Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen

08 juni 2016

Volgens internationale organisaties zoals de OECD is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen voorbij. Statistische kernindicatoren laten echter een ander beeld zien. De offshore wereld leeft als nooit tevoren! Alle commotie rondom de publicatie van de Panama Papers getuigt hier maar weer eens van.  In het nieuwe boek van Mr. Dr. Jan van Koningsveld, getiteld  “De offshorewereld ontmaskerd” staat misbruik van ‘offshore vennootschappen’ centraal. Het eerste exemplaar werd vorige week officieel door de auteur zelf overhandigd (links op bovenstaande foto) aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink, tijdens het Risk & Compliance Congres te Baarn.

Kijkend naar het verstopte grote geld zien we in de wereld een spanningsveld. Enerzijds is er de toenemende roep om transparantie door overheden en internationale organisaties. Anderzijds zien we de voortdurende vraag naar internationale verhullingsproducten en -diensten door bedrijven en (vermogende) burgers. Het belangrijkste verhullingsproduct op deze markt is de offshore vennootschap. In het boek van Van Koningsveld staat misbruik van ‘offshore vennootschappen’ centraal. Aard en omvang van dat misbruik zijn in kaart gebracht. Hierover werd altijd wel gespeculeerd, maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te “ontmaskeren”, zoals de ex-FIOD rechercheur Van Koningsveld dat noemt. De actualiteit en het belang daarvan werd onderstreept als gevolg van de publicatie van de Panama Papers in april/mei 2016. De gelekte interne documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca beschreven ruim 214.000 offshore vennootschappen in 21 landen. De onthullingen van de Panama Papers bevestigen het beeld dat in dit boek wordt geschetst. De documenten hebben net als vorige incidenten als de ‘Offshore Leaks’ veel verontwaardiging opgeroepen.
Kennis van het fenomeen offshore vennootschap is en blijft van groot belang voor de handhaving en opsporing. Dankzij de inhoud van dit boek is nu de hiervoor noodzakelijke kennis beschikbaar en worden relevante ontwikkelingen in het juiste perspectief geplaatst en er worden tevens praktische aanbevelingen gedaan.
Speciaal voor medewerkers van banken, de Belastingdienst, opsporingsdiensten, toezichthouders en andere beroepsgroepen zoals advocaten die geïnteresseerd zijn in de wereld van de financiële offshore, zijn aan dit boek enkele bijlagen toegevoegd: een lijst met fraude-indicatoren om vroegtijdig oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore vennootschap te kunnen signaleren, een overzicht van landcodes en vlaggen van veertig offshore landen.
Het uiteindelijke doel van de auteur is om de kennis over de wereld van de offshore vennootschappen te vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van het misbruik maken van offshore vennootschappen.
Uitgever: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Auteur: Mr. Dr. Jan van Koningsveld
Prijs: € 39,50 exclusief btw
ISBN: 97-8906-7205764
 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *