Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

Neo4j

Hoe Neo4j “Privacy Shield” privacyregels omzet in opportuniteiten

15 april 2020

Algemene gegevensbescherming vereisten (AVG – GDPR) is de verordening van de Europese Unie die bepaalt hoe persoonlijke gegevens van inwoners van de EU kunnen worden opgeslagen en beheerd. Alle bedrijven, waar ze ook gevestigd zijn, moeten het bezit van Europese persoonsgegevens nauwgezet begrijpen, controleren en beheren, anders worden ze vervolgd en worden er hoge boetes opgelegd. Volgens PwC ziet 92 procent van de multinationals AVG-compliance als een topprioriteit. Meer dan driekwart van deze bedrijven heeft meer dan een miljoen dollar uitgetrokken voor compliance-inspanningen, en bijna tien procent is van plan zelfs meer dan tien miljoen dollar uit te geven. Om een hoog rendement te halen uit uw GDPR-investering raden wij u aan verder te kijken dan enkel de compliance problemen en te zorgen een goed ontworpen privacy- en cyber beveiligingsstrategie voor de persoonlijke gegevens binnen uw bedrijf.

Ontdek de uitgebreide oplossing van Neo4j’s “Privacy Shield” om de Europese AVG-regelgeving te implementeren.

Lees meer…

Whitepaper

Huis van Klokkenluiders

Integriteit in de praktijk

08 april 2020

Wanneer organisaties intern onderzoek willen doen naar een melding van een vermoedelijke misstand komen ze voor veel uitdagingen te staan. Hoe richt je een intern onderzoeksproces in? Welke functionarissen moet je spreken? Welke stappen zet je als een intern onderzoek klaar is? Op al deze vragen en meer wordt ingegaan in de brochure ‘Intern onderzoek’ uit de serie ‘Integriteit in de praktijk’ van het Huis voor Klokkenluiders.

Deze white paper is bedoeld als praktische handreiking bij het inrichten van intern onderzoek voor iedereen die binnen een organisatie (publiek, semipubliek of privaat) een taak heeft bij de afhandeling van meldingen. Denk daarbij aan integriteitsprofessionals, compliance officers, vertrouwenspersonen, HR managers, auditors en onderzoekers. Iedere organisatie kan te maken krijgen met een interne melding van een misstand. Het is van groot belang dat zo’n melding op een correcte manier wordt afgehandeld. Dat is van waarde voor de melder, betrokkenen, de organisatie én de samenleving als geheel. De wet verplicht organisaties met meer dan 50 medewerkers om hiervoor een interne meldprocedure (ook wel Klokkenluidersregeling) te hebben.

Deze white paper richt zich in eerste instantie tot de werkgever en is bedoeld om deze behulpzaam te zijn bij de vormgeving van het onderzoeksprotocol en kan gratis worden gedownload.

Whitepaper

House of Performance

Moreel Leiderschap: hét cruciale thema van deze tijd

03 februari 2020

We leven in een tijd waarin ethische kwesties en integriteitsschendingen continu media aandacht krijgen en leiders onder een vergrootglas liggen. Terecht, want CEO’s en bestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen voor het resultaat dat zij bereiken, maar ook voor de manier waarop dit resultaat wordt bereikt. Uit recent onderzoek van PwC blijkt dat in 2018 voor het eerst meer CEO’s zijn ontslagen op grond van ethische kwesties, dan door slechte resultaten. Een schrijnende uitkomst, waar geen verbetering in komt als er niks wordt gedaan. Dit, terwijl leiders ontzettend veel invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan de bewondering voor iconen als Elon Musk, Jeff Bezos en Warren Buffet, die niet alleen binnen maar ook buiten hun organisatie veel invloed hebben. Moreel leiderschap is daarom hét cruciale thema van deze tijd.

Elk jaar onderzoeken wij, samen met het Risk & Compliance Platform Europe, Michael Page en de Vereniging van Compliance Officers, een actueel thema in het compliance vakgebied. Wij noemen dit de Compliance Barometer. In 2019 vroegen wij Nederlandse compliance- en ethiekprofessionals, als hoeders van integriteit, naar het moreel leiderschap van hun directies. Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst, toetsten we ethisch leiderschap, authentiek leiderschap en dienend leiderschap: drie vormen van moreel leiderschap.

