Photo: https://pixabay.com

Bank op de vingers getikt door de rechter in verband met opzeggen bankrelatie

28 oktober 2020
Kennisbank

Dat de Wwft meerdere banken wat nerveus gemaakt heeft is duidelijk. Honderden, zo niet duizenden medewerkers werden en worden “ingevlogen” om te voorkomen dat bankinstellingen weer met onnodige boetes geconfronteerd worden. De toezichthouders en de overheid liggen op de loer. Maar mogen banken dan zomaar een bankrelatie opzeggen met een beroep op de Wwft? Interessante en relevante vraag lijkt ons, vandaar dat we het vonnis van de Rechtbank Amsterdam hieronder integraal publiceren, omdat in dit geval Van Lanschot Kempen Wealth Management nv teruggefloten is door de rechter. Het betreft Zaaknummer C/13/688571/KG ZA 20-733, uitspraak 24 september 2020, publicatiedatum 21 oktober 2020.  Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert Risk Management

Corona vernieuwt de Maslowpiramide: bestaanszekerheid en sociale behoefte zijn de basis

27 oktober 2020

Dit is mijn allereerste blog voor het Risk & Compliance Platform Europe en ik begin graag met de piramide van Maslow die iedereen wel kent. Eerst moeten we onze basisbehoeften bevredigen zoals eten en drinken. Daarna willen we bestaanszekerheid met een warm dak boven ons hoofd en een sociale omgeving waarin we ons prettig voelen. Allemaal fases die voorafgaan aan zelfontplooiing en geluk. De gedachte achter de piramide is dat voedsel het allerbelangrijkste is. Als we niet eten en drinken gaan we immers dood, van slapen op straat echter nog niet direct. Dit past bij het beeld van een zwerver die elke dag op zoek is naar eten en daarna onder een brug slaapt. Maar voor het gros van de mensen in onze moderne samenleving geldt deze piramide niet meer. Onze primaire fysieke behoeften worden immers vervult vanuit onze bestaanszekerheid. In de moderne wereld is de afhankelijkheid van het inkomen groot geworden. Alles draait om geld en is met geld te koop. En dat betekent dat als er geen geld meer is, we ook niet meer in staat zijn om ons leven op een andere manier in te richten zoals bijvoorbeeld een zelfvoorzienende kluizenaar die zijn eigen groente verbouwt. Daarmee zijn de fysieke behoeften direct gekoppeld aan onze bestaanszekerheid. Daarom vinden we het ook zo belangrijk dat bijna twee miljoen mensen in Nederland met behulp van de overheid hun baan behouden. Onze hele samenleving is afhankelijk geworden van geld. Veel mensen in onze steden hebben geen mogelijkheid om zelf hun eten te verbouwen.  Lees meer…

Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

WMO: koekoeksei op punt van uitkomen?

26 oktober 2020

De komende weken buigen gemeenteraden zich over de begroting 2021-2024. Er is veel onzekerheid als gevolg van de COVID-pandemie en ook vanwege de mogelijke doorwerkingen van een eventuele aanpassing van het verdeelstelsel voor het gemeentefonds. Frank Kalshoven sprak recent in De Volkskrant over het koekoeksjong van de zorg waarmee hij vooral de automatische verhoging van budgetten voor kwaliteitsverbetering op de hak nam: volgens hem een verschijnsel dat in andere delen van het openbaar bestuur niet zo is geregeld. Een koekoeksjong is zichtbaar, een ei in een nest valt minder op. Vandaar in deze blog de schijnwerper op het koekoeksei in relatie tot de gemeentefinanciën. Het thema van de decentralisatie van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zal de meeste lezers bekend in de oren klinken. Geleidelijk aan komt er meer informatie beschikbaar over wat wel en niet werkt bij de decentralisaties en zijn trends te signaleren. Zo doen de grote gemeenten het relatief goed waar het gaat om de lasten voor de jeugdzorg, terwijl de gemeenten onder 100.000 inwoners opvallen door de relatief hoge lasten voor de maatwerk-WMO voorzieningen (zie tabel).  Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

Succesvol afscheid en een dragelijke transitie

23 oktober 2020
Kennisbank

Ron Brummans

Organisaties worden steeds meer ecosystemen waarin gemanoeuvreerd wordt en waarin het steeds meer gaat om welbevinden, persoonlijke groei en transities van diverse levensfases van werknemers. Organisaties zetten de mens centraal. Dat blijkt ook nodig te zijn in ‘common sense situaties’, omdat er nog altijd van alles misgaat. Kortom, leiderschap is aan verandering onderhevig. Verbazingwekkend is het als de verhalen voorbij komen over hoe ontslag soms nog altijd in de praktijk gaat. Voor velen een reden om blij te zijn dat ze eigen baas zijn. Iemand na twintig jaar jaar trouwe dienst via WhatsApp de laan uit sturen: het overkwam een professional uit mijn eigen netwerk. Met een mengeling van verontwaardiging over deze nogal brute ontslagmethode en compassie voor waar hij mee te maken had, zat ik aandachtig te luisteren. 
Lees meer…

Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Ethiek en recht horen bij elkaar en dit geldt ook voor de zogenaamd slimme fiscalisten

