Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Wie de bal kaatst, moet hem terugverwachten

16 augustus 2022

De laatmiddeleeuwse medemens wist de betekenis van dit spreekwoord onmiddellijk te duiden. Het kaatsspel was dermate populair dat het door de Kerk verboden werd omdat het zowel monniken als het gewone werkvolk afhield van hun werkzaamheden. De Franse adel liet dit verbod aan zich voorbijgaan en tegen het jaar 1600 telde Parijs 300 (!) overdekte kaatsbanen. Via de Bourgondische hertogen vond het spel vervolgens ingang in de Lage Landen waar de terminologie verbasterd werd en uiteindelijk in Engeland terecht kwam. De regels werden aangepast en het spel groeide uit tot het hedendaagse tennis. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, nummer 2 in de opvolging indien Joe Biden wat zou overkomen, heeft echter deze eeuwenoude wijsheid naast zich neergelegd toen ze voet zette op Taiwanees grondgebied en dansend voor de grot van de draak de internationale spanningen onnodig deed oplopen. Het is een open vraag wie hier beter van wordt. Om internationaal gezichtsverlies te vermijden is China nu verplicht om intimiderende tegenmaatregelen te nemen die in Beijing de overtuiging doen groeien dat het eiland wel degelijk militair kan worden ingenomen, indien nodig en gewenst. Lees meer…

Webinar op 30 augustus as over privacy in relatie tot de Wwft

15 augustus 2022

Het is nu al meer dan 4 jaar geleden dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is geworden.  We kunnen rustig stellen dat sinds die tijd het privacy bewustzijn van de Nederlandse bevolking sterk is gegroeid. Vanuit de zorgplicht en om het bestrijden van witwassen tegen te gaan stelt de Wwft dat financiële instellingen hun klanten goed moeten kennen. Om aan deze wetgeving te voldoen hebben financiële instellingen vaak veel privacygevoelige informatie over de klant nodig. Tegelijkertijd stelt de AVG strenge eisen aan de informatie die je over klanten mag opslaan en wat je daarmee mag doen. Juridische en ethische dilemma’s komen daarbij om de hoek kijken. Hoe daar meer om te gaan, is de vraag. Wat kan en wat mag niet?

Tijdens het webinar op dinsdag 30 augustus aanstaande vanaf 15.00 uur over Privacy in Financial Economic Crime nemen Martijn van der Waal, Senior Compliance Specialist en DPO bij ALFAM en Stijn Sarneel, Data Protection Officer en Director bij Lumen Group, de deelnemers mee in de laatste ontwikkelingen binnen privacy en wat deze inhouden voor de organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van Financial Economic Crime.

Waar moet je nu precies aan voldoen en hoe zorg je er voor dat de organisatie zich bewust is van de privacy risico’s? Er worden diverse praktijkcases besproken en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Deelname is gratis en via deze link kunt u zich aanmelden.

Antitrust en vrijstelling lijnvaartconsortia: Commissie wil feedback

12 augustus 2022
Kennisbank

De Europese Commissie heeft enkele dagen gelden een verzoek om input gepubliceerd waarin zij om feedback vraagt over de werking van het rechtskader van de EU dat lijnvaartconsortia vrijstelt van de EU-mededingingsregels (groepsvrijstellingsverordening voor consortia, afgekort “CBER”). De Commissie heeft ook gerichte vragenlijsten gestuurd naar belanghebbenden in de toeleveringsketen voor het zeevervoer, zoals vervoerders, verladers en expediteurs, haven- en terminalexploitanten, over de impact van consortia tussen lijnvaartondernemingen en van de groepsvrijstellingsverordening voor consortia op hun activiteiten sinds 2020. Gedurende acht weken, tot en met 3 oktober 2022, kunnen belanghebbenden opmerkingen indienen. Lees meer…

