Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Blockchain, een wondermiddel?

08 januari 2021

Worden de banken en de notaris binnenkort overbodig? Ik denk het niet. Als je de blockchain even ziet als een product, dan heeft dat een bepaalde functie. Die functie komt alleen tot zijn recht als hij wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Waarvoor was de blockchain ooit ontwikkeld? Juist, voor de administratie van de bitcoin, een digitale valuta. Het is gebleken dat bitcoins een waardevolle bezitting zijn. En dat je eigenlijk alleen maar hoeft te kunnen tellen, om na te gaan of het wel goed gaat met je “wallet” die de stand van je bezit weergeeft. Hier staan dus twee basale voorwaarden om de functionaliteit van de blockchain tot zijn recht te laten komen: het eigen belang en de simpele controle. Nu gaat eigenbelang en simpele controle niet altijd samen met meer ingewikkelde belangen, die bovendien specifieke diepgaande kennis (en soms ook nog ervaring) vragen.  Lees meer…

Historische bestorming van gisteren zal komende jaren blijven nadreunen…

07 januari 2021

Michel Klompmaker

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar de huidige President van de Verenigde Staten maakte het wel erg bont. Gisteravond kon de hele wereld daar getuige van zijn. Andermaal blijkt dat machtspolitiek leidend was en is bij Trump. Tja, hij zal zich direct na zijn presidentschap moeten verantwoorden voor verschillende rechters en dat zou nog wel eens erg vervelend voor hem kunnen aflopen. Het woordje “volksmenner” komt spontaan naar boven als je de beelden bestudeert. Laten we de twee onderwerpen integriteit en eerlijkheid even de revue passeren. Bij integriteit gaan alle wenkbrauwen fronsen. Aanvallen op de onafhankelijke pers en op de verkiezingsuitslag als je verliest blijken “bon ton” te zijn. En dan eerlijkheid: Hoeveel duizenden wetenschappelijk gecontroleerde leugens moet men kunnen vertellen en twitteren? De Washington Post heeft het allemaal minutieus in kaart gebracht. Het zal nog jaren duren daar voordat de fanatieke Trump aanhangers tot inzicht komen, mocht dat ooit nog gebeuren. Andermaal het bewijs dat de combinatie van gebrekkig onderwijs en toegestaan wapenbezit een buitengewoon riskante combinatie is.

Vragen en antwoorden over het globale akkoord tussen de EU en China

05 januari 2021
Kennisbank

Op 30 december jongstleden vond er topoverleg plaats tussen de EU en de Volksrepubliek China, waarbij de EU vertegenwoordigd werd door Charles Michel en Ursula von der Leyen en China door haar communistisch kapitalistische leider Xi Jin Ping. Het akkoord dat op 30 december gesloten werd is in feite het resultaat van proces van vele onderhandelingen. Voor zover dat mogelijk is met een land als China is het toch beter dat het een en ander aan het papier wordt toevertrouwd. Toch blijven er nog de nodige vragen over en de antwoorden daarop vindt u in het Engels hierna. Het akkoord is tot stand gekomen onder het Duitse voorzitterschap van de EU, wellicht met de nodige druk achter de schermen vanuit de Duitse automobielindustrie. Lees meer…

Afscheid en een onbestemd begin

02 januari 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Het jaar 2020 is voorbij. Een bewogen jaar dat voor mij eindigde met het overlijden van mijn moeder. Op de leeftijd van 97 jaar brandde haar kaarsje de laatste maanden snel op. Niks corona, drie keer negatief getest, gewoon respectabele ouderdom. Rustig ingeslapen in mijn oude ouderlijk huis waar zij nog steeds zelfstandig woonde. Moe maar tevreden met het geleefde leven. Een leven waar ze tot de laatste dag actief de regie kon voeren en ook over voerde. Fijn als je na een prachtig leven, tevreden en voldaan, op die wijze afscheid kunt nemen. Het nieuwe jaar zal anders zijn dan alle jaren ervoor. Niet alleen voor mij en mijn familie zal 2021 anders zijn. Ik heb eerder geschreven dat 2020 een kanteljaar zou worden. Een jaar dat we later in de historie benoemen als een kentering in onze maatschappij en economie. Jaren zoals 1918 en 1968. Die kenmerkend waren voor een nieuwe inrichting van onze wereld en samenleving.
Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert succes- en risicomanagement

Verantwoordelijk voor risico? Dan ook voor succes!

