Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Balans van De Nederlandsche Bank inmiddels naar 510 miljard euro…

20 mei 2022
Kennisbank

Commerciële banken sluiten elk jaar af met ofwel winst of verlies, maar hoe zit dat eigenlijk met een centrale bank? En wat gebeurt er als die centrale bank winst maakt, of als er – onverhoopt – verlies is? Houdt ze dan buffers aan om verliezen op te vangen? En wat staat er na 23 jaar euro onder de streep? De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, gaf onlangs inzicht in hoe de ontwikkeling is geweest. Enkele opmerkelijke details zijn dat sinds de invoering van de euro (in 1999) DNB in totaal 22,6 miljard euro winst gemaakt heeft, waarvan 16,2 miljard euro is uitgekeerd in de vorm van dividend aan de Nederlandse Staat en dat inmiddels het balanstotaal gestegen is naar maar liefst 510 miljard euro.  Lees meer…

Wat de nieuwe Due Dilligence wetgeving voor mensenrechten en milieu betekent voor uw organisatie

18 mei 2022
Kennisbank

Lise Alm

De Nederlandse overheid kondigde eind 2021 plannen aan voor de invoering van een nieuwe Due Dilligence wet voor mensenrechten en milieu. Duurzaamheid wordt met de dag meer mainstream, en daarmee worden zaken zoals mensenrechten en milieu Due Diligence ook steeds meer gemeengoed. Het grote aantal leveranciers, fabrikanten en distributeurs dat bij wereldwijde productieprocessen is betrokken, maakt het moeilijk om na te gaan wie er precies voor wie werkt en onder welke omstandigheden. Om mogelijke vergaande schendingen van mensenrechten, zoals kinderarbeid en gevaarlijke werkomstandigheden, te voorkomen nemen steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid door Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) risicoanalyses uit te voeren. Zo proberen zij de negatieve impact van hun toevoerketen op mensenrechten en milieu te identificeren, terug te dringen en te voorkomen. Lees meer…

In de touwen, maar nog lang niet verloren

16 mei 2022

Stefan Duchateau

Opgezweept door onheilstijdingen over de nakende evolutie van de inflatie-indicatoren sloeg een paniekerige meute beleggers vorige week een bres in haar eigen verdedigingsgordel, die tot dan relatief goed had standgehouden. De aandelenmarkten hadden de geopolitieke spanningen, de dreigende inflatie-indicatoren en het oorlogsgeweld redelijk goed verteerd maar moesten de afgelopen dagen toch enkele mokerslagen incasseren nadat er verregaande onrust was ontstaan over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De al te doorzichtige pogingen van Fed-voorzitter Powell om toekomstige renteverhogingen met reuzenstappen van 75 basispunten uit de hoofden van beleggers te praten, leidden de volgende beursdag tot een zware afstraffing. Het wantrouwen in de Amerikaanse centrale bank is nog verder toegenomen en dat heeft veel te maken met de profileringsdrang van sommige Fed-gouverneurs, die met straffe uitspraken hengelen naar aandacht in de pers. Dat de Fed-voorzitter hen in het openbaar moest terugfluiten, ruikt naar paniek en duidt op interne muiterij en onenigheid over het te voeren beleid.

Lees meer…

Eindrapport sancties bekendgemaakt…

13 mei 2022
Kennisbank

Vandaag, vrijdag de dertiende, heeft de heer Stef Blok zijn eindrapport overhandigd aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hierin staan zijn bevindingen van de afgelopen weken en aanbevelingen voor de langere termijn. De belangrijkste conclusie is dat er een verbeterslag nodig is in de handhaving van en het toezicht op de sancties. Tegelijkertijd is er geen aanwijzing dat er zaken gemist zijn in de bevriezingen van tegoeden van personen en entiteiten die op de sanctielijst staan. Het eindrapport wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanwege de omvang van de sancties tegen Rusland, raken deze vrijwel alle sectoren van de economie en zijn er veel ministeries, marktpartijen en uitvoerende diensten betrokken. De heer Blok heeft als nationale coördinator een aantal aanbevelingen op verschillende terreinen gedaan.

Lees meer…

Dividendbeleid Triodos Bank ter discussie

10 mei 2022
Kennisbank

Een groep certificaathouders van de Triodos Bank is van mening dat de bank over de brug moet komen met een beter dividendvoorstel. De bank vraagt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 20 mei aanstaande akkoord te gaan met een dividend van € 1,80 per certificaat. Dat is ongeveer 50% van de winst per certificaat, beduidend minder dan de 70% die Triodos zelf in het dividendbeleid zegt na te streven. Volgens Fons van der Velden schoffeert de bank daarmee opnieuw degenen die de bank sinds de oprichting in 1980 mogelijk hebben gemaakt: de certificaathouders. Het voorstel van de leiding van de Triodos Bank komt tegen de achtergrond dat de bank sedert maart 2020 certificaathouders in gijzeling houdt: certificaten zijn al lange tijd niet verhandelbaar. Bovendien heeft de bank de waarde van de certificaten per eind 2021 eigenhandig met 30% afgeboekt, aldus Van der Velden.
Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

