Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

Neo4j

Effective Internal Risk Models Require a New Technology Foundation

15 oktober 2020

Meet FRTB Regulatory Demands while Future-Proofing your Risk Management & Compliance Infrastructure

Fundamentele herziening van de handelsboek reglementen (FRTB – Fundamental Review of the Trading Book) maken deel uit van de komende Bazel IV-reeks hervormingen en creëren specifieke kapitaalreserve-eisen voor trading desks in banken op basis van investeringsrisicomodellen. De nieuwe regelgeving vereist dat banken voldoende kapitaal reserveren om hun solvabiliteit te behouden tijdens marktdalingen en om de noodzaak van reddingsoperaties door de overheid te vermijden. Banken gebruiken FRTB-mandaten als een kans om een ​​stevige basis te leggen voor toekomstige risicobeheer- en compliance toepassingen die ontwikkelings- en personeelskosten verlagen, reserve verhoudingen optimaliseren, beschikbaar kapitaal maximaliseren en investeringswinsten stimuleren.

Lees meer…

Whitepaper

LexisNexis

Verborgen in het volle zicht, Beneficial Ownership herkennen

30 september 2020

Instellingen die vallen onder de Wwft, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, zijn verplicht de identiteit van de UBO (Ultimate Beneficial Ownership) van derde partijen te achterhalen. De UBO is de natuurlijke persoon (of personen) die uiteindelijk eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Dankzij de UBO wetgeving vanuit de EU, die overigens per land nog verschilt, wordt het voor de overheden makkelijker om achter de identiteit van personen te komen die liever anoniem blijven. Sinds eind september 2020 geldt ook nog de verplichting om een UBO-register bij te houden. Het is van belang dat u als organisatie weet met wie u zaken doet. Dit geldt voor alle partijen die onder Wwft vallen.

Steeds meer Europese overheden, regelgevers en toezichthouders streven naar meer transparantie, minder corruptie en minder witwassen en daarbij is deze nieuwe UBO wetgeving een belangrijke middel geworden.

In deze Nederlandstalige whitepaper die u gratis kunt downloaden leest u de achtergronden en u ontdekt hoe u de UBO kunt herkennen.

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021 : COVID-19 wijzigt het risicoprofiel van de organisatie

24 september 2020

Het mag duidelijk zijn, COVID-19 heeft ernstige gevolgen voor de risicoprofielen van veel organisaties en daarmee ook voor de auditplannen van 2021. Het is dan ook niet verassend dat “Disasters and Crisis response” nieuw èn hoog is binnengekomen in de top-10 hot topics voor internal audit. Deze lijst van hot topics wordt jaarlijks in het Risk in Focus rapport van IIA opgenomen. Elk jaar slaan de Europese Instituten van Internal Auditors de handen ineen om na te gaan welke risico’s Chief Audit Executives voorzien voor het volgende kalenderjaar. Voor het derde jaar op rij staan de cybersecurity risico’s bovenaan. De macro-economische en geopolitieke risico’s klommen met 29 procent ten opzichte van vorig jaar. Het belang van weerbaarheid en aanpassingsvermogen komt duidelijk uit het rapport naar voren. De resultaten van het rapport zijn erg waardevol voor organisaties die de auditplannen voor 2021 moeten opstellen. Het rapport Risk in Focus 2021 geeft een goed zicht op welke uitdagingen het komende jaar te wachten staan. Als bezoeker van het Risk& Compliance Platform Europe kunt u het nieuwe rapport Risk in Focus gratis downloaden. Lees meer…

Whitepaper

Efficient Frontiers International

Simplifying the Customer Journey

21 juli 2020

Little changes, BIG impact

Compliance in relatie tot het onderwerp belastingen kan soms grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Niet alleen financieel maar ook op het gebied van uw reputatie als onderneming. Er is nu een cloud-based tool beschikbaar gericht die al het papierwerk vervangt en voldoet aan de compliance eisen die de belastingautoriteiten voorschrijven. Deze Engelstalige white paper kan gratis worden gedownload door de professionele bezoekers van ons platform.

Whitepaper

dbasic

Asset Based Lending

23 juni 2020

De economische gevolgen van de coronacrisis noodzaken tot slimmere oplossing voor de financiering van zakelijke kredieten. Er is weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen dat de banksector in Nederland en in België weldra geconfronteerd wordt met tienduizenden extra problematische zakelijke kredieten als gevolg van de coronacrisis.

In deze white paper wordt aangegeven dat overschakeling op asset based lending een oplosssing biedt voor de extra werkdruk en de mega-verliezen kan beteugelen. Geïnteresseerde bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen deze white paper gratis downloaden.

Whitepaper

De Nederlandse Bank

Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?

19 juni 2020

Uit het recent gepubliceerde onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de financiële risico’s loopt als gevolg van het verlies aan biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals hout, dierlijke bestuiving en bodemvruchtbaarheid, waar economische activiteiten van afhankelijk zijn.

Wereldwijd hebben Nederlandse financiële instellingen (banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) voor 510 miljard euro financieringen uitstaan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosystemen. Zij lopen daardoor fysieke risico’s!

Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen deze white paper gratis downloaden.