Wilt u weten hoe het gesteld is met moreel leiderschap binnen het Nederlandse bedrijfsleven? Download dan nu gratis de white paper en lees de uitkomsten van ons onderzoek!

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2020

18 december 2019

Het rapport van de Europese Confederatie van Instituten voor Internal Auditors streeft al jaren naar inzicht in vitale bedrijfsrisico’s die werden gedefinieerd door verschillende Chief Audit Executives (CAE’s) in heel Europa. De nieuwste versie van het rapport Risk in Focus 2020 is ontwikkeld in samenspraak met de acht Europese instituten van internal auditors en maakt gebruik van kwalitatieve interviews met 46 CAE’s uit verschillende sectoren.

Lees meer…

Whitepaper

 

The Connected Data Revolution in Financial Risk Reporting

29 oktober 2019

 

Naarmate de overheidsvoorschriften strenger worden, moeten de banken van vandaag een grondige en systematische kennis hebben van risicoberekeningen en de bijbehorende data lineage, inclusief waar onderliggende gegevens vandaan komen en hoe deze door bedrijfssystemen stromen. Deze white paper  bespreekt hoe verbonden data- en grafen database technologieën (Grafentheorie) een nieuwe manier zijn om risicorapportage bij moderne banken te transformeren om hen te helpen aan de strenge eisen van compliance met risicorapportage te voldoen. Waar data governance cruciaal is en moet worden aangepakt, is een moderne grafen aanpak betrouwbaarder gebleken voor risicobeheer dan een traditionele oplossing.

Lees meer…

Whitepaper

oodit

Port of Rotterdam als strategische partner in risicomanagement

06 juni 2019

Nautische veiligheid in de haven in Rotterdam is key. Een schone èn veilige haven geeft de gehele haven een ‘license to operate’. Maar eenvoudig is dat niet. Alle nautische risico’s in kaart brengen met bijbehorende maatregelen met een spin off naar niet-nautische risico’s en ARBO vergt een gedegen voorbereiding van alle betrokken partijen met een gezamenlijk doel.

Lees meer…

Whitepaper

Software Borg Stichting

Software escrow en duurzame zekerheid

22 mei 2019
Kennisbank

Weet u zeker dat u de controle heeft over uw software? Weet u exact hoe het zit met de broncode? Weet u als licentienemer van de software wat precies uw rechten zijn? Hoe zit het met het auteursrecht op de software? Wat maakt software zo uniek ten opzichte van andere producten? Welke risico’s loopt u als organisatie en welke rechten heeft u? Twijfelt u een beetje?

Aarzel niet en download gratis de white paper van de Software Borg Stichting. U kunt dan zelf toetsen hoe het er voor staat met de bescherming van uw software binnen uw eigen organisatie en de rol die de IT-notaris en de Software Borg Stichting daarbij zouden kunnen spelen.

Whitepaper

 

Afdekking financiële risico’s DNB

27 februari 2019

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de wijze waarop de minister van Financiën zich tot DNB verhoudt bij het afdekken van risico’s van monetair beleid niet geheel duidelijk is vanwege de veelheid aan geldende wet- en regelgeving. Zo is de Staat als aandeelhouder gebonden aan het vennootschapsrecht; Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is in beginsel van toepassing. Er zijn echter uitzonderingen; specifieke bepalingen hierover zijn onder meer opgenomen in de Bankwet. Wat onder welke omstandigheden precies van de minister van Financiën mag worden verwacht is daardoor lastig vast te stellen.

Daarnaast komt uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer ook naar voren dat de minister van Financiën op kritisch constructieve wijze volgt hoe DNB omgaat met de risico’s die samenhangen met monetair beleid wanneer die de schatkist raken. Tot slot is gebleken dat bij de voorbereiding van de besluitvorming over de garantie en de voorziening de dilemma’s tussen verschillende belangen van de Staat als aandeelhouder van DNB, niet zichtbaar zijn gemaakt.

Whitepaper

Risk & Compliance platform Europe

Veranderen & Compliance

15 januari 2019

Tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres werden de eerste resultaten bekend gemaakt van onze jaarlijkse enquête onder Compliance Officers door Sjoerd Hogenbirk van House of Performance. Hebben compliance programma’s wel impact? Hoe zit het met het stimuleren van gewenst gedrag? Hoe staat het met verandermanagement? Alle details over het in de herfst van 2018 uitgevoerde onderzoek kunt u lezen in deze white paper, die u gratis kunt downloaden.