Euro na twintig jaar stevig in het zadel

30 december 2021
Kennisbank

Op 1 januari 2022 zal het twintig jaar geleden zijn dat de eerste eurobiljetten uit de geldautomaten en over de toonbank gingen. De Nationale Bank van België  besteedt uiteraard uitgebreid aandacht aan de 20ste verjaardag van de Europese eenheidsmunt. Achter de euro gaan heel wat cijfers schuil. De Nationale Bank van België (NBB) doet een poging om 20 markante cijfers met ons te delen. Toen de euro in januari 2001 betaalkracht kreeg, werden er in België 550 miljoen eurobiljetten in omloop gebracht en bijna 2 miljard muntstukken. Een NBB-team onder leiding van de toenmalige commissaris-generaal voor de euro en latere Nationale Bank-gouverneur Jan Smets leidde deze gigantische logistieke operatie in goede banen.
Lees meer…

Welten Groep en detacheerder Bold People gaan voortaan samen

29 december 2021

Detacheerder en opleider Welten Groep en Bold People maakten bekend dat ze per 23 december jongstleden de krachten gebundeld hebben. Daarmee zet de Welten Groep een volgende stap in de recent aangekondigde groeiversnellingsstrategie, aldus Chris Baelemans, CEO van Welten Groep, die zegt continu op zoek te zijn naar samenwerkingspartners. Mede dankzij de komst van investeerder One Two Capital kan Welten nu concrete stappen zetten in hun “Buy & Build” strategie. Lees meer…

Circulair ondernemen

28 december 2021
Kennisbank

De Nederlandse overheid maakte onlangs bekend dat er meer voordeel te behalen is voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde Milieulijst 2022. Op de Milieulijst staan duurzame innovatieve bedrijfsmiddelen waarin ondernemers kunnen investeren om met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) belastingvoordeel te krijgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.
Lees meer…

Fourth Turning en DigiMetaverse

24 december 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

In 1997 stellen Howe en Strauss in hun boek ‘The Fourth Turning’ dat de geschiedenis elke 20 jaar een nieuw herkenbaar tijdperk toont. Een cyclus van 4 van deze perioden is de gemiddelde lengte van een mensenleven, ook wel een saeculum genoemd. Vergelijkbaar met de vier jaargetijden van een jaar, waarbij de eerste periode een ‘vrolijk’ lente-tijdperk is van gezamenlijkheid en de versterking van instellingen. Het tweede jaargetijde is een rijke periode en een ontwaken – een gepassioneerd tijdperk van spirituele onrust. De ‘derde kering’ is een ontrafeling – een tijd waarin individualisme groeit en instellingen verzwakken. Tenslotte de winter als crisis, een beslissend tijdperk van seculiere onrust – de oude orde wordt omver geworpen en er komt een nieuwe voor in de plaats. Die vierde wending tenslotte is de start van een nieuwe maatschappelijke en economische periode.
Lees meer…

Cyberrisico’s zijn strategisch risico geworden bij financiële instellingen

23 december 2021
Kennisbank

Ruim vijftien procent van de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars heeft aangegeven in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met aanzienlijke financiële schade door beveiligingsincidenten en datalekken. Tevens heeft ruim vijf procent van de instellingen in die periode te maken gehad met een geslaagde cyberaanval (ongeautoriseerde toegang). Niet alleen het aantal cyberaanvallen neemt toe, ook de ontwrichtende impact van aanvallen wordt steeds groter. Daarom deelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voorbeelden voor de beheersing van deze risico’s in Q&A’s en Good Practices. DNB voert ook sectorbrede en individuele onderzoeken uit bij instellingen en zij werkt op onderdelen samen met de financiële sector om de weerbaarheid van instellingen verder te versterken. In de IB-monitor 2021 van DNB treft u hun waarnemingen aan op het gebied van informatiebeveiliging en cyberrisico’s, gebaseerd op toezichtonderzoeken en -uitvragen binnen de Nederlandse financiële sector.  Lees meer…

