Kennisbank  Brexit

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Bijna veertig procent van de huurders in Nederland is ontevreden over hun woonsituatie…

20 augustus 2021
Kennisbank

Ongeveer veertig procent van de huurders in Nederland wil graag verhuizen, maar heeft hier niet de (financiële) mogelijkheden voor. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Kadasterdata.nl onder 1.004 Nederlanders met een huurwoning, uitgevoerd door Panelwizard. De conclusie van het onderzoek is dat veel huurders hierdoor ‘gevangen’ zitten in een onwenselijke woonsituatie, want 39 procent van alle ondervraagden is op dit moment niet gelukkig met zijn of haar woning. Vooral particuliere huurders zitten noodgedwongen vast in hun huidige woning. Van hen wil maar liefst 45 procent verhuizen, maar zij hebben hier niet de middelen voor. Onder de huurders in de sociale sector bedraagt dit percentage 35 procent. Tenslotte zit 41 procent van degenen die in een (studenten)kamer wonen in dezelfde benarde situatie. Het mag duidelijk zijn dat de markt voor koophuizen hieraan debet is.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Een vlucht over het koekkoeksnest

28 oktober 2019
Kennisbank

Wat een genot een hele zaterdagnamiddag, 19 oktober jongstleden, getrakteerd te worden op entertainment van het allerhoogste niveau, rechtstreeks uit het Britse Lagerhuis. De acteurs vergastten de kijkers (en vooral de luisteraars) op hun scherpst geformuleerde argumenten, met zoveel respect voor de traditie van het evenwichtige debat dat het de afkeer voor elkaars mening overstijgt. Dat alles gelardeerd met relativerende humor en een uitgelezen woordenschat die aan het drama een shakespeareaanse dimensie wist te geven. Helpt ons dat nu een stap verder? Meestal zijn dergelijke debatten slechts een vlucht over het koekkoeksnest maar deze keer helpt het ten dele om eindelijk een slotakkoord te breien aan deze langdradige soap. Het Letwin-amendement werd zaterdag weliswaar goedgekeurd, zij het met een relatief nipte meerderheid waardoor de eerste minister verplicht werd om een uitstel te vragen tot 31 januari. Om zijn eerdere belofte na te komen, tekende Boris het document echter niet en voegde een tweede brief toe waarin hij om het tegenovergestelde vroeg. Hiermee respecteerde hij de letter van de wet zonder afbreuk te doen aan zijn eerdere, drastische belofte nooit bij de EU om een verder uitstel te gaan bedelen. Lees meer…

Photo: GDPR General Data Protection Regulation concept - alarm clock web banner with copy space

Brexit, nog spannender dan Harry Potter…

18 oktober 2019
Kennisbank

Het blijft afwachten. Morgen, zaterdag de speciale zitting en stemming in het Britse Lagerhuis. Zoveel is duidelijk, de grote Europese landen willen een deal, maar willen de Britten dat ook?  En over welke deal wordt er dan gepraat? We verwijzen dan maar even snel naar de officiële tekst in het Engels van de EU. Aanstaande zondag weten weer iets meer, maar ook na de stemming blijft het spannend…

Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn?

14 oktober 2019

Stefan Duchateau

Vanzelfsprekend menen we dit niet echt. Maar toch … We herinneren ons geen geopolitieke conflicten die zolang aansleepten als het handelsconflict tussen de VS en China en (een deel van) het Verenigd Koninkrijk met de rest van Europa. Dat Groot-Brittannië ooit in een uitzichtloze anarchie zou verzeilen, wist ene J. Rotten ons overigens meer dan 40 jaar geleden al te voorspellen. Het vreemde aan deze zaak blijft voor ons dat de financiële markten, die toch niet bepaald gekend staan om hun begrip en geduld, met ijzingwekkende kalmte de evolutie op het Britse eiland gadeslaan. Is het omdat niemand een no deal Brexit scenario ernstig neemt? Uit de koersontwikkeling van het Britse pond en de aandelen- en optieprijzen blijkt alleszins dat als uitgangspunt wordt genomen dat er een redelijke kans bestaat op een nieuw uitstel, gemotiveerd op basis van aan te kondigen verkiezingen, die de nieuwe premier dan ofwel een meerderheidsmandaat geven om op evenwichtige wijze te onderhandelen met de EU, of dat er een nieuw referendum kan worden uitgeschreven. Hopelijk wordt er deze keer ingebouwd dat in iedere deelstaat van het Verenigd Koninkrijk een meerderheid moet worden bereikt voor een Brexit, anders zijn we niet eens zo zeker van uitslag.
Lees meer…

Britse Brexit Boris briest….

05 september 2019
Kennisbank

Voor de liefhebbers van Britse toneelgezelschappen waren het weer even hoogtijdagen. Niet in de schouwburg, maar in het Britse parlement, met als hoofdrolspeler de Britse premier Boris Johnson. Maar niet alleen hij, ook de andere leden en de voorzitter van het parlement mochten er zijn. De uitkomst van het politieke toneelspel is andermaal economische onzekerheid en een Brussel dat op afstand meewarig toekijkt en niets anders kan doen dan verder afwachten. Die afwachtende houding wordt bijzonder treffend in beeld gebracht met recente bovenstaande foto uit Biarritz tussen de heren Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Boris Johnson, waarbij de eerstgenoemde zich blijkbaar afvraagt wat er met zijn hand gebeurt als hij klaar is met handen schudden met deze Britse premier… Op de foto houdt hij zijn handen lekker in zijn zakken. Hoe symbolisch kan het zijn?

