Kennisbank  Governance - Behavioral Risk - Soft Controls

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Photo: Ferdinand Grapperhaus, minister van het ministerie van Justitie en veiligheid

Schijnheiligheid troef bij de top van Justitie over Peter R. de Vries

22 juli 2021
Kennisbank

Paul Ruijs

Na de dood van Peter R. de Vries buitelden nagenoeg alle ministers, volksvertegenwoordigers, journalisten, tv-presentatoren, advocaten, politiebazen, rechters en het hele Openbaar Ministerie over elkaar heen. Wat hadden ze ineens allemaal een onbegrensde waardering voor die (h)eerlijke kritische, volhardende en confronterende Peter R. de Vries. Neem nu als voorbeeld minister Ferd Grapperhaus, wat moet die als zwak minister en slecht acteur bij uitstek genoten hebben van deze ‘…moedige en compromisloze man…die terecht richting autoriteiten uiterst kritisch en vasthoudend kon zijn, die nooit boog en zijn hele leven het onrecht opspoorde en daarmee een enorme bijdrage leverde aan onze democratische rechtsstaat’. En inderdaad, oud Zuidas advocaat Grapperhaus hoeft niet bang te zijn dat ze dat ooit over hem zullen zeggen.
Lees meer…

Ikigai in relatie tot data science

15 juli 2021
Kennisbank

Angelique Ruiter & Fabiënne Kortas

Hoe geef je een zinvol en gelukkig leven vorm in en met de wereld van data science? Dat was de centrale vraag van de sessie die wij verzorgden op 20 mei jongstleden tijdens het event Women in Data Science. Volgens het Japanse gedachtegoed heeft ieder mens één of meerdere ikigai: een reden van bestaan, een passie die de moeite waard is om voor te leven. Vier aspecten komen erin samen: je houdt ervan, anderen hebben er voordeel bij, je kunt eraan verdienen en je bent er goed in. Wie ons verhaal beluistert, trekt vroeg of laat ongetwijfeld de conclusie dat ikigai een logische keuze is als basis voor onze boodschap tijdens dat Event.
Lees meer…

AFM krijgt gelijk van tuchtrechter in de zaak tegen voormalige Deloitte accountant van Steinhoff

09 juli 2021
Kennisbank

De Accountantskamer heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op alle onderdelen in het gelijk gesteld in de tuchtzaak tegen de voormalige Deloitte accountant van Steinhoff International Holdings N.V. De AFM had een tuchtklacht ingediend omdat er sprake was van ernstige tekortkomingen in de wettelijke controle van de jaarrekening 2015/2016 van Steinhoff. De AFM kan niet anders dan tevreden zijn met deze uitspraak. Lees meer…

Hoe stel je een goede Raad van Toezicht samen?

23 juni 2021
Kennisbank

Voor een goede Raad van Commissarissen is het van belang om naar de samenstelling van het team te kijken. Waar moet je vooral op letten? Kijk op de eerste plaats naar wat er nodig is voordat je begint met zoeken. Wat zijn de wensen en strategische ambities? Vertaal dan die ambities naar de samenstelling van je team. Neem in het profiel van de persoon of personen die je zoekt ook karakter, gedrag en cultuur mee – en kijk niet alleen naar CV’s. Stel daarbij vast wat voor type persoon je zoekt. Tijdens de werving zijn ervaring en kennis belangrijk, maar met een goede cultuur en het juiste gedrag, creëer je uiteindelijk betere resultaten. Vergeet daarbij niet om over de sectoren heen te kijken, naar profit en non-profit. Mensen uit de publieke sector kunnen een meerwaarde hebben voor het bedrijfsleven, en andersom. Als voorbeeld noemen we een ICT-bedrijf: zorg ook voor leden die juist geen ICT-kennis in huis hebben. Lees meer…

Wij van WC-EEND adviseren….

