Else Bos over nieuw pensioenstelsel: “Begin op tijd en voer de regie, ook al is de wetgeving nog niet precies helder”

15 december 2021
Kennisbank

Else Bos van de Nederlandsche Bank (DNB) riep vorige week pensioenfondsen op die nog niet zijn begonnen met de voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel dat nu alsnog te doen: “Begin nu al. Wacht niet tot de wetgeving klaar is. Daarvoor zijn de tijdslijnen te krap en is de uitdaging te groot. Zorg dat u de regie voert.” Daarnaast ging ze in op de wijze waarop DNB momenteel haar toezicht op de transitie voorbereidt, waaronder het toezicht op de overbruggingsplannen, de risicohouding en de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Tot slot benadrukte ze bij het Pensioen Pro jaarcongres het belang van constante dialoog om de complexe transitie-operatie tot een goed einde te brengen. Als de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen wordt de komende jaren een groot deel van ruim 1700 miljard euro aan pensioenvermogen naar het nieuwe stelsel overgezet. Dat is een hele klus. En die moet op een tijdige, veilige en beheerste manier plaatsvinden.
Lees meer…

Hanzo van Beusekom (AFM) over OOB Accountants: “Meer aandacht nodig voor fraude en continuïteit”

14 december 2021
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, is overwegend positief over het inzicht dat het Intern Kwaliteits Onderzoek (IKO) bij de OOB accountantsorganisaties geeft in de kwaliteit van hun wettelijke controles. Dat blijkt uit onderzoek waarbij de AFM ook keek naar hoe deze organisaties hun IKO opzetten en uitvoeren. OOB accountantsorganisaties achteraf de kwaliteit van een klein deel van hun wettelijke controles. Elke externe accountant wordt minstens eens in de 3 jaar geselecteerd. De uitvoering en de bevindingen geven een impuls voor de lerende organisatie. De OOB accountantsorganisaties bestempelden van 2018 tot en met 2020 aan de hand van hun IKO’s ongeveer driekwart van hun wettelijke controles als ‘toereikend’. De AFM legde het IKO van de betreffende accountantsorganisaties naast haar eigen onderzoek  “Grip op kwaliteit” naar de kwaliteit van 18 wettelijke controles. AFM bestuurder Hanzo van Beusekom legt het ook haarfijn uit in de video. Lees meer…

Zelfvoorzienend worden

13 december 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Voor velen is ‘het internet’ een vaag begrip. Net zoals elektriciteit en water weten velen bij het internet niet waar al die draden, kabels en leidingen uiteindelijk terecht komen. Internet is een echte nutsvoorziening geworden: via je aansluiting heb je informatietechnisch toegang tot de hele wereld. Alle nutsvoorzieningen zijn centralistisch opgezet. Op centrale plaatsen wordt elektriciteit, water of informatie aangeboden en via vertakte netwerken naar individuele gebruikers geleid. Net als radio en tv is er centrale creatie en lokale ontvangst. Onze nutsvoorzieningen zijn nooit ontwikkeld voor lokale creatie. Het zijn ‘afname-punten’. In mijn tuin heb ik een eigen waterput die mij via pomp en aparte leidingen water levert om mijn tuin te sproeien, maar ook mijn wc, wasmachine, vaatwasser, douche en bad van water te voorzien. Hoewel het drinkbaar water is, mag ik dat water nooit terugpompen de officiële drinkwatervoorziening in. Immers het is niet getest en gecertificeerd. Deze eigen bron op 40 meter diepte reduceert echter wel 90% van mijn gebruik van ‘kostbaar’ centraal drinkwater.
Lees meer…

Commissie Ter Haar: doorstroomvennootschappen met 5,5 keer omvang Nederlandse economie nadelig voor Nederland

09 december 2021
Kennisbank

Het grote aantal brievenbusfirma’s is nadelig voor Nederland. Dat is de belangrijkste conclusie van de Commissie Doorstroomvennootschappen, onder leiding van de heer Ter Haar, die onlangs haar eindrapport presenteerde. Ze leveren de Nederlandse economie weinig op, benadelen ontwikkelingslanden onevenredig via verlies aan belastingopbrengsten voor met name ontwikkelingslanden en het fenomeen beschadigt de reputatie van Nederland. De commissie roept het kabinet op tot meer transparantie over zogenoemde doorstroomvennootschappen, het toezicht op de sector te versterken en dergelijke entiteiten meer te laten rapporteren over hun activiteiten. Die maatregelen maken Nederland minder aantrekkelijk voor brievenbusfirma’s en kunnen ervoor zorgen dat Nederland van een buitenbeentje verwordt tot een land met een normale positie ten aanzien van doorstroomvennootschappen. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Black Friday

