Kennisbank  AML - CDD - KYC

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Een bank voor speciale cliënten

16 juli 2021
Kennisbank

Caspar Nijland

Het blijft een bijzondere gewaarwording. Banken die cliënten, en de laatste tijd steeds meer cliëntgroepen ‘wholesale’ buiten de deur zetten. Eigenlijk is het een contra-intuïtieve ontwikkeling. Iedereen die bij een financiële instelling of onderneming werkt of heeft gewerkt weet dat de acquisitie van nieuwe cliënten en / of het verhogen van de productafname van bestaande cliënten een doorlopend speerpunt is. Waarom komt dat nu, en belangrijker, welk alternatief geeft de financiële sector aan deze niet meer gewilde cliëntgroepen. In dit artikel wordt gepleit voor het oprichten van een bank voor ‘speciale cliënten’: een financiële instelling waar cliënten die elders niet meer gewenst zijn, terecht kunnen (*1).  Opgemerkt moet worden dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het standpunt lijkt in te nemen dat het oprichten van een ‘speciale bank’ geen optie is (*2).  In dit artikel wordt een alternatief perspectief geboden met een voor de hand liggende oplossing (*3). 
Lees meer…

Photo: Side view of man with magnifying glass.

Het Nederlands Financieel Forensisch Instituut organiseert een Essay en Moot Court

30 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het Nederlands Financieel Forensisch Instituut, afgekort NFFI, onder leiding van haar voorzitter Mr. Ing. Nico Keijser CDPO organiseert een Essay en Moot Court wedstrijd 2021/2022 om financieel forensisch onderzoek te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Inschrijvingen zijn van harte welkom. Wanneer financieel forensisch onderzoek is uitgevoerd is dat weleens doelwit van algemene verontwaardiging. Sommige mensen die een dergelijk onderzoek uitvoeren kunnen doelwit worden van de publieke schandpaal. Komt bij dat in het geval het financieel forensisch onderzoek niet goed wordt uitgevoerd of niet goed uitpakt, dit breed uitgemeten wordt in de pers, waarbij de nadruk ligt op wat er fout ging. Maar het kan echt beter, en het moet ook beter, aldus Keijser. We spraken onlangs met hem over het NFFI en de wedstrijd.
Lees meer…

Photo: Schilderij van Jan Brueghel de Jonge "Allegorie der Tulpenmanie", van omstreeks 1640

Crypto en tulpenmanie

28 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het zat eraan te komen. Weer een schandaal rond crypto. Nu schijnen er twee Zuid-Afrikaanse broers met 69.000 bitcoins vandoor te zijn van klanten, die hun geld hadden toevertrouwd aan Africrypt. Het gaat om een bedrag van enkele miljarden euro’s. De twee broers hadden hun bedrijf in 2019 opgericht in Johannesburg. Ze beloofden, zoals gebruikelijk in deze markt, hoge rendementen en zij richtten zich op vermogende particulieren. In april jongstleden was er al een akkefietje, waarbij de klanten gewaarschuwd werden dat het bedrijf gehackt zou zijn en dat de online portefeuilles met cryptomunten in gevaar waren. Laten we voor de zekerheid nog even teruggaan naar de zeventiende eeuw. Hoe zat dat ook al weer met die tulpen?    Lees meer…

Scamdemie, scams zijn wereldwijd de meest gepleegde online misdrijven

17 juni 2021
Kennisbank

Het is het bekende verhaal, bijna driekwart van alle online aanvallen zijn frauduleus, 56% zijn scams, waarbij slachtoffers vrijwillig vertrouwelijke gegevens aan criminelen geven. In 17 procent van de aanvallen is er sprake van phishing aanvallen, waarbij bankgegevens worden gestolen. Dat blijkt uit de recentelijk gepubliceerde analyse van Group-IB. Met behulp van haar eigen Digital Risk Protection technologie heeft deze leverancier alleen al in één fraude type, Classiscam, meer dan 70 groepen scammers in kaart gebracht. Van deze groep richten 36 zich op Europese landen. Met behulp van Classiscam hebben fraudeurs in een jaar tijd naar schatting € 7.750.000 buitgemaakt. De inzichten zijn verkregen met behulp van de neurale netwerken en de machine learning scoringsmethodiek van het Digital Risk Protection System.  Lees meer…

Photo: Hoofdkantoor Attijariwafa Bank in Casablanca, Marokko

Ontslagen, dubieuze Compliance Officer maakt bezwaar tegen ontslag op staande voet door zijn bank Attijariwafa Bank Europe SA

25 mei 2021
Kennisbank

Op 11 mei 2021 kwam het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep met een tussenbeschikking over een merkwaardige zaak die een Compliance Officer had aangespannen tegen zijn werkgever, Attijariwafa Bank Europe SA uit Parijs met vestiging in Amsterdam. De Compliance Officer had duidelijk gefraudeerd, werd op staande voet ontslagen maar hij vocht het ontslag aan. De Compliance Officer wordt ernstig verwijtbaar handelen ten laste gelegd. Hij had aan collega’s opdracht gegeven om oude handtekeningen van cliënten te knippen en te plakken in nieuwe formulieren. Lees meer…

De Week van de Fraudeonderzoeker opent haar virtuele deuren op 31 mei aanstaande

05 mei 2021
Kennisbank

De Week van de Fraudeonderzoeker van het IFFC is de coronavariant van de Dag van de Fraudeonderzoeker, die velen van u nog wel kennen. Helaas kan de Dag geen doorgang vinden. In plaats daarvan is de aangepaste Week van de Fraudeonderzoeker in het leven geroepen. Voor dit online event, telkens tussen 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur is het mogelijk een passe-partout ticket aan te schaffen, maar u kunt ook kiezen voor een specifieke bijdrage. Een van de nare gevolgen van de pandemie is de enorme stijging van cybercriminaliteit. Zo nam het aantal phishing slachtoffers toe met 60 procent op jaarbasis. Blijft natuurlijk ook het (wankele) evenwicht tussen privacy en het opsporen van criminaliteit. Deze kwetsbaarheden worden in de Week van de Fraudeonderzoeker onderzocht vanuit wet- en regelgeving en vanuit de praktijk. Fraudeonderzoekers, accountants, compliance professionals en fraude experts  zullen vanuit publieke als private partijen bijdragen leveren om de maatschappij weerbaarder te maken. Lees meer…

Dreigende weeffout in wetsvoorstel rechterlijke toetsingen hoge schikkingen

23 april 2021
Kennisbank

Michael van Woerden

Het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening, hierna: Wetsvoorstel, is op 11 maart jongstleden gepresenteerd. Het Wetsvoorstel voorziet in rechterlijke toetsing van hoge schikkingen met (rechts