Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

Risk & Compliance Whitepapers

Het faillissement van FTX… en waar waren de toezichthouders?

26 januari 2023

Op 11 november 2022 was het zover. Sam Bankman-Fried, oprichter en inmiddels ex-CEO van crypto-exchange FTX, een van de grootste beurzen voor het verhandelen en aanhouden van crypto-assets, was genoodzaakt om Chapter 11 bankruptcy aan te vragen. Er was sprake van een “ouderwetse bankrun”, waarbij er op het laatste moment nog gedacht werd aan een overname door concurrent Binance, maar dat was tevergeefs. Maar hoe kon dit eigenlijk gebeuren? Waar waren de toezichthouders? Hoe zat het nu echt met de wet-en regelgeving op het handelen met crypto’s? In deze whitepaper gaan Professor Emanuel van Praag en advocaat Jeroen Postma nader in hoe en waarom in korte tijd een dergelijk imperium ten onder kon gaan. Lees meer…

Whitepaper

Payhawk

Een financiële functie opbouwen die de bedrijfsstrategie en groei stimuleert

18 november 2022

Payhawk heeft samen met Harvard Business Review Analytic Services een rapport uitgebracht dat laat zien hoe belangrijk finance teams zijn voor de strategie en groei van een bedrijf. Door technologie optimaal in te zetten houdt finance meer tijd over voor strategie, planning en analyse. En dus voor de groei van het bedrijf. Dat is belangrijker dan ooit, want de druk op finance is groot. Dit rapport bevat de inzichten van meer dan 200 leidinggevenden wereldwijd en laat zien:

Hoe finance teams tijdrovende taken kunnen automatiseren en zich kunnen concentreren op de strategie en groei van het bedrijf; hoe de jacht op bonnetjes en onkosten plaatsmaakt voor focus op strategisch advies; hoe finance een strategische partner wordt voor andere teams én voor de koers en groei van de organisatie.

Dit rapport wordt u aangeboden door Harvard Business Review Analytic Services in samenwerking Payhawk. Download het gratis whitepaper hier.

De resultaten van het onderzoek vindt u in dit whitepaper, die u gratis kunt downloaden. Lees meer…

Whitepaper

Hyarchis

Top trends in RegTech – Hoe regulatory technology de financiële sector verandert

20 september 2022
Kennisbank

De totale waarde van het witwassen van geld wordt geschat op 2 tot 5% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product. Dat zijn vele honderden miljarden euro’s per jaar. In de strijd tegen witwassen zijn het de nationale en internationale toezichthouders die meer en meer regels opleggen aan financiële instellingen banken, om de witwaspraktijken aan banden te leggen. Deze regels hebben als nadeel dat goedwillende en bona fide klanten herhaaldelijk lastig gevallen worden en opnieuw hun identiteit moeten bewijzen en / of moeten uitleggen waar hun geld vandaan komt. Dit kan met behulp van RegRech anders ingericht worden.

In deze white paper wordt nader ingegaan op de 5 belangrijkste trends en die worden stuk voor stuk behandeld. Die vijf trends die in de white paper beschreven staan zijn om te beginnen Customer Due Diligence, waarbij bij geen goede uitvoering het risico op hoge boetes aanwezig is. Als tweede trend komt transactiemonitoring aan de beurt, Artificial Intelligence en Machine Learning spelen daarbij een belangrijke rol. De derde trend die genoemd wordt is Platformication, waarbij de bestaande infrastructuur wordt behouden, maar die is tegelijk flexibel genoeg om nieuwe producten via externe dienstverleners te kunnen integreren. De vierde trend die besproken wordt is Cloud Security, met andere woorden cyberbeveiliging anno nu komt om de hoek kijken. Als vijfde en laatste trend wordt in deze white paper Regulatory Reporting besproken, waarbij met name de door toezichthouders opgelegde geïntegreerde rapportageverplichtingen een enorme uitdaging zijn.

Download daarom nu gratis deze white paper.  Lees meer…

Whitepaper

SAS

Building Artificial Intelligence in Credit Risk : A Commercial Lending Perspective

12 september 2022

Staat u op het punt om AI (Artificial Intelligence) en ML (Machine Learning) in te zetten bij uw  ‘risk modeling ‘ processen? Wilt u de voordelen ontdekken van automatisch beslissingsmodellen in combinatie met juiste keuzes, governance, schaalbaarheid en ‘control’? Dan raden we u aan om gratis deze inhoudelijk sterke white paper van SAS te downloaden met onderwerpen over onder andere Commercial Lending, Credit Application Phase, Data Gathering, Credit Risk Quantification, Pricing en RAROC om enkele items te noemen.

De inzet van AI en ML kan een directe impact hebben op klanttevredenheid. De administratieve werkzaamheden voor zowel klanten als back-office medewerkers worden sterk verlaagd. De snelheid om tot een beslissing te komen wordt verhoogd. Daarnaast worden kredietdossiers veel efficiënter en sneller afgehandeld, hetgeen zowel voor de financiële instelling als de klant voordelen heeft. Het bijkomend voordeel als gevolg van de de inzet van AI en AM voor de account manager is dat hij /zij meer tijd over heeft om zich te kunnen focussen op business development.

