Tony de Bree

Dr. Tony de Bree EEP MBA is senior digital strategy, change & finance consultant, online entrepreneur, Dragon, spreker, coach, gastdocent en bestseller auteur van managementboeken, e-books & luisterboeken in het Nederlands en in het Engels. Hij schrijft columns & blogs over strategie, change, finance, economie, de arbeidsmarkt en compliance. Hij heeft een brede ervaring in verschillende functies in verschillende business Lines en in hoofkantoorfuncties in de financiële sector: in E-Learning, Effecten Services, Corporate Business & IT-strategie, corporate venturing, Offshore Banking, in Global Compliance, in CAAML, in GDDM en in ‘Know-Your-Customer’ (‘KYC’). Waaronder als wereldwijde programma manager bij het splitsen van ABN Amro van het hele KYC-domein en voor eKYC. In 2011 verruilde hij de corporate wereld voor een nieuwe leven-werkbalans als zzp’er. Hij beoordeelt en helpt o.a. managers, studenten en FinTech, RegTech, Impact & EdTech startups en scale-ups om succesvol online te starten, te groeien & te schalen met behulp van ICT en de crisis te overleven. Hij is ICT-lid voor Raden van Commissarissen en behaalde met succes het certificaat ‘FinTech: Future Commerce’ bij MIT als Capstone-programma manager van een RegTech-project met blockchain.
Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

Schaf al die privileges en uitzonderingen voor jezelf maar af

24 september 2023

Kamerleden, ministers en staatssecretarissen nemen graag anderen de maat, maar zodra ze geen Kamerlid, minister of staatssecretaris meer zijn kunnen ze genieten van allerlei privileges die voor gewone stervelingen als u en ik niet gelden. Velen van hen zouden ‘het goede voorbeeld moeten geven’ net als Koning Willem Alexander overigens. Ik zou zeggen: schaf al die privileges en uitzonderingen af. ‘Verander de wereld en begin bij jezelf ‘, toch? Voortdurend anderen ‘de maat nemen’ maar niet jezelf is zo langzamerhand behoorlijk vermoeiend. Een bijkomend voordeel is dat de tekorten van de overheid dan substantieel teruglopen trouwens. Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

“Maar Tony, het doel heiligt de middelen toch?” Nee dus.

11 september 2023

Als inwoner van Den Haag en ondernemer denk ik bij mezelf ‘daar gingen we weer’. Waarom? Omdat we met dank aan onze vorige burgemeester in de eigen stad eindeloos werden opgesloten door boeren met tractoren. We konden de stad niet meer in of uit, onze klanten konden niet naar ons toe komen en wij alleen met enorme vertraging naar onze klanten. Terwijl de mensen die beslissingen over het landbouwbeleid namen en nemen (politici, grote retailers en de grootbanken) lekker thuis bleven en naar de tv konden kijken. Vandaag de dag voelt onze prima nieuwe burgemeester zit niet gesteund door de Tweede Kamer. Hij moet schijnbaar tegenstrijdige wetten handhaven en ervoor zorgen dat Den Haag niet weer geblokkeerd wordt. Maar ook afwachten of het Openbaar Ministerie zin heeft om mensen te vervolgen. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor de zwaar onderbezette rechterlijke macht in Den Haag. “Maar Tony, het doel heiligt de middelen toch?” Nee dus. Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

Vijf manieren waarop Artificial Intelligence toezichthouders kan helpen om problemen als met Credit Suisse te voorkomen

29 maart 2023

De ondergang van Credit Suisse heeft aangetoond dat het toezicht op wereldwijde banken te kort schiet. Tegelijkertijd neemt AI, Artificial Intelligence, waaronder ChatGTP een grote vlucht. Ondanks de oproepen tot voorzichtigheid door diverse stakeholders, leert de praktijk dat kunstmatige intelligentie (AI) in potentie De Nederlandsche (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en toezichthouders in andere landen kan helpen toezicht op wereldwijde banken inclusief op FinTech en op digitale bankbedrijven op verschillende manieren kan verbeteren. De vijf manieren zijn als volgt:  Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

‘Andere regie’ in plaats van ‘meer regie’ door ministers, politici en ambtenaren in de bouw

08 februari 2023

Op alle terreinen waaronder de bouw besluit de regering en de Tweede Kamer tot ‘meer regie’ vanuit de overheid en de politiek om de woningnood aan te pakken en duurzaam bouwen te stimuleren. De ongemakkelijke werkelijkheid is dat de overheid en de politiek de regie al 40 jaar heeft gehad. Met alle desastreuze gevolgen van dien! Het kan en moet snel anders. De woningnood wordt steeds nijpender, er wordt niet snel genoeg gebouwd en duurzaam bouwen komt ook niet of nauwelijks van de grond. Als je een probleem zoals de woningnood wilt oplossen, moet je eerst het probleem goed definiëren en vervolgens een oorzakenanalyse doet. Die oorzakenanalyse bestaat uit externe en interne factoren. De ongemakkelijke werkelijkheid is dat regeringen, meerderheden in de Tweede Kamer en gemeenteraden de afgelopen 40 jaar formeel en informeel ‘de regie’ al hadden. Met alle desastreuze gevolgen van dien. Die beslissers zijn dus zelf een van de belangrijkste interne oorzaken voor de woningnood en langzaam bouwen. Machtige lobbygroepen spelen daarbij een belangrijke rol waaronder Koninklijke Bouwend Nederland in de Sociaal-Economische Raad (SER) en lokaal. Daarom wordt er veel te duur en niet-duurzaam gebouwd. Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

Doe je het wel of doe je het niet: integriteit is en blijft een persoonlijke keuze

08 december 2022

Het Behavioral Risk Congres bij EY zit er weer op. Wat me opviel was dat er veel aandacht was voor ‘organisatiegedrag’ en je eigen bedrijf als black box. En veel minder voor je eigen gedrag en je eigen persoonlijke keuzes als consultant, manager of medewerker. Of je nu bij een financiële instelling zoals een grootbank, bij Compliance, bij EY of bij een groot management consultancy bureau werkt. Uiteindelijk gaat het er om wat jezelf in bepaalde situaties doet en wat niet. Het gaat er om wat jezelf doet. Wat voorbeelden uit mijn eigen ervaringen en mijn keuzes. Toen ik pas bij Amro Bank werkte, werkte een van mijn vrienden bij een klein uitzendbureau voor onder andere ICT-personeel met zowel banken als opdrachtgevers vanuit de overheid op alle niveaus als klant. Hij liet me een klein boekje met namen zien waarin per persoon was aangegeven wat iedereen (mannen) verlangde in ruil voor het afnemen van uitzendkrachten. Dat varieerde van commissies tot allerlei ‘persoonlijke wensen en eisen’. Een bekende van mij was reisleider van Franse zakenlui in Nederland en Amsterdam. In het programma werd standaard een avondje exclusieve seksclub ingepland en de volgende ochtend bewust een bezoek aan een diamantair. De mannen kochten dan vaak een mooi duur geschenk voor hun partner thuis. Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

De ongemakkelijke waarheid rond de ‘succesvolle aanpak’ van de Nederlandse regering van belastingoptimalisatie

25 oktober 2022

Marnix van Rij, Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, werd onder andere op LinkedIn geciteerd met zijn juichend verhaal over het terugdringen van belastingontwijking in Nederland. “Nederland heeft de afgelopen jaren een andere koers ingezet door maatregelen in te voeren die belastingontwijking stevig aanpakken. Deze aanpak blijkt succesvol: we hebben de geldstroom die via Nederland naar laag belastende jurisdicties loopt met bijna 85% naar beneden gebracht. Van €38,5 miljard in 2019, naar iets minder dan €6 miljard in 2021. Die overige €6 miljard zijn vooral dividenden, die per 1 januari 2024 worden aangepakt met de bronbelasting.” De vraag is of dit nu zo is? Het antwoord is ‘nee’. Waarom niet? Wel hierom. Sinds 2001 zijn de meeste geldstromen al lang digitaal en geldt online al lang het ‘digitale waterbedprincipe’ in offshore banking en belastingoptimalisatie. Wel eens van gehoord? Nee?

Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

De ongemakkelijke waarheid rond netwerkcorruptie in Nederland

04 oktober 2022
Kennisbank

Er is op dit moment veel aandacht voor een decennialang verschijnsel in Nederland: netwerkcorruptie. Daarbij draait in de Twittercratie de zogenaamde ‘onderzoeksjournalistiek’ op ‘onthullingen’ van incidenten en ‘boeven’ in plaats van het oplossen van het onderlinge structurele probleem in Nederland. Namelijk hoe de formele en informele machtsposities in Nederland op ondoorzichtige wijze worden verdeeld. Het feit dat bijvoorbeeld de (voormalig) grote politieke partijen tot op de dag van vandaag die formele en informele machtsposities onderling verdelen, zoals bij benoemingen van burgemeesters, commissarissen van de Koning, (kroon)lidmaatschappen in de SER, bij overheidsinstellingen en bij bedrijven in de Raad van Bestuur en / of Raad van Commissarissen, waarin de overheid deelnemingen heeft is een veel groter structureel probleem. Iets dat ook al lang in rapporten van de Europese Commissie is gesignaleerd trouwens in bijvoorbeeld dit rapport. Hierin wordt onder andere aangedrongen op een ‘gedragscode voor ministers en staatssecretarissen over lobbywerk en het aannemen van giften, inclusief sancties bij overtreding ervan’.

Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

Daar gaan ze, de traditionele business modellen

01 september 2015

De nieuwe digitale kenniseconomie waarbij iedereen met iedereen verbonden is, heeft vooral een grote invloed op de traditionele business modellen van de grote, bestaande spelers. In veel Europese landen is er, als je het goed bekijkt, de-facto sprake van een monopolie van een beperkt aantal grote instellingen in de financiële sector. Daar brengen steeds meer Fintech-bedrijven en partijen als Google en Facebook die vanuit Luxemburg en Ierland opereren om compliance-gerelateerde en belastingtechnische redenen nu fundamenteel verandering in. Lees meer…