Photo: Nederland, Den Haag, 15-05-2019. Mark Rutte, Minister-president, minister van Algemene Zaken.

Lockdown of Knock-Out ? Deel 11: Wat is er gebeurd met de door artsen geschreven brief van 11 augustus 2020?

15 december 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

We hebben even de serie “Lockdown of Knock-Out” laten rusten, maar na de toespraak van de Nederlandse minister-president gisteravond 14 december op televisie kunnen we niet anders dan even reageren op het nieuws. Al eerder noemden we de Nederlandse minister-president een slimme politicus, die regelmatig al naar gelang de gemoedstoestand van het land het korte termijn beleid bepaalt. Zo ook gisteravond. Andermaal, naar analogie van 16 maart dit jaar, was Thorbecke op de achtergrond zichtbaar almede enkele serieuze boeken, alsof we hier met een groot staatsman te maken hebben. Beeldvorming is belangrijk bij het toespreken van het volk, dat is duidelijk, maar hebben we ooit een toespraak gehoord over lange termijn beleid? Over het schreeuwende tekort aan sociale huurwoningen in Nederland? Over de zogenaamde tijdelijke verhuurderheffing voor woningcorporaties om maar een enkel voorbeeld te noemen. De entourage zoals een Franse president die heeft is dat torentje in Den Haag bepaald niet. Ook zijn toespraak beginnen met “Beste landgenoten” was er nog net niet bij… Een echte staatsman heeft een visie die op de lange termijn gericht is en wij hebben die nog niet mogen ontdekken. Zo blijft, andermaal als voorbeeld, de vraag hangen, wat is er afgelopen zomer gebeurd met de brandbrief die op 11 augustus 2020 gestuurd is naar alle kamerleden, en dus ook op het bureau van de verantwoordelijke ministers is beland. Wat is het standpunt van de regering? De brief uit naam van meer dan 800 artsen en 1.000 medisch specialisten, waaronder 13 hoogleraren, is op 8 augustus jongstleden verstuurd.  

Lees meer…

Het Belgische begrotingstekort blijft onhoudbaar hoog

14 december 2020
Kennisbank

De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 6,7 % als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. De achteruitgang is minder zwaar dan eerst gevreesd, maar toch nog ruim driemaal zo sterk als tijdens de mondiale financiële crisis van 2008-2009. Naarmate de beperkende maatregelen weer worden versoepeld en in de veronderstelling dat een effectieve medische oplossing, zoals een vaccin, kan worden gevonden en verspreid vanaf volgend jaar, volgt de komende twee jaren een geleidelijk herstel met meer dan 3%, in belangrijke mate gedreven door de gezinsconsumptie. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer blijft gedurende de hele projectieperiode op de groei wegen. De coronacrisis heeft ook een weerslag op de arbeidsmarkt: er gaan zowat 100 000 arbeidsplaatsen verloren tegen de herfst van 2021. Het begrotingstekort zwelt aan tot meer dan 10 % van het BBP in 2020. Belangrijker is dat het ook nadien structureel hoog blijft en meer dan het dubbele bedraagt van het peil dat zonder de crisis zou zijn bereikt.  Lees meer…

Opwaartse lijn voor Bitcoin zet door volgens Icoinic Capital

14 december 2020

Dina-Perla Portnaar

Eén van de belangrijkste trends voor 2021 is volgens Arthur Stolk van Icoinic Capital, de opgaande lijn van Bitcoin. In mei 2020 was er sprake van de Bitcoin halving. Deze gebeurtenis vindt eens in de vier jaar plaats en zorgt ervoor dat er 50% minder Bitcoins bij komen. Historisch gezien, is dit een reden voor stijging op de markt en ook nu staat Bitcoin dicht tegen een all time high. Tijd voor de belangrijkste trends voor 2021. Bitcoin halvings komen per 210.000 blocks voor. Dit betekent zo ongeveer om de vier jaar, totdat het maximale aantal van 21 miljoen Bitcoins is aangemaakt door het netwerk. Bitcoin halvings zijn doorslaggevend voor traders, omdat ze het aantal Bitcoins dat wordt aangemaakt door het netwerk verlagen. Hierdoor wordt het aanbod aan nieuwe coins verminderd. Daardoor kan de koers stijgen als er veel vraag naar is.  Lees meer…

Comptabele data als grondstof

11 december 2020

Jennifer De Roeck & Michel Klompmaker

Het thema “Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed” stond centraal bij het recente RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis van Utrecht. Voorafgaande de plenaire sessies, konden deelnemers uit twee lunchworkshops kiezen. Een daarvan ging over “Comptabele data als grondstof” door Hans Timmerman en Fred Baptist van Fortierra. Waarom wordt standaardisatie en borging van digitale (open) data steeds belangrijker? Hans liet concrete voorbeelden zien, zoals ‘predictive modelling’ met satellieten, maar ook de rol van makelaar en taxateur kwamen aan de orde. Wie heeft er de plicht om onderzoek te doen en wie heeft er informatieplicht? Fred geldt als een expert op het gebied van de Omgevingswet, veiligheid van de leefomgeving en volgt de discussie rond het klimaat met een meer dan normale belangstelling.  Lees meer…

