Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Photo: Marxaslokk harbor with traditional maltese eyed boats - luzzu on the bright sunny day.

Het bijzondere van Malta

07 februari 2023
Kennisbank

In augustus 2022 kwam in het nieuws dat een officier van justitie dood is aangetroffen in zijn huis op Malta. In 2017 werd de journaliste Daphne Caruana Galizia vermoord door een autobom. Beiden deden onderzoek naar corruptie en witwassen waarbij hoge politici waren betrokken. Malta staat onder meer bekend vanwege zijn aantrekkelijke fiscale klimaat en hoog op de lijst van risicolanden. Zo hebben online casino’s hun (hoofd)kantoor op Malta en staat het land bekend om hun scheepsregistratie.  Lees meer…

Minisymposium: Waar staat Nederland rechtsstaat in 2023?

02 februari 2023
Kennisbank

Op 8 februari 2023 houdt het initiatief Rechtsstaat Nederland haar tweede minisymposium online, met als titel “Waar staat Nederland rechtsstaat in 2023?” De organisatie heeft een burger, met name Paula Bouwer, twee ambtenaren, te weten Sandra Palmen en Malu Hertzdahl, en een wetenschapper, Arnt Mein bereid gevonden om hierover iets te vertellen. Het initiatief is in 2021 begonnen met een uitnodiging van een grote groep wetenschappers, professionals en burgers om het gesprek aan te gaan over oplossingen voor rechtsstatelijke problemen die werken. Er zijn sinds de toeslagenaffaire veel initiatieven ontplooid om de rechtsstaat te verbeteren, maar zij hebben met de compliance sector gemeen dat zij zeer complexe vraagstukken, ‘platslaan’. Terwijl men daarbij voorbijgaat aan de simpele vraag: als het zo eenvoudig was, waarom is de wereld dan geen integer, rechtsstatelijk paradijs? En waarom kampt Nederland nog steeds met de toeslagenaffaire en racisme in ministeries? Het online minisymposium is op 8 februari vanaf 09.30 uur en u kunt zich kosteloos aanmelden via deze link.

Lees meer…

Gebrek aan politieke integriteit in Nederland nu ook vertaald naar de Corruption Perception Index

01 februari 2023
Kennisbank

Elk jaar publiceert Transparency International haar Corruption Percenption Index. Uit het onderzoek blijkt dat er  in 2022 wereldwijd een stagnatie te zien is bij de bestrijding van corruptie. Voor wat betreft Nederland geldt dat de laagste score ooit behaald is. Dat is niet geheel onverwachts, want de achterblijvende regelgeving op het gebied van politieke integriteit is al langer bekend en dat heeft nu blijkbaar zijn weerslag gekregen in de Corruption Perception Index. Transparency International definieert corruptie als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. De Corruption Perceptions Index is wereldwijd de meest gebruikte indicator die, op een schaal van 0 tot 100, en geeft aan in hoeverre de publieke sector van verschillende landen wordt ervaren als vrij van corruptie. In de meeste landen is dat allerminst het geval: meer dan twee derde van de in de CPI opgenomen landen heeft een score lager dan 50, wat duidt op serieuze corruptieproblemen. Lees meer…

Nieuwe cijfers rond duurzaamheid van de financiële sector

25 januari 2023
Kennisbank

Deze week worden door de centrale banken en de ECB nieuwe cijfers gepubliceerd op het gebied van duurzaamheid van de financiële sector. Waarom eigenlijk? En wat wordt er dan precies gemeten? De Nederlandsche Bank, afgekort DNB heeft het een en ander op een rijtje gezet. Dat klimaatverandering relevant is voor de financiële sector is duidelijk. De klimaatverandering raakt de gehele samenleving, dus ook de financiële sector. Meer en meer wordt er gekeken naar de financiële sector om bij te dragen aan de financiering van de energietransitie. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen, hebben we veel meer data nodig. Statistici van de centrale banken in het Eurogebied hebben samen met de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen tijd hard gewerkt om duurzaamheidsdata op te leveren. DNB heeft hier een actieve rol in vervuld, met een team statistici en divisiedirecteur Statistiek, Fabienne Fortanier, (zie bovenstaande foto) als co-voorzitter van de ECB Expert Group over klimaatverandering en statistieken.
Lees meer…

Photo: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wie schonk de mensheid de blockchain?

24 januari 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

De natuurkundige William Henri Bragg, winnaar van de Nobelprijs in 1915, kenmerkte Faraday als volgt: “Prometheus heeft, zegt men, ons mensen het vuur geschonken; aan Faraday danken we elektriciteit”. Toen elektriciteit werd ‘ontdekt’ – niet uitgevonden, want het bestond allang – kon niemand de impact van die ontdekking overzien. De elektrische motor werd in eerste instantie gebruikt om stoommachines te vervangen. Elke fabriek of trein had een eigen stoommachine nodig om mechanische energie te leveren. Met één centrale stoommachine die een generator aandreef, kon men met elektrische energie vele motoren op afstand aandrijven. Elektriciteit maakte, naast licht en communicatie, decentralisatie mogelijk van de productie. Michael Faraday mogen we de uiteindelijke ‘ontdekker’ van die elektriciteit noemen.