Over de prijs van crypto versus goud…

10 augustus 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Oeganda meldt dar er de afgelopen maanden voor ruim 31 miljoen ton goud ter waarde van $12,8 biljoen is gevonden. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN werd deze ontdekking door de Oegandese president Yoweri Museveni bekendgemaakt. Er was wereldwijd tot op heden ‘slechts’ $11,6 biljoen aan goud – een kleine 30 miljoen ton. Zou Oeganda werkelijk ruim 31 miljoen ton goud hebben gevonden, dan verdubbelt dat de totale hoeveelheid. En meer aanbod leidt tot een lagere prijs, extra goud zou dan de prijs van goud kunnen halveren. Hoe veilig is goud nog? Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Young man, go west…

08 augustus 2022

Dit advies over de meest geschikte vestigingsplaats voor uw toekomstige plannen is intussen al meer dan anderhalve eeuw oud[*1], maar blijft even pertinent als destijds. Om volledig aangepast te zijn aan de actuele situatie, moet deze goede raad enkel genderneutraal worden gemaakt en moet de leeftijdsdiscriminatie worden verwijderd. Er zijn (helaas) steeds meer redenen waarom het oude continent verder wegzinkt in het drijfzand van interne geografische tegenstellingen en zijn inhaalbewegingen op de VS telkens ziet stranden in regelneverij en onderling wantrouwen. Het groeipotentieel van Europese bedrijven blijft al decennia onder zijn doelstellingen door substantiële onderinvesteringen in belangrijke sectoren, zeker wat betreft Research & Development inspanningen. Door een gebrek aan vertrouwen in eigen potentieel ontstaat er een manifest tekort aan Venture Capital. Omwille van de inefficiëntie en fragmentatie van de financiële markten geraken groeigerichte bedrijven en KMO’ s slechts moeizaam aan de nodige financiering terwijl grotere bedrijven in hun expansie beknot worden door verregaande anticoncentratiemaatregelen. Hiermee wordt de consument op korte termijn wellicht afgeschermd van te machtige (Europese) bedrijven die anders de prijs van hun eindproducten ongestoord zouden kunnen verhogen, maar wordt tegelijk het pad geëffend voor niet-Europese bedrijven die wél ten volle hun schaalvoordelen benutten. Lees meer…

DNB vaart mee tijdens Canal Parade

06 augustus 2022

De Nederlandsche Bank (DNB) doet vandaag, zaterdag 6 augustus 2022, voor de twaalfde keer mee met een boot tijdens de Canal Parade van Pride Amsterdam. Het thema van de DNB boot is Your Gender, Our Value! Met startnummer 77 zal DNB als een van de laatste boten deelnemen aan deze Canal Parade. Als variatie op het overall thema van deze Pride (‘My Gender, My Pride’) heeft DNB gekozen voor ‘Your Gender, Our Value’. Op de boot staan 80 medewerkers, waaronder zes medewerkers van collega toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. Namens de directie zijn Nicole Stolk en Olaf Sleijpen vertegenwoordigd. 
Lees meer…

Ongewenst gedrag met ongewenst gedrag: Regeringscommissaris, doe wat echt werkt

05 augustus 2022
Kennisbank

Caroline Raat

Uiteraard is de aandacht voor ongewenst en ander immoreel gedrag, zoals racisme, netwerkcorruptie, fraude en onethisch leiderschap goed. We kunnen er niet langer van wegkijken en denken dat dit zich niet in onze samenleving afspeelt. In dit blog vraag ik aandacht voor de onbedoelde bijeffecten van deze vergrote aandacht: charlatans en ‘wannabe’s’ vullen met graagte de behoefte aan educatie, managementadvies en onderzoek. Dat doen zij met verve, en etaleren zich graag als bestsellerauteurs, maar of zij echt deskundig zijn en hun interventies ook echt iets bijdragen, is maar de vraag. Zij geven een rooskleurig beeld van eerdere resultaten en beloven ook altijd échte verandering met een simpele interventie of een paar trainingen, maar de waarheid is dat dit lang niet altijd genoeg is.
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Inhoud gerelateerde opslag

