Whitepaper

Huis van Klokkenluiders

Integriteit in de praktijk

08 april 2020

Wanneer organisaties intern onderzoek willen doen naar een melding van een vermoedelijke misstand komen ze voor veel uitdagingen te staan. Hoe richt je een intern onderzoeksproces in? Welke functionarissen moet je spreken? Welke stappen zet je als een intern onderzoek klaar is? Op al deze vragen en meer wordt ingegaan in de brochure ‘Intern onderzoek’ uit de serie ‘Integriteit in de praktijk’ van het Huis voor Klokkenluiders.

Deze white paper is bedoeld als praktische handreiking bij het inrichten van intern onderzoek voor iedereen die binnen een organisatie (publiek, semipubliek of privaat) een taak heeft bij de afhandeling van meldingen. Denk daarbij aan integriteitsprofessionals, compliance officers, vertrouwenspersonen, HR managers, auditors en onderzoekers. Iedere organisatie kan te maken krijgen met een interne melding van een misstand. Het is van groot belang dat zo’n melding op een correcte manier wordt afgehandeld. Dat is van waarde voor de melder, betrokkenen, de organisatie én de samenleving als geheel. De wet verplicht organisaties met meer dan 50 medewerkers om hiervoor een interne meldprocedure (ook wel Klokkenluidersregeling) te hebben.

Deze white paper richt zich in eerste instantie tot de werkgever en is bedoeld om deze behulpzaam te zijn bij de vormgeving van het onderzoeksprotocol en kan gratis worden gedownload.

Download