Whitepaper

Raad voor het Openbaar Bestuur

Een sterkere rechtsstaat

28 april 2020

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een publieksversie gemaakt van het rapport “Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.”

Het rapport is in april 2020 gepubliceerd en nu is de verkorte versie voor het publiek beschikbaar. De aanleiding voor het rapport was de vanuit verschillende kanten toegenomen zorgen over de staat van de rechtsstaat, zoals de dienstverlening door de overheid aan haar burgers, de politieke bemoeienis met de rechtspraak en de toegenomen invloed van de georganiseerde criminaliteit.

U kunt nu de publieksversie van dit rapport gratis downloaden.

Download