Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

Regulatory Technology

Regulatory Technology in de lift

16 september 2021

 

Ongeveer twintig procent van het bankpersoneel houdt zich tegenwoordig bezig met het detecteren van geldstromen in het kader van het bestrijden van financieel economische criminaliteit en terrorismebestrijding. In Nederland zijn dat er inmiddels al meer dan dat er wijkagenten zijn. De bureaucratie die banken hebben moeten optuigen om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied heeft haar grens bereikt. Het inzetten van RegTech, Regulatory Technology, is noodzakelijk geworden.

RegTech onderscheidt zich van traditionele compliance oplossingen door onder andere cloud-based technologie, die wordt ondersteund door kunstmatige intelligentie en blockchain.

Wilt u meer weten daarover? Download dan nu gratis deze white paper, met als ondertitel “Van compliance als afterthought naar onderscheidend vermogen”.

Lees meer…

Whitepaper

Diligent

De noodzaak van centralisatie van alle processen

25 maart 2021

Bij fusies en overnames komen vaak verschillende rapportagesystemen om de hoek kijken. De General Counsel is daar vaak niet blij mee want het management en de toezichthouders willen vanuit één eenduidig systeem geïnformeerd worden. Strategische beslissingen moeten immers genomen worden op basis van de juiste informatie en cijfers. Vandaar het belang dat zo snel mogelijk met behulp van moderne digitale tools de centrale opslag van gegevens gewaarborgd moet worden.

In deze white paper onderstreept Samantha Wellington, Chief Legal Officer van TriNet de noodzaak van een “Single Source of Truth”, met andere woorden alle bedrijfsonderdelen moeten uit dezelfde gegevensbron putten. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen moeten daarom consistent gegevens verzamelen en centraal kunnen rapporteren opdat er betere, juiste en snellere beslissingen genomen kunnen worden. Dit ter geruststelling van zowel de Compliance Manager, de Risk Manager als de toezichthouder.

Lees meer…

Whitepaper

Offshore Kenniscentrum

Witwassen en Wwft

27 januari 2021

Deze white paper gaat over het belang van detecteren, voorkomen en bestrijden van mogelijk misbruik van offshore-vennootschappen. Van belang is om de indicatoren tijdig te (her)kennen die wijzen op mogelijke vormen van fraude en deze risico’s te mitigeren door effectieve beheersmaatregelen. Deze indicatoren variëren van ‘een mogelijke eerste aanduiding’ tot ‘constatering en bewijs’.  Alleen al het feit dat sprake is van het gebruik van een offshore vennootschap (OSV) kan worden beschouwd als een eerste signaal dat er mogelijk sprake is van fraude. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het oprichten en gebruik van een OSV legaal is mits wordt voldaan aan de (fiscale) wet- en regelgeving. Het gebruik is dat veelal echter niet. In deze white paper maakt u kennis het unieke Offshore Kenniscentrum en haar oprichter Mr. Dr. Jan van Koningsveld.

Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation, Mistakes and Best Practices

22 januari 2021

De nieuwe wet- en regelgeving verplicht financiële instellingen om haar bestaande klanten te ‘herevalueren’. Een gigantische klus voor veel van hen, met andere woorden een aanzienlijke operationele uitdaging voor menige bank en vermogensbeheerder. Het bijkomende voordeel evenwel is dat als het eenmaal achter de rug is de financiële instelling een beter inzicht heeft in haar eigen klantenbestand. Daarnaast wordt het risico op fraude fors verminderd.

Deze white paper van Fourthline gaat inhoudelijk over ‘best practices’ en veel voorkomende fouten die gemaakt worden bij het proces van KYC Remediation. De white paper kan gratis worden gedownload en is bedoeld voor professionals en geïnteresseerden op dit gebied.

Whitepaper

Neo4j

Effective Internal Risk Models Require a New Technology Foundation

15 oktober 2020

Meet FRTB Regulatory Demands while Future-Proofing your Risk Management & Compliance Infrastructure

Fundamentele herziening van de handelsboek reglementen (FRTB – Fundamental Review of the Trading Book) maken deel uit van de komende Bazel IV-reeks hervormingen en creëren specifieke kapitaalreserve-eisen voor trading desks in banken op basis van investeringsrisicomodellen. De nieuwe regelgeving vereist dat banken voldoende kapitaal reserveren om hun solvabiliteit te behouden tijdens marktdalingen en om de noodzaak van reddingsoperaties door de overheid te vermijden. Banken gebruiken FRTB-mandaten als een kans om een ​​stevige basis te leggen voor toekomstige risicobeheer- en compliance toepassingen die ontwikkelings- en personeelskosten verlagen, reserve verhoudingen optimaliseren, beschikbaar kapitaal maximaliseren en investeringswinsten stimuleren.