22 oktober 2020

Zoals bekend plaats ik op social media van tijd tot tijd wat berichtjes over belastingontwijking. Daarop krijg ik nogal wat reacties, niet in de laatste plaats van fiscalisten. Zo was er onlangs een fiscalist die netjes doch tamelijk stellig aandrong om daar maar mee te stoppen. Waarom moet ik op diezelfde trom blijven slaan, vroeg hij zich af. Ik zou daarmee alleen maar het populisme aanwakkeren. Mijn antwoord aan hem was even stellig als duidelijk en ik liet hem weten dat het helemaal niets te maken heeft met populisme. Het gaat mij erom dat ik graag zou zien dat bedrijven niet via gekunstelde constructies een poging doen om misschien wel de letter van de wet na te leven maar niet de geest. Fiscalisten zouden daar ook niet aan mee moeten willen werken. Ik liet hem ook weten dat ik er zeker mee zou stoppen als dit niet meer gebeurt maar dat mijn vrees is dat het nog wel eventjes kon duren voordat het zover zou zijn. Het zijn ook niet alleen de grote namen uit het bedrijfsleven die zich hieraan schuldig maken, ook andere bedrijven worden soms bewust benaderd door fiscalisten, die de mogelijke belastingvoordelen snel kunnen uitrekenen.  Lees meer…

Niemand kan het alleen

21 oktober 2020

Arjen van Berkum

De afgelopen maanden zijn voor iedereen zwaar geweest. Voor ons als CM Partners betekende het dat we alle opleidingen naar online moesten omzetten. Dat is gelukt, mede dankzij de flexibiliteit van onze cursisten en de wens van vele klanten om juist nu door te gaan met trainen. Dat maakt dat wij als bedrijf geen enkele aanspraak op welke regeling dan ook hebben hoeven maken. Tegelijk bereikte in deze donkere periode het nieuwste boek van Linda Tonkes en Gert-Jan Vlasveld de tweede plek in de top 100 van managementboek.nl. We voelen grote dankbaarheid, want er zijn ook veel ondernemers die het zwaar hebben. Vooral in branches waarbij creatief denken nog maar weinig kan oplossen, zoals in de horeca.  Lees meer…

Comptabele data als grondstof

20 oktober 2020

Voorafgaande aan zijn lunchworkshop hadden we op 17 september jongstleden een gesprekje met Hans Timmerman van Fortierra. Hans Timmerman is een trendwatcher op het gebied van IT. Hij heeft veel ervaring opgebouwd als Chief Technology Officer, in eerste instantie voor EMC2, dat later onder de vleugels van Dell Technologies kwam. Hans is van huis uit een elektrotechnisch ingenieur (TU Delft) en hij begon zijn carrière met het ontwerpen van moderne trams en treinen. Hij werkte vervolgens als toekomstverkenner bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waar hij momenteel nog steeds bestuurslid is. Later werkte hij bij Fokker Aerospace als hoofd productieontwikkeling en hoofd CAD/CAM-center, bij Ericsson/NIRA als technisch directeur en bij software bedrijf PTC als director professional services.

Momenteel is hij directeur van Fortierra, een bedrijf uit Den Haag dat open data over wonen verzamelt, schoont, toetst en tenslotte comptabel maakt.

 

Vanavond Dick de Jong van het KCAF te zien bij De Monitor over funderingsproblematiek

19 oktober 2020

Voor meer dan 250.000 huizen in Nederland is het zaak om op korte termijn in actie te schieten. Aldus het KCAF bij monde van Don Zandbergen. Don was ook een van de sprekers tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 september jongstleden in Utrecht.  Eigenaren, zowel in de privé sfeer als publiek zoals woningcorporaties die zich niet bewust zijn van hun funderingssituatie kan het risicolabel onverwacht in de papieren lopen. Vanavond komt dat aan de orde in het TV programma De Monitor om 22.15 uur op NPO 2.   Lees meer…

Photo: ZM De Koning - 03

Koning Willem-Alexander vergaloppeert zich weer eens…

17 oktober 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gisteren in de namiddag begon het eigenlijk al. De vice-premier Hugo de Jonge stond in zijn hemd toen hem tijdens de wekelijkse persconferentie een vraag gesteld werd over de vakantie van de Koning. Premier Mark Rutte wist ervan maar De Jonge niet. De Rijksvoorlichtingsdienst kwam gisteravond om 20.46 uur met het volgende persbericht (RVD, nr.202) naar buiten in de vorm van een mededeling namens Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima: “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”  Is dit de eerste keer dat de maatschappelijke antenne bij de Koninklijke Familie even uit stond of kwam dit al vaker voor?   Lees meer…

Eregouverneur Fons Verplaetse overleden

16 oktober 2020

De Nationale Bank van België meldt met droefheid het overlijden van haar eregouverneur Fons Verplaetse. Hij overleed gisteravond na een korte ziekte en aan de gevolgen van Covid-19. Fons Verplaetse was een topeconomist die door zijn rol in de regering Martens en later tijdens zijn gouverneurschap het herstelbeleid van de jaren tachtig en de inspanningen met het oog op de toetreding van België tot de Europese Monetaire Unie mee vorm gaf.   Lees meer…