Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

Company.info

Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk

25 juli 2022
Kennisbank

Handvatten voor het inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring

Dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is dan ooit, is duidelijk. Steeds meer FTE’s houden zich bij financiële ondernemingen bezig met compliance. De afgelopen jaren is dat aantal ook alleen maar toegenomen. Ondanks die extra mankracht levert het naleven van de Wwft steeds meer druk op. De wet- en regelgeving bestaat uit hard en soft law, waardoor Wwft-plichtige instellingen zich door verschillende lagen van regels moeten worstelen.

Lees meer…

Whitepaper

Stichting Maatschappij en Veiligheid

Poortwachters tegen witwassen

20 juni 2022

Deze white paper heeft als ondertitel “Naar een poortwachtersfunctie van banken die beter bijdraagt aan voorkoming en bestrijding van witwassen”. Het rapport gaat over de inrichting van het poortwachterssysteem, de knelpunten in het systeem, de oplossingsrichting waarbij het trechtermodel besproken wordt om af te sluiten met de conclusies en aanbevelingen.

Pieter Tops en Gert Jan Kroese hebben namens de commissie als rapporteurs gefungeerd, maar zij maakten ook deel uit van de commissie. De overige leden van de commissie vanuit de Stichting Maatschappij en Veiligheid waren André ten Damme, die als voorzitter optrad, en de leden Gerard Santing, Norbert Siegers, Hennie Verbeek-Kusters en Jaap van Manen. In het rapport wordt ook uitgebreid ingegaan op de rol van de toezichthouders DNB (De Nederlandsche Bank) en AFM (Autoriteit Financiële Markten), de FIU, de Politie en Justitie om uiteindelijk te belanden bij de overheid en de politiek.

Lees meer…

Whitepaper

Diligent

5 Climate Change Risks You’re Problably Not Talking About…(But Should Be)

06 juni 2022

Support for environmental proposals has never been higher, and companies are feeling the pressure from stakeholders of all kinds: not only investors, but also customers and employees. The climate crisis can have a huge impact on your business – and while the longer-term implications may be obvious, there are a number of specific operational and business risks that your organization may not have considered. In their brand-new whitepaper, Diligent outlines five key climate change risks you could be in danger of overlooking – and highlights the benefits of addressing them proactively.

Lees meer…

Whitepaper

Drie auteurs, Lourens Posthumus, Caroline Raat en Joop Remmé

Ethiekonderwijs: zin en onzin verkend

09 mei 2022

Deze white paper is een pleidooi voor een brede, degelijke opleiding op het gebied van ethiek en is geschreven door drie auteurs, te weten Lourens Posthumus, Caroline Raat en Joop Remmé. Er wordt uitgebreid ingegaan op de begrippen ethiek en integriteit. Daarnaast komt het aspect levensbeschouwing in relatie tot ethiek aan de orde. In een apart hoofdstuk wordt in detail het onderzoek van Transparency International Nederland besproken, beter gezegd onder de loep genomen, waarbij de auteurs hun mening over dit onderzoek duidelijk kenbaar merken.

Eén van de conclusies van de auteurs is dat de ontkoppeling van ethiek en levensbeschouwing en het marktdenken in het onderwijs hebben geleid tot een situatie waarin het onderwijs te weinig aandacht heeft voor het ontwikkelen van een moreel kompas bij en door jonge mensen.

Lees meer…

Whitepaper

PwC

Kent u de ESG risico’s die bij uw klanten aanwezig zijn?

24 april 2022

Waarom ESG onderdeel behoort te zijn van het Customer Due Diligence proces van een financiële instelling. Customer Due Diligence is een sleutelcomponent van het compliance framework en dat is een belangrijke tool om de risico’s op het gebied van witwassen en andere vormen van financieel economische criminaliteit in beeld te krijgen. Echter, niet alleen de bestrijding van financieel economische criminaliteit ligt op het bordje bij financiële instellingen en ander organisaties. In toenemende mate komt er vanuit de toezichthouders nieuwe wet- en regelgeving om de hoek kijken, die uiterst serieus opgevat dient te worden. Met name de wetgeving op het gebied van ESG, met andere woorden klimaatverandering, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees meer…

Whitepaper

FullyInControl

Succesfactoren bij het implementeren van GRC

27 januari 2022

Professionele organisaties moeten hun Governance, Risk en Compliance Management (GRC) goed op orde hebben. Dat is een voorwaarde om als organisatie op langere termijn succesvol te zijn en te blijven. Om GRC binnen elke organisatie goed in te richten, moet het nodig gedaan worden, maar dit is geen eenmalige exercitie maar een continu proces.

