Whitepaper

LexisNexis

Verborgen in het volle zicht, Beneficial Ownership herkennen

30 september 2020

Instellingen die vallen onder de Wwft, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, zijn verplicht de identiteit van de UBO (Ultimate Beneficial Ownership) van derde partijen te achterhalen. De UBO is de natuurlijke persoon (of personen) die uiteindelijk eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Dankzij de UBO wetgeving vanuit de EU, die overigens per land nog verschilt, wordt het voor de overheden makkelijker om achter de identiteit van personen te komen die liever anoniem blijven. Sinds eind september 2020 geldt ook nog de verplichting om een UBO-register bij te houden. Het is van belang dat u als organisatie weet met wie u zaken doet. Dit geldt voor alle partijen die onder Wwft vallen.

Steeds meer Europese overheden, regelgevers en toezichthouders streven naar meer transparantie, minder corruptie en minder witwassen en daarbij is deze nieuwe UBO wetgeving een belangrijke middel geworden.

In deze Nederlandstalige whitepaper die u gratis kunt downloaden leest u de achtergronden en u ontdekt hoe u de UBO kunt herkennen.

Download