08 december 2021

De kalkoenen in onze contreien zijn bij deze gewaarschuwd. Het is immers maar een kwestie van tijd totdat we, in slaafse navolging van de VS, ook hier Thanksgiving zullen vieren. Nadat eerder de échte Sinterklaas werd verdrongen door een afgekookte Amerikaanse versie, werd ook de aloude gewoonte van afslag op de prijzen in januari, op het Oude Continent al vervangen door Black Friday. Deze benaming vindt overigens zijn oorsprong in de donkerste dagen op de beurzen. Denk hierbij aan Black Thursday in 1929 en Black Monday in 1987. Toen donderden de aandelenkoersen ook met 30 % en 40 % naar beneden, net zoals de prijzen in de kledingwinkels op de eerste start van het koopjesseizoen in de VS. Vandaar de analogie. Met de Zwarte Vrijdag waarop de vorige werkweek eindigde, werd tegelijk de koopjesperiode gelanceerd in de winkelstraten, maar keerde het begrip ook terug naar zijn origine, met aandelenkoersen die de ergste oplawaai in vele maanden moesten verduren. De oplopende inflatie en rentevoeten hadden de beurzen in de voorafgaande weken al wat knikkende knieën bezorgd, maar dankzij de gunstige economische vooruitzichten, de verrassend sterke werkgelegenheidscijfers en kleinhandelsverkopen wisten de aandelenkoersen relatief goed stand te houden. De nieuwe variant van het Covid virus zond echter schokgolven over de financiële markten en wakkerde de vrees aan voor nieuwe, strenge lockdowns, wat kwalijke herinneringen oproept aan het eerste halfjaar van 2020. Begrijpelijk. Lees meer…

DNB wijzigt per 1 januari 2022 toezicht op verzekeraars

07 december 2021

De Nederlandsche Bank (DNB) laat weten dat in 2021 de ATM-toezichtmethode is geïntroduceerd. Mede ten gevolge van deze introductie heeft DNB besloten wijzigingen in haar organisatie van de divisie Toezicht Verzekeraars door te voeren. Deze wijzigingen betreffen het aantal toezichtafdelingen, de scope en de bemensing. Per 1 januari 2022 omvat de divisie Toezicht Verzekeraars een viertal accounttoezichtafdelingen, te weten Internationale Verzekeringsgroepen (IVG), Nationale Verzekeringsgroepen (NVG), Levens- en Uitvaartverzekeraars (LUV) en Schade- en Zorgverzekeraars (SZV).  Lees meer…

Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

De waarde van de begroting

05 december 2021

Het loopt tegen het einde van het kalenderjaar, begrotingstijd. Een belangrijk onderwerp in de vergaderingen van de auditcommissie en de raad van commissarissen. De interne auditor (3e lijn) wordt gevraagd om de begroting te toetsen. Bestuurders en commissarissen horen graag zijn of haar bevindingen. Het toetsen van de financiële continuïteit van de woningcorporatie is daarbij een belangrijk item. De taak van de interne auditfunctie (of ‘controlfunctie’) bij woningcorporaties bestaat grofweg uit de volgende twee onderdelen, het toetsen van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen en de betrokkenheid bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen. Bij het toetsen van de begroting zijn beide onderdelen van belang. Betrouwbaarheid van de begroting is een noodzaak. Hoewel de bespreking van de begroting in het vierde kwartaal plaatsvindt, is het proces voor het opstellen van de begroting al gestart in het voorjaar. Vaak begint dit met het vaststellen van een kadernotitie en gaan de verschillende afdelingen aan de hand daarvan aan de slag met de afdelingsbegroting. De begroting kan ook geheel vanuit de afdeling Financiën worden opgesteld waarbij de begroting van het afgelopen jaar wordt geëxtrapoleerd naar het komende jaar. Bij de toetsing beoordeelt de interne auditor de wijze waarop de begroting tot stand komt. Lees meer…

Structurele oplossing voor Vestia dankzij 251 woningcorporaties

03 december 2021

Het plan om tot een oplossing te komen voor de hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia is geslaagd. In totaal 251 woningcorporaties droegen vrijwillig bij om hun collega-corporatie te helpen. ‘Een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord èn daad.’ De leningruil, die leidt tot een structurele verlaging van de rentelasten, is onderdeel van het plan voor Vestia waarbij de corporatie zich uiteindelijk opsplitst in drie woningcorporaties. De drie nieuwe zelfstandig werkende corporaties gaan op 1 januari 2023 van start in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De verwachting is dat ze binnen enkele jaren weer voldoen aan alle sectornormen.  Lees meer…

FSMA benoemt frauduleuze online handelsplatforms

02 december 2021
Kennisbank

De Belgische toezichthouder FSMA ontving de laatste tijd opmerkelijk veel klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online trading platforms die actief zijn op de Belgische markt. Deze platforms trachten potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via allerlei nepadvertenties op sociale media. In deze nepadvertenties heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden. De handelsplatforms maken ook gebruik van mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Na het klikken op de advertentie of het downloaden van de mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz…). Lees meer…