Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Data als bedrijfsmiddel

26 september 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

Onlangs las ik een artikel in een vakblad waar data een bedrijfsmiddel werd genoemd: ‘een essentieel middel om een onderneming te laten functioneren’. Dit varieert normaal gesproken van complexe machines tot een simpele laptop. Maar is data een bedrijfsmiddel? Data in gemeenschappelijke processen verzameld, veilig opgeslagen en breed voor de organisatie bruikbaar. Als onderste laag in een informatie architectuur. Beschikbaar voor alle gebruikers en systemen die ze nodig hebben. Data voor applicaties, Machine Learning (ML) en moderne kunstmatige intelligentie (AI) om algoritmen en klantervaringen te creëren. Data is voor veel organisaties steeds vaker een strategisch bezit. Als dat zo is, dan hoort data zowel als asset maar dus ook als bedrijfsmiddel op de balans van een organisatie te staan. Ik heb hier eerder over geschreven. Feit is dat die data dan wel ‘gewaardeerde data’ moet zijn die een getrouw inzicht geeft van de waarde van de entiteit die wordt beschreven. Aan data zonder waarde heeft immer niemand iets. Als immateriële activa ook lastig te waarderen, vergelijkbaar met intellectuele rechten zoals licenties, concessies, merken en octrooien. Lees meer…

Airbus vangt weer bot in hoger beroep zaak tegen Reggie de Jong

21 september 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs diende bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het hoger beroep dat Reggie de Jong had ingesteld tegen het vonnis dat de voorzieningenrechter op 26 juni 2023 had uitgesproken, waarbij zij op straffe van een behoorlijke dwangsom een uitingsverbod kreeg opgelegd. Airbus had dit in eerste instantie via een kort geding afgelopen juni voor elkaar gekregen via de Voorzieningenrechter. Dit is nu via het gewezen arrest van 12 september 2023 door de hogere rechter van tafel geveegd. Ondertussen is de bodemprocedure in hoger beroep nog hangende, waarbij De Jong een schadevergoeding eist. Voor het goede begrip is het nuttig om even terug te grijpen naar een aantal relevante feiten, zoals die in het arrest staan vermeld. Lees meer…

Risk in Focus 2024 rapport vanuit Internal Auditing beschikbaar

20 september 2023
Kennisbank

Gisteren is het Risk in Focus 2024 rapport openbaar gemaakt door maar liefst 16 Instituten van Internal Auditors. Grootschalige complexe risico’s zetten organisaties onder druk, waarbij de huidige economische onzekerheid een voortzetting lijkt van de crisistoestand die startte met de pandemie. Organisaties worden geconfronteerd met de toegenomen klimaat gerelateerde druk, grote geopolitieke onzekerheden en cyberrisico’s. Veel organisaties hebben uitdagingen in het aantrekken en behouden van talent en de vaardigheden die nodig zijn om met deze onzekerheden om te gaan. Het rapport is onderverdeeld is vijf zogenaamde ‘hot topics’ en u kunt het rapport  gratis downloaden via onze website. Vooruit durven kijken en veerkracht zijn momenteel de kritieke succes factoren. Lees meer…

De genomineerden voor de Anti Fraude Award 2023 zijn bekend, op naar 26 oktober voor de short list

19 september 2023
Kennisbank

Tijdens het Fraude Film Festival 2023 in Theater Tuschinski in Amsterdam op 2 en 3 november zal traditioneel de Anti Fraude Award worden uitgereikt op de donderdagavond. De jury heeft dit jaar een ruime keuze zoals blijkt uit de lijst met onderstaande organisaties en namen die ervoor in aanmerking komen. Maar uiteindelijk zal de jury haar keuze bepalen op basis van de short list met de drie overgebleven kandidaten, die op 26 oktober tot stand komt. Nu eerst de lijst in alfabetische volgorde met de kandidaten en een korte omschrijving over het waarom van de kandidatuur voor de Anti-Fraude Award 2023. Lees meer…

Uit de hand gelopen staatsschuld in de Verenigde Staten hangt als een zwaard van Damocles boven de markt

18 september 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met Twan Houben over de mogelijke impact van de enorm opgelopen staatsschuld in de Verenigde Staten. Twan Houben houdt zich bezig met crisismanagement, vandaar zijn bijzondere interesse voor het fenomeen staatsschuld aan de andere kant van de Oceaan. Wat is er dan aan hand? Momenteel bedraagt volgens Marketwatch de staatsschuld aldaar 33 biljoen US dollar. Om dat getal even in perspectief te plaatsen, drie jaren geleden was dat 23 biljoen US dollar. Het is geen hogere wiskunde om uit te rekenen dat met de gestegen intrestvoeten van de laatste periode er serieuze problemen kunnen ontstaan als nieuwe leningen ter financiering van de staatsschuld moeten worden gesloten. Maar wat zijn de gevolgen in Europa?
Lees meer…

Peter Blom, ex Triodos Bank, treedt terug al commissaris bij De Nederlandsche Bank

16 september 2023
Kennisbank

Peter Blom heeft aangegeven dat de aanleiding voor zijn besluit is het onduidelijke verloop van mogelijke procedures tegen Triodos Bank, waar hij tot 21 mei 2021 voorzitter van de raad van bestuur was. Om elke schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten had Blom al eerder zijn werkzaamheden neergelegd. Omdat de mogelijkheid van juridische procedures aanhoudt en de doorlooptijd daarvan ongewis is, vindt Blom het onwenselijk om zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, als niet-actief lid voort te zetten. Lees meer…

