Hester Bais: “Samen een grote stap zetten naar een financiële wereld die eerlijk, veilig en transparant is voor iedereen”

03 mei 2024
Kennisbank

Michel Klompmaker

Sinds begin april is het officieel bekend. De auteur van Worst Bank Scenario, tevens advocaat, Hester Bais doet mee aan de Europese verkiezingen van 6 juni aanstaande. Anderhalf jaar geleden was Hester een van de keynotes bij ons Behavioral Risk Congres. We spraken met haar over deze opmerkelijk stap, waarbij we ook ingingen op andere issues rond de Financial Services Industry, waarover zij een uitgesproken mening heeft. Die uitgesproken mening is in extenso te lezen in het Nederlandstalige (en in november 2023 in het Engels vertaalde en aangevulde) boek met ruim 400 pagina ’s dat ze samen met Wink Sabée geschreven heeft met als titel “Worst Bank Scenario” (link bevat explain video: aanrader!).
Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

Stop de echte gekkigheid rond aanpak witwassen

02 mei 2024

VNO/NCW en MKB-Nederland hebben samen met KPMG aanbevelingen gedaan met betrekking tot de aanpak witwassen aan onder andere de Minister van Justitie. Een  feit is dat dit soort wet- en regelgeving al sinds jaar en dag (bijvoorbeeld sinds 2001, 9/11) wordt verzonnen en opgesteld door mensen zonder enige praktische ervaring op de grond, maar wel met wereldwijde impact op de invoering en handhaving van wet- en regelgeving. Of dat nu over AML, terrorisme financiering of relationship monitoring (Know Your Customer (KYC)) gaat is de echte gekkigheid nu weer rond de aanpak witwassen. Lees meer…

Beginselen voor het beperken van de schadelijkste chemische stoffen tot essentiële toepassingen

30 april 2024

De Europese Commissie heeft criteria en beginselen vastgesteld voor wat „essentiële toepassingen” van de schadelijkste chemische stoffen zouden zijn. De mededeling biedt de industrie en investeerders voorspelbaarheid wat betreft de productie van producten die onmisbaar zijn voor de groene en digitale transitie, gezondheid en defensie in de EU. Het is een concreet resultaat van de strategie voor duurzame chemische stoffen die erop gericht is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de schadelijkste chemische stoffen te verbeteren en te komen tot een gifvrij milieu. Lees meer…

Photo: Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijning

29 april 2024

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen criminele ondermijning. Bijvoorbeeld door het oprichten van een eigen veiligheidsbureau, het verder verbeteren van de gebruikersregistratie – logging – van applicaties die door medewerkers van verschillende dienstonderdelen worden gebruikt en door het versterken van de screening van eigen en extern personeel. Dat staat in de Kamerbrief over dit onderwerp van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. In de brief wordt ook ingegaan op het aan de Kamer toegezegde onderzoeksrapport over het verbeteren van de weerbaarheid binnen de dienst door KPMG. Eind 2022 werd de Belastingdienst geconfronteerd met verschillende concrete signalen van (mogelijke) corruptie en ondermijning binnen de organisatie. Daarom is de Belastingdienst meteen gestart met het Programma Weerbaarheid Ondermijning Belastingdienst (PWOB). Het doel van dit programma is de Belastingdienst en haar medewerkers weerbaarder te maken tegen corruptie en ondermijnende criminaliteit. Lees meer…

Nieuw plan van de Nederlandse Vereniging van Banken in de strijd tegen witwassen

26 april 2024
Kennisbank

De Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in hun poortwachtersfunctie. Inmiddels houden meer dan 13.000 bankmedewerkers – één op de vijf – zich bezig met klantonderzoek, voortdurende controle van relaties en transacties en het melden van ongebruikelijke transacties. De totale kosten daarvan liggen volgens de Nederlandse Vereniging van Banken, afgekort NVB, jaarlijks rond de 1,4 miljard euro. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat het voor criminelen lastiger is geworden om een bankrekening te openen. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is sindsdien sterk gestegen. Maar de keerzijde is dat klanten steeds vaker hinder ondervinden bij het regelen van hun bankzaken. Dat is goed uitlegbaar als een uienhandelaar die zaken doet in Afrika zich door een koerier laat betalen met plastic tassen vol met cash. Het wordt veel lastiger als de nieuwe penningmeester van de lokale tennisclub maandenlang moet wachten voordat hij toegang krijgt tot de bankrekening van de club. De Nederlandse Vereniging van Banken zal overigens bij monde van Helène Erftemeijer over dit onderwerp aan het woord komen als eerste keynote tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres dat in het teken staat van de Wwft, op 13 juni  in Baarn.
Lees meer…

Vergunningen voor cryptodienstverleners

25 april 2024

Aanbieders van crypto activadiensten (CASP’s) kunnen vanaf 22 april 2024 een aanvraag voor een vergunning of notificatie indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien goedgekeurd kan de vergunning of notificatie vanaf 30 december 2024 worden gebruikt.  De Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) treedt per 30 december 2024 in werking. Vanaf die datum kunnen partijen die over een CASP vergunning of -notificatie beschikken op de Europese markt crypto activadiensten aanbieden. Partijen die al beschikken over een vergunning voor gelijkwaardige diensten of activiteiten, kunnen een CASP notificatie indienen. In Nederland is de AFM de primaire toezichthouder op deze dienstverlening. Een persoon of instelling mag binnen de Europese Unie geen crypto activadiensten aanbieden zonder CASP vergunning.

Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Komen de robots eindelijk thuis?

24 april 2024

Mijn eerste boek in 1982 ging over robots. Over robots die de fabriek inkwamen. Hoe ze als flexibele machine zwaar en eentonig werk in de fabriek konden overnemen. Naast geïnteresseerde bedrijven voor deze nieuwe vorm van industriële automatisering, trok de studie ook de aandacht van journalisten die graag wilden horen wanneer dit soort robots ons thuis zouden gaan ondersteunen. Op dat moment was de huisrobot echter nog een toekomstdroom. Maar met de mededeling van Apple afgelopen week lijkt die toekomst een stuk dichterbij gekomen. Afgelopen decennia kwam robotachtige techniek in en rond het huis beschikbaar: robotmaaiers en -stofzuigers die stil en zelfstandig dit saaie werk van ons over konden nemen. Of de huisdier achtige huisrobots zoals Amazons Astro die kan oppassen en waken als je van huis bent of Sony’s robothondje Aibo. Tenslotte de serveer robots die we in steeds meer horeca-gelegenheden zien verschijnen. Het idee van robots in ons huis en de dienstensector is niet nieuw. Maar met de komst van de nieuwe AI spraakmogelijkheden, ontstaan totaal nieuwe communicatie- en gebruiksmogelijkheden. Wat kunnen we de komende jaren allemaal verwachten? Lees meer…

Photo: KNMI

3.5 miljard euro aan EU toezeggingen om de oceaan te beschermen en duurzaamheid te bevorderen

23 april 2024
Kennisbank

De Europese Unie bevestigde tijdens de Our Ocean-conferentie in Griekenland haar sterke inzet voor internationale oceaan governance door 40 toezeggingen voor actie voor dit jaar aan te kondigen. Deze acties zullen worden gefinancierd met 3.5 miljard euro uit verschillende EU-fondsen. Zij vertegenwoordigen het grootste bedrag dat de EU ooit heeft aangekondigd sinds het begin van de Our Ocean-conferenties. De Our Ocean Conference is een internationale inspanning, die in 2014 van start is gegaan en elk jaar door een andere regering wordt georganiseerd, om mondiale oceaan governance en maatregelen ter ondersteuning van de instandhouding en duurzame ontwikkeling van het mariene milieu te bevorderen. De conferentie van dit jaar roept op tot gezamenlijke inspanningen ter ondersteuning van een veilige, beveiligde, schone, gezonde en duurzaam beheerde oceaan.
Lees meer…

Digitale Euro, Florijn of beide?

22 april 2024

Hans Timmerman

Deze week spreekt het Europese Parlement over het wel of niet invoeren van een digitale Euro, de CBDC. Wellicht een digitale munt die door de bankenlobby zo is ingeperkt, dat deze voor ons als burgers alleen maar negatief uitpakt: niet de voordelen, wel de nadelen. In een vorige blog ‘Banken bang voor de digitale Euro’ legde ik uit dat een wérkelijk digitale munt, in waarde gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, voor ons als burgers de mogelijkheid biedt tegen slechts een fractie van de huidige bancaire kosten, ons betalingsverkeer digitaal uit te kunnen voeren. Dat dit één van de verdienmodellen van banken – geld verdienen aan betalingsverkeer – onderuithaalt, is evident. Dus proberen banken volksvertegenwoordigers over te halen deze digitale munt zó aan te nemen, dat burgers slechts € 500 aan digitale munten mogen hebben én dat het nieuwe digitale betalingsverkeer uitsluitend door de commerciële banken mag worden uitgevoerd. Opdat zij op die wijze als centrale spin in het betalingsverkeer web van alle betaaldata blijven zitten. Lees meer…

Duurzaamheidsscorebord een klimaatbestendige update

19 april 2024
Kennisbank

Open een doorsnee jaarverslag en je leest er waarschijnlijk iets over klimaatverandering in. Geen wonder, want voor bedrijven en financiële instellingen kunnen een veranderend patroon van het weer en de natuurrampen die daarmee samenhangen een reële bedreiging vormen. De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, publiceert sinds 2023 cijfers over de relatie tussen de financiële sector en klimaatverandering, waaronder bijvoorbeeld de omvang van het potentiële verlies voor de Nederlandse financiële sector door klimaatverandering. Vanaf april 2024 doet DNB dat nog iets accurater. Het dashboard is een digitaal overzicht dat een inkijkje biedt in de voortgang die de Nederlandse financiële sector boekt op het vlak van duurzaam beleggen en de uitstoot van broeikasgassen (CO₂) die daarmee gemoeid is. Daarnaast brengt het dashboard ook de gevolgen in kaart van een veranderend klimaat op de omgeving en daarmee de financiële sector. Denk daarbij aan een vergroot risico op bosbranden, verzakkingen of overstromingen en de invloed van dat alles op kapitaal. Lees meer…