03 augustus 2022

Afgelopen jaren probeerden sommige regeringen regelmatig om onwelgevallige internet informatie te blokkeren. Bij de corona uitbraak bij Wuhan en het sluiten van Wikipedia in Turkije bleek dat niet muteerbare, decentrale opslag van files een uitweg bood om deze centraal geblokkeerde files toch te kunnen vinden. Het nieuwe web3 internet heeft deze decentrale vorm van content adresseerbare opslag in snel tempo omarmt onder andere met IPFS dat staat voor InterPlanetary File System. Content geadresseerde files werden eind jaren zestig ontwikkeld door ICL en gebruikt voor het zoeken in telefoongidsen. De Vlamingen Paul Carpentier en Jan van Riel bedachten de term CAS, toen ze eind jaren negentig werkten bij het Belgische bedrijf FilePool in Wavre dat in 2001 werd overgenomen door EMC Corporation. Een jaar later werd de Centera uitgebracht, de eerste professionele CAS-toepassing. Qua timing een perfecte stap, omdat in datzelfde jaar de nieuwe Sarbanes-Oxley Act langdurige en onmuteerbare opslag van financiële documenten eiste. Als ware een voorloper van de blockchain: een dataset met een op content gebaseerde hashcode en datastamp, die lokaal en onmuteerbaar in een keten van files is opgeslagen. Lees meer…

Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid

02 augustus 2022
Kennisbank

Vanuit het Insitute for Financial Crime, afgekort IFFC, is het initiatief gelanceerd om gezamenlijk toe te werken naar een ‘Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid’. Met andere woorden doelstellingen formuleren en voorstellen doen voor mogelijkheden om op een effectieve en efficiënte manier gezamenlijk, publieke én private organisaties, de strijd tegen financiële criminaliteit aan te gaan. Het IFFC wil met een aantal bruggenbouwers een dergelijk akkoord opstellen en dit in het vierde kwartaal van dit jaar aanbieden aan politiek Den Haag.

​Via deze link van het IFFC kunt u aangeven of uw organisatie of u persoonlijke wenst deel te nemen aan de voorbereiding van een Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid.

Pieter Lakeman: “De Nederlandsche Bank maakt onnodig veel slachtoffers als gevolg van verplichte rekenrente bij pensioenfondsen”

31 juli 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Volgens de voorzitter van de Stichting SOBI, Pieter Lakeman, dwingt De Nederlandsche Bank (DNB) pensioenfondsen om onjuiste rekenrentes te gebruiken. Voor hun jaarverslagen over 2021 werden de pensioenfondsen verplicht een rekenrente van circa 0,57% gebruiken. Wanneer 4% als rekenrente gebruikt zou zijn, hetgeen tot 2007 wel werd gedaan, zouden de pensioenvoorzieningen eind 2021 circa 60% kleiner zijn geweest. Dat het daarbij niet om enkele duizenden euro’s gaat mag duidelijk zijn. Zo was de pensioenvoorziening van PMT, het op twee na grootste pensioenfonds, op 31 december 2021 ruim 95 miljard euro. Bij een rekenrente van 4% zou dit ruim 55 miljard euro kleiner zijn. De facto betekent dit dat het eigen vermogen dan ruim 55 miljard euro te laag in de balans is opgenomen. Bij een rekenrente van 5% zou de voorziening zelfs circa 70% kleiner zijn en het eigen vermogen van PMT 65 miljard euro bedragen. Voor het grootste pensioenfonds, het ABP, wordt het eigen vermogen via de door DNB voorgeschreven rekenrente van 0,57% in de balans als 54 miljard euro afgebeeld terwijl het in werkelijkheid, bij een wat normalere rekenrente van 4%, meer dan 370 miljard bedraagt.
Lees meer…