Whitepaper

Diligent

De noodzaak van centralisatie van alle processen

25 maart 2021

Bij fusies en overnames komen vaak verschillende rapportagesystemen om de hoek kijken. De General Counsel is daar vaak niet blij mee want het management en de toezichthouders willen vanuit één eenduidig systeem geïnformeerd worden. Strategische beslissingen moeten immers genomen worden op basis van de juiste informatie en cijfers. Vandaar het belang dat zo snel mogelijk met behulp van moderne digitale tools de centrale opslag van gegevens gewaarborgd moet worden.

In deze white paper onderstreept Samantha Wellington, Chief Legal Officer van TriNet de noodzaak van een “Single Source of Truth”, met andere woorden alle bedrijfsonderdelen moeten uit dezelfde gegevensbron putten. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen moeten daarom consistent gegevens verzamelen en centraal kunnen rapporteren opdat er betere, juiste en snellere beslissingen genomen kunnen worden. Dit ter geruststelling van zowel de Compliance Manager, de Risk Manager als de toezichthouder.

Download