Corruptiepreventie en -bestrijding heeft enkel kans van slagen als iedereen zijn rol pakt

14 september 2023
Kennisbank

Peter van Leusden is anti-fraude en anti-corruptie expert bij Partner in Compliance en was in het verleden een van de oprichters van het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD. Peter is een van de initiatiefnemers van het congres corruptiepreventie en -bestrijding van Partner in Compliance. Dit vindt plaats op 26 september 2023 in het Jan Jongerius hoofdkantoor in Utrecht. Tijdens dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar corruptie en wat in Nederland gedaan kan worden om de preventie en bestrijding hiervan te verbeteren. Jarenlang stond in Nederland alleen de Rijksrecherche opgesteld om corruptie te bestrijden, het ging dan om binnenlandse ambtelijke corruptie. De FIOD stond, met succes, in 2007 op toen er omvangrijke corruptie in de Nederlandse vastgoedwereld werd geconstateerd. Van Leusden: “Deze zaak kreeg veel media-aandacht en je ziet dat die aandacht veel bijdraagt aan awareness. Voor het bestrijden van buitenlandse corruptie was überhaupt geen opsporingsorganisatie aangewezen. Mede daarom werd in 2016 het anti-corruptiecentrum bij de FIOD opgericht. Een goede zaak.” Lees meer…

Photo: Elfriede Sixt van EFRI

Zaak tegen De Nederlandsche Bank krijgt vervolg in bodemprocedure tegen Payvision en ING Bank

12 september 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gisteren, op 11 september 2023, is vonnis gewezen in het Kort Geding dat door twee rechtstreeks gedupeerden en de belangenorganisatie uit Oostenrijk EFRI was aangespannen tegen De Nederlandsche Bank N.V, afgekort DNB. EFRI staat voor European Funds Recovery Initiative onder leiding van Elfriede Sixt (foto hierboven) en Elfriede behartigt de belangen van enkele honderden gedupeerde beleggers (volgens opgave van Elfriede Sixt zelf) van digitale handelsplatforms (websites), die tussen 2013 en 2021 onder leiding van Uwe Lenhoff en Gal Barak [*1] beleggers voor honderden miljoenen euro’s benadeeld werden. De betalingen aan de frauduleuze handelsplatforms verliepen via Payvision, een ‘payment service provider’. Sinds april 2020 is ING Bank enig aandeelhouder van Payvision, nadat het in 2018 al een meerderheidsbelang nam. Door het Openbaar Ministerie is Payvision als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek naar anti-witwas en anti-terrorismeregels. Waar ging het kort geding over tegen DNB en hoe is het afgelopen?
Lees meer…

Photo: Hans Timmerman

Zero-sum economie

08 september 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

We zijn in een ‘zero-sum’ economie terechtgekomen. Hoe eerder we deze realiteit accepteren, des te beter we kunnen werken aan de toekomst. Een nul som is een situatie, vaak aangehaald in de speltheorie, waarin de winst van de ene persoon gelijk is aan het verlies van de ander. Waarbij de netto verandering in rijkdom of voordeel nul is. Een nul som spel kan twee of meer deelnemers hebben, de gezamenlijke winst of verlies blijft nul. Voor elke partij die wint is er een tegenpartij die verliest. In een leuk artikel legt hoogleraar IMD Arturo Bris uit dat hoewel landen en bedrijven altijd willen blijven groeien, dat proces wereldwijd intussen stokt. Er is wellicht wereldwijd zelfs meer krimp dan groei. Lees meer…

Photo: Klokkenluidersbankje genomen door Caroline Raat

Speak out against Speak up! Klokkenluiden is niet hetzelfde als je mond opendoen

05 september 2023
Kennisbank

Caroline Raat

Ooit werkte ik bij een gemeente waar, zo bleek, van alles aan de hand was. Zo vond mijn collega-jurist het geen probleem om een bezwaarschrift tegen haar eigen bouwvergunning af te handelen. De burgemeester, die de hoorzitting deed, ook niet; het was genoeg dat ik het horen zou overnemen zodat er geen ‘schijn van’ zou ontstaan. Ze vond ook dat ik in strijd met de wet drankverloven aan haar vader moest geven. De afdelingschef was het er ook niet mee eens maar had besloten zijn tijd uit te zitten, verborgen achter een enorme plant. Er kwam een interim manager- annex verandercoach. Hij zou de verdraaide organisatie wel weer even rechtzetten. De hele organisatie moest in taskforces aan de slag, zelfs in het weekend en ’s avonds. Er moest volgens hem eerst een grote chaos komen voordat het weer zou kunnen helen. Als mensen vragen hadden bij de moraliteit van het traject, zei hij: “Maak je geen zorgen, ik heb ook nog filosofie gestudeerd!”  Op een zeker moment boog hij zich intimiderend over mijn collega en mij heen: “Zo meisjes, jullie hebben wel gestudeerd maar jullie snappen er uiteraard niets van.” We deden een melding bij de gemeentesecretaris, die de manager had ingehuurd. Die zei dat hij zich niet kon voorstellen dat deze man ooit zoiets zou doen. Vervolgens kreeg ik een reprimande, want ik zou hebben geroddeld. Gelukkig kreeg ik kort daarna een baan als promovendus, waar ik kon onderzoeken hoe mensen in organisaties met hun macht omgaan. Lees meer…