Product governance…BinckBank beboet door de AFM voor fouten in het verleden

10 juni 2023
Kennisbank

Recentelijk werd BinckBank, online broker geconfronteerd met een bestuurlijke boete van 530.000 euro, opgelegd door de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM. BinckBank opereert tegenwoordig onder de naam Saxo Bank. De boete is opgelegd omdat BinckBank in de periode december 2019 tot december 2021 niet beschikte over procedures en maatregelen waarmee kon worden gewaarborgd dat klanten beleggen in financiële producten die passen bij de doelgroep waartoe zij behoren. Het beleid van BinckBank was namelijk onvoldoende specifiek en concreet. Inmiddels heeft de AFM geconstateerd dat het beleid van BinckBank op het gebied van product governance aan de wettelijke vereisten voldoet.
Lees meer…

De noodzaak van automatisering van het KYC-proces staat niet meer ter discussie

08 juni 2023
Kennisbank

Frenk Gerritsen

Dat het uitvoeren van het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag neemt, is evident. Maar een groot deel van dit proces kan men wellicht automatiseren. Wat zijn dan die mogelijkheden om het KYC-proces te automatiseren en wat zijn de voordelen dan? Een ding is zeker, compliant zijn vraagt steeds meer capaciteit. Het aantal voltijds medewerkers dat zich bij de Nederlandse Wwft-plichtige instellingen bezighoudt met compliance is fors toegenomen de afgelopen jaren. Bij het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) komt veel kijken. Het KYC-proces – het onderzoek dat men uitvoert om cliënten goed te kennen – vergt de meeste tijd.  Lees meer…

Toezichthouders op bezoek bij de Vaste Kamercommissie Financiën

07 juni 2023
Kennisbank

Volgens de president van de Nederlandsche Bank, afgekort DNB, Klaas Knot staan de Nederlandse banken er tot nu toe goed voor, wat ook blijkt uit een stresstest die DNB heeft uitgevoerd. Banken kunnen absoluut tegen een stootje. Toch kunnen we niet achterover leunen in de veronderstelling dat het ergste nu achter de rug is, aldus Knot tijdens het jaarlijkse openbaar gesprek in de Tweede Kamer over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Samen met CPB-directeur Pieter Hasekamp en voorzitter van de AFM, Laura van Geest, was Knot te gast in Den Haag bij de het gesprek met de Vaste Kamercommissie Financiën.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Angsthazenspel

06 juni 2023

De Europese bedrijfsresultaten vielen in de eerste maanden van 2023 behoorlijk mee. Meer zelfs, in historisch perspectief neemt het afgelopen kwartaal zelfs een topplaats in wat betreft het aantal positieve verrassingen, ondanks de aartsmoeilijke economische context. Het gemiddelde bedrijf in Europa klopte zijn initiële winstverwachtingen met meer dan 8 % [*1]. Ook in de VS bleken de gerealiseerde resultaten gemiddeld 7 % beter dan vooraf werd aangenomen. In beide gevallen biedt het overzicht echter een gemengd beeld en is deze meevaller vooral toe te schrijven aan de resultaatsontwikkeling bij enkele (zeer) grote bedrijven, zoals Amazon en Apple, met AI-chipmaker NVIDIA als orgelpunt. In het huidige en komende kwartaal dreigt de economie aan beide zijden van de Atlantische oceaan echter aan momentum te zullen verliezen. De economische groei staat onder toenemende druk van hogere rentetarieven, koppige inflatie en het gebrek aan stuurmanskunst bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid. Toch kan in de VS een recessie vermeden worden: ondanks de sterk opgelopen hypotheekrente, lijkt de bouwsector uit te bodemen. De arbeidsmarkt koelt af, zonder in een ravijn te storten en de reële lonen evolueren in het derde kwartaal terug naar positieve groeicijfers, zodat consumptieve bestedingen niet meer (veel) verder afzwakken. Maar bij de minste tegenslag die zich nu nog voordoet, zal de Amerikaanse (en in haar zog, de Europese) economie onvermijdelijk in een recessie vervallen. Dat is echter minder fataal dan het klinkt. Voor zover het slechts een milde terugslag betreft, zal dit eerder een helende werking hebben en toelaten dat de Amerikaanse rentetarieven in het eerste kwartaal van 2024 kunnen ontspannen. Lees meer…

Bunq versus De Nederlandsche Bank: een beschouwing over de inzet van (internet) technologie in de financiële sector

05 juni 2023
Kennisbank

Sander Riemslag Baas en Menno Weij

Vrijwel dagelijks is de anti-witwas regelgeving onderwerp van diverse media, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). De oorzaak is vooral terug te herleiden naar 2018. Het jaar waarin de ING Bank N.V. een recordschikking trof met het Openbaar Ministerie naar aanleiding van falend Wwft-beleid [*1]. Sinds begin 2023 is ook kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, ‘AI’) vrijwel dagelijks in het nieuws. De oorzaak hiervan is met name ChatGTP, een slimme robot toegankelijk voor het publiek. Dat technologie, zoals AI, hand in hand kunnen gaan ter naleving van de Wwft en daarmee de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, heeft internetbank bunq recent aangetoond. Bunq won namelijk het hoger beroep tegen De Nederlandsche Bank (‘DNB’). Centraal in dit hoger beroep staat de manier waarop bunq op een – voor de financiële sector – vernieuwende en technologische wijze de Wwft naleeft [*2].
Lees meer…