De reis van web 2.0 naar web 3.0

04 mei 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Het internet is in volle ontwikkeling. Het oude statische net – dat we later web 1.0 noemden – is de afgelopen 20 jaar een dynamisch, wereldomvattend netwerk geworden. Van eerst tienduizenden gebruikers die statische pagina’s vulden vanuit bestandssystemen op lokale servers, naar miljarden gebruikers die op dynamische wijze web applicaties gebruiken van centrale aanbieders. Begin deze eeuw begon de ontwikkeling van web 2.0. Mede op basis van nieuwe webbrowsers die gebruikers in staat stelden gratis informatie te zoeken, te sorteren, collectief op te halen en te classificeren. Hierdoor werd participatie van deelnemers mogelijk op sociale media inclusief het ontstaan van virtuele gemeenschappen. Door eigen API’s te ontwikkelen konden verschillende software toepassingen via internet verbonden worden. Web 2.0 zoals we dat nu kennen, was de basis voor de ontwikkeling van de zogenaamde dot.com economie. Omdat web 2.0 applicaties prima direct met eindgebruikers kunnen communiceren, werd zaken doen op basis van die applicaties c.q. webwinkels mogelijk. Iedereen weet wat voor vlucht het huidige internet de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt en hoe belangrijk web 2.0 is voor onze huidige economie en maatschappij. De laatste tellingen geven aan dat er nu 5 miljard internetgebruikers zijn, ongeveer 60% van de wereldpopulatie. En met een jaarlijkse groei van 4% krijgen per dag 27.000 mensen voor de eerste keer internettoegang tot de 1,8 miljard actieve websites die er zijn.
Lees meer…

Pinokkio

02 mei 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

Na het Roswell-incident in 1947, waarbij een vermeende UFO  in de woestijn van New Mexico neerstortte, haastte de Amerikaanse regering zich om het voorval toe te schrijven aan een weerballon die uit koers was geraakt (in een latere versie werd dat een spionageballon). Tegelijk richtte de overheid zich ook tot een selecte groep van wetenschappers. Niet om het fenomeen te verklaren, maar wel om zich in een eventueel voorkomend geval voor te bereiden op een buitenaardse visite. Uitgaande van de vermoedelijke technologische en militaire superioriteit van deze ongenode gasten en de onmacht om elkaars taal voldoende snel te begrijpen, leek het de beste optie om hen te verwelkomen met een film over de recente geschiedenis die de mensheid had doorgemaakt. Na een grondig verder onderzoek werd echter afgestapt van het idee om dergelijk beeldmateriaal te vertonen. De filmrollen die op dat moment ter beschikking waren, stonden immers bol van verschrikkingen. De Tweede Wereldoorlog was net achter de rug, met beelden van de atoombommen op Japan en de nazi concentratiekampen die nadrukkelijk op het collectieve netvlies gedrukt stonden. Vooruitblikken bracht weinig soelaas want het IJzeren Gordijn dat Europa in twee deelde, het ontluikende conflict in Korea en de bevrijdingsoorlog in Indochina voorspelden weinig goeds. Verder terugblikken kon je best ook niet doen want dat leverde vooral materiaal op over de wanhoop tijdens de Grote Depressie en de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Het zou bij de aliens wellicht geen al te fraai beeld opleveren over de mensensoort en hen misschien op verkeerde ideeën brengen. 
Lees meer…

Adriaan Hoogduijn: “Burgerservicenummers gijzelen een miljardenindustrie”

29 april 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend hebben banken en andere financiële instellingen in Nederland te maken met de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, afgekort Wwft. Deze wet vereist het uitvoeren van verregaande screening bij het aanvaarden van nieuwe klanten en het regelmatig onderzoeken van bestaande klanten aan de ene kant maar aan de andere kant is er de AVG, die eist dat zij slechts een minimum aan gevoelige gegevens van klanten kunnen en mogen opslaan. Het resultaat is dat soms duizenden dossiers uitgezocht moeten worden om er zeker van te zijn of alle persoonsgegevens conform de regels worden bewaard. Een recente uitspraak van Kifid leek de banken wat lucht te geven, maar die hoop werd al snel de kop ingedrukt. De boosdoener is het burgerservicenummer, ook bekend als BSN. Dit nummer houdt de financiële sector al langer in haar greep en is onderwerp van verhitte discussie. De kwestie is namelijk bewaren of niet bewaren. We spraken erover met Adriaan Hoogduijn, CEO van Hyarchis.

Lees meer…

Amsterdam Trade Bank failliet als gevolg van sancties

23 april 2022
Kennisbank

Gisteren, op vrijdag 22 april 2022 heeft de rechtbank Amsterdam, op verzoek van Amsterdam Trade Bank N.V.  en de Nederlandsche Bank N.V. het faillissement uitgesproken van Amsterdam Trade Bank. Het is al weer een behoorlijke tijd geleden dat in Nederland een bank failliet ging. U herinnert zich ongetwijfeld nog de DSB Bank van Dirk Scheringa, die kopje onder ging in oktober 2009. Twaalf jaar (!) daarna is het faillissement afgerond. Nu is het een iets ander verhaal. De opgelegde sancties na de inval in Oekraïne door Rusland zijn debet aan het faillissement. Immers de Russische Alfa Bank heeft een groot belang in Amsterdam Trade Bank, waarbij een deel van de Ultimate Beneficial Owners, afgekort UBOs, Russische personen zijn die op de sanctielijsten voorkomen. Lees meer…

Ondanks alles…

20 april 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

In China krijgt men – spijts alle inspanningen – de economische groei niet in een hogere versnelling. Erger nog, door het sterk toegenomen aantal COVID-19-besmettingen moeten zelfs steden van vitaal economisch belang zoals Shanghai en Shenzhen min of meer op slot. Maar ook zonder deze gesel zou het voor de partijbonzen in Beijing een moeilijke taak zijn om de industriële activiteit terug op het vroegere groeipad te brengen. De demografische ontwikkeling duidt op een structureel en alsmaar toenemend tekort aan relatief goedkope arbeidskrachten(*1). Deze evolutie was zeer voorspelbaar zodat de Chinese overheid in de voorbije jaren koortsachtig haar economie trachtte te herstructureren, met veel meer nadruk op exportproducten met een hogere winstmarge, binnenlandse consumptie en high tech met veel toegevoegde waarde.
Lees meer…