Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

Diligent

Voorbereid zijn op de huidige uitdagingen rondom ESG

14 januari 2022

Vraagstukken rond milieu, maatschappij en governance, bekend onder de afkorting ESG, zijn complexer en veelzijdiger dan ooit tevoren. Aandeelhouders, beleggers en regelgevers houden het onderwerp immers nauwlettend in de gaten, meer dan ooit. Organisaties hebben kwalitatieve gegevens nodig om hun ESG-activiteiten te benchmarken en hun voortgang in realtime te volgen. Handmatige processen zijn gevoelig voor fouten en kunnen het snelle tempo van veranderingen in en rond ESG niet bijhouden. Bovendien kunnen ze geen overzicht schetsen van het huidige landschap of inzicht geven in wat ons te wachten staat. Een oplossing voor het beheren van ESG-gegevens kan helpen de bewegende delen te coördineren, te rapporteren over de voortgang en activisten, beleggers en concurrenten voor te blijven. De juiste ESG-oplossing moeten voldoen aan vijf belangrijke criteria en functionaliteitsgebieden:

 

Lees meer…

Whitepaper

Sentensor

Datagedreven implementeren van gedragsregels

02 december 2021

Het naleven van gedragsregels hangt af van het psychologische contract dat je hebt met die regel, denk daarbij als voorbeeld aan de 1,5 meter afstandsregel. Psychologische contracten kunnen met nieuwe technologie gemeten worden en als Digitale Gedrags-Persona’s worden gevisualiseerd. Zij worden dan bespreekbaar en kunnen bijgestuurd worden op deze manier.

In deze white paper wordt als voorbeeld de case study over de 1,5 meter invulling zichtbaar op wijkniveau.

Lees meer…

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2022

28 september 2021

Risk in Focus is het jaarlijkse rapport van de samenwerkende IIA organisaties in Europe dat zojuist is verschenen. Het is een onmisbare tool geworden voor audit comités en geldt als een soort barometer van wat de Chief Audit Excutives (CAEs) in Europa zorgen baart en waar zij mogelijk wakker van liggen en welke prioriteiten zij geven aan de risico’s die zij verwachten voor het komende jaar 2022. De risico’s rond klimaatverandering zijn nadrukkelijk aanwezig in het rapport van 2022, meer dan in voorgaande jaren.

Het nieuwe Risk in Focus rapport 2022 geeft u een gedegen inzicht hoe de Europese internal auditors de risico’s inschatten rond cyber en data security, wet- en regelgeving, digitale disruptie en de impact van kunstmatige intelligentie. Kortom een nuttig rapport met gedegen inzichten rond risico’s dat in het Engels beschikbaar is en u als bezoeker van het Risk & Compliance Platform Europe gratis kunt downloaden.

Lees meer…

Whitepaper

Regulatory Technology

Regulatory Technology in de lift

16 september 2021

 

Ongeveer twintig procent van het bankpersoneel houdt zich tegenwoordig bezig met het detecteren van geldstromen in het kader van het bestrijden van financieel economische criminaliteit en terrorismebestrijding. In Nederland zijn dat er inmiddels al meer dan dat er wijkagenten zijn. De bureaucratie die banken hebben moeten optuigen om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied heeft haar grens bereikt. Het inzetten van RegTech, Regulatory Technology, is noodzakelijk geworden.

RegTech onderscheidt zich van traditionele compliance oplossingen door onder andere cloud-based technologie, die wordt ondersteund door kunstmatige intelligentie en blockchain.

Wilt u meer weten daarover? Download dan nu gratis deze white paper, met als ondertitel “Van compliance als afterthought naar onderscheidend vermogen”.

Lees meer…

Whitepaper

Diligent

De noodzaak van centralisatie van alle processen

25 maart 2021

Bij fusies en overnames komen vaak verschillende rapportagesystemen om de hoek kijken. De General Counsel is daar vaak niet blij mee want het management en de toezichthouders willen vanuit één eenduidig systeem geïnformeerd worden. Strategische beslissingen moeten immers genomen worden op basis van de juiste informatie en cijfers. Vandaar het belang dat zo snel mogelijk met behulp van moderne digitale tools de centrale opslag van gegevens gewaarborgd moet worden.

In deze white paper onderstreept Samantha Wellington, Chief Legal Officer van TriNet de noodzaak van een “Single Source of Truth”, met andere woorden alle bedrijfsonderdelen moeten uit dezelfde gegevensbron putten. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen moeten daarom consistent gegevens verzamelen en centraal kunnen rapporteren opdat er betere, juiste en snellere beslissingen genomen kunnen worden. Dit ter geruststelling van zowel de Compliance Manager, de Risk Manager als de toezichthouder.

