Kennisbank  AML - CDD - KYC

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Hoe de Ashton Whiteley Scam begon

18 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

De Ashton Whiteley Boilerroom Fraude laat zien hoe financiële criminaliteit in de praktijk werkt. Zelden worden persoonlijke zaken hierover publiekelijk gedeeld, vaak uit schaamte van de slachtoffers. Dit keer niet. In dit artikel worden de gevolgen van financial crime tastbaar. Een overzicht van de gebeurtenissen, opgetekend uit naam van één van de vele slachtoffers van de Ashton Whiteley Fraude die enkele jaren geleden plaatsvond. De man in kwestie deelde zijn verhaal met mij. We zullen zijn verhaal in een paar artikelen in de aankomende tijd plaatsen. Dit is deel één.
Lees meer…

Pieter Lakeman krijgt gelijk in de zaak tegen ex-CEO van ING, Ralph Hamers

09 december 2020
Kennisbank

Het heeft erg lang geduurd, maar vandaag 9 december 2020 is de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag bekend gemaakt. Het klaagschrift is in september 2018 door het Hof ontvangen, ruim twee jaar geleden dus. De voormalige topman van ING, de heer Ralph Hamers gaat strafrechtelijk vervolgd worden.  Opmerkelijk is de volgende passage:  “Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd. Het hof is zich ervan bewust dat de berechting van deze beklaagde tijdrovend zal zijn en een aanzienlijke belasting zal opleveren voor de rechterlijke macht. Toch mag dit niet doorslaggevend zijn. Berechting heeft ook normbevestiging tot doel. Dat staat weer in verband met samenleven, met maatschappelijke solidariteit, met laten zien wat van belang is in onze samenleving en met wat wij niet willen als samenleving.” Het is hoogst ongebruikelijk dat we op dit platform een volledige uitspraak publiceren, maar in dit geval leek het ons opportuun om dit toch te doen.  Het is namelijk de eerste keer dat er nu een openbare strafrechtelijke vervolging gaat plaatsvinden, van een inmiddels bij een andere bank werkzame CEO. De lezer kan zijn of haar conclusies zelf trekken, vandaar de integrale publicatie.  Lees meer…

Van den Prinsze geen kwaad, notariskantoor in Almere ‘op slot’ voor 6 maanden

27 november 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

“Het kan in Almere.” Dat is de slogan waarmee Almere zich graag op de kaart zet. Deze snelgroeiende, jonge gemeente in Flevoland kent natuurlijk groeistuipen. Zo heeft de burgemeester van Almere, de heer Franc Weerwind in afstemming met politie en het Openbaar Ministerie besloten een notariskantoor in Almere voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit dit notariskantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Het is voor het eerst in Nederland dat het bestuursrecht op een dergelijke wijze wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Omdat de woordvoerder van de burgemeester de naam niet wilde noemen van het betreffende notariskantoor zijn we gisteren zelf maar even op zoek gegaan. Allereerst belde we naar het notariskantoor dat we in het vizier hadden. Resultaat: Antwoordapparaat met het bericht dat er 10 wachtenden voor mij waren en dat de verwachte wachttijd 20 minuten bedroeg. Daarom maar even op de fiets gesprongen en ernaar toe gefietst, met als resultaat: Het notariskantoor is gewoon open. Werd netjes ontvangen in het notariskantoor Prinsze zelf en kreeg van de vriendelijke kandidaat-notaris te horen dat de zaken gewoon doorlopen en dat er nu verschillende kort gedingen spelen.  Lees meer…

Workshop “Analyse van de Offshore wereld”

05 november 2020
Kennisbank

Op donderdag 26 november in de namiddag aanstaande zal de digitale workshop over Offshore vennootschappen plaatsvinden. Uit het recente wetenschappelijke rapport (3 juli 2020) van het National Risk Assessment blijkt dat Offshore vennootschappen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen van witwasrisico’s. Het is een echter een hele uitdaging om dit te kunnen analyseren, omdat structuren en transacties steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een Offshore vennootschap precies? En hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten van u dat u over voldoende kennis beschikt over de witwasrisico’s met Offshore vennootschappen. Complexe (inter-)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen.  Lees meer…

Beschuldigingen tegen Payvision: ondersteuning fraude en grootschalige witwaspraktijken