Leontine van der Goes naar de raad van toezicht van de AFM

03 juni 2023

Leontine van der Goes is benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM. De benoeming is per 1 juni jongstleden effectief en geldt voor een periode van 4 jaar. Van der Goes neemt de plek in van Wendy de Jong, die eerder dit jaar afscheid nam van de raad van toezicht. Leontine van der Goes is zowel actief als toezichthouder bij diverse maatschappelijke en culturele instellingen, als uitvoerend werkzaam via haar eigen management adviesbureau. Zo is ze voorzitter van de raad van toezicht van ITA Internationaal Theater Amsterdam en vicevoorzitter van Verzetsmuseum Amsterdam. Via haar eigen bureau leidt Van der Goes organisatieveranderingstrajecten bij grote instellingen. In de afgelopen jaren gaf ze in dit kader leiding aan de invoering van duurzaamheidsregelgeving bij Robeco. Lees meer…

Crypto activa duidelijker in het vizier van ministeries van Financiën in de EU

02 juni 2023
Kennisbank

De Commissie verheugt zich over het politieke akkoord dat de EU-ministers van Financiën hebben bereikt over nieuwe regels inzake fiscale transparantie voor alle dienstverleners die transacties in crypto activa voor klanten in de EU faciliteren. De nieuwe regels vormen, op basis van een voorstel van de Commissie, een aanvulling op de verordening betreffende markten in crypto activa (MiCA) en de verordening betreffende geld overboekingen (TFR), en zijn volledig in overeenstemming met het OESO initiatief inzake het kader voor de melding van crypto activa. Een billijke en doeltreffende belastingheffing is essentieel om inkomsten voor overheidsinvesteringen en -diensten veilig te stellen en tegelijkertijd een ondernemingsklimaat te creëren waarin innovatie kan floreren. De belastingautoriteiten beschikken momenteel echter niet over de nodige informatie om toezicht te houden op de opbrengsten van het gebruik van crypto activa, die gemakkelijk over de grenzen heen worden verhandeld. Zo worden zij beperkt in hun mogelijkheden om ervoor te zorgen dat belastingen daadwerkelijk worden betaald, en Europese burgers lopen daardoor aanzienlijke belastinginkomsten mis.
Lees meer…

Nieuwe EU regels om retail beleggers beter te beschermen en mondiger te maken

01 juni 2023
Kennisbank

De Europese Commissie heeft op 24 mei jongstleden het zogenaamde pakket retail beleggingen goedgekeurd, dat ervoor moet zorgen dat bij retail beleggingen de belangen van de consument centraal staan. Het doel is retail beleggers, de niet-professionele beleggers dus, in staat te stellen beleggingsbeslissingen te nemen die aan hun behoeften en voorkeuren beantwoorden en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke behandeling krijgen en voldoende worden beschermd. Dit moet ervoor zorgen dat zij meer vertrouwen hebben en kunnen profiteren van de EU-kapitaalmarktenunie. Een van de drie sleuteldoelstellingen van de Commissie in het actieplan kapitaalmarktenunie 2020 was de EU nog veiliger te maken als locatie waar burgers op lange termijn kunnen beleggen. Met dat doel voor ogen wordt het pakket van vandaag voorgesteld. Het moet de deelname aan de EU-kapitaalmarkten stimuleren, die traditioneel lager ligt dan in andere landen zoals de Verenigde Staten, ook al ligt de spaarquote in Europa zeer hoog. Het bevorderen van de kapitaalmarktenunie is van cruciaal belang om particuliere financiering naar de  economie te kanaliseren en om de groene en de digitale transitie te kunnen financieren. Lees meer…

Photo: Consumentenbond

Consumentenbond gaat juridische strijd aan met Google

30 mei 2023

De Nederlandse Consumentenbond wil dat Google stopt met het schenden van uw privacy en om gaat daarvoor de juridische strijd aan met deze gigant en vraagt daarbij ook om compensatie. Volgens de Consumentenbond wordt er namelijk miljarden verdiend als gevolg van de schending van de privacyregels. De Consumentenbond strijdt hiervoor samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen. Er is een actie gestart en daarvoor kunt u zicht gratis aanmelden. Over het waarom en hoe leest u hierna.  Lees meer…

Photo: Klokkenluidersbankje genomen door Caroline Raat

En, weet u nog precies hoe het zit met de Wet bescherming klokkenluiders ?

29 mei 2023
Kennisbank

Ruim drie maanden geleden, om precies te zijn op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Daarmee werd de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangen. Maar hoe zat het dan ook alweer precies? Wat zijn de belangrijkste veranderingen? We zetten de belangrijkste punten voor u even op een rijtje, opdat daar geen misverstanden over zouden kunnen ontstaan.
Lees meer…