Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


De Vereniging voor Professionals met focus op Ethiek, Integriteit en Compliance (‘VCO’)

22 mei 2024
Kennisbank

Michelle Fisser

De afgelopen twintig jaar is de aandacht voor compliance en integriteit binnen allerlei sectoren significant toegenomen. Nationaal en internationaal. Publiek en privaat. Het thema compliance is niet meer weg te denken en heeft, afhankelijk van de sector of industrie, een label waaronder ook integriteit en ethiek, of een combinatie hiervan. De VCO is gegroeid als de ‘go to’ community voor Professionals op het gebied van ethiek, integriteit en compliance (‘EICP’). Door de toename van wet en regelgeving, behoefte naar integer handelen en andere omstandigheden heeft de VCO, als community sinds 2024 een beroepscode. Deze code is opgesteld voor en door de leden van de community. De code geeft richtlijnen wat men mag verwachten van deze Professional maar ook wat de professional mag verwachten in zijn of haar functie.
Lees meer…

UBO en Wwft: vanaf 1 juni overgangsregeling

14 mei 2024
Kennisbank

De minister van Financiën, Steven van Weyenberg, (zie bovenstaande foto) heeft de Tweede Kamer vorige maand een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO register. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO register. Het Bureau Financieel Toezicht, afgekort BFT, licht het een en ander toe. Sinds 27 maart 2022 moeten Nederlandse organisaties namelijk hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 worden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO register verzorgd door de Kamer van Koophandel, afgekort KvK. Het is daarmee ook voor Wwft instellingen tijdelijk niet mogelijk om het UBO register te raadplegen. Lees meer…

Verzekeringsbranche en pensioenfondsen opgelet: verbetering nodig in aanlevering SBA NFR

13 mei 2024
Kennisbank

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, vraagt verzekeraars en pensioenfondsen de kwaliteit van hun ingevulde SBA NFR te vergroten. In veel gevallen is meer onderbouwing nodig, of moeten instellingen hun antwoorden meer onderbouwen. Dit kan er na verificatie toe leiden dat het risicoprofiel moet worden aangepast. Ook is het mogelijk dat een (vervolg)onderzoek wordt gestart. Daarnaast is het belangrijk dat pensioenfondsen en verzekeraars ervoor zorgen dat de beheersing van hun ICT uitbestedingen tijdig voldoet aan de DORA eisen, die op 17 januari 2025 van toepassing worden. Lees meer…

EU is een belangrijke katalysator voor het opschalen van schone en duurzame uitvindingen

07 mei 2024
Kennisbank

Tussen 1997 en 2021 werden meer dan 750.000 uitvindingen voor schone en duurzame technologieën gepubliceerd, samen goed voor bijna 12% van de uitvindingen in deze periode. Deze bevindingen staan te lezen in het meest recente gezamenlijke rapport van het EOB-EIB, getiteld “Financing and Commercialisation of Cleantech innovation”. Tussen 2016 en 2021 groeide het aantal uitvindingen op het gebied van schone technologieën met maar liefst 33%, met alleen al in 2021 bijna 55.000 geregistreerde uitvindingen. Het rapport bevat ook een uitgebreid overzicht van de belangrijkste innovatoren op het gebied van Cleantech, en laat zien welke activiteiten zij hebben ondernomen op het vlak van schone en duurzame technologieën, en welke ondersteuning deze partijen nodig hebben om hun uitvindingen op de markt te brengen. Lees meer…

Het effect van Dunning-Kruger

06 mei 2024
Kennisbank

Stefan Duchateau

Eerst even een waarschuwing vooraf: wie allergisch is voor beschouwingen over monetaire politiek en aandelenmarkten, riskeert hier een overdosis. Wanneer het inzicht, de kennis en ervaring in een bepaalde problematiek beperkt is, blijkt de overtuiging over het eigen grote gelijk hierover toe te nemen. Dat was alvast de conclusie van de onderzoekers Julian Kruger en David Dunning die in 1999 – tot hun eigen verbazing – vaststelden dat mensen er vooral een rotsvaste mening op nahouden over het onderwerp of het vakgebied waar ze het minst van afweten. Het omgekeerd verband tussen competentie en convictie staat bekend als het Dunning-Kruger-effect of DKE: Hoe lager het competentieniveau, hoe sterker de overtuiging en hoe onwrikbaarder de standpunten. Wellicht is dit toe te schrijven aan het feit dat men door onwetendheid het échte probleem niet ziet en zich vandaar gemakkelijk schaart achter simplistische oplossingen en weinig begrip toont voor een andere visie of een meer genuanceerde mening. Niet weten wat je zelf niet weet… Lees meer…

Hester Bais: “Samen een grote stap zetten naar een financiële wereld die eerlijk, veilig en transparant is voor iedereen”

