Kennisbank  AML - CDD - KYC

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid

02 augustus 2022
Kennisbank

Vanuit het Insitute for Financial Crime, afgekort IFFC, is het initiatief gelanceerd om gezamenlijk toe te werken naar een ‘Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid’. Met andere woorden doelstellingen formuleren en voorstellen doen voor mogelijkheden om op een effectieve en efficiënte manier gezamenlijk, publieke én private organisaties, de strijd tegen financiële criminaliteit aan te gaan. Het IFFC wil met een aantal bruggenbouwers een dergelijk akkoord opstellen en dit in het vierde kwartaal van dit jaar aanbieden aan politiek Den Haag.

​Via deze link van het IFFC kunt u aangeven of uw organisatie of u persoonlijke wenst deel te nemen aan de voorbereiding van een Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid.

Robeco voldoet aan last onder dwangsom van de AFM

29 juli 2022
Kennisbank

De AFM heeft op 18 november 2020 aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) een last onder dwangsom opgelegd en daaraan is nu tijdig voldaan door Robeco. Die last was opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorg draagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt. Na een intensief verbetertraject heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de lastonderdelen voldoet en er geen dwangsommen zijn verbeurd. Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

Grootste crypto aanbieder Binance krijgt relatief kleine boete van De Nederlandsche Bank

20 juli 2022
Kennisbank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van 3.325.000 euro  opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Al eerder, op 18 augustus vorig jaar gaf  DNB een openbare waarschuwing af aan Binance. De vraag is of Binance, mondiaal de grootste aanbieder van cryptodiensten, met een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard US dollar, zich laat afschrikken door deze relatief gezien lage boete.Komt bij dat Binance bezwaar gemaakt heeft tegen de boete op 2 juni jongstleden. Wordt vervolgd dus.
Lees meer…

Zosha Zuidema: “Op alle vier de actielijnen moeten we resultaat halen”

11 juli 2022
Kennisbank

Na haar keynote op het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 sprak onze moderator Geert Haisma met Zosha Zuidema van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De functie van de poortwachter kwam uiteraard ter sprake, maar ook de aanpak vanuit het Ministerie zelf, waarbij het Ministerie succesvol wil zijn op de vier actielijnen, die nader toegelicht werden door Zosha Zuidema. Het verstoren van het criminele verdienmodel staat daarbij begrijpelijkerwijs hoog op de agenda.

Robby Philips: “Ik maak me echt grote zorgen over de omzet van Human Trafficking, die meer is dan die van McDonald”

07 juli 2022
Kennisbank

Deloitte verzorgde in de namiddag tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 een van de break out sessies. Yolanda van Setten van Deloitte ging in de Jachtzaal van het Landgoed Groot Kievitsdal nader in op “Het perspectief op hoe technologie kan worden misbruikt voor criminaliteit en gebruikt om dit te voorkomen.” Voorafgaande deze break out sessie hadden we een gesprek met een collega van Yolanda, Robby Philips en hij maakte zich voor de camera grote zorgen over de rol van de poortwachter als het gaat om “Human Trafficking”.  Hij meldde dat de omzet die daarmee gemoeid is meer is dan de wereldwijde omzet van een concern als McDonald, en dat moet toch te denken geven.

Lees meer…

Bas van der Veer: “Eigenlijk zijn we de leverancier van het best bewaarde geheim van Nederland op het gebied van compliance”

05 juli 2022
Kennisbank

Op 16 juni jongstleden in de late namiddag spraken we op het Landgoed Groot Kievitsdal met Bas van der Veer van Scope FinTech Solutions over één van de best bewaarde geheimen van Nederland op het gebied van compliance. Van der Veer merkt dat bij zijn klanten uit het Midden- en Kleinbedrijf en bij de grotere bedrijven als hij zijn software oplossingen laat zien, waarbij snel en eenvoudig de poortwachtersfunctie aangestuurd wordt. “Nederland gaat van ons horen” zegt hij, met in het achterhoofd ook de verdere stappen naar Duitsland en België.

Lees meer…

Remke Schermer over de rol van de poortwachter: “Technologie meer combineren met het menselijke oog”

01 juli 2022
Kennisbank

Protiviti is het consultancybedrijf waar Remke Schermer werkt en zij leidde de interactieve break out sessie van Protiviti tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres op 16 juni jongstleden in Baarn. Aan het einde van de namiddag spraken we met haar over de activiteiten van Protiviti op het gebied van audit, risk & compliance en natuurlijk ook even over game die ze als break out sessie had met de aanwezigen.

Lees meer…

Maatregelen rond belastingontwijking schijnen effect te hebben

28 juni 2022
Kennisbank

Volgens het Nederlandse Ministerie van Financiën zijn als gevolg van verschillende maatregelen van de laatste jaren, gericht tegen belastingontwijking, de gelden die vanuit Nederland naar landen met een laag belastingtarief stroomt, flink afgenomen. De totale inkomensstroom naar deze landen is op basis van voorlopige cijfers met bijna 85 procent afgenomen van € 38,5 miljard in 2019 naar bijna € 6 miljard in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgaande geldstroom van renten en royalty’s naar landen met een laag belastingtarief is gedaald van € 36,4 miljard in 2019 naar een voorlopig geschatte € 1,5 miljard in 2021. In het jaar 2024 treedt de bronbelasting op dividenden in werking die deze stromen nog verder zal beperken. Dit staat in een brief van staatssecretaris Van Rij van Financiën die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In die brief worden de effecten van de maatregelen gemonitord op basis van cijfers van De Nederlandsche Bank. Het gaat om voorlopige cijfers, waarbij deels een voorspelling is gedaan op basis van gegevens uit het verleden.
Lees meer…

Miltiadis Gkouzouris over de rol van de poortwachter: “Het moet niet teveel van het goede worden”

28 juni 2022
Kennisbank

De eerste keynote van het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres 2022 op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”, werd verzorgd door Miltiadis Gkouzouris, CEO van HVA International uit Amsterdam. HVA International is al meer dan 140 jaar internationaal actief over de hele wereld en Miltiadis sprak over zijn, toch wel bittere, ervaringen en aanvaringen met AML/CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen. Voorafgaande zijn betoog spraken we nog even met hem, één op één voor de camera van Risk & Compliance TV. Het was prachtig weer op 16 juni jongstleden en dus konden we het gesprek opnemen op het groene gras van het Landgoed.

Lees meer…

Raad van State adviseert om het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen af te serveren…

22 juni 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Toevallig of niet maar op dezelfde dag te weten 16 juni 2022, dag van het Risk & Compliance Jaarcongres 2022, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”, kwam de Raad van State met het advies wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. De Raad van State had  in januari 2021 al advies uitgebracht over het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, maar het is op 16 juni jongstleden openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid. We vroegen uiteraard naar de reactie van enkele experts ter zake.

Lees meer…