DNB boekte verlies van 3,5 miljard euro in 2023

01 maart 2024
Kennisbank

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, mocht over het afgelopen jaar 2023 een verlies bijschrijven van bijna 3,5 miljard euro. Het grootste deel hiervan, ruim 2,3 miljard euro, wordt opgevangen door de voorziening voor financiële risico’s. Het resterende verlies van ruim 1,1 miljard euro gaat ten laste van kapitaal en reserves. Volgens DNB zijn deze cijfers in lijn met eerdere verwachtingen. De buffers van DNB zijn naar verwachting groot genoeg om toekomstige verliezen op te vangen. De vraag blijft hoe het mogelijk is dat met ruim tweeduizend hooggekwalificeerde medewerkers een negatief resultaat per werknemer van  circa 1.750.000 euro verklaarbaar is. Hieronder vindt u de uitleg.
Lees meer…

Zorgt AI voor de herbouw van onze middenklasse?

29 februari 2024
Kennisbank

Hans Timmerman

De geïndustrialiseerde wereld kampt met een tekort aan banen. Dit is geen voorspelling maar een demografisch feit. Alle mensen die in 2053 dertig worden, zijn al geboren en we kunnen er niet meer bij maken. Tenzij er een verandering plaatsvindt in het immigratiebeleid (waarbij de focus ligt op hoger opgeleiden), zullen alle geïndustrialiseerde landen een tekort aan goed opgeleide werknemers ervaren. AI kan daar enorm bij helpen. In een uitgebreide blog getiteld ‘AI could actually help rebuild the middle class‘ van David Autor, hoogleraar aan het MIT, betoogt hij dat AI niet per se banen hoeft te vernietigen. Integendeel, het biedt ons de mogelijkheid om onze expertise uit te breiden naar een bredere groep werknemers. Uit een recente Gallup enquête bleek dat 75% van de Amerikaanse volwassenen gelooft dat AI tot minder banen zal leiden. Davis denkt dat deze angst misplaatst is en dat het tegenovergestelde mogelijk is. Lees meer…

Ellen Timmer: “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”

28 februari 2024
Kennisbank

Michel Klompmaker

Rond de Wwft is nog steeds veel te doen. Wie herinnert zich niet de enorme boetes die een paar jaar geleden uitgedeeld zijn aan enkele grootbanken. Het een en ander had tot gevolg dat veel topmanagers van financiële instellingen zich flink achter de oren gingen krabben, met als uitvloeisel een aanscherping inzake acceptatie van nieuwe klanten bij met name de banken. Duizenden nieuwe banen werden gecreëerd, de digitalisering werd versneld doorgezet en het aantal bankkantoren nam verder af. Al de hierboven genoemde issues hebben de vertrouwensband tussen de bank en de gemiddelde bank klant bepaald niet bevorderd. Het verschijnsel ongebruikelijke transactie deed zijn intrede, maar wie bepaalt eigenlijk wat ongebruikelijk is? We spraken onlangs met de Rotterdamse jurist Ellen Timmer over de Wwft. Lees meer…

Over NIS2, de nieuwe EU-richtlijn voor cyberbeveiliging

27 februari 2024
Kennisbank

Het in Groningen gevestigde softwarebedrijf Perium heeft per 1 januari 2024 NIS2 toegevoegd aan haar platform voor risicomanagement. De NIS2 is de nieuwe EU richtlijn inzake cyberbeveiliging. Het schrijft strengere maatregelen voor om het algemene niveau van cyberbeveiliging in de EU te verhogen. De NIS2 is een herziene Europese richtlijn gericht op het versterken van cybersecurity binnen de EU en is van toepassing op veel bedrijven, met strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor cyberincidenten. Het bevordert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen lidstaten en introduceert strengere toezicht- en handhavingsmaatregelen. Het doel is om de cyberweerbaarheid in de EU te verbeteren tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen, essentieel in de huidige digitale economie. Lees meer…

Willen jullie meer of minder rechtsbescherming…?

26 februari 2024
Kennisbank

Rob van Gestel & Elbert de Jong

Er is politiek iets merkwaardigs gaande rond de burgerlijke rechter. Enerzijds valt in het eindverslag van informateur Plasterk te lezen dat de politieke partijen PVV, VVD, BBB en NSC het eens zijn over het feit dat wetsvoorstellen niet in strijd met de Grondwet en internationale verdragen mogen zijn, dat rechterlijke uitspraken nageleefd moeten worden door de overheid en dat de positie van de onafhankelijke rechter versterking behoeft. Anderzijds hebben de fracties van NSC, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV op 13 februari jongstleden vóór een motie van SGP-er Van Dijk gestemd om binnen zes weken te onderzoeken of de ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties die een zogeheten algemeen belang actie bij de burgerlijke rechter starten aangescherpt kunnen worden. Hoewel in algemeen belang acties vaak juist effectief kan worden opgekomen tegen de aantasting van grondrechten en mensenrechten door de overheid, zijn in de ogen van sommigen deze organisaties niet representatief.
Lees meer…