Daar sta je dan als particulier museum in COVID-19 tijden…

10 december 2020

Het Haagse Museum Panorama Mesdag lijdt dit jaar als gevolg van de pandemie naar schatting een verlies van bijna een miljoen euro. Voor volgend jaar worden eveneens grote tekorten voorzien. Dit heeft een grote impact op de organisatie waardoor het museum is genoodzaakt van een aantal medewerkers afscheid te nemen en daarnaast te reorganiseren in uren en taken van het museumteam. Museumdirecteur Minke Schat heeft aan vier woorden genoeg: “Het is echt verschrikkelijk”.  Het particuliere museum is 100 procent afhankelijk van haar eigen inkomsten en daardoor extra hard getroffen door de crisis. Vorig jaar ontving het museum nog 140.000 bezoekers, dit jaar naar verwachting slechts 47.000. Een daling van 66 procent. Zonder maatregelen en extra financiële steun valt het doek in 2022.  Lees meer…

Pieter Lakeman krijgt gelijk in de zaak tegen ex-CEO van ING, Ralph Hamers

09 december 2020
Kennisbank

Het heeft erg lang geduurd, maar vandaag 9 december 2020 is de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag bekend gemaakt. Het klaagschrift is in september 2018 door het Hof ontvangen, ruim twee jaar geleden dus. De voormalige topman van ING, de heer Ralph Hamers gaat strafrechtelijk vervolgd worden.  Opmerkelijk is de volgende passage:  “Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd. Het hof is zich ervan bewust dat de berechting van deze beklaagde tijdrovend zal zijn en een aanzienlijke belasting zal opleveren voor de rechterlijke macht. Toch mag dit niet doorslaggevend zijn. Berechting heeft ook normbevestiging tot doel. Dat staat weer in verband met samenleven, met maatschappelijke solidariteit, met laten zien wat van belang is in onze samenleving en met wat wij niet willen als samenleving.” Het is hoogst ongebruikelijk dat we op dit platform een volledige uitspraak publiceren, maar in dit geval leek het ons opportuun om dit toch te doen.  Het is namelijk de eerste keer dat er nu een openbare strafrechtelijke vervolging gaat plaatsvinden, van een inmiddels bij een andere bank werkzame CEO. De lezer kan zijn of haar conclusies zelf trekken, vandaar de integrale publicatie.  Lees meer…

EDPB in de clinch met de Amerikanen

09 december 2020
Kennisbank

De European Data Protection Board (EDPB) heeft aanbevelingen opgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Hiermee worden landen bedoeld waar de persoonsgegevens minder goed beschermd zijn dan in de EU. Het beoogde doel is meer duidelijkheid voor het bedrijfsleven, nadat het Europese Hof van Justitie het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaarde. In juli concludeerde de hoogste Europese rechter namelijk in de Schrems II-arrest dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet, ondanks het Privacy Shield. Dat waren de afspraken tussen de EU en de VS op basis waarvan bedrijven persoonsgegevens vanuit de EU mochten doorgeven aan de VS. Met deze uitspraak zette het Hof een streep door het Privacy Shield.  Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Centraal of decentraal transformeren?

08 december 2020

Onlangs een aardig artikel gelezen in Forbes over digitale transformatie strategieën. De rol van een IT-organisatie bij zo’n transformatie is evident, maar bij welk IT-organisatiemodel zien we de meest succesvolle implementaties? De afgelopen vijf jaar zijn succesvolle en minder succesvolle transformaties doorgevoerd. Elke transformatie is uiteindelijk een paradigma-verandering van ‘IT als ondersteunende techniek’ naar ‘data- en informatie-gedreven processen’. Dat kan deels gebeuren met behulp van externe partners in cloud en infrastructuur, maar kern is de eigen strategie, visie en vooral de regierol daarbij.  Lees meer…

Hot ITem kan doorgroeien met performanceverbetering

07 december 2020

Advanced analytics specialist Hot ITem, met hoofdkantoor in Amsterdam komt in handen van Conclusion. Met deze versterking wil Conclusion klanten beter ondersteunen bij hun datagedreven digitale transformaties en het optimaliseren van processen. Met bedrijven als AMIS, Conclusion Connect en Yellowtail in het ecosysteem van Conclusion ligt er al een stevige basis. Hot ITem wordt geprezen om haar aanpak waarin zij samen met haar klanten met innovatieve projecten snel businesswaarde genereert en tegelijkertijd een toekomstbestendig  datafundament voor BI en analytics oplossingen realiseert. De Hot ITem specialisten onderscheiden zich doordat zij de brug slaan tussen business en IT.   Lees meer…

COVID-19 verandert manier van training en persoonlijke ontwikkeling

06 december 2020

Dina-Perla Portnaar

ProctorExam, expert op het gebied van flexibele SaaS-proctoringtechnologie, maakt tijdens COVID-19 meer dan twee miljoen thuisexamens mogelijk. Die toetsen hadden anders niet kunnen plaatsvinden. Partners zijn onder andere universiteiten, leveranciers van onderwijstechnologie / dienstverleners en een reeks oude en nieuwe klanten die de diensten van ProctorExam hebben gebruikt bij hun transitie naar een volledig digitale ervaring. Als alternatief op de Amerikaanse online proctoring leveranciers kiezen veel Europese klanten toch liever voor een Europese partij met het oog op GDPR, ongeacht waar ze gevestigd zijn. Lees meer…