Risk & Compliance TV

Video impressie van CCC bijeenkomst bij SOR in Rotterdam

28 augustus 2023

Op 1 juni jongstleden vond bij de SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, de tweede CCC bijeenkomst van dit jaar plaats. Eerder dit jaar waren we in Ommen bij Vechtdal Wonen. Van de bijeenkomst onder leiding van Cosmo Schuurmans vond de bijeenkomst plaats, waarbij manager vastgoed Remco Bouter en ontwikkelingsmanager Erik de Rooij van SOR uitleg en inzicht geven aan de aanwezigen hoe zij omgaan met de uitdagingen anno 2023. Met andere woorden meer woonruimtes voor ouderen in een moeilijke omgeving met creatieve oplossingen en ideeën, zoals onder andere het splitsen van woningen en  ‘optoppen’.  Na de uitleg van SOR kwam Raymond Wondergem aan het woord over de praktijk van de visitaties bij corporaties. Hij behandelde wat de controller met de uitkomsten daarvan kan doen. Ook stond de rol van de controller bij het beoordelen van investeringen op het programma. Bij de financiële beoordeling van investeringen wordt vaak de IRR gebruikt. In veel gevallen voldoet een project niet aan de norm die daar intern aan is gesteld, maar vanuit strategische overwegingen wordt het project toch goedgekeurd. Valt de corporatie hier van om? Voorbeelden hiervan zijn zeer schaars. Is de IRR dan wel de juiste maatstaf of zijn er alternatieven? Is de berekening van de IRR voldoende inzichtelijk om op basis hiervan besluiten te nemen? En hoe stel je de norm vast? Cosmo Schuurmans gaf de uitleg over dit laatste onderwerp. Van deze bijeenkomst in Rotterdam is door Callum Stamp een video impressie gemaakt die u kunt bekijken. De eerstkomende CCC bijeenkomst vindt plaats op 3 oktober aanstaande bij Zayaz in Den Bosch, waarbij onder andere de cyberhack die plaatsvond bij Zayaz op het programma staat.

Lees meer…