Lees meer…

Whitepaper

Offshore Kenniscentrum

Witwassen en Wwft

27 januari 2021

Deze white paper gaat over het belang van detecteren, voorkomen en bestrijden van mogelijk misbruik van offshore-vennootschappen. Van belang is om de indicatoren tijdig te (her)kennen die wijzen op mogelijke vormen van fraude en deze risico’s te mitigeren door effectieve beheersmaatregelen. Deze indicatoren variëren van ‘een mogelijke eerste aanduiding’ tot ‘constatering en bewijs’.  Alleen al het feit dat sprake is van het gebruik van een offshore vennootschap (OSV) kan worden beschouwd als een eerste signaal dat er mogelijk sprake is van fraude. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het oprichten en gebruik van een OSV legaal is mits wordt voldaan aan de (fiscale) wet- en regelgeving. Het gebruik is dat veelal echter niet. In deze white paper maakt u kennis het unieke Offshore Kenniscentrum en haar oprichter Mr. Dr. Jan van Koningsveld.

Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation, Mistakes and Best Practices

22 januari 2021

De nieuwe wet- en regelgeving verplicht financiële instellingen om haar bestaande klanten te ‘herevalueren’. Een gigantische klus voor veel van hen, met andere woorden een aanzienlijke operationele uitdaging voor menige bank en vermogensbeheerder. Het bijkomende voordeel evenwel is dat als het eenmaal achter de rug is de financiële instelling een beter inzicht heeft in haar eigen klantenbestand. Daarnaast wordt het risico op fraude fors verminderd.

Deze white paper van Fourthline gaat inhoudelijk over ‘best practices’ en veel voorkomende fouten die gemaakt worden bij het proces van KYC Remediation. De white paper kan gratis worden gedownload en is bedoeld voor professionals en geïnteresseerden op dit gebied.

Whitepaper

Neo4j

Effective Internal Risk Models Require a New Technology Foundation

15 oktober 2020

Meet FRTB Regulatory Demands while Future-Proofing your Risk Management & Compliance Infrastructure

Fundamentele herziening van de handelsboek reglementen (FRTB – Fundamental Review of the Trading Book) maken deel uit van de komende Bazel IV-reeks hervormingen en creëren specifieke kapitaalreserve-eisen voor trading desks in banken op basis van investeringsrisicomodellen. De nieuwe regelgeving vereist dat banken voldoende kapitaal reserveren om hun solvabiliteit te behouden tijdens marktdalingen en om de noodzaak van reddingsoperaties door de overheid te vermijden. Banken gebruiken FRTB-mandaten als een kans om een ​​stevige basis te leggen voor toekomstige risicobeheer- en compliance toepassingen die ontwikkelings- en personeelskosten verlagen, reserve verhoudingen optimaliseren, beschikbaar kapitaal maximaliseren en investeringswinsten stimuleren.

Lees meer…

Whitepaper

LexisNexis

Verborgen in het volle zicht, Beneficial Ownership herkennen

30 september 2020

Instellingen die vallen onder de Wwft, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, zijn verplicht de identiteit van de UBO (Ultimate Beneficial Ownership) van derde partijen te achterhalen. De UBO is de natuurlijke persoon (of personen) die uiteindelijk eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Dankzij de UBO wetgeving vanuit de EU, die overigens per land nog verschilt, wordt het voor de overheden makkelijker om achter de identiteit van personen te komen die liever anoniem blijven. Sinds eind september 2020 geldt ook nog de verplichting om een UBO-register bij te houden. Het is van belang dat u als organisatie weet met wie u zaken doet. Dit geldt voor alle partijen die onder Wwft vallen.

Steeds meer Europese overheden, regelgevers en toezichthouders streven naar meer transparantie, minder corruptie en minder witwassen en daarbij is deze nieuwe UBO wetgeving een belangrijke middel geworden.

In deze Nederlandstalige whitepaper die u gratis kunt downloaden leest u de achtergronden en u ontdekt hoe u de UBO kunt herkennen.

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021 : COVID-19 wijzigt het risicoprofiel van de organisatie

24 september 2020

Het mag duidelijk zijn, COVID-19 heeft ernstige gevolgen voor de risicoprofielen van veel organisaties en daarmee ook voor de auditplannen van 2021. Het is dan ook niet verassend dat “Disasters and Crisis response” nieuw èn hoog is binnengekomen in de top-10 hot topics voor internal audit. Deze lijst van hot topics wordt jaarlijks in het Risk in Focus rapport van IIA opgenomen. Elk jaar slaan de Europese Instituten van Internal Auditors de handen ineen om na te gaan welke risico’s Chief Audit Executives voorzien voor het volgende kalenderjaar. Voor het derde jaar op rij staan de cybersecurity risico’s bovenaan. De macro-economische en geopolitieke risico’s klommen met 29 procent ten opzichte van vorig jaar. Het belang van weerbaarheid en aanpassingsvermogen komt duidelijk uit het rapport naar voren. De resultaten van het rapport zijn erg waardevol voor organisaties die de auditplannen voor 2021 moeten opstellen. Het rapport Risk in Focus 2021 geeft een goed zicht op welke uitdagingen het komende jaar te wachten staan. Als bezoeker van het Risk& Compliance Platform Europe kunt u het nieuwe rapport Risk in Focus gratis downloaden. Lees meer…