Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Whitepaper

 

Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?

11 april 2016

De vraag is of transparantie bijdraagt aan het vertrouwen in de toezichthouder. Dat is de centrale vraag in de oratie van Femke de Vries. Op dinsdag 29 maart hield zij haar inaugurele rede als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar redevoering op 29 maart pleitte Femke de Vries voor meer onderzoek naar het nut en de noodzaak van transparantie in het toezicht. De veronderstelling lijkt vaak te zijn dat het vertrouwen in de toezichthouder gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders. Femke de Vries betoogde in haar oratie dat de inzet van transparantie door toezichthouders nog veel op intuïtie is gebaseerd.

De bijzondere leerstoel Toezicht is ingesteld door het bestuur van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren en is onbezoldigd. De volledige tekst van de oratie van Prof. Mr. Dr. Femke de Vries kunt u als “white paper” downloaden.

Whitepaper

 

Het Stimuleringskader Integere Organisatie

19 oktober 2015

Voor bedrijven en instellingen is een nuttig model beschikbaar om de kwaliteit van integriteitsmanagement te bevorderen en valideren. Dit model is in onafhankelijk beheer gegeven aan de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (sSIO) onder voorzitterschap van Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, voormalig bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Stichting SIO draagt zorg voor promotie en ondersteuning van toepassing van dit model door het delen van inzichten en ervaringen, het opleiden en begeleiden van professionals en het bieden van de mogelijkheid van certificering.

Het belang van toepassing van het Stimuleringskader Integere Organisatie als inspiratiebron en meetinstrument in de praktijk wordt ook door de overheid onderkend en heeft geleid tot toekenning van een startsubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De recente publicatie op haar website van DNB van ‘De Integriteitrisicoanalyse, meer waar dat moet, minder waar dat kan’ illustreert het belang van systematische en betekenisvolle beoordeling van integriteitsrisico’s in organisaties en de noodzaak van het maken van een verbeterslag op dit gebied door onder toezicht staande instellingen. SIO helpt bedrijven en instellingen hierbij op weg.

Het eerste hoofdstuk van de publicatie ‘Het Stimuleringskader Integere Organisatie, een ontwikkelmodel voor organisatie-integriteit’ (2014, 2e druk) is voor bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe beschikbaar gesteld als White Paper.

Voor meer informatie, zie: www.stichtingsio.nl.

Whitepaper

 

Stress Testing: Hoe een steeds ingewikkeldere puzzel oplossen

14 oktober 2015

Stress testing over de hele wereld wordt steeds ingewikkelder. Van bedrijven wordt verwacht dat ze de systemen hebben om hun activiteiten te monitoren, om gegevens te verzamelen en modellen toe te passen voor analyses. Maar gelooft de industrie dat het is waar het moet zijn? We stelden de volgende vraag aan de deelnemers van onze recente webinar omtrent stress testing: “Bent u ervan overtuigd dat uw huidige systemen voldoen aan de vereisten omtrent stress tests?”

Veertien procent antwoordde met een duidelijke “ja”, en 32 procent met een klare “neen”. De resterende 54 procent verklaarde zich “niet volledig overtuigd”. Deze nieuwe whitepaper geeft een uitgebreid overzicht van de veranderingen in de stress test praktijken door de jaren heen, en de verschillen in de regionale regelgevingen. Er wordt ook onderzocht of het testen 2.0 effectief kan worden uitgevoerd met het systeem 1.0.

De white paper is in het Engels geschreven.

Whitepaper

 

De fraudeur wil bewust schade aanrichten

20 oktober 2014

Frank van den Nieuwenhuijzen

De Londense brandweer doet meer dan branden blussen. Het belangrijkste doel: brandpreventie. Dit traject begint met het verzamelen van informatie. In deze innovatieve aanpak van een van de grootste brandweerkorpsen ter wereld, speelt SAS-software een belangrijke rol. Gaat zo’n benadering, gebaseerd op data-analyse, ook op voor een financiële instelling? Onno de Vrij – Head of Risk & Fraud bij softwareontwikkelaar SAS – geeft het antwoord. “Ja en nee.”