Is de Raad van State bang voor burgers?

30 november 2021
Kennisbank

Caroline Raat

In deze longread leg ik uit dat een grote groep wetenschappers, professionals en burgers die wel het goede voorbeeld heeft gegeven voor reflecties naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Diverse Kamerleden hebben al positief gereageerd, maar vanuit de rechtspraak blijft het nog stil. De uitnodigingsbrief staat op deze website, waarop met een infographic wordt uitgelegd wat er volgens beproefde methoden gedaan zou kunnen worden. De brief kan nog steeds via een petitie worden ondersteund. Dit blog is een samenvatting van de langere tekst, met als conclusie: we zien hoe in ‘reflectie’ wordt omgegaan met problemen: ze moeten niet worden opgelost, maar verdwijnen.
Lees meer…

Risico op stop wholesale minder dankzij dropshipping Saas-oplossing

29 november 2021

De dreigende lockdowns lijken niet alleen dreigend, maar staan volgens veel experts voor de deur. Maar wat is het risico voor merken, groothandels en leveranciers?  De handel moet wel doorgaan, maar hoe? Er is een innovatieve dropshipping Software-as-a-Service (SaaS)-oplossing van Droppery, die het mogelijk maakt om in deze bizarre tijd door te kunnen gaan. De directe op de consument gerichte strategie biedt mogelijkheden. We spraken erover met de twee heren van Droppery, Marco Mulder en Robin van der Heiden, een start-up die groothandels, leveranciers en merken digitaal verbindt met nieuwe wederverkopers.   
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

You must believe in spring

27 november 2021

In tegenstelling tot de bescheiden verwachtingen die werden gekoesterd voor het derde kwartaal van 2021, verrasten de resultaten van de Amerikaanse bedrijven  met stevige groeicijfers, zowel inzake winstontwikkeling als inzake omzet. De beste prestaties waren terug te vinden in de bouwsector, bij de commerciële dienstverlening, financials, technologie en industriële bedrijven. Tegenvallende sectoren waren nutsvoorzieningen en energie. Maar ook binnen de sterk presterende sectoren waren er opvallende ontgoochelingen als Disney, Intel, Amazon, Twitter en eBay. De flessenhals in de aanbodketen bleek alleszins minder hinderlijk dan eerder aangenomen, terwijl bedrijven de gestegen prijs van intermediaire goederen nog steeds vlot – lees: zonder omzetverlies – kunnen doorrekenen in hun eindprijzen, zodat de winstmarges intact blijven. Dit resulteert vanzelfsprekend in hogere inflatiecijfers maar ondanks het verwachte hogere niveau van de consumptiecijfers wisten de recent gepubliceerde CPI-cijfers iedereen toch zeer onaangenaam te verrassen. Een stijging van de kleinhandelsprijzen met 4,6 % op jaarbasis kun je niet zomaar parkeren als een tijdelijke opstoot, zoals de Amerikaanse centrale bank dat beweert. Binnen de inflatie-indicatoren zijn er wel degelijk enkele structurele componenten die een sterke stijging lieten optekenen. Vooral huurprijzen en medische kosten kenden een opvallende opstoot. De sterkste sinds 1992. De prijzen van nieuwe auto’s kenden zelfs de grootste opsprong sedert 1975! Lees meer…

Rapport meldt geen benadeling als gevolg van het doen van een melding

26 november 2021

Een werknemer van een publieke onderzoeksorganisatie die een vermoeden van een misstand meldde, is volgens het Huis voor Klokkenluiders niet benadeeld als gevolg van die melding. Wel constateert het Huis onzorgvuldigheden tijdens het meldproces. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis dat op 23 november 2021 is verschenen. De werknemer vervulde een leidende rol binnen een cybersecurity programma van de organisatie, die zich richt op wetenschappelijk onderzoek. In april 2016 meldde de werknemer volgens de toenmalige klokkenluidersregeling van de organisatie een vermoeden van een misstand. De melding had betrekking op het optreden van een directeur van de organisatie, in het bijzonder ten aanzien van een incident waarbij een door de organisatie ingehuurde medewerker op ongeoorloofde wijze een document van een buitenlandse partnerorganisatie bemachtigde. De directeur zou de ingehuurde medewerker hierop weliswaar mondeling hebben aangesproken, maar ondernam verder geen actie.
Lees meer…

CZ wint de zevende editie van de Protiviti Internal Audit Innovation Award

25 november 2021

De zevende editie van de Protiviti Internal Audit Innovation Award vond op het laatste moment toch online plaats. De beleving en spanning was er niet minder om. Vijf Internal Audit afdelingen presenteerden hun Internal Audit innovatie. Uiteindelijk was het de verzekeringsmaatschappij CZ die de jury het meest overtuigde. In opdracht van CZ is door onder meer een groep TIAS IT Audit studenten een auditnormenkader ontwikkeld om Security Operations Centers (SOC) te auditen met als doel om de digitale samenleving veiliger te maken. Het normenkader stelt ondernemingen in staat zicht te krijgen op hun cyberweerbaarheid door het SOC te laten auditen. Het kan dus intern, maar ook extern gebruikt worden voor een objectieve beoordeling van de kwaliteit van de SOC.  Lees meer…