“Finfluencers” tonen gebrek deugdelijk toezicht aan

22 december 2021
Kennisbank

De zogenaamde “Finfluencers”, influencers die financieel advies vooral aan jongeren geven komen nu ook in beeld bij de toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten. Het is een nieuw verschijnsel als gevolg van de toegenomen belangstelling voor beleggen onder jongeren. De “Finfluencers” houden zich alleen niet altijd aan de regels, bijvoorbeeld omdat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen en beleggingsadvies geven. Ook worden risicovolle producten aangeprezen en zijn ze niet altijd transparant over hun eigen belangen en vergoedingen die ze krijgen. Dit staat in een verkennend onderzoek naar ruim 150 “Finfluencers” door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Lees meer…

Executive Master Compliance & Risk Management in beeld met Peter Diekman en Dina-Perla Portnaar

21 december 2021
Kennisbank

Compliance & Risk Management en corporate governance is onmisbaar in tijden van grote integriteitsvraagstukken binnen een breed scala aan organisaties. Daarom spreken Prof. Dr. Peter Diekman RA en Dina-Perla Portnaar er samen over in The Integrity Talks. De talks geven een theoretische en praktische impuls en inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van compliance & risk management.

Tijdens de talks komen diverse cases uit het publieke domein aan bod. Potentiële mensen voor wie de talks geschikt zijn: bestuurders, commissarissen, controllers, financieel managers, compliance officers, interne legal counsels, internal auditors, fiscalisten, communicatiespecialisten, externe toezichthouders, advocaten, juridisch adviseurs, externe accountants en diverse soorten consultants. Lees meer…

Voorstel Wet bescherming klokkenluider: op de drempel aangepast

20 december 2021
Kennisbank

Caroline Raat

Op 17 december 2019 trad de Europese Klokkenluidersrichtlijn in werking. Daarin stond een overgangsperiode van twee jaar waarbinnen de lidstaten de richtlijn hadden moeten omgezet naar nationaal recht. Die termijn is in Nederland niet gehaald. Het gevolg ervan is dat er verschil van inzicht bestaat over welk recht er nu geldt. Volgens deskundigen op het gebied van (Europees) recht, gelden Europese richtlijnen (rechtstreeks of via richtlijnconforme uitleg) in de publieke en private sector. Dat betekent dat bijvoorbeeld de grotere bescherming van melders, of die nu voor de overheid, bedrijfsleven of andersoortige werkgevers werken, voor EU-inbreuken vanaf 17 december 2021 ingaat.
Lees meer…

Rapport over het failliete Conservatrix naar de Tweede Kamer

17 december 2021
Kennisbank

De Minister van Financiën heeft op 14 december in de namiddag het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix naar de Tweede Kamer gestuurd. De Commissie werd ingesteld in opdracht van het ministerie en van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) na het faillissement eind vorig jaar van verzekeraar Conservatrix. De Commissie bestond uit Roelof Konterman en Pauline van de Meer Mohr en deed onafhankelijk onderzoek naar het handelen van DNB en het ministerie van Financiën in de jaren die vooraf gingen aan het faillissement van Conservatrix. De Raad van Commissarissen en de directie van DNB zijn de Commissie zeer erkentelijk voor de grondige en uitgebreide evaluatie. Het faillissement van Conservatrix was een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor de polishouders.  Lees meer…

Antoinette Dijkhuizen

Antoinette Dijkhuizen

Registeraccountant

Gezocht: Leiders met compassie

16 december 2021

De bovenstaande titel stond als kop in een artikel in het NRC van het afgelopen weekend. Bedoeld om de angstcultuur bij bedrijven en overheden te bestrijden door een compassievol leiderschap. Iedereen wil graag het beste uit zijn of haar organisatie halen. Onze samenleving verandert en de verdeeldheid groeit, net als het ongenoegen. Maar hoe zorg je er dan voor dat er sprake is van saamhorigheid, tevredenheid, creativiteit, plezier en passie? In onze huidige wijze van werken heerst er vooral angst, wat een belemmerende werking heeft. Het staat arbeidsvreugde en toewijding in de weg met als gevolg een toename van het ziekteverzuim en het verloop van personeel. Bij angst staat ook leren en groeien in de weg en dat is wellicht nog wel erger. Want in een samenleving die onder druk staat, is leren en groeien de basis om maatschappelijk mee te blijven doen. Maar hoe werkt dat dan, dat zogenaamde compassievol leiderschap? Lees meer…