Kennisbank  Governance - Behavioral Risk - Soft Controls

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Geïnstitutionaliseerd falen: The Trials of Gabriel Fernandez

20 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

Risk, governance en compliance in de financiële sector blijft ons vlaggenschip. Banking en finance is al jaren onderdeel van ons DNA. De uitgever van het Risk & Compliance Platform Europe Michel Klompmaker, was ooit uitgever van de titel – letterlijk – Banking & Finance. Bovendien heeft het Risk & Compliance Platform Europe een community bestaande uit en uitstekende relaties met veel leiders, top decision makers, professionals en toezichthouders in de financiële wereld. Daarbij heb ik in de afgelopen zestien jaar het meeste gewerkt in de domeinen IT/tech en finance. Dat gezegd hebbende weten sommige lezers niet dat het Risk & Compliance Platform een wereldwijde community in allemaal verschillende verticals heeft. De focus ligt op risk en integriteit in bredere zin – gezondheidszorg, export, logistiek, douane, vastgoed en woningbouw, ondernemerschap, overheid, managing consulting, social, maatschappij enzovoort, enzovoort. Het werkveld risk en integriteit opent discussies over gedrag in verschillende soorten private en publieke instituties en op individueel en collectief niveau. Het Risk & Compliance Platform Europe gaat niet alleen over het bedrijfsleven.
Lees meer…

Photo: DEN HAAG - Eric Wiebes (VVD) - Minister van Economische Zaken en Klimaat - ANP COPYRIGHT GUUS SCHOONEWILLE

Eric Wiebes voelt zich niet schuldig, maar wel verantwoordelijk

15 januari 2021
Kennisbank

Zoals bekend is de Nederlandse regering zojuist gevallen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat de heer Eric Wiebes blijft niet aan een kwam zojuist met een verklaring. Komende dagen zal duidelijk worden of er nu echt een aanzet gegeven gaat worden naar meer openheid en wat minder achterkamertjespolitiek. Interessant om te volgen waar het vanaf nu heengaat met de verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en last but not least wat de rol geweest is die de rechtspraak gespeeld heeft in de toeslagenaffaire. Hieronder volgt de letterlijke tekst van de verklaring van de zojuist afgetreden minister Eric Wiebes.      Lees meer…

Roderick Noordhoek: “Het stakeholder model met jezelf in het midden is ook geen duurzame oplossing”

14 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Roderick Noordhoek, eerst gestart als Compliance Officer maar sinds januari Product Owner CLR & Technology Squad + Guilds bij de Rabobank Nederland. Roderick heeft al heel lang iets met de combinatie ethiek, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast is hij drie jaar bestuurslid geweest van de VCO, de Vereniging van Compliance Officers in Nederland. Opmerkelijk was de gedrevenheid van Roderick toen het onderwerp social license to operate en de vierde industriële revolutie ter sprake kwam tijdens ons gesprek. 
Lees meer…

Wat wist de Zwitserse toezichthouder eigenlijk van Ralph Hamers, de CEO van UBS?

13 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend is op 3 september 2018 een megaschikking ter hoogte van 775 miljoen euro bereikt tussen ING Bank en het Openbaar Ministerie in Nederland. Deze megaschikking kwam tot stand en ING Bank heeft dit bedrag netjes betaald. Met andere woorden de aandeelhouders van ING hebben dit betaald. Sommigen voelden zich benadeeld. Ondertussen is bekend geworden dat het Gerechtshof Den Haag van oordeel is dat de voormalige CEO van ING de heer Ralph Hamers strafrechtelijk vervolgd dient te worden. Inmiddels is Ralph Hamers de nieuwe CEO van de grote Zwitserse bank UBS. We vroegen ons af hoe de ‘fit and proper’ test door de Zwitserse toezichthouder heeft plaatsgevonden in dit verband en stelden daarover schriftelijk enkele vragen aan de FINMA, de Zwitserse toezichthouder.
Lees meer…

Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van bestuursrecht

Steun amendement Wet open overheid

10 januari 2021
Kennisbank

Op 12 januari 2021 behandelt de Tweede Kamer de novelle (de Wijzigingswet) bij de Wet open overheid (Woo). De Woo is al tien jaar onderweg, en ligt vanaf 2016 bij de Eerste Kamer. Reden: volgens een onderzoek in opdracht van voormalig minister Plasterk zou het openbaarheidsregister, dat alle overheden zouden moeten hebben en waarin bepaalde bij de overheid aanwezige stukken staan, heel erg veel geld gaan kosten. Dat klopte niet, omdat de onderzoekers ervan uitgingen dat ook alle e-mailwisselingen in het register zouden moeten komen. Maar het heeft wel geleid tot forse vertraging en het schrappen van dit verplichte register uit de Woo door middel van de novelle. Het gevolg is dat de Wob-verzoeker (burger, journalist, jurist) op grote achterstand blijf staan in verzoeken om informatie. Hij / zij  heeft immers geen idee welke documenten (brieven, mails, appjes) en andere informatie er bij de overheid aanwezig is… Tot op heden moet de overheid volgens de rechter alleen aantonen een deugdelijke ‘zoekslag’ naar documenten over het onderwerp van het verzoek te hebben gedaan als de verzoeker al aannemelijk heeft gemaakt dat er meer is en dat er dus niet goed is gezocht. Doorgaans is dat onmogelijk. Lees meer…