In deze white paper wordt eerst ingegaan op de drie domeinen van GRC, te weten governance op orde, integraal risicomanagement en altijd compliant zijn. Vervolgens wordt de toegevoegde waarde van geïntegreerde GRC software uit de doeken gedaan. Daarna wordt het selectieproces van de juiste GRC oplossing besproken.

Download daarom gratis deze white paper waarin u leest hoe uw organisatie GRC succesvol kan implementeren of optimaliseren.

Whitepaper

Diligent

Voorbereid zijn op de huidige uitdagingen rondom ESG

14 januari 2022

Vraagstukken rond milieu, maatschappij en governance, bekend onder de afkorting ESG, zijn complexer en veelzijdiger dan ooit tevoren. Aandeelhouders, beleggers en regelgevers houden het onderwerp immers nauwlettend in de gaten, meer dan ooit. Organisaties hebben kwalitatieve gegevens nodig om hun ESG-activiteiten te benchmarken en hun voortgang in realtime te volgen. Handmatige processen zijn gevoelig voor fouten en kunnen het snelle tempo van veranderingen in en rond ESG niet bijhouden. Bovendien kunnen ze geen overzicht schetsen van het huidige landschap of inzicht geven in wat ons te wachten staat. Een oplossing voor het beheren van ESG-gegevens kan helpen de bewegende delen te coördineren, te rapporteren over de voortgang en activisten, beleggers en concurrenten voor te blijven. De juiste ESG-oplossing moet voldoen aan vijf belangrijke criteria en functionaliteitsgebieden:

Lees meer…

Whitepaper

Diligent

Kiezen voor een software voor entiteitsbeheer

13 januari 2022

Organisaties zijn altijd op zoek naar effectieve manieren om wereldwijd te groeien. In veel gevallen realiseren organisaties deze groei door fusies en overnames, het toevoegen van dochterondernemingen, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten of het ontsluiten van nieuwe markten. Om deze groei-initiatieven effectief te ondersteunen, moeten organisaties zich concentreren op het standaardiseren van bestaande handmatige processen en investeren in automatisering. Een software voor entiteitsbeheer vereenvoudigt processen en geeft juridische specialisten de ruimte om zich proactiever te richten op strategische initiatieven in plaats van handmatige processen.

Processen vereenvoudigen door automatisering daar gaat het om, en deze white paper die u gratis kunt downloaden geeft u daarin het nodige inzicht.

Lees meer…

Whitepaper

Sentensor

Datagedreven implementeren van gedragsregels

02 december 2021

Het naleven van gedragsregels hangt af van het psychologische contract dat je hebt met die regel, denk daarbij als voorbeeld aan de 1,5 meter afstandsregel. Psychologische contracten kunnen met nieuwe technologie gemeten worden en als Digitale Gedrags-Persona’s worden gevisualiseerd. Zij worden dan bespreekbaar en kunnen bijgestuurd worden op deze manier.

In deze white paper wordt als voorbeeld de case study over de 1,5 meter invulling zichtbaar op wijkniveau.

Lees meer…

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2022

28 september 2021

Risk in Focus is het jaarlijkse rapport van de samenwerkende IIA organisaties in Europe dat zojuist is verschenen. Het is een onmisbare tool geworden voor audit comités en geldt als een soort barometer van wat de Chief Audit Excutives (CAEs) in Europa zorgen baart en waar zij mogelijk wakker van liggen en welke prioriteiten zij geven aan de risico’s die zij verwachten voor het komende jaar 2022. De risico’s rond klimaatverandering zijn nadrukkelijk aanwezig in het rapport van 2022, meer dan in voorgaande jaren.

Het nieuwe Risk in Focus rapport 2022 geeft u een gedegen inzicht hoe de Europese internal auditors de risico’s inschatten rond cyber en data security, wet- en regelgeving, digitale disruptie en de impact van kunstmatige intelligentie. Kortom een nuttig rapport met gedegen inzichten rond risico’s dat in het Engels beschikbaar is en u als bezoeker van het Risk & Compliance Platform Europe gratis kunt downloaden.

Lees meer…