The Integrity Talks met mr. dr. Caroline Raat MA en Geert Vermeulen over klokkenluiders

24 november 2021
Kennisbank

Vanaf 17 december 2021 gelden de regels van de Europese klokkenluidersrichtlijn ook in Nederland. Dat betekent dat veel werkgevers een integriteitsmedewerker moeten aanwijzen en meldingen zorgvuldig moeten ontvangen, onderzoeken en afhandelen. Tijd dus om ermee aan de slag te gaan. In deze Integrity Talks spreken we zeer uitgebreid over integriteit. Eén van de punten die aan bod komt, is dat er teveel aandacht gevestigd wordt op de melder in plaats van op de situatie. Dat moet anders. En er is nog veel en veel meer. De Integrity Talks met Caroline Raat en Geert Vermeulen is boordevol waardevolle inzichten op het gebied van integriteit anno nu. Een must voor iedereen om tot het eind door te nemen. Laat je inspireren door hun kennisdeling.

Lees meer…

Ethiek in de (beroeps)praktijk

23 november 2021
Kennisbank

Lourens Posthumus

Dit artikel gaat over ethiek in de praktijk. Het maken van keuzes….. en wat daarvoor nodig is. Mensen worden op pad gestuurd om ‘klussen’ te doen, zonder dat zij het daarvoor benodigde gereedschap hebben meegekregen. Voor een lekkende kraan heb je een waterpomptang nodig. Voor het kunnen doen van een ethische keuze, een levensbeschouwing. Zo eenvoudig is het. In 2016 concludeerde het voormalig Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) na een eerste verkenning, dat universitaire studenten bestuurskunde niet ‘ethisch start bekwaam’ zijn als zij bij de overheid in dienst treden. Dit speelt niet alleen bij bestuurskunde. De opstellers van het rapport ‘Bildung, basis van beroepsethiek‘ geven aan dat echt onderzoek ontbreekt, maar dat de signalen zorgwekkend zijn. Ook in bachelor- en masteropleidingen bedrijfskunde en soortgelijke vakgebieden is er weinig aandacht voor moreel redeneren en de morele aspecten van topmanagers in de publieke sector. Volgens Joris Luyendijk zijn universiteiten die economie- en bedrijfskunde studenten opleiden, medeverantwoordelijk voor het morele systeem falen bij de banken. Het Financiële Dagblad constateerde dat ethiek bij fiscale opleidingen onvoldoende aandacht krijgt. 
Lees meer…

Geert Haisma geeft toelichting op de CCC Kennis App

22 november 2021

CCC staat voor Controllers Circle Corporaties, een ledengroep van controllers en internal auditors werkzaam bij woningcorporaties. De leden van CCC hebben onder leiding van Cosmo Schuurmans en Piet Klop een special CCC Kennis App ontwikkeld in samenwerkingen met Geert Haisma van Fully in Control. Op het platform van Fully in Control draait deze speciaal voor woningcorporaties ontwikkelde CCC Kennis App en we spraken er onlangs in het kort even over met Geert Haisma.

EU investeert fors in innovatieve projecten om de economie koolstofvrij te maken

19 november 2021

De Europese Unie maakt bekend dat er meer dan 1,1 miljard euro wordt geïnvesteerd in zeven grootschalige innovatieve projecten. Met deze subsidies worden projecten ondersteund waarmee baanbrekende technologieën op de markt worden gebracht in energie-intensieve industrieën en in de sectoren waterstof, koolstof afvang, ‑gebruik, en ‑opslag en hernieuwbare energie. De projecten worden gerealiseerd in België, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zweden. 
Lees meer…

Executive Master Compliance & Risk Management met Peter Diekman over grote integriteitsvraagstukken

18 november 2021

De Executive Master Compliance & Risk Management is onmisbaar in tijden van grote integriteitsvraagstukken binnen een breed scala aan organisaties. Daarom lanceren Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) en programmadirecteur Prof. Dr. Peter Diekman RA de tweede editie van de opleiding op vrijdag 4 februari 2022. De master geeft een theoretische en praktische impuls en inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van compliance & risk management. Tijdens de lessen komen diverse cases uit het publieke domein aan bod. Veel organisaties anno nu kampen met grote integriteitsvraagstukken. Maatschappelijke eisen aan organisaties neem immers behoorlijk toe. Daarbij is het niet meer voldoende om uitsluitend aan de wet te voldoen. De licence-to-operate is gebaseerd op veel bredere criteria die soms wel en soms niet in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Denk aan de discussie over belastingontwijking versus belastingontduiking en de recente politieke besluitvorming over een minimum belastingtarief van 15%, waarbij de focus primair is gericht op grote internationale ondernemingen.  Lees meer…