Whitepaper

Risk & Compliance Whitepapers

Is Risk Management Redundant ?

19 april 2023

Marinus de Pooter heeft een nieuwe white paper samengesteld over risk management. Systemen gebaseerd op conventionele, compliance gedreven risk management degenereren gemakkelijk in een separaat illusoir systeem volgens hem. Hij pleit er dan ook voor om meer te focussen op het verbeteren van de beslismodellen. Zijn artikel is ook verschenen in Strategic Finance.

De white paper is in het Engels en u kunt die gratis downloaden.

Download