Whitepaper

Offshore Kenniscentrum

Witwassen en Wwft

27 januari 2021

Deze White paper gaat over het belang van detecteren, voorkomen en bestrijden van mogelijk misbruik van offshore-vennootschappen. Van belang is om de indicatoren tijdig te (her)kennen die wijzen op mogelijke vormen van fraude en deze risico’s te mitigeren door effectieve beheersmaatregelen. Deze indicatoren variëren van ‘een mogelijke eerste aanduiding’ tot ‘constatering en bewijs’.  Alleen al het feit dat sprake is van het gebruik van een offshore vennootschap (OSV) kan worden beschouwd als een eerste signaal dat er mogelijk sprake is van fraude. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het oprichten en gebruik van een OSV legaal is mits wordt voldaan aan de (fiscale) wet- en regelgeving. Het gebruik is dat veelal echter niet. In deze White paper maakt u kennis het unieke Offshore Kenniscentrum en haar oprichter Mr. Dr. Jan van Koningsveld.

Download