Harde Brexit of niet, de AFM en de FCA verstevigen hun banden

06 juni 2019
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Financial Conduct Authority (FCA) maakten onlangs bekend dat ze nauwer gaan samenwerken. Daarmee moet de integriteit en de stabiliteit van het financiële systeem in beide landen beter beschermd en verbeterd worden. Afgelopen maandag, 3 juni is de overeenkomst tussen de Britse en de Nederlandse toezichthouders ondertekend. Sinds de aankondiging van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te willen treden hebben diverse financiële ondernemingen die momenteel actief zijn in het Verenigd Koninkrijk en Nederland een vergunning aangevraagd om in beide landen te werken. Nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de FCA en AFM is daarom van belang voor de ontwikkeling van internationale financiële markten en voor een effectief toezicht op zowel ondernemingen als kapitaalmarkten.

Lees meer…

Klimaatrisico’s raken financiële sector, maar ook herziening rentebenchmarks

24 mei 2019
Kennisbank

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC)* sprak medio mei over klimaatrisico’s voor de financiële sector. Het comité stond ook stil bij de herziening van rentebenchmarks en de actuele risico’s voor de financiële stabiliteit. In de afgelopen jaren is de aandacht voor klimaatrisico’s in de financiële sector sterk toegenomen. Zo voerde De Nederlandsche Bank (DNB) in 2018 een stresstest uit waaruit bleek dat een abrupte energietransitie kan leiden tot stevige verliezen voor de Nederlandse financiële sector. Daarnaast kunnen de gevolgen van klimaatverandering tot verliezen leiden, bijvoorbeeld doordat schadeverzekeraars te maken krijgen met hoger dan verwachte schadelasten. Zowel bij centrale banken, toezichthouders en overheden als in de financiële sector bestaat steeds meer overeenstemming over het belang van klimaatrisico’s voor de financiële stabiliteit. Dit wordt bevestigd in een recent rapport van het Network for Greening the Financial System (NGFS), waarin ook een aantal aanbevelingen wordt gedaan om de weerbaarheid van de financiële sector tegen deze risico’s te versterken.
Lees meer…

Photo: https://pixabay.com

111

15 april 2019
Kennisbank

Stefan Duchateau

Zo oud is hij intussen geworden. Met op de achtergrond de kaart met oprechte felicitaties van Hare Majesteit mocht de oudste Brit voor de camera’s van de BBC de kaarsjes op zijn jubileumtaart uitblazen. Normaal ontplooit de gerespecteerde Britse tv-zender zijn krachten enkel bij wereldrampen en prinselijke huwelijken, maar de festiviteiten rond Bob Weighton’s verjaardag kregen toch de volle aandacht omdat de krasse eeuweling had aangekondigd het geheim van zijn hoge leeftijd (en goede gezondheid) eindelijk prijs te geven. De camera zoomde in op de opvallend kwieke Bob. Hij sprak met het flegma en de zelfzekerheid van iemand die wist dat zijn woorden een eeuwige en wereldwijde bestemming zouden krijgen. My secret to long life? (…) I just avoid dying. Kijk, dankzij zulke Britten blijven wij tot nader order overtuigde anglofielen en hoopvol gestemd over de uiteindelijke afwikkeling van de Brexit-saga. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Brexit: De klok tikt nadrukkelijk in het nadeel van iedere constructieve oplossing

30 maart 2019
Kennisbank

Dat de eurozone steeds nadrukkelijker gebukt gaat onder de dreiging van een no deal Brexit, zal niemand verbazen. De klok tikt nadrukkelijk in het nadeel van iedere constructieve oplossing. Zonder de hinderpaal van de nakende Europese verkiezingen zou de tijdsdruk wellicht minder zijn, maar het uitstellen van de effectieve Brexit tot een datum later dan 26 mei lijkt momenteel erg problematisch. Toch zou hieraan wel een of andere mouw gepast kunnen worden, maar het zou nog (veel) gemakkelijker zijn om een oplossing uit te werken voor het Noord-Ierse probleem. Vanuit douanestandpunt stelt dit immers geen enkel probleem. Een ‘harde’, fysieke grens tussen Noord-Ierland en Ierland is immers niet nodig om het goederentransport tussen beide landen in goede banen te leiden. De digitalisering van de douane-verplichtingen kan dit immers waterdicht opvangen. Ook het personenvervoer vormt geen probleem. Tussen beide delen van het smaragdgroene eiland bestaat er immers een ‘mini-Schengen’-overeenkomst die bij een Brexit niet in het gedrang komt. Lees meer…

Game of Thrones

11 maart 2019
Kennisbank

Stefan Duchateau

Met onverheeld gekonkel, opzichtige kuiperijen, gewetenloos verraad en pseudo-intellectuele debatten doorspekt met groteske karikaturen die leiden tot draken van redeneringen, lijkt het Britse Parlement de locatie waar momenteel de laatste afleveringen van de legendarische en succesrijke tv-reeks worden opgenomen en ingeblikt. Terwijl een allesvernietigende vijand op de poorten van Londen staat te bonken, vertrappelen Britse politici mekaar op zoek naar een mogelijke uitgang. De no deal Brexit komt nadrukkelijk kortbij, maar dit scenario lijkt de financiële markten nog niet te verontrusten. Men gaat er blijkbaar van uit dat niemand zoveel zelfvernietigingsdrang heeft om de deuren van het Britse Rijk wagenwijd open te zetten voor de gevolgen van een chaotische Brexit.
Lees meer…