02 november 2020
Kennisbank

Elfriede Sixt

Onze Duitstalige collega’s hadden, zoals bekend, in 2016 al hun bedenkingen tegen de gang van zaken bij Wirecard in Duitsland. Elfriede Sixt van EFRI (European Funds Recovery Initiative) uit Wenen stelt nu dat Nederland met  Payvision haar eigen Wirecard in huis heeft. Voor ING is dit geen goed nieuws. Toen ING in de lente van 2018 een belangrijk deel van de aandelen Payvison kocht liep namelijk het fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie tegen de ING Bank nog. In dezelfde lente van 2018 was er blijkbaar verschil van inzicht binnen het Openbaar Ministerie over die zaak. Ondertussen is er nog steeds geen uitspraak gedaan door het Haagse Gerechtshof in de zaak met verzoeken om strafvervolging in te stellen tegen de voormalige CEO van ING, de heer Ralph Hamers. In februari 2020 is bekendgemaakt dat Hamers bij UBS aan de slag kon gaan. We publiceren hierbij het artikel van Elfriede Sixt in het Engels. Het mag duidelijk zijn dat dit soort grootschalige fraude de rol van poortwachters extra belangrijk maakt. De vraag is dan ook zijn er Wwft meldingen gedaan en door wie?     Lees meer…

Photo: https://pixabay.com

Bank op de vingers getikt door de rechter in verband met opzeggen bankrelatie

28 oktober 2020
Kennisbank

Dat de Wwft meerdere banken wat nerveus gemaakt heeft is duidelijk. Honderden, zo niet duizenden medewerkers werden en worden “ingevlogen” om te voorkomen dat bankinstellingen weer met onnodige boetes geconfronteerd worden. De toezichthouders en de overheid liggen op de loer. Maar mogen banken dan zomaar een bankrelatie opzeggen met een beroep op de Wwft? Interessante en relevante vraag lijkt ons, vandaar dat we het vonnis van de Rechtbank Amsterdam hieronder integraal publiceren, omdat in dit geval Van Lanschot Kempen Wealth Management nv teruggefloten is door de rechter. Het betreft Zaaknummer C/13/688571/KG ZA 20-733, uitspraak 24 september 2020, publicatiedatum 21 oktober 2020.  Lees meer…

En wat deden de autoriteiten?

10 oktober 2020
Kennisbank

Geert Vermeulen

De FinCEN files hebben de afgelopen weken voor de nodige beroering gezorgd. Er is een enorme hoeveelheid geheime informatie over verdachte transacties naar buiten gekomen en we zijn nog wel even bezig om deze te verwerken. De focus van de meeste artikelen ligt hierbij op waar het mis is gegaan bij de banken. En zoals bij veel van deze X-leaks, Y-papers en Z-files zal het uiteindelijk wel leiden tot enkele vervolgingen, strenger toezicht en meer wetgeving. Maar wat zien we als we een stapje terugzetten en er van een afstandje naar kijken? Dan zien we vooral een heleboel verdachte transacties. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want dat was ook de reden waarom deze transacties gemeld zijn bij FinCEN. Je zou ook kunnen zeggen dat het systeem blijkbaar werkt! En wellicht hebben de banken aan de andere kant van de transactie deze ook gemeld? Dat weten we niet.  Lees meer…

Wirecard-affaire: En weer werden onderzoeksjournalisten niet geloofd, maar wel bedreigd

03 oktober 2020
Kennisbank

Jayant Mahabier & Kyara Sahetapy

Onlangs vond er in het kader van de Rode Loper debatten voor accountants in de Grote zaal in de Beurs van Berlage een debat plaats over de Wirecard-affaire. Een leermoment voor zowel accountants als toezichthouders. Tijdens het debat waren er veel complimenten voor de vasthoudendheid van de journalisten die de fraude aan het licht brachten. Speciaal uit Duitsland was Claudia Zimmermann gekomen. Zij is verantwoordelijk voor de Duitstalige content van het Risk & Compliance Platform Europe en trok 3 jaar geleden al aan de bel bij de toezichthouders, zonder resultaat. Nu, anno 2020, kan men niet zeggen dat het schandaal als een volkomen verrassing kwam.  Lees meer…

UBO-register vanaf nu een feit

29 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het zat eraan te komen, al maanden, maar vanaf 27 september 2020 is het nu officieel. Het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland is in werking getreden als onderdeel van het handelsregister. Bij inschrijving van nieuw opgerichte entiteiten in het handelsregister dienen de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van die entiteiten in het UBO-register te worden ingeschreven. Bestaande entiteiten hebben nog 18 maanden de tijd om hun UBO’s in te schrijven, ergo tot 27 maart 2022. Wat zijn de verschillen met de huidige wetgeving en wat kunnen de consequenties zijn? We legden ons oor te luister bij Maarten Buma, partner bij NautaDutilh die ons verder op weg hielp, waarvoor dank.  Lees meer…

Nederlands wetsvoorstel plan aanpak witwassen in de maak

26 september 2020
Kennisbank

Over niet al te lange tijd zullen contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk zijn. Er komt ook een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het een en ander staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Opmerkelijk is dat er in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen worden om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden.  Lees meer…