Kennisbank  MiFID

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


MIFID II

COVID-19 en MiFID II richtlijnen

14 mei 2020
Kennisbank

De MiFID II-richtlijn en de teksten die deze in Belgisch recht omzetten, voorzien in de verplichting voor gereglementeerde ondernemingen om (onder meer) de telefoongesprekken op te nemen waarin hun cliënten orders doorgeven. Die verplichting is onder andere bedoeld om te kunnen controleren of de onderneming haar verplichtingen ten aanzien van haar cliënten naleeft. Gelet op de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-epidemie, bestaat de kans dat het voor bepaalde ondernemingen, ondanks alle genomen maatregelen en voorzorgen, niet meer mogelijk is om die telefoongesprekken op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval waarin een groot aantal personeelsleden van de onderneming telewerkt. Lees meer…

MIFID II

Naleving MiFID II verplichtingen nog niet in orde

14 december 2019
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde onlangs bij tien van de door haar onderzochte beleggingsondernemingen vast dat er nogal wat schort bij de naleving van de MiFID II-verplichtingen bij dienstverlening aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen op het gebied van kostentransparantie, product governance en provisies. De toezichthouder stelt vast dat de onderzochte beleggingsondernemingen nog de nodige stappen dienen te zetten om volledig te voldoen aan de verplichtingen.
Lees meer…

MiFID II: ESMA publishes data for the systematic internaliser calculations for equity, equity-like instruments and bonds

05 november 2018
Kennisbank

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published data for the systematic internaliser calculations for equity, equity-like instruments and bonds under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) and Regulation (MiFIR). More specifically, ESMA has published the total number of trades and total volume over the period April-September 2018 for the purpose of the systematic internaliser (SI) calculations for 17,999 equity and equity-like instruments and for 387,212 bonds.
Lees meer…

Vanaf vandaag treedt MiFID II officieel in werking, maar…

03 januari 2018
Kennisbank

Vanaf vandaag moeten marktpartijen en toezichthouders voldoen aan de verplichtingen van MiFID II en MiFIR. Speerpunten van het toezicht van de AFM op deze nieuwe Europese regelgeving zijn beleggersbescherming, kostentransparantie en productontwikkeling. Op het gebied van kapitaalmarkten zullen dat in elk geval transactierapportage, transparantie van de markt (pre/post-trade transparantie) en de regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur zijn. De AFM heeft haar bestaande beleidsregels, leidraden en interpretaties in lijn gebracht met deze nieuwe regelgeving.
Lees meer…