Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Is compliance een blok aan het been of juist een business enabler?

23 september 2022
Kennisbank

Michel  Klompmaker

Voor het goede begrip even wat cijfertjes over de totale waarde van het witwassen van geld… Dat wordt op dit moment geschat tussen de 2 en 5 procent van het wereldwijde bruto nationaal product, hetgeen neerkomt op een bedrag ergens tussen de 800 en 2.000 miljard euro per jaar! En wie zitten op dit moment vooral met de gebakken peren? Juist, de banken, die toch al zuchten onder de last van toenemende regeldruk. Nietsvermoedende consumenten dragen stilletjes bij in de kosten in de vorm van hogere tarieven en een uitgeklede dienstverlening. Sinds wanneer heeft uw accountmanager, voor zover u die kent, u voor het laatst gebeld? En heeft u enig idee waar uw bankkantoor op dit moment is? Een mogelijke uitweg uit deze cyclus van meer regelgeving en meer kosten wordt gevormd door Regulatory Technology, afgekort RegTech, aldus het onlangs verschenen rapport ‘Top trends in RegTech’ van Hyarchis. We spraken erover met de CEO van Hyarchis, Adriaan Hoogduijn.

Lees meer…

Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van staats- en bestuursrecht, bestuurswetenschap, ethiek en integriteit

Veilig intern de klok luiden werkt niet via een extern meldkanaal

22 september 2022
Kennisbank

Op 15 september 2022 verscheen een belangrijk kwalitatief onderzoek aan de hand van vier casussen door onderzoekers van de Universiteit Utrecht naar de succesfactoren voor het intern melden van misstanden. Het succes van de interne meldprocessen lijkt volgens hen “vooral een uiting van het psychologisch contract tussen betrokkenen en de organisatie: het proces voldeed aan de (grotendeels ongeschreven en impliciete) beloftes, afspraken en verplichtingen die volgens betrokkenen ‘horen’ bij een normale arbeidsrelatie.” Oftewel: een succesvol meldproces is een rechtvaardig ervaren meldproces. Dat vereist zorgvuldige en snelle procedures, betrouwbaarheid en transparantie. De betrokken functionarissen combineerden objectiviteit en deskundigheid met een persoonlijke, menselijke benadering. Goed werkgeverschap bij meldingen vraagt dus, zo lezen we in de conclusie, om meer dan procedures en protocollen. Verder valt er nog wel wat te verbeteren aan het leereffect bij meldingen. Lees meer…

Teemu Salmi : “We gaan vanaf nu Nixu veel duidelijker op de Europese kaart zetten”

19 september 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs in het Amsterdamse kantoor van Nixu Corporation met de nieuwe CEO Teemu Salmi, van deze aan de Nasdaq Helsinki genoteerde internationale speler op het gebied van cybersecurity. Nixu is in het moederland Finland een begrip en absolute marktleider en wil nu verder groeien, onder andere in de Benelux. Eerst even wat achtergrond over Nixu en haar nieuwe CEO. Nixu is geen software leverancier, maar een cybersecurity services bedrijf met als missie het bedrijfsleven te beschermen tegen cyberaanvallen, opdat de bedrijfscontinuïteit verzekerd is en blijft.
Lees meer…

Politieke gevangene in Nederland: Wapenexport en diplomatieke relaties met Turkije zijn belangrijker dan correcte rechtsgang

16 september 2022
Kennisbank

Toon Peters

Op 13 september jongstleden in de avond was ik aanwezig in het Pakhuis De Zwijger in Amsterdam bij de boekbespreking van wetenschapsfilosoof, vertaler en schrijver Rein Gerritsen. De naam van zijn boek is “Een politiek gevangene in Nederland”. Heeft Nederland dan een politieke gevangene? Het schokkende antwoord van Rein Gerritsen was ja. In zijn boek beschrijft de wetenschapsfilosoof het verhaal van de Koerdische politieke leider Hüseyin Baybasin die veroordeeld is tot levenslang en al ruim 25 jaar vastzit in Nederland. Na de oprichting van het Koerdische Parlement in Ballingschap op 12 april 1995 te Den Haag, werd Hüseyin Baybasin in de raderen van de wereldpolitiek vermalen. In het boek laat Gerritsen zien hoe een Turks-Nederlandse politie-eenheid bewijs vervalste, waarna criminologen, vertalers, rechters, raadsheren en politici in het web van leugens verstrikt raakten. Het voorwoord is geschreven door vijf voormalige gevangenisdirecteuren die zich openlijk verzetten tegen Baybasins onterechte opsluiting.
Lees meer…

Digitale business transformatie

15 september 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Al eerder schreef ik over de veelvuldig gebruikte term ‘Digitale transformatie’ die eigenlijk zou moeten worden uitgebreid naar ‘Digitale Business Transformatie’, omdat het in feite niet om het digitaliseren gaat, maar om de business transformatie. Toen we eind vorige eeuw voor de eerste keer integrale bedrijfssoftware gingen implementeren – zoals MRP, ERP en CRM – ontdekten we dat het proces hier ‘vooraf’ op moest worden voorbereid. Het begrip ‘Business Proces Redesign of Re-engineering’ – afgekort BPR – werd toen een hype omdat voor het eerst de bedrijfsleiding moest nadenken hoe een proces te ‘stroomlijnen’ opdat je serieus en succesvol business software kon implementeren.
Lees meer…

Photo: Copyright: DNB

De Nederlandsche Bank constateert ernstige tekortkomingen in de financiële sector bij naleving Wwft