Vragen en antwoorden over het globale akkoord tussen de EU en China

05 januari 2021
Kennisbank

Op 30 december jongstleden vond er topoverleg plaats tussen de EU en de Volksrepubliek China, waarbij de EU vertegenwoordigd werd door Charles Michel en Ursula von der Leyen en China door haar communistisch kapitalistische leider Xi Jin Ping. Het akkoord dat op 30 december gesloten werd is in feite het resultaat van proces van vele onderhandelingen. Voor zover dat mogelijk is met een land als China is het toch beter dat het een en ander aan het papier wordt toevertrouwd. Toch blijven er nog de nodige vragen over en de antwoorden daarop vindt u in het Engels hierna. Het akkoord is tot stand gekomen onder het Duitse voorzitterschap van de EU, wellicht met de nodige druk achter de schermen vanuit de Duitse automobielindustrie. Lees meer…

Photo: Woordvoerder Financiën, Europa en de EU, de toekomst van de euro

Nederland ‘verpoolt’. De toeslagenaffaire: incident of kanarie in de kolenmijn?

18 december 2020
Kennisbank

Caroline Raat

Het valt op in over elkaar buitelende publicaties over de toeslagenaffaire: niet alleen bestuur en ambtenarij – en de wetgever zelf, maar ook de bestuursrechter (de rechter die in zaken tegen de overheid uitspraak doet) wordt aangewezen als een van de partijen die niet goed heeft opgelet. Dat is uniek, want kritiek op de rechter is ‘not done’ in ons land. Er wordt verwezen naar een prachtige vijfde plek op een ranking die niets voorstelt. We leveren kritiek op het Poolse Constitutionele Hof, terwijl Nederland zo’n rechtsstatelijk instituut niet eens kent. Zullen we vanaf vandaag ophouden met onze zelfgenoegzaamheid en met oud-ombudsman Brenninkmeijer constateren dat de Nederlandse rechtsstaat erodeert? De toeslagenaffaire is iconisch voor wat er mis kan gaan in de rechtsstaat – waarin de burger wordt beschermd tegen de overheid. Het zou echter vreemd zijn dat dit de enige keer is dat dit gebeurt; het gebeurt veel vaker. Alleen valt dat – net als bij de ouders die slachtoffers werden van een dolgedraaid overheidssysteem – niemand op: de rechter in de laatste plaats niet.  Lees meer…

Het Belgische begrotingstekort blijft onhoudbaar hoog

14 december 2020
Kennisbank

De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 6,7 % als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. De achteruitgang is minder zwaar dan eerst gevreesd, maar toch nog ruim driemaal zo sterk als tijdens de mondiale financiële crisis van 2008-2009. Naarmate de beperkende maatregelen weer worden versoepeld en in de veronderstelling dat een effectieve medische oplossing, zoals een vaccin, kan worden gevonden en verspreid vanaf volgend jaar, volgt de komende twee jaren een geleidelijk herstel met meer dan 3%, in belangrijke mate gedreven door de gezinsconsumptie. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer blijft gedurende de hele projectieperiode op de groei wegen. De coronacrisis heeft ook een weerslag op de arbeidsmarkt: er gaan zowat 100 000 arbeidsplaatsen verloren tegen de herfst van 2021. Het begrotingstekort zwelt aan tot meer dan 10 % van het BBP in 2020. Belangrijker is dat het ook nadien structureel hoog blijft en meer dan het dubbele bedraagt van het peil dat zonder de crisis zou zijn bereikt.  Lees meer…

Test Aankoop lanceert Class Action tegen Apple in zaak van geplande veroudering

03 december 2020
Kennisbank

In haar strijd tegen geplande veroudering van elektronische toestellen, gaat Test Aankoop een stapje verder en start het een groepsvordering tegen Apple. De Belgische consumentenorganisatie richt zich op de praktijk van het Amerikaans bedrijf dat updates van het besturingssysteem van de iPhone 6-serie voorstelde in de wetenschap dat de toestellen minder performant zouden worden en zelfs onverwacht zouden stoppen met functioneren. Hierover werd de consument niet geïnformeerd. Volgens Test Aankoop had de Amerikaanse producent tot doel om de gebruikers een nieuw toestel te doen kopen. Test Aankoop wil dat de consument wordt vergoed voor de schade en brengt de zaak in een groepsvordering voor de rechter.   Lees meer…

VSA: De Verscheurde Staten van Amerika

24 november 2020
Kennisbank

Stefan Duchateau

Als rijkeluiszoon kon de vierde graaf van Sandwich, staatsman en telg van het roemruchte Engelse Montagu-geslacht, het zich veroorloven om zich af en toe over te geven aan zijn gokverslaving. Omwille van een zoveelste uit de hand lopende kaartpartij vond hij geen tijd voor de voorziene uitgebreide maaltijd. Hij sommeerde dan maar zijn kok om een broodje doormidden te snijden en er snel wat ingrediënten tussenin te proppen. Meteen was de sandwich geboren waarvan er nu –blijkens de statistieken – dagelijks in de VS zo’n 300 miljoen exemplaren opgepeuzeld worden. Dit lijkt ons enerzijds een onderschatting maar het brengt ons anderzijds naadloos waar we wilden zijn: in de VS. De Republikeinse stemmers voelen zich daar momenteel als het beleg tussen de twee helften van een democratisch broodje. Het midden van het omvangrijke land zit samengedrukt tussen zijn oost- en zijn westkust, die er duidelijk een andere politieke mening op nahouden. Deze scherpe tegenstelling wordt (disproportioneel) geïllustreerd wanneer we niet de politieke voorkeur per staat maar per county aangeven. (*1) Een kaart die bijzonder populair is ten huize van de familie Trump …  Lees meer…