Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Product governance…BinckBank beboet door de AFM voor fouten in het verleden

10 juni 2023
Kennisbank

Recentelijk werd BinckBank, online broker geconfronteerd met een bestuurlijke boete van 530.000 euro, opgelegd door de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM. BinckBank opereert tegenwoordig onder de naam Saxo Bank. De boete is opgelegd omdat BinckBank in de periode december 2019 tot december 2021 niet beschikte over procedures en maatregelen waarmee kon worden gewaarborgd dat klanten beleggen in financiële producten die passen bij de doelgroep waartoe zij behoren. Het beleid van BinckBank was namelijk onvoldoende specifiek en concreet. Inmiddels heeft de AFM geconstateerd dat het beleid van BinckBank op het gebied van product governance aan de wettelijke vereisten voldoet.
Lees meer…

De noodzaak van automatisering van het KYC-proces staat niet meer ter discussie

08 juni 2023
Kennisbank

Frenk Gerritsen

Dat het uitvoeren van het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag neemt, is evident. Maar een groot deel van dit proces kan men wellicht automatiseren. Wat zijn dan die mogelijkheden om het KYC-proces te automatiseren en wat zijn de voordelen dan? Een ding is zeker, compliant zijn vraagt steeds meer capaciteit. Het aantal voltijds medewerkers dat zich bij de Nederlandse Wwft-plichtige instellingen bezighoudt met compliance is fors toegenomen de afgelopen jaren. Bij het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) komt veel kijken. Het KYC-proces – het onderzoek dat men uitvoert om cliënten goed te kennen – vergt de meeste tijd.  Lees meer…

Toezichthouders op bezoek bij de Vaste Kamercommissie Financiën

07 juni 2023
Kennisbank

Volgens de president van de Nederlandsche Bank, afgekort DNB, Klaas Knot staan de Nederlandse banken er tot nu toe goed voor, wat ook blijkt uit een stresstest die DNB heeft uitgevoerd. Banken kunnen absoluut tegen een stootje. Toch kunnen we niet achterover leunen in de veronderstelling dat het ergste nu achter de rug is, aldus Knot tijdens het jaarlijkse openbaar gesprek in de Tweede Kamer over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Samen met CPB-directeur Pieter Hasekamp en voorzitter van de AFM, Laura van Geest, was Knot te gast in Den Haag bij de het gesprek met de Vaste Kamercommissie Financiën.
Lees meer…

Bunq versus De Nederlandsche Bank: een beschouwing over de inzet van (internet) technologie in de financiële sector

05 juni 2023
Kennisbank

Sander Riemslag Baas en Menno Weij

Vrijwel dagelijks is de anti-witwas regelgeving onderwerp van diverse media, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). De oorzaak is vooral terug te herleiden naar 2018. Het jaar waarin de ING Bank N.V. een recordschikking trof met het Openbaar Ministerie naar aanleiding van falend Wwft-beleid [*1]. Sinds begin 2023 is ook kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, ‘AI’) vrijwel dagelijks in het nieuws. De oorzaak hiervan is met name ChatGTP, een slimme robot toegankelijk voor het publiek. Dat technologie, zoals AI, hand in hand kunnen gaan ter naleving van de Wwft en daarmee de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, heeft internetbank bunq recent aangetoond. Bunq won namelijk het hoger beroep tegen De Nederlandsche Bank (‘DNB’). Centraal in dit hoger beroep staat de manier waarop bunq op een – voor de financiële sector – vernieuwende en technologische wijze de Wwft naleeft [*2].
Lees meer…

Crypto activa duidelijker in het vizier van ministeries van Financiën in de EU

02 juni 2023
Kennisbank

De Commissie verheugt zich over het politieke akkoord dat de EU-ministers van Financiën hebben bereikt over nieuwe regels inzake fiscale transparantie voor alle dienstverleners die transacties in crypto activa voor klanten in de EU faciliteren. De nieuwe regels vormen, op basis van een voorstel van de Commissie, een aanvulling op de verordening betreffende markten in crypto activa (MiCA) en de verordening betreffende geld overboekingen (TFR), en zijn volledig in overeenstemming met het OESO initiatief inzake het kader voor de melding van crypto activa. Een billijke en doeltreffende belastingheffing is essentieel om inkomsten voor overheidsinvesteringen en -diensten veilig te stellen en tegelijkertijd een ondernemingsklimaat te creëren waarin innovatie kan floreren. De belastingautoriteiten beschikken momenteel echter niet over de nodige informatie om toezicht te houden op de opbrengsten van het gebruik van crypto activa, die gemakkelijk over de grenzen heen worden verhandeld. Zo worden zij beperkt in hun mogelijkheden om ervoor te zorgen dat belastingen daadwerkelijk worden betaald, en Europese burgers lopen daardoor aanzienlijke belastinginkomsten mis.
Lees meer…