Whitepaper

Raad voor het Openbaar Bestuur

Een sterkere rechtsstaat

28 april 2020

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een publieksversie gemaakt van het rapport “Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.”

Het rapport is in april 2020 gepubliceerd en nu is de verkorte versie voor het publiek beschikbaar. De aanleiding voor het rapport was de vanuit verschillende kanten toegenomen zorgen over de staat van de rechtsstaat, zoals de dienstverlening door de overheid aan haar burgers, de politieke bemoeienis met de rechtspraak en de toegenomen invloed van de georganiseerde criminaliteit.

U kunt nu de publieksversie van dit rapport gratis downloaden. Lees meer…

Whitepaper

Neo4j

Hoe Neo4j “Privacy Shield” privacyregels omzet in opportuniteiten

15 april 2020

Algemene gegevensbescherming vereisten (AVG – GDPR) is de verordening van de Europese Unie die bepaalt hoe persoonlijke gegevens van inwoners van de EU kunnen worden opgeslagen en beheerd. Alle bedrijven, waar ze ook gevestigd zijn, moeten het bezit van Europese persoonsgegevens nauwgezet begrijpen, controleren en beheren, anders worden ze vervolgd en worden er hoge boetes opgelegd. Volgens PwC ziet 92 procent van de multinationals AVG-compliance als een topprioriteit. Meer dan driekwart van deze bedrijven heeft meer dan een miljoen dollar uitgetrokken voor compliance-inspanningen, en bijna tien procent is van plan zelfs meer dan tien miljoen dollar uit te geven. Om een hoog rendement te halen uit uw GDPR-investering raden wij u aan verder te kijken dan enkel de compliance problemen en te zorgen een goed ontworpen privacy- en cyber beveiligingsstrategie voor de persoonlijke gegevens binnen uw bedrijf.

Ontdek de uitgebreide oplossing van Neo4j’s “Privacy Shield” om de Europese AVG-regelgeving te implementeren.

Lees meer…

Whitepaper

Huis van Klokkenluiders

Integriteit in de praktijk

08 april 2020

Wanneer organisaties intern onderzoek willen doen naar een melding van een vermoedelijke misstand komen ze voor veel uitdagingen te staan. Hoe richt je een intern onderzoeksproces in? Welke functionarissen moet je spreken? Welke stappen zet je als een intern onderzoek klaar is? Op al deze vragen en meer wordt ingegaan in de brochure ‘Intern onderzoek’ uit de serie ‘Integriteit in de praktijk’ van het Huis voor Klokkenluiders.

Deze white paper is bedoeld als praktische handreiking bij het inrichten van intern onderzoek voor iedereen die binnen een organisatie (publiek, semipubliek of privaat) een taak heeft bij de afhandeling van meldingen. Denk daarbij aan integriteitsprofessionals, compliance officers, vertrouwenspersonen, HR managers, auditors en onderzoekers. Iedere organisatie kan te maken krijgen met een interne melding van een misstand. Het is van groot belang dat zo’n melding op een correcte manier wordt afgehandeld. Dat is van waarde voor de melder, betrokkenen, de organisatie én de samenleving als geheel. De wet verplicht organisaties met meer dan 50 medewerkers om hiervoor een interne meldprocedure (ook wel Klokkenluidersregeling) te hebben.

Deze white paper richt zich in eerste instantie tot de werkgever en is bedoeld om deze behulpzaam te zijn bij de vormgeving van het onderzoeksprotocol en kan gratis worden gedownload.

Whitepaper

House of Performance

Moreel Leiderschap: hét cruciale thema van deze tijd

03 februari 2020

We leven in een tijd waarin ethische kwesties en integriteitsschendingen continu media aandacht krijgen en leiders onder een vergrootglas liggen. Terecht, want CEO’s en bestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen voor het resultaat dat zij bereiken, maar ook voor de manier waarop dit resultaat wordt bereikt. Uit recent onderzoek van PwC blijkt dat in 2018 voor het eerst meer CEO’s zijn ontslagen op grond van ethische kwesties, dan door slechte resultaten. Een schrijnende uitkomst, waar geen verbetering in komt als er niks wordt gedaan. Dit, terwijl leiders ontzettend veel invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan de bewondering voor iconen als Elon Musk, Jeff Bezos en Warren Buffet, die niet alleen binnen maar ook buiten hun organisatie veel invloed hebben. Moreel leiderschap is daarom hét cruciale thema van deze tijd.

Elk jaar onderzoeken wij, samen met het Risk & Compliance Platform Europe, Michael Page en de Vereniging van Compliance Officers, een actueel thema in het compliance vakgebied. Wij noemen dit de Compliance Barometer. In 2019 vroegen wij Nederlandse compliance- en ethiekprofessionals, als hoeders van integriteit, naar het moreel leiderschap van hun directies. Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst, toetsten we ethisch leiderschap, authentiek leiderschap en dienend leiderschap: drie vormen van moreel leiderschap.

Wilt u weten hoe het gesteld is met moreel leiderschap binnen het Nederlandse bedrijfsleven? Download dan nu gratis de white paper en lees de uitkomsten van ons onderzoek!