Lees meer…

Whitepaper

Forrester

The Total Economic Impact™ Of Diligent Entities

30 augustus 2022

Cost Savings And Business Benefits Enabled By Diligent Entities

Today’s businesses are interconnected with one another, increasingly becoming more complex, and often facing various forms of external uncertainties. Risk and compliance professionals are expected to contribute to if not actively play a role in mitigating emerging risks, innovate at breakneck speed, keep pace with changing regulatory requirements, and identify areas of growth. For organizations operating hundreds or thousands of entities and subsidiaries, these challenges are often amplified

Lees meer…

Whitepaper

Company.info

Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk

25 juli 2022
Kennisbank

Handvatten voor het inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring

Dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is dan ooit, is duidelijk. Steeds meer FTE’s houden zich bij financiële ondernemingen bezig met compliance. De afgelopen jaren is dat aantal ook alleen maar toegenomen. Ondanks die extra mankracht levert het naleven van de Wwft steeds meer druk op. De wet- en regelgeving bestaat uit hard en soft law, waardoor Wwft-plichtige instellingen zich door verschillende lagen van regels moeten worstelen.

Lees meer…

Whitepaper

Stichting Maatschappij en Veiligheid

Poortwachters tegen witwassen

20 juni 2022

Deze white paper heeft als ondertitel “Naar een poortwachtersfunctie van banken die beter bijdraagt aan voorkoming en bestrijding van witwassen”. Het rapport gaat over de inrichting van het poortwachterssysteem, de knelpunten in het systeem, de oplossingsrichting waarbij het trechtermodel besproken wordt om af te sluiten met de conclusies en aanbevelingen.

Pieter Tops en Gert Jan Kroese hebben namens de commissie als rapporteurs gefungeerd, maar zij maakten ook deel uit van de commissie. De overige leden van de commissie vanuit de Stichting Maatschappij en Veiligheid waren André ten Damme, die als voorzitter optrad, en de leden Gerard Santing, Norbert Siegers, Hennie Verbeek-Kusters en Jaap van Manen. In het rapport wordt ook uitgebreid ingegaan op de rol van de toezichthouders DNB (De Nederlandsche Bank) en AFM (Autoriteit Financiële Markten), de FIU, de Politie en Justitie om uiteindelijk te belanden bij de overheid en de politiek.

Lees meer…

Whitepaper

Diligent

5 Climate Change Risks You’re Problably Not Talking About…(But Should Be)

06 juni 2022

Support for environmental proposals has never been higher, and companies are feeling the pressure from stakeholders of all kinds: not only investors, but also customers and employees. The climate crisis can have a huge impact on your business – and while the longer-term implications may be obvious, there are a number of specific operational and business risks that your organization may not have considered. In their brand-new whitepaper, Diligent outlines five key climate change risks you could be in danger of overlooking – and highlights the benefits of addressing them proactively.

Lees meer…

Whitepaper

Drie auteurs, Lourens Posthumus, Caroline Raat en Joop Remmé

Ethiekonderwijs: zin en onzin verkend

09 mei 2022

Deze white paper is een pleidooi voor een brede, degelijke opleiding op het gebied van ethiek en is geschreven door drie auteurs, te weten Lourens Posthumus, Caroline Raat en Joop Remmé. Er wordt uitgebreid ingegaan op de begrippen ethiek en integriteit. Daarnaast komt het aspect levensbeschouwing in relatie tot ethiek aan de orde. In een apart hoofdstuk wordt in detail het onderzoek van Transparency International Nederland besproken, beter gezegd onder de loep genomen, waarbij de auteurs hun mening over dit onderzoek duidelijk kenbaar merken.

Eén van de conclusies van de auteurs is dat de ontkoppeling van ethiek en levensbeschouwing en het marktdenken in het onderwijs hebben geleid tot een situatie waarin het onderwijs te weinig aandacht heeft voor het ontwikkelen van een moreel kompas bij en door jonge mensen.

Lees meer…

Whitepaper

PwC

Kent u de ESG risico’s die bij uw klanten aanwezig zijn?

24 april 2022

Waarom ESG onderdeel behoort te zijn van het Customer Due Diligence proces van een financiële instelling. Customer Due Diligence is een sleutelcomponent van het compliance framework en dat is een belangrijke tool om de risico’s op het gebied van witwassen en andere vormen van financieel economische criminaliteit in beeld te krijgen. Echter, niet alleen de bestrijding van financieel economische criminaliteit ligt op het bordje bij financiële instellingen en ander organisaties. In toenemende mate komt er vanuit de toezichthouders nieuwe wet- en regelgeving om de hoek kijken, die uiterst serieus opgevat dient te worden. Met name de wetgeving op het gebied van ESG, met andere woorden klimaatverandering, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees meer…