Nieuwe EU regels om retail beleggers beter te beschermen en mondiger te maken

01 juni 2023
Kennisbank

De Europese Commissie heeft op 24 mei jongstleden het zogenaamde pakket retail beleggingen goedgekeurd, dat ervoor moet zorgen dat bij retail beleggingen de belangen van de consument centraal staan. Het doel is retail beleggers, de niet-professionele beleggers dus, in staat te stellen beleggingsbeslissingen te nemen die aan hun behoeften en voorkeuren beantwoorden en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke behandeling krijgen en voldoende worden beschermd. Dit moet ervoor zorgen dat zij meer vertrouwen hebben en kunnen profiteren van de EU-kapitaalmarktenunie. Een van de drie sleuteldoelstellingen van de Commissie in het actieplan kapitaalmarktenunie 2020 was de EU nog veiliger te maken als locatie waar burgers op lange termijn kunnen beleggen. Met dat doel voor ogen wordt het pakket van vandaag voorgesteld. Het moet de deelname aan de EU-kapitaalmarkten stimuleren, die traditioneel lager ligt dan in andere landen zoals de Verenigde Staten, ook al ligt de spaarquote in Europa zeer hoog. Het bevorderen van de kapitaalmarktenunie is van cruciaal belang om particuliere financiering naar de  economie te kanaliseren en om de groene en de digitale transitie te kunnen financieren. Lees meer…

Photo: Klokkenluidersbankje genomen door Caroline Raat

En, weet u nog precies hoe het zit met de Wet bescherming klokkenluiders ?

29 mei 2023
Kennisbank

Ruim drie maanden geleden, om precies te zijn op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Daarmee werd de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangen. Maar hoe zat het dan ook alweer precies? Wat zijn de belangrijkste veranderingen? We zetten de belangrijkste punten voor u even op een rijtje, opdat daar geen misverstanden over zouden kunnen ontstaan.
Lees meer…

Photo: Valdis Dombrovskis

Een data gestuurde visie voor een eenvoudigere, slimmere en veiligere douane-unie

26 mei 2023
Kennisbank

De Europese Commissie heeft vorige week voorstellen gedaan voor de meest ambitieuze en omvattende hervorming van de EU-douane-unie sinds de oprichting ervan in 1968. De voorgestelde maatregelen bieden een wereldwijd toonaangevende, data gestuurde visie voor de EU-douane-unie, die de douaneprocessen voor bedrijven sterk zal vereenvoudigen, met name voor de meest betrouwbare handelaren. De hervorming omarmt de digitale transformatie en zal de omslachtige douaneprocedures beperken door traditionele aangiften te vervangen door een slimmere, data gestuurde aanpak van het toezicht op de invoer. Tegelijkertijd zullen de douaneautoriteiten beschikken over de instrumenten en middelen die zij nodig hebben om invoer die voor de EU, haar burgers en haar economie reële risico’s meebrengt, naar behoren te beoordelen en stop te zetten. Lees meer…

Photo: Business hand robot handshake, artificial intelligence digital transformation

Hoe Google en Open AI werden verslagen door Open Source

25 mei 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

Afgelopen weken is er veel gediscussieerd over een ‘gelekte’ mail van een Google-medewerker over de kracht van Open Source. Dat daar uiteindelijk niet tegen te concurreren valt. De Open Source Community adopteerde vorig jaar het door Meta gepubliceerde OPT model – het equivalent voor GPT – niet alleen razendsnel, maar verbeterde het ook onverwacht snel. Dat was voor velen in de Big Tech een verrassing: hoe een open community in korte tijd dit complexe OPT model onder de knie kreeg, verbeterde en actief ging gebruiken. Dit leidde tot de titel van zijn mail en deze blog: Big Tech heeft geen slotgracht meer. Ze kunnen het nooit winnen van Open Source. De conclusie is: nu AI Open Source is geworden, valt met AI zelf geen geld meer te verdienen. Slechts met de producten die je rond die AI bouwt. . . . Lees meer…

Pieter Lakeman: “Nieuwe pensioenwet is onrechtmatige daad van de Nederlandse staat”

21 mei 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Over de nieuwe pensioenwet in Nederland moet nog worden gestemd door de Eerste Kamer en wel op 30 mei aanstaande. Veel experts hebben zo hun twijfels, waaronder Professor Sylvester Eijffinger, die we enige tijd geleden, op 23 februari jongstleden, aan het woord lieten hierover. Maar er zijn er velen, die zich serieus zorgen en boos maken, waaronder ook Pieter Lakeman. We spraken onlangs met Pieter Lakeman van SOBI en hij spreekt van een zeer ernstige zaak, namelijk van een onrechtmatige daad van de staat. Volgens Lakeman zou er, als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen, sprake zijn van onteigening van circa 400 miljard euro zonder enige schadeloosstelling.
Lees meer…