21 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Op 5 juni jongstleden verscheen in De Volkskrant een interview met Mr. Marc Fierstra van De Hoge Raad, geschreven door Bas Mesters. Het interview kreeg een vervolg in de vorm van een digitale bijeenkomst op 17 juni jongstleden in het debatcentrum De Tussenruimte in Den Haag. Voor deze digitale bijeenkomst konden kijkers en belangstellenden zich aanmelden en één van de kijkers was Ir. Toon Peters met wie wij een gesprek hadden over zijn bijzondere ervaringen tijdens deze digitale bijeenkomst.  Lees meer…

De ECB gaat door met PEPP

12 juni 2021
Kennisbank

De ECB heeft op 11 juni besloten om het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit ongewijzigd te laten op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%. De Raad van Bestuur van de ECB verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat de inflatieverwachtingen binnen de projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt. De ECB zal de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), met een totaalbedrag van € 1.850 miljard, ten minste tot het einde van maart 2022 blijven uitvoeren.
Lees meer…

Innovatief Toezicht & Tools, Save the Date : donderdag 2 september

09 juni 2021
Kennisbank

Het Lustrum Behavioral Risk Congres met als thema “Innovatief Toezicht & Tools” gaat door op donderdag 2 september 2021 in Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste, moderne tools? Wat doen zij – en de Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? Het programma van het Lustrum Behavioral Risk Congres begint op donderdag 2 september 2021 om 11.45 uur (u bent welkom vanaf 11.00 uur) in het Pathé Utrecht Leidsche Rijn in Utrecht en wordt afgesloten met een netwerkborrel om 18.00 uur. Als organisatie houden we ons aan de geldende maatregelen van de overheid inzake Covid-19. Voor wat betreft ventilatie en recirculatie voldoet het nieuwe Pathé Utrecht Leidsche Rijn ruimschoots aan alle richtlijnen vanuit het bouwbesluit, ARBO en de meest recente adviezen van het RIVM. Lees meer…

Photo: Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier.

Lockdown of Knock-out? Deel 12: En waar zijn de bonnetjes gebleven?

07 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het is al weer een aardige tijd geleden dat we deel 11 van deze serie over de pandemie publiceerden. Ondertussen wordt het een beetje zomer en zijn de aantallen opnames op de Intensive Care afdelingen in de ziekenhuizen aan het dalen. Het veel te laat op gang gekomen vaccinatieprogramma voor de bevolking lijkt nu eindelijk te gaan werken. Maar er blijven veel terechte vragen nog niet of onvoldoende beantwoord door de overheid. Alleen al bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was er volgens het recente onderzoek van de Algemene Rekenkamer sprake van een bedrag van 5,1 miljard (ja, miljard en geen miljoen) euro dat niet correct was verantwoord. Is dat geld dan ‘zoekgeraakt’ ergens? Of is het misschien in ‘verkeerde handen’ beland? De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge verschuilt zich achter wat algemene prietpraat in de zin van “Het was nu eenmaal crisis… en we moesten snel handelen.” Grote onzin natuurlijk, want ook al moet je snel handelen, je moet zeker als verantwoordelijke minister je gezonde verstand blijven gebruiken, daar waar het gaat om gelden die niet privé zijn, maar van de belastingbetaler. Hoe konden personen en organisaties, inclusief commerciële ondernemingen misbruik maken van de daadkracht van politici ten koste van de belastingbetaler?  En dat juist in een pijnlijke periode voor diezelfde politici waarbij het rapport naar aanleiding van de Toeslagenaffaire gehakt maakte van de ‘bestuurscultuur’ bij diezelfde overheid.
Lees meer…

Dossier rentederivaten loopt ten einde

02 juni 2021
Kennisbank

Volgens de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) afgerond. Bijna 19.000 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf ontvingen voor bijna 1,6 euro miljard aan compensatie voor niet-passende rentederivaten. Het merendeel van de ondernemers accepteerde het aanbod van de zes betrokken banken. Op 1 juni jongstleden is de eindrapportage over het UHK van de AFM door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bijna 94 procent van de getroffen ondernemingen accepteerden het aanbod van de betrokken banken. 
Lees meer…

Stakingsvordering tegen Bank Nagelmackers opgestart door beroepsvereniging

29 mei 2021
Kennisbank

BZB-Fedafin, de Belgische beroepsvereniging van zelfstandige tussenpersonen in het bank- en verzekeringswezen heeft besloten om een gerechtelijke procedure op te starten tegen niet zomaar een bank. Het ‘slachtoffer’ is de eeuwenoude Bank Nagelmackers. Het verwijt is dat de bank de gedragscode tussen kredietinstellingen en de zelfstandige bankagenten niet heeft nageleefd. De zelfstandige kantoorhouders van Nagelmackers hekelen dat de directie hen onvoldoende informeert over de herstructureringsplannen van het bedrijf en de wijze waarop zij naar de uitgang worden geduwd. De zelfstandige bankagenten worden hierbij vertegenwoordigd door BZB-Fedafin die naar de rechter stapt om een stakingsvordering te eisen voor het niet naleven van de gedragscode.
Lees meer…