AFM beboet Nxchange voor niet tijdig melden transacties

23 februari 2024

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft begin februari jongstleden een bestuurlijke boete van 56.000 euro opgelegd aan Nxchange B.V. wegens overtreding van de transactierapportageverplichting. Als broker is Nxchange verplicht om transacties in beursgenoteerde financiële instrumenten zo spoedig mogelijk aan de AFM te melden. Om meldingen te kunnen doen moet een onderneming beschikken over een zogeheten LEI-code. Deze was bij Nxchange verlopen, waardoor gedurende ruim een maand haar meldingen werden geweigerd, en uiteindelijk te laat zijn gedaan. Nxchange heeft de boete geaccepteerd en de zaak is vereenvoudigd afgedaan. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Beklim de muur van zorgen

22 februari 2024

De geopolitieke spanningen lopen alsmaar verder op. De verwachte datum voor de eerste daling van de beleidsrente wordt steeds langer uitgesteld. De koppige inflatie stribbelt tegen, wanneer ze het neerwaarts pad wordt opgestuurd. De langetermijnrente wil lagere regionen opzoeken, maar wordt hierbij nadrukkelijk tegengewerkt door de centrale banken. De Fed en de ECB ontdoen zich in sneltempo van massale volumes overheids- en bedrijfsobligaties, en houden hiermee de langetermijnrente hoog en de obligatiekoersen laag. Maar een aloude beurswaarheid zette zich opnieuw door op Wall Street: Stocks Climb the Wall of Worry. Vrij vertaald duidt dit op de grote weerbaarheid van aandelenbeurzen wanneer ze geconfronteerd worden met hindernissen, en bestookt worden met tussentijdse tegenslagen. De breed gespreide Standard & Poors Composite prijsindex bereikte, ondanks alle onrust en verwarring, een nieuw hoogtepunt: het doorbrak op 9 februari voor het eerst de symbolische grens van 5.000 punten. Hij moest de veroverde grond weliswaar de dagen erop gedeeltelijk terug prijsgeven, maar er heerst weinig twijfel over het feit dat deze index, die de 500 grootste bedrijven van de VS groepeert, zich in de komende maanden definitief boven de 5.000 punten zal nestelen. Lees meer…

Klaas Knot voor het eerst op bezoek bij collega’s in Suriname

21 februari 2024
Kennisbank

Tijdens zijn bezoek aan Suriname was Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, afgekort DNB, op 13 februari te gast in het Torarica hotel in Paramaribo waar hij sprak over de rol van centrale banken in de samenleving. Het doel van de reis was om het belang van een goede samenwerking tussen centrale banken te benadrukken, kennis te nemen van de economische ontwikkelingen in Suriname vanuit de rol van de centrale bank en ook om persoonlijk meer te horen en te zien over de doorwerking van het slavernijverleden in Suriname. Een concreet voorbeeld van een uitdaging die de centrale bank en de overheid alleen samen kunnen aanpakken is het bestrijden van witwassen. Dat kunnen ze overigens niet zonder de hulp en inzet van private financiële instellingen. Zij zijn cruciaal als poortwachters om witwassen en terrorismefinanciering buiten het financiële stelsel te houden. Financiële integriteit waarborgen is immers niet makkelijk. Lees meer…

Talitha Papelard benoemd als General Manager Benelux bij Northwave

20 februari 2024

Bij Northwave Nederland BV is Talitha Papelard vanaf 1 januari 2024 werkzaam als General Manager voor de Benelux. Zij volgt daarmee Pim Takkenberg op. Laatstgenoemde heeft bij Northwave jarenlang deze rol vervuld en hij zal nu een nieuwe functie gaan krijgen binnen de groep als General Manager van de nieuw opgezette afdeling Innovation & Investigation. Talitha Papelard vervulde eerder de rol van Director Business Security binnen Northwave vervuld. Ze is inmiddels bekend binnen het cybersecurity domein, met onder andere colleges op verschillende universiteiten en hoger onderwijsinstellingen. Voordat ze de overstap naar Northwave maakte, werkte ze bij KPN en was daar verantwoordelijk voor de cybersecurity dienstverlening. Lees meer…

Over boeren en burgers

19 februari 2024
Kennisbank

Tony de Bree

Vorige week heb ik naar het debat in de Tweede Kamer over de mogelijke formatie van een nieuw kabinet gekeken. Normaal doe ik dat niet, maar nu even wel. Om te kijken of er toch iets van echte verandering aan zit te komen in onze huidige vorm van parlementaire democratie en rond het ‘groeien moet de economie’. Nee dus. Het oude systeem dendert gewoon door. Wie zijn de belangrijkste spelers op dit moment? Dat zijn uiteraard de politici, maar vooral ook ‘de Haagse journalisten’ zoals Pieter Omtzigt ze in zijn boek noemt: de duiders en de spindokters die de Nederlandse mainstream media beheersen. Hun invloed is enorm. Op allerlei manieren.  Er worden vaak eigen ongefundeerde meningen verkondigd, soms gebaseerd op onjuiste informatie. Lees meer…