Whitepaper

Company.info

Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk

25 juli 2022
Kennisbank

Handvatten voor het inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring

Dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is dan ooit, is duidelijk. Steeds meer FTE’s houden zich bij financiële ondernemingen bezig met compliance. De afgelopen jaren is dat aantal ook alleen maar toegenomen. Ondanks die extra mankracht levert het naleven van de Wwft steeds meer druk op. De wet- en regelgeving bestaat uit hard en soft law, waardoor Wwft-plichtige instellingen zich door verschillende lagen van regels moeten worstelen.

Het handboek “Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk” dat Company.info samen met vijf experts van EY en CMS heeft gemaakt, biedt opheldering. Duidelijk wordt hoe de huidige Anti-witwasrichtlijnen geïnterpreteerd moeten worden, met een uitstap naar de praktijk. De 10 stappen die een Wwft-plichtige instelling doorloopt bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek komen aan bod inclusief praktijkvoorbeelden van complexe casussen. Zoals de indicatoren voor het herkennen van stromannen, tips voor het omgaan met complexe groepsstructuren en hulpmiddelen voor het classificeren van cliënten in een risicocategorie. Kortom: stevige handvatten die de compliance officer in staat stelt om compliance processen (beter) in te richten en aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

Download