Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

De helden zijn moe

18 april 2024

De beursrally die begin 2023 opstartte op de puinhoop die de monetaire overheden achterlieten, verdapperde in het begin van het jaar. Nu dreigt hij toch volledig vast te lopen. Het enthousiasme dreigt mistroostig vast te lopen in een moeras van oplopende geopolitieke spanningen, mismeesterde inflatiedreigingen en de wegdeemsterende hoop op snelle en substantiële rentedalingen. Vernieuwd animo alleen volstaat natuurlijk niet om de aandelenmarkten te ondersteunen op hun elan. Op korte termijn is er dringend nood aan ondersteuning op het vlak van inflatie- en rentevooruitzichten, want de groeivooruitzichten van de bedrijfswinsten zijn al grotendeels in de huidige beurskoersen ingeprijsd. De meest recente inflatiecijfers bieden geen soelaas. De Amerikaanse kleinhandelsprijzen ontgoochelden (opnieuw) met een onverwachte stijging, zowel in de kern- als algemene prijsindex. Vooral het feit dat de diensteninflatie, zelfs na correctie voor de huurprijzen, met 0.65% op maandbasis opveert, verontrust de gemoederen. De goederenprijzen lieten over de afgelopen maand een lichte krimp optekenen, maar ruim onvoldoende om het groeicijfer van de Amerikaanse inflatie af te buigen. Lees meer…

Photo: Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro op komst

17 april 2024
Kennisbank

Demissionair minister Van Weyenberg van Financiën en demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven 3.000 euro. Dit verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Als het verbod op contante betalingen boven 3000 euro niet doorgaat dan dreigt Nederland mogelijk 600 miljoen euro Europees geld mis te lopen. Een wettelijke limiet op contante betalingen is opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan (HVP). De deadline om deze maatregel uit te voeren staat op 31 maart 2025. Lees meer…

Klantbelang niet centraal bij crypto apps

16 april 2024
Kennisbank

Volgens de AFM worden gebruikers van crypto apps gestuurd naar het regelmatig en gemakkelijk handelen in bepaalde crypto’s. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten impulsieve beslissingen nemen en aankopen doen die niet geschikt zijn voor hen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de keuzeomgeving van apps van drie Nederlandse crypto dienstverleners. De AFM gaat crypto dienstverleners aanmoedigen om hun apps meer in te richten in het belang van de klant. In 2023 heeft de AFM een verkennend onderzoek gedaan naar de keuzeomgeving in apps, die samen het merendeel van de Nederlandse crypto bezitters bedienen. Ter vergelijking is ook gekeken naar een buitenlandse aanbieder. Er is gekeken naar de aanwezigheid van sturende elementen in crypto apps die keuzes kunnen beïnvloeden. Het doel was om de potentiële risico’s voor consumenten in kaart te brengen. Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

De EU AI Act – De zoveelste kansloze online wet- en regelgeving vanuit de EU

15 april 2024

Onlangs werd de EU AI Act aangenomen. De ongemakkelijke werkelijkheid is dat zoals veel wet- en regelgeving van de EU of vanuit de VS sinds 9/11 met als doel ‘het internet te reguleren’, de EU AI Act niet te handhaven is en niets anders dan de zoveelste papieren tijger. Ook deze wetgeving is alleen maar weer een extra boost voor de miljarden industrie van management consulting, accounting, belastingadviseurs, juristen en risk en compliance bedrijven is. Waarom kansloos? Omdat het internet en de cloud boven de EU niet te ‘reguleren’ is. Evenmin als dat wereldwijd het geval is trouwens. Lees meer…

Banken bang voor digitale euro?

12 april 2024

Hans Timmerman

In 2019 startte het initiatief ‘Positive Money Europe’. Een non-profit organisatie die door de economie voor de burger eerlijker, democratischer en duurzamer te maken, het ‘kapotte’ financiële systeem in Europa wil herstellen. De ECB, onze Europese Centrale Bank doet in hun ogen te weinig voor de gewone burger en onze samenleving in het algemeen. Hun voorbeeld was ‘Positive Money UK’ die zich vergelijkbaar richtte op de Bank of England met een succesvolle campagne ‘Quantitative Easing for the People’. Kort gezegd, al het door de Centrale Banken bijgedrukte geld komt – mede door de enorme inflatie – vooral ten goede aan financiële instellingen en nauwelijks aan de bevolking. Dat willen ze veranderen. De ECB moet er in de eerste plaats voor de EU-burgers zijn. In dat streven zien zij – heel innovatief – de Digitale Europese munt (CBDC) als een ondersteunende oplossing voor dat probleem.
Lees meer…