Lees meer…

Pikante e-mail correspondentie tussen CEO private bank en één van haar klanten

23 januari 2023
Kennisbank

Op 20 januari jongstleden werd door de CEO van InsingerGilissen, Frank Koster, een nieuwjaarsbericht verstuurd naar de klanten van deze private bank, met als onderwerp “Hartelijk dank voor uw vertrouwen.” Eén van de klanten van deze bank is Reggie de Jong en zij stuurde ons de desbetreffende e-mail van de bank toe, maar niet alleen dat, ook haar reactie, die zij nog diezelfde avond verzond naar de CEO van de bank. U vraagt zich misschien af, waarom we deze twee e-mails publiceren, welaan we verwijzen daarbij even naar het interview voor RiskCompliance TV dat we op 1 december jongstleden met Reggie de Jong hadden tijdens het Behavioral Risk Congres 2022 over integriteit. Als u dit nog een keer bekijkt dan is direct de context duidelijk, alsmede de relevantie van de publicatie van deze twee e-mails. We beginnen eerst met de e-mail van Reggie de Jong als reactie op de e-mail van Frank Koster van InsingerGilissen.      Lees meer…

EU en partnerlanden lanceren Coalitie van ministers van Handel over klimaat

20 januari 2023
Kennisbank

Gisteren, op 19 januari jongstleden is door de Europese Commissie, de EU-lidstaten en 26 partnerlanden de Coalitie van ministers van Handel over klimaat gelanceerd. Dit is het eerste mondiale forum op ministerieel niveau over handel, klimaat en duurzame ontwikkeling. De Coalitie zal wereldwijde actie stimuleren ter bevordering van een handelsbeleid dat de klimaatverandering kan helpen aanpakken door middel van lokale en mondiale initiatieven. De Coalitie streeft ernaar partnerschappen tot stand te brengen tussen handels- en klimaatgemeenschappen om na te gaan hoe het handelsbeleid kan bijdragen tot de aanpak van de klimaatverandering. Zij zal handel en investeringen bevorderen in goederen, diensten en technologieën die bijdragen tot de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering. Lees meer…

Adriaan Hoogduijn: “Met DAPAS erbij hebben we als Hyarchis een volstrekt uniek product voor het volledige proces rond onboarding.”

19 januari 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Adriaan Hoogduijn en Peter Rijsdijk over de achtergronden van de overname van DAPAS door Hyarchis. Met deze recente overname is het pad geëffend om verder te kunnen groeien in de accountancymarkt, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. DAPAS was in een fase beland, waarbij snel opgeschaald moest worden. De keuze was om het of helemaal zelf te gaan doen of om aansluiting te zoeken bij een grotere partij met ervaring als scale-up. Het werd het laatste, waarbij de producten goed op elkaar aansloten. De gezamenlijke propositie heet voortaan Hyarchis Comply. Lees meer…

En, is de Compliance Officer anno 2023 woke?

17 januari 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Bij de nieuwjaarsborrel van de VCO, de Vereniging van Compliance Professionals, was er tijd ingeruimd voor drie korte presentaties. Twee daarvan waren afkomstig van VCO leden Kim Arts, Global Compliance Leader bij Ikea, en Esther van Hoek, Local Compliance Officer Benelux bij Teva Pharmaceuticals. De andere werd verzorgd door professor Business Ethics van RSM Erasmus Universiteit, tevens partner Integrity & Compliance bij KPMG, Muel Kaptein. Deze laatste bracht de zaal letterlijk en figuurlijk in beweging door telkens bij een bepaalde stelling het publiek te vragen al dan niet op te staan of zich naar een bepaalde kant van de zaal te bewegen. Niet alleen het lichaam werd op de proef gesteld, maar ook de geest, want het gingen namelijk over de relatie tussen woke en de Compliance Officer.  Lees meer…

Pensioenhervorming opmaat naar parlementaire enquête over enkele jaren?

16 januari 2023
Kennisbank

Michel  Klompmaker

De grootste operatie uit de geschiedenis van de Nederlandse pensioenwereld staat voor de deur, waarbij het maar de vraag is of het optimisme van de pensioenfondsen terecht is. Hoe gaan de ongeveer 1.500 miljard euro aan pensioengelden op tijd verdeeld kunnen worden? Immers, de haalbaarheid van de streefdatum pensioenhervorming is in gevaar en er dreigt een capaciteitsprobleem door het opschuiven van het zogenaamde invaren. Ongeveer twintig procent van de fondsen heeft nog niet besloten of ze gaat invaren, oftewel het opgebouwde pensioen inbrengen in het nieuwe pensioenstelsel. Een kwart stelt dit uit tot 2026/2027. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek ‘Transitieproof?’ van BDO Accountants & Adviseurs, waarover we in gesprek gingen met Geertje Strampel, voorzitter van de Industry Group Financial Services en Ryan de Waard, Director Financial Services. Is dit de opmaat tot een nieuwe parlementaire enquête over enkele jaren? We vrezen van wel.

Lees meer…