03 mei 2024
Kennisbank

Michel Klompmaker

Sinds begin april is het officieel bekend. De auteur van Worst Bank Scenario, tevens advocaat, Hester Bais doet mee aan de Europese verkiezingen van 6 juni aanstaande. Anderhalf jaar geleden was Hester een van de keynotes bij ons Behavioral Risk Congres. We spraken met haar over deze opmerkelijk stap, waarbij we ook ingingen op andere issues rond de Financial Services Industry, waarover zij een uitgesproken mening heeft. Die uitgesproken mening is in extenso te lezen in het Nederlandstalige (en in november 2023 in het Engels vertaalde en aangevulde) boek met ruim 400 pagina ’s dat ze samen met Wink Sabée geschreven heeft met als titel “Worst Bank Scenario” (link bevat explain video: aanrader!).
Lees meer…

Nieuw plan van de Nederlandse Vereniging van Banken in de strijd tegen witwassen

26 april 2024
Kennisbank

De Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in hun poortwachtersfunctie. Inmiddels houden meer dan 13.000 bankmedewerkers – één op de vijf – zich bezig met klantonderzoek, voortdurende controle van relaties en transacties en het melden van ongebruikelijke transacties. De totale kosten daarvan liggen volgens de Nederlandse Vereniging van Banken, afgekort NVB, jaarlijks rond de 1,4 miljard euro. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat het voor criminelen lastiger is geworden om een bankrekening te openen. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is sindsdien sterk gestegen. Maar de keerzijde is dat klanten steeds vaker hinder ondervinden bij het regelen van hun bankzaken. Dat is goed uitlegbaar als een uienhandelaar die zaken doet in Afrika zich door een koerier laat betalen met plastic tassen vol met cash. Het wordt veel lastiger als de nieuwe penningmeester van de lokale tennisclub maandenlang moet wachten voordat hij toegang krijgt tot de bankrekening van de club. De Nederlandse Vereniging van Banken zal overigens bij monde van Helène Erftemeijer over dit onderwerp aan het woord komen als eerste keynote tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres dat in het teken staat van de Wwft, op 13 juni  in Baarn.
Lees meer…

Photo: KNMI

3.5 miljard euro aan EU toezeggingen om de oceaan te beschermen en duurzaamheid te bevorderen

23 april 2024
Kennisbank

De Europese Unie bevestigde tijdens de Our Ocean-conferentie in Griekenland haar sterke inzet voor internationale oceaan governance door 40 toezeggingen voor actie voor dit jaar aan te kondigen. Deze acties zullen worden gefinancierd met 3.5 miljard euro uit verschillende EU-fondsen. Zij vertegenwoordigen het grootste bedrag dat de EU ooit heeft aangekondigd sinds het begin van de Our Ocean-conferenties. De Our Ocean Conference is een internationale inspanning, die in 2014 van start is gegaan en elk jaar door een andere regering wordt georganiseerd, om mondiale oceaan governance en maatregelen ter ondersteuning van de instandhouding en duurzame ontwikkeling van het mariene milieu te bevorderen. De conferentie van dit jaar roept op tot gezamenlijke inspanningen ter ondersteuning van een veilige, beveiligde, schone, gezonde en duurzaam beheerde oceaan.
Lees meer…

Duurzaamheidsscorebord een klimaatbestendige update

19 april 2024
Kennisbank

Open een doorsnee jaarverslag en je leest er waarschijnlijk iets over klimaatverandering in. Geen wonder, want voor bedrijven en financiële instellingen kunnen een veranderend patroon van het weer en de natuurrampen die daarmee samenhangen een reële bedreiging vormen. De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, publiceert sinds 2023 cijfers over de relatie tussen de financiële sector en klimaatverandering, waaronder bijvoorbeeld de omvang van het potentiële verlies voor de Nederlandse financiële sector door klimaatverandering. Vanaf april 2024 doet DNB dat nog iets accurater. Het dashboard is een digitaal overzicht dat een inkijkje biedt in de voortgang die de Nederlandse financiële sector boekt op het vlak van duurzaam beleggen en de uitstoot van broeikasgassen (CO₂) die daarmee gemoeid is. Daarnaast brengt het dashboard ook de gevolgen in kaart van een veranderend klimaat op de omgeving en daarmee de financiële sector. Denk daarbij aan een vergroot risico op bosbranden, verzakkingen of overstromingen en de invloed van dat alles op kapitaal. Lees meer…

Photo: Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro op komst

17 april 2024
Kennisbank

Demissionair minister Van Weyenberg van Financiën en demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven 3.000 euro. Dit verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Als het verbod op contante betalingen boven 3000 euro niet doorgaat dan dreigt Nederland mogelijk 600 miljoen euro Europees geld mis te lopen. Een wettelijke limiet op contante betalingen is opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan (HVP). De deadline om deze maatregel uit te voeren staat op 31 maart 2025. Lees meer…