11 september 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, meldt in de afgelopen vrijdag verschenen studie getiteld ‘Van herstel naar balans’ dat er ernstige tekortkomingen in de financiële sector waren bij de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken, aldus DNB en een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de rol van de poortwachter van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten van het betalingsverkeer. Zoals bekend hadden we als Risk & Compliance Platform Europe hierover een Jaarcongres op 16 juni jongstleden in Baarn, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector.” Overigens, volgend jaar, op 15 juni 2023 zal het thema van ons Jaarcongres “Innovatie & Toezicht: Is RegTech het juiste antwoord?” zijn, waarbij DNB is uitgenodigd om als keynote te komen spreken. Toezichthouder bij DNB, Loes Wenink lichtte het een en ander toe.
Lees meer…

Photo: Copyright DNB

Nieuwe instrumenten ontwikkeld door centrale banken

07 september 2022
Kennisbank

Wereldwijd hebben de centrale banken de afgelopen jaren nieuwe instrumenten ontwikkeld om de kredietcrisis, de Europese schuldencrisis en COVID-crisis te helpen opvangen en beter te kunnen sturen op inflatie. Een overzicht van die instrumenten, hun werking, hoe sommige weer afgebouwd worden en de  ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk ook om nieuwe instrumenten vragen. Centrale banken hebben sinds de kredietcrisis hun instrumentarium uitgebreid om hun mandaat te kunnen blijven vervullen. Naast het reguliere rentebeleid zijn nieuwe instrumenten toegevoegd, zoals aankopen van financiële activa en gerichte leenoperaties aan banken. Hierdoor is de balans van het Eurosysteem fors gegroeid, maar zijn ook de mogelijke neveneffecten van het beleid toegenomen. Nu centrale banken als reactie op de hoge inflatiedruk begonnen zijn met het terugschroeven van de stimuleringsmaatregelen, is een nieuwe fase aangebroken. De nieuwe instrumenten worden afgebouwd, maar blijven in de toekomst beschikbaar. Daarnaast zullen centrale banken blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in verband met digitaal geld en de opkomst van niet-banken, en zo nodig hun instrumentarium daarop aanpassen.
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Het geprivatiseerde internet

05 september 2022
Kennisbank

Onlangs las ik een blog over de geschiedenis van de privatisering van ons oorspronkelijke publieke internet. Het internet is ooit ontstaan als publiek netwerk in de defensie- en onderzoekswereld. In de jaren negentig is het vervolgens heel bewust door de Amerikaanse overheid naar de markt gebracht. Vervolgens monopoliseerde die markt tot de huidige ‘Big Tech’. De vraag is: zouden we het internet – of iets vergelijkbaars – ooit als publiek netwerk weer terug kunnen krijgen als gemeenschappelijke bezit? Het internet zal nooit alle eerdere beloften kunnen waarmaken, als het wordt gerund op basis van winst. Dan hebben we een openbaar internet nodig nodig, een netwerk in bezit van ons allemaal als samenleving. Net als de publieke netwerken van andere nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water en riolering. Toch lijken we, enkele decennia na die commercialisering van het internet, een kruispunt te hebben bereikt. Naast alle positieve eigenschappen heeft internet een groeiend aantal problemen. De nieuwe Brandeisiaanse beweging die oproept om “Big Tech open te breken”, beweert dat het probleem vooral de monopolisering en macht is die die grote technologiebedrijven hebben opgebouwd. Lees meer…

Valérie Urbain van Euroclear: “We moeten de Financial Services Industry aantrekkelijk maken voor de toekomstige generatie”

02 september 2022
Kennisbank

Tijdens het afgelopen Internationale Risk Congres, met als thema Combating Financial Economic Crime in Brussel sprak moderator Dina-Perla Portnaar met Valérie Urbain van Euroclear. Valérie is bij Euroclear werkzaam sinds juli 2021 Als Chief Buiness Director & Executive Director en heeft vanuit haar functie dus het totale overzicht van alle activiteiten onder haar hoede, maar ook de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het interview vond plaats in het hoofdkantoor van Euroclear in Brussel en was in het Engels. Lees meer…

Buckets of Bits

01 september 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

De ‘bit-emmer’ was de informele naam van de bak waar de kleine perforaties van papier van ponsmachines werden opgevangen. De term ‘bit-emmer’ werd ook gebruikt als grap voor de plaats waar ‘verdwenen data’ of ‘nutteloze bits’ terecht kwamen. Het werd zelfs als computer-concept bekend als het nulapparaat of /dev/null: de bitstroom die geen computerbronnen zoals CPU of geheugen gebruikt. Alle data die daarop wordt ‘geschreven’, mag uiteindelijk als onnodig worden weggegooid (System.IO.Stream.Null). Ook werd het vaak gebruikt in allerhande grappen om een data-opslagplek aan te duiden waar niets met de data zou worden gedaan. Zoals ‘stuur alstublieft uw klachten naar /dev/null’. Op 1 april 1972 werd zelfs WORN gepresenteerd, de ‘bit-emmer’ voor: ‘Write Once, Read Never’. Als we over data-opslag spreken, is ‘buckets of bits’ een analogie. Bits van een dataset worden als file – fysiek gezien – in een emmertje bewaard. Die emmertjes worden ‘ergens’ neergezet en bewaard. Of gedupliceerd, gelabeld, over meer emmers verdeeld etc. Vooral voor niet data-onderlegde personen zijn ‘buckets of bits’ een mooie analogie om data-opslag en -replicatie concepten en om het begrip metadata uit te leggen.

Lees meer…