Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2020

18 december 2019

Het rapport van de Europese Confederatie van Instituten voor Internal Auditors streeft al jaren naar inzicht in vitale bedrijfsrisico’s die werden gedefinieerd door verschillende Chief Audit Executives (CAE’s) in heel Europa. De nieuwste versie van het rapport Risk in Focus 2020 is ontwikkeld in samenspraak met de acht Europese instituten van internal auditors en maakt gebruik van kwalitatieve interviews met 46 CAE’s uit verschillende sectoren.

Lees meer…

Whitepaper

 

The Connected Data Revolution in Financial Risk Reporting

29 oktober 2019

 

Naarmate de overheidsvoorschriften strenger worden, moeten de banken van vandaag een grondige en systematische kennis hebben van risicoberekeningen en de bijbehorende data lineage, inclusief waar onderliggende gegevens vandaan komen en hoe deze door bedrijfssystemen stromen. Deze white paper  bespreekt hoe verbonden data- en grafen database technologieën (Grafentheorie) een nieuwe manier zijn om risicorapportage bij moderne banken te transformeren om hen te helpen aan de strenge eisen van compliance met risicorapportage te voldoen. Waar data governance cruciaal is en moet worden aangepakt, is een moderne grafen aanpak betrouwbaarder gebleken voor risicobeheer dan een traditionele oplossing.

Lees meer…

Whitepaper

oodit

Port of Rotterdam als strategische partner in risicomanagement

06 juni 2019

Nautische veiligheid in de haven in Rotterdam is key. Een schone èn veilige haven geeft de gehele haven een ‘license to operate’. Maar eenvoudig is dat niet. Alle nautische risico’s in kaart brengen met bijbehorende maatregelen met een spin off naar niet-nautische risico’s en ARBO vergt een gedegen voorbereiding van alle betrokken partijen met een gezamenlijk doel.

Lees meer…

Whitepaper

Software Borg Stichting

Software escrow en duurzame zekerheid

22 mei 2019
Kennisbank

Weet u zeker dat u de controle heeft over uw software? Weet u exact hoe het zit met de broncode? Weet u als licentienemer van de software wat precies uw rechten zijn? Hoe zit het met het auteursrecht op de software? Wat maakt software zo uniek ten opzichte van andere producten? Welke risico’s loopt u als organisatie en welke rechten heeft u? Twijfelt u een beetje?

Aarzel niet en download gratis de white paper van de Software Borg Stichting. U kunt dan zelf toetsen hoe het er voor staat met de bescherming van uw software binnen uw eigen organisatie en de rol die de IT-notaris en de Software Borg Stichting daarbij zouden kunnen spelen.

Whitepaper

 

Afdekking financiële risico’s DNB

27 februari 2019

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de wijze waarop de minister van Financiën zich tot DNB verhoudt bij het afdekken van risico’s van monetair beleid niet geheel duidelijk is vanwege de veelheid aan geldende wet- en regelgeving. Zo is de Staat als aandeelhouder gebonden aan het vennootschapsrecht; Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is in beginsel van toepassing. Er zijn echter uitzonderingen; specifieke bepalingen hierover zijn onder meer opgenomen in de Bankwet. Wat onder welke omstandigheden precies van de minister van Financiën mag worden verwacht is daardoor lastig vast te stellen.

Daarnaast komt uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer ook naar voren dat de minister van Financiën op kritisch constructieve wijze volgt hoe DNB omgaat met de risico’s die samenhangen met monetair beleid wanneer die de schatkist raken. Tot slot is gebleken dat bij de voorbereiding van de besluitvorming over de garantie en de voorziening de dilemma’s tussen verschillende belangen van de Staat als aandeelhouder van DNB, niet zichtbaar zijn gemaakt.

Whitepaper

Risk & Compliance platform Europe

Veranderen & Compliance

15 januari 2019

Tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres werden de eerste resultaten bekend gemaakt van onze jaarlijkse enquête onder Compliance Officers door Sjoerd Hogenbirk van House of Performance. Hebben compliance programma’s wel impact? Hoe zit het met het stimuleren van gewenst gedrag? Hoe staat het met verandermanagement? Alle details over het in de herfst van 2018 uitgevoerde onderzoek kunt u lezen in deze white paper, die u gratis kunt downloaden.

Whitepaper

LexisNexis

De gevolgen van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (5AMLD)

07 december 2018

De Vijfde Anti-witwasrichtlijn (5AMLD) is in juli 2018 in werking getreden. De Europese lidstaten hebben tot 10 januari 2020 de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen. Wat zijn de gevolgen van de 5AMLD voor het bedrijfsleven en de adviespraktijken? Allereerst een uitgebreidere definitie van de “meldingsplichtige entiteiten”, zoals ook leveranciers van virtuele valuta!

Daarnaast krijgen meer instanties toegang tot gegevens over het economisch eigendom van fondsen en zullen de lidstaten ervoor moeten zorgen dat bepaalde informatie over het economisch eigendom van relevante commerciële en juridische entiteiten openbaar toegankelijk is, met daarbij de precieze aard en omvang van het economisch eigendom.

Ook worden in de 5AMLD due diligence maatregelen genoemd bij risicolanden.

Whitepaper

Gray Matter Matters

Digitale transformatie: managing de paradox

13 november 2018

In deze white paper gaat Kenny van Ierlant, Digital Thought Leader van de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) en partner van Grey Matter Matters nader in op de directe en indirecte gevolgen van de onomkeerbare digitale transformatie.

Ook veegt hij de vloer aan met outsourcingpartijen die, ingegeven door hun oude verdienmodellen, klanten insluiten en opzadelen met jarenlange contracten en angst zaaien naar nieuwe partijen. 2019 dreigt een spannend jaar te worden!

 

Whitepaper

 

SCHONE ENERGIE door risicomonitoring

17 oktober 2018

De (inter)nationale krantenkoppen liegen er niet om. De energiemarkt wordt wereldwijd voortdurend geteisterd door corruptie en omkoping. Daarbij gaat het niet alleen om bedrijven of individuen, maar zelfs om de overheid van een land, blijkt uit het Petrobas onderzoek. Ook blijft corruptie vaak niet binnen landsgrenzen en zijn er heel wat organisaties bij betrokken. Wat je als bedrijf tegen corruptie kunt doen, wordt in deze white paper verder toegelicht. Hieronder wordt eerst aangegeven wat corruptie in de hand werkt specifiek in de energiemarkt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.