29 december 2020

Eigenaar zijn van risico heeft juist toegevoegde waarde: het vergroot de kans op succes. In veel organisaties waar ik kom, en zeker in de publieke sector, is vaak onduidelijkheid over wie nou verantwoordelijk is voor een risico en voor risicomanagement. Veelal is het een ‘feestje’ van de controller. Maar het eigenaarschap van risico’s is geenszins een feestje. Daarom staan veel managers waarschijnlijk ook niet te popelen om als eigenaar te worden aangemerkt. Want stel je voor dat het mis gaat… Wat veel managers zich niet realiseren is dat het managen van risico’s hen juist helpt om succesvol te zijn. Want als het eigenaarschap van een risico tussen wal en schip valt, weet je zeker dat er niets met het risico gebeurt en is het risico per definitie groter. De laatste tijd merk ik steeds vaker dat er nog heel veel onduidelijkheden zijn over wat nu een risico is en wie wat moet doen. Daarom ga ik hieronder nader in op de ‘essentials’ van risicomanagement. Lees meer…

AFM straft Nationale Nederlanden voor reis naar Olympische Spelen

26 december 2020
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM heeft onlangs een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). In augustus 2016 organiseerde Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (DL Schade) voor tussenpersonen een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië. Zij heeft hiermee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning. DL Schade is door een juridische fusie per 1 januari 2019 opgegaan in NN Schade. Daarom wordt de boete opgelegd aan NN Schade. DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd ten behoeve van twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte.  Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Don’t look back in anger

22 december 2020

Ieder jaar houdt wel zijn onaangename verrassing in petto maar wat 2020 voor ons te bieden had, sloeg iedereen met verstomming door ons een met een pandemie te confronteren, die in deze intensiteit in een eeuw niet meer was waargenomen. Het hallucinante aantal slachtoffers verwacht je in deze orde van grootte alleen tijdens oorlogsjaren. De vrees dat de gezondheidsinfrastructuur over onvoldoende capaciteit zou beschikken om het hoofd te bieden aan een epidemie van dergelijke omvang, bleek tot nu toe (nog) niet terecht maar de overheden zagen zich toch verplicht tot het nemen van verregaande maatregelen om de verdere verspreiding een halt toe te roepen en een implosie van de gezondheidszorg te voorkomen. Voor de eerste golf van de pandemie konden de opgelegde maatschappelijke restricties, met diepgravende impact op het economische en sociale leven, op het nodige maatschappelijke begrip rekenen. Bij de algemeen verwachte tweede golf, na de onvermijdelijke heropeningen van de scholen in september, bleek echter snel dat de reproductiecapaciteit van het virus zelfs nog was toegenomen, zodat er meer kritische bemerkingen op de overheidsaanpak kwamen.  Lees meer…

Photo: Woordvoerder Financiën, Europa en de EU, de toekomst van de euro

Nederland ‘verpoolt’. De toeslagenaffaire: incident of kanarie in de kolenmijn?

18 december 2020
Kennisbank

Caroline Raat

Het valt op in over elkaar buitelende publicaties over de toeslagenaffaire: niet alleen bestuur en ambtenarij – en de wetgever zelf, maar ook de bestuursrechter (de rechter die in zaken tegen de overheid uitspraak doet) wordt aangewezen als een van de partijen die niet goed heeft opgelet. Dat is uniek, want kritiek op de rechter is ‘not done’ in ons land. Er wordt verwezen naar een prachtige vijfde plek op een ranking die niets voorstelt. We leveren kritiek op het Poolse Constitutionele Hof, terwijl Nederland zo’n rechtsstatelijk instituut niet eens kent. Zullen we vanaf vandaag ophouden met onze zelfgenoegzaamheid en met oud-ombudsman Brenninkmeijer constateren dat de Nederlandse rechtsstaat erodeert? De toeslagenaffaire is iconisch voor wat er mis kan gaan in de rechtsstaat – waarin de burger wordt beschermd tegen de overheid. Het zou echter vreemd zijn dat dit de enige keer is dat dit gebeurt; het gebeurt veel vaker. Alleen valt dat – net als bij de ouders die slachtoffers werden van een dolgedraaid overheidssysteem – niemand op: de rechter in de laatste plaats niet.  Lees meer…

Jos Heuvelman wordt voorzitter comité toezichtconvergentie van de ESMA

17 december 2020

Jos Heuvelman is als bestuurslid van de AFM benoemd tot voorzitter van het vaste comité voor toezichtconvergentie van de European Securities and Markets Authority (ESMA) en van het Senior Supervisors Forum. De kapitaalmarkten worden steeds internationaler. Deze comités geven aanbevelingen voor de verdere afstemming van het toezicht door nationale toezichthouders. De benoeming is voor iets meer dan twee jaar en loopt af in februari 2023.  Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert succes- en risicomanagement

Over ineffectief risicomanagement gesproken

17 december 2020

Recent heeft het Institute of Internal Auditors hun 3 Lines of Defence Model aangepast. Niet alleen is in de naam het woord ‘Defence’ verdwenen, maar ook de positie van risicomanagement is explicieter geworden. Vooral voor de eerste lijn is het nu heel duidelijk: zij zijn verantwoordelijk voor de identificatie van risico’s en het beheersen ervan. De tweede lijn heeft een ondersteunende en adviserende rol in complexe situaties. Een mooie aanleiding om nog eens stil te staan bij effectief risicomanagement. Vanuit de praktijk zijn er een drie rode draden die iedere keer weer naar voren komen wanneer risicomanagement niet effectief blijkt te zijn en dat is het geval bij “zwevende risico’s”, geen risico-eigenaarschap en geen aanspreekcultuur.  Lees meer…