Whitepaper

Hyarchis

Top trends in RegTech – Hoe regulatory technology de financiële sector verandert

20 september 2022
Kennisbank

De totale waarde van het witwassen van geld wordt geschat op 2 tot 5% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product. Dat zijn vele honderden miljarden euro’s per jaar. In de strijd tegen witwassen zijn het de nationale en internationale toezichthouders die meer en meer regels opleggen aan financiële instellingen banken, om de witwaspraktijken aan banden te leggen. Deze regels hebben als nadeel dat goedwillende en bona fide klanten herhaaldelijk lastig gevallen worden en opnieuw hun identiteit moeten bewijzen en / of moeten uitleggen waar hun geld vandaan komt. Dit kan met behulp van RegRech anders ingericht worden.

In deze white paper wordt nader ingegaan op de 5 belangrijkste trends en die worden stuk voor stuk behandeld. Die vijf trends die in de white paper beschreven staan zijn om te beginnen Customer Due Diligence, waarbij bij geen goede uitvoering het risico op hoge boetes aanwezig is. Als tweede trend komt transactiemonitoring aan de beurt, Artificial Intelligence en Machine Learning spelen daarbij een belangrijke rol. De derde trend die genoemd wordt is Platformication, waarbij de bestaande infrastructuur wordt behouden, maar die is tegelijk flexibel genoeg om nieuwe producten via externe dienstverleners te kunnen integreren. De vierde trend die besproken wordt is Cloud Security, met andere woorden cyberbeveiliging anno nu komt om de hoek kijken. Als vijfde en laatste trend wordt in deze white paper Regulatory Reporting besproken, waarbij met name de door toezichthouders opgelegde geïntegreerde rapportageverplichtingen een enorme uitdaging zijn.

Download daarom nu gratis deze white paper. 

Download