Toezichthouders in het AI tijdperk

11 april 2024
Kennisbank

Ooit was het een gespreksonderwerp dat alleen de meest technisch onderlegde IT-ers kon interesseren: kunstmatige intelligentie (AI). Die tijd is inmiddels lang voorbij. AI was in 2023 het op twee na meest populaire woord in Nederland volgens het genootschap van taalliefhebbers Onze Taal. Hoewel de technologie nog nieuw is, is AI nauwelijks meer weg te denken uit het maatschappelijke debat. In een nieuw rapport onderzoekt DNB samen met de AFM de impact van AI op de financiële sector. AI is de verzamelterm voor software die in staat is om zelfstandig oplossingen voor problemen te bedenken. Eén stapje verder gaat zogeheten ‘generatieve’, of creërende AI. Een meer geavanceerde vorm van kunstmatige intelligentie die in staat is om op basis van de informatie die het heeft iets nieuws te maken. Dat bedenken gebeurt tegenwoordig vooral op basis van algoritmes die dankzij  een grote bibliotheek met tekst zelfstandig kunnen communiceren. ‘Large Language Models’ (LLM), heten die in jargon.

Lees meer…

Hoe verricht ik onderzoek naar een offshore vennootschap?

10 april 2024
Kennisbank

Zoals bekend is het erg moeilijk om de juiste informatie te vinden van offshore vennootschappen. Waar kan men de informatie vandaag de dag vandaan halen? Er is sprake van een bijzondere informatiewereld rond offshore vennootschappen. Door de oorlog in Oekraïne zijn er sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Binnen Europa zijn landen bezig Russisch vermogen te traceren dat verstopt zit in (offshore) vennootschappen om hierop beslag te kunnen leggen. Offshore vennootschappen, opgericht in zogenaamde ‘belastingparadijzen’ lenen zich bij uitstek om vermogen buiten het zicht van de autoriteiten onder te brengen. Uit het proefschrift van Jan van Koningsveld komt naar voren dat in 54% van alle strafrechtelijke zaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Ook blijkt uit allerlei publicaties zoals de Paradise Papers de belangrijke rol die offshore vennootschappen spelen bij belastingontduiking en witwassen. Lees meer…

Id-verificatie van DataChecker voortaan in Compliance Manager

09 april 2024
Kennisbank

DataChecker is een aanbieder van oplossingen voor identificatie en verificatie van personen. Vanaf heden wordt de id-verificatie van hen geïntegreerd met Hyarchis Compliance Manager, de applicatie voor cliëntacceptatie voor accountants en administratiekantoren. Cliënten kunnen het verplichte acceptatieproces hierdoor sneller doorlopen. In het kader van de ken-uw-klantwetgeving moeten accountants en andere financieel dienstverleners onderzoek doen naar de identiteit en achtergrond van nieuwe en bestaande cliënten. Met Compliance Manager kunnen accountants dat proces, dat vaak nog handmatig wordt doorlopen, verregaand automatiseren. Het verifiëren van de identiteit is immers cruciaal bij de acceptatie van klanten.. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Content zonder context heeft weinig waarde

08 april 2024
Kennisbank

Informatie heeft altijd een bron en reden van ontstaan. Iemand schrijft iets op, een sensor meet een waarde, een kompas wijst een richting aan, een gebeurtenis wordt vastgelegd. Elke informatie heeft altijd context die zowel het ontstaan als gebruik nader inhoud geeft. Contextuele informatie is ‘informatie over de informatie’, net zoals metadata data van de data is. Content is het feitelijke bericht maar context is de achtergrond waarin en waarbinnen dat bericht moet worden geplaatst. Het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt context management belangrijker. Voor AI- en ML-modellen is contextuele informatie van cruciaal belang om de juiste antwoorden te kunnen genereren. Contextueel begrip is nodig voor het identificeren van objectrelaties en het ondubbelzinnig maken van semantische betekenissen. Daarom wordt momenteel contextuele informatie steeds belangrijker. Lees meer…

Twee grondige onderzoeken van de EU rond de verordening buitenlandse subsidies in de fotovoltaïsche sector

05 april 2024

De Europese Commissie heeft twee grondige onderzoeken ingesteld in het kader van de verordening buitenlandse subsidies. De onderzoeken hebben betrekking op de mogelijk marktverstorende rol van buitenlandse subsidies aan inschrijvers in een openbare aanbestedingsprocedure. De Commissie zal beoordelen of de betrokken marktdeelnemers een oneerlijk voordeel hebben genoten om overheidsopdrachten in de EU te winnen. De onderzoeken van start zijn gegaan volgen op kennisgevingen van enerzijds de Enevo-groep, waaronder LONGi Solar Technologie GmbH, en anderzijds Shanghai Electric UK Co. Ltd. en Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. De desbetreffende openbare procedure werd ingeleid door een Roemeense aanbestedende dienst (Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A.) voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een fotovoltaïsche park in Roemenië met een geïnstalleerd vermogen van 110 MW. Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd door het moderniseringsfonds van de EU. Lees meer…