld, vaak uit schaamte van de slachtoffers. Dit keer niet. In dit artikel worden de gevolgen van financial crime tastbaar. Een overzicht van de gebeurtenissen, opgetekend uit naam van één van de vele slachtoffers van de Ashton Whiteley Fraude die enkele jaren geleden plaatsvond. De man in kwestie deelde zijn verhaal met mij. We zullen zijn verhaal in een paar artikelen in de aankomende tijd plaatsen. Dit is deel één.
Lees meer…

Photo: DEN HAAG - Eric Wiebes (VVD) - Minister van Economische Zaken en Klimaat - ANP COPYRIGHT GUUS SCHOONEWILLE

Eric Wiebes voelt zich niet schuldig, maar wel verantwoordelijk

15 januari 2021
Kennisbank

Zoals bekend is de Nederlandse regering zojuist gevallen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat de heer Eric Wiebes blijft niet aan een kwam zojuist met een verklaring. Komende dagen zal duidelijk worden of er nu echt een aanzet gegeven gaat worden naar meer openheid en wat minder achterkamertjespolitiek. Interessant om te volgen waar het vanaf nu heengaat met de verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en last but not least wat de rol geweest is die de rechtspraak gespeeld heeft in de toeslagenaffaire. Hieronder volgt de letterlijke tekst van de verklaring van de zojuist afgetreden minister Eric Wiebes.      Lees meer…

Roderick Noordhoek: “Het stakeholder model met jezelf in het midden is ook geen duurzame oplossing”

14 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Roderick Noordhoek, eerst gestart als Compliance Officer maar sinds januari Product Owner CLR & Technology Squad + Guilds bij de Rabobank Nederland. Roderick heeft al heel lang iets met de combinatie ethiek, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast is hij drie jaar bestuurslid geweest van de VCO, de Vereniging van Compliance Officers in Nederland. Opmerkelijk was de gedrevenheid van Roderick toen het onderwerp social license to operate en de vierde industriële revolutie ter sprake kwam tijdens ons gesprek. 
Lees meer…

Wat wist de Zwitserse toezichthouder eigenlijk van Ralph Hamers, de CEO van UBS?

13 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend is op 3 september 2018 een megaschikking ter hoogte van 775 miljoen euro bereikt tussen ING Bank en het Openbaar Ministerie in Nederland. Deze megaschikking kwam tot stand en ING Bank heeft dit bedrag netjes betaald. Met andere woorden de aandeelhouders van ING hebben dit betaald. Sommigen voelden zich benadeeld. Ondertussen is bekend geworden dat het Gerechtshof Den Haag van oordeel is dat de voormalige CEO van ING de heer Ralph Hamers strafrechtelijk vervolgd dient te worden. Inmiddels is Ralph Hamers de nieuwe CEO van de grote Zwitserse bank UBS. We vroegen ons af hoe de ‘fit and proper’ test door de Zwitserse toezichthouder heeft plaatsgevonden in dit verband en stelden daarover schriftelijk enkele vragen aan de FINMA, de Zwitserse toezichthouder.
Lees meer…

Waarom Twitter de juiste beslissing heeft genomen

11 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

Nancy Pelosi zou het hoofd van het leger niet hebben gevraagd om ervoor te zorgen dat Donald Trump in de laatste dagen van zijn ambtsperiode geen nucleaire aanval zou kunnen plegen, als de nationale en internationale dreiging niet zo realistisch zou zijn. Trump blijft opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdmacht. In feite beseft de wereld de ernst niet van wat er in het Capitool is gebeurd en de rol van Trump in deze. Ik mag alleen maar hopen dat iedereen die de risico’s van het presidentschap van Donald Trump heeft gebagatelliseerd, veel spijt zal krijgen, zo niet nu dan ooit. De aanval op het Capitool vind ik erger dan andere historische gebeurtenissen in Amerika. Het kan worden gezien als de meest afschuwelijke, terroristische aanslag in de Verenigde Staten en valt in dezelfde categorie als de Tweede Wereldoorlog. Gewoonlijk zou ik de laatste persoon op aarde zijn die historische gebeurtenissen en figuren met elkaar zou vergelijken, maar laat me uitleggen waarom we dat in dit specifieke geval wel moeten doen.

Lees meer…

Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van bestuursrecht

Steun amendement Wet open overheid

10 januari 2021
Kennisbank

Op 12 januari 2021 behandelt de Tweede Kamer de novelle (de Wijzigingswet) bij de Wet open overheid (Woo). De Woo is al tien jaar onderweg, en ligt vanaf 2016 bij de Eerste Kamer. Reden: volgens een onderzoek in opdracht van voormalig minister Plasterk zou het openbaarheidsregister, dat alle overheden zouden moeten hebben en waarin bepaalde bij de overheid aanwezige stukken staan, heel erg veel geld gaan kosten. Dat klopte niet, omdat de onderzoekers ervan uitgingen dat ook alle e-mailwisselingen in het register zouden moeten komen. Maar het heeft wel geleid tot forse vertraging en het schrappen van dit verplichte register uit de Woo door middel van de novelle. Het gevolg is dat de Wob-verzoeker (burger, journalist, jurist) op grote achterstand blijf staan in verzoeken om informatie. Hij / zij  heeft immers geen idee welke documenten (brieven, mails, appjes) en andere informatie er bij de overheid aanwezig is… Tot op heden moet de overheid volgens de rechter alleen aantonen een deugdelijke ‘zoekslag’ naar documenten over het onderwerp van het verzoek te hebben gedaan als de verzoeker al aannemelijk heeft gemaakt dat er meer is en dat er dus niet goed is gezocht. Doorgaans is dat onmogelijk. Lees meer…

Historische bestorming van gisteren zal komende jaren blijven nadreunen…

07 januari 2021

Michel Klompmaker

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar de huidige President van de Verenigde Staten maakte het wel erg bont. Gisteravond kon de hele wereld daar getuige van zijn. Andermaal blijkt dat machtspolitiek leidend was en is bij Trump. Tja, hij zal zich direct na zijn presidentschap moeten verantwoorden voor verschillende rechters en dat zou nog wel eens erg vervelend voor hem kunnen aflopen. Het woordje “volksmenner” komt spontaan naar boven als je de beelden bestudeert. Laten we de twee onderwerpen integriteit en eerlijkheid even de revue passeren. Bij integriteit gaan alle wenkbrauwen fronsen. Aanvallen op de onafhankelijke pers en op de verkiezingsuitslag als je verliest blijken “bon ton” te zijn. En dan eerlijkheid: Hoeveel duizenden wetenschappelijk gecontroleerde leugens moet men kunnen vertellen en twitteren? De Washington Post heeft het allemaal minutieus in kaart gebracht. Het zal nog jaren duren daar voordat de fanatieke Trump aanhangers tot inzicht komen, mocht dat ooit nog gebeuren. Andermaal het bewijs dat de combinatie van gebrekkig onderwijs en toegestaan wapenbezit een buitengewoon riskante combinatie is.