Lees meer…

Whitepaper

LexisNexis

Verborgen in het volle zicht, Beneficial Ownership herkennen

30 september 2020

Instellingen die vallen onder de Wwft, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, zijn verplicht de identiteit van de UBO (Ultimate Beneficial Ownership) van derde partijen te achterhalen. De UBO is de natuurlijke persoon (of personen) die uiteindelijk eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Dankzij de UBO wetgeving vanuit de EU, die overigens per land nog verschilt, wordt het voor de overheden makkelijker om achter de identiteit van personen te komen die liever anoniem blijven. Sinds eind september 2020 geldt ook nog de verplichting om een UBO-register bij te houden. Het is van belang dat u als organisatie weet met wie u zaken doet. Dit geldt voor alle partijen die onder Wwft vallen.

Steeds meer Europese overheden, regelgevers en toezichthouders streven naar meer transparantie, minder corruptie en minder witwassen en daarbij is deze nieuwe UBO wetgeving een belangrijke middel geworden.

In deze Nederlandstalige whitepaper die u gratis kunt downloaden leest u de achtergronden en u ontdekt hoe u de UBO kunt herkennen.

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021 : COVID-19 wijzigt het risicoprofiel van de organisatie

24 september 2020

Het mag duidelijk zijn, COVID-19 heeft ernstige gevolgen voor de risicoprofielen van veel organisaties en daarmee ook voor de auditplannen van 2021. Het is dan ook niet verassend dat “Disasters and Crisis response” nieuw èn hoog is binnengekomen in de top-10 hot topics voor internal audit. Deze lijst van hot topics wordt jaarlijks in het Risk in Focus rapport van IIA opgenomen. Elk jaar slaan de Europese Instituten van Internal Auditors de handen ineen om na te gaan welke risico’s Chief Audit Executives voorzien voor het volgende kalenderjaar. Voor het derde jaar op rij staan de cybersecurity risico’s bovenaan. De macro-economische en geopolitieke risico’s klommen met 29 procent ten opzichte van vorig jaar. Het belang van weerbaarheid en aanpassingsvermogen komt duidelijk uit het rapport naar voren. De resultaten van het rapport zijn erg waardevol voor organisaties die de auditplannen voor 2021 moeten opstellen. Het rapport Risk in Focus 2021 geeft een goed zicht op welke uitdagingen het komende jaar te wachten staan. Als bezoeker van het Risk& Compliance Platform Europe kunt u het nieuwe rapport Risk in Focus gratis downloaden. Lees meer…

Whitepaper

Efficient Frontiers International

Simplifying the Customer Journey

21 juli 2020

Little changes, BIG impact

Compliance in relatie tot het onderwerp belastingen kan soms grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Niet alleen financieel maar ook op het gebied van uw reputatie als onderneming. Er is nu een cloud-based tool beschikbaar gericht die al het papierwerk vervangt en voldoet aan de compliance eisen die de belastingautoriteiten voorschrijven. Deze Engelstalige white paper kan gratis worden gedownload door de professionele bezoekers van ons platform.

Whitepaper

dbasic

Asset Based Lending

23 juni 2020

De economische gevolgen van de coronacrisis noodzaken tot slimmere oplossing voor de financiering van zakelijke kredieten. Er is weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen dat de banksector in Nederland en in België weldra geconfronteerd wordt met tienduizenden extra problematische zakelijke kredieten als gevolg van de coronacrisis.

In deze white paper wordt aangegeven dat overschakeling op asset based lending een oplosssing biedt voor de extra werkdruk en de mega-verliezen kan beteugelen. Geïnteresseerde bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen deze white paper gratis downloaden.

Whitepaper

De Nederlandse Bank

Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?

19 juni 2020

Uit het recent gepubliceerde onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de financiële risico’s loopt als gevolg van het verlies aan biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals hout, dierlijke bestuiving en bodemvruchtbaarheid, waar economische activiteiten van afhankelijk zijn.

Wereldwijd hebben Nederlandse financiële instellingen (banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) voor 510 miljard euro financieringen uitstaan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosystemen. Zij lopen daardoor fysieke risico’s!

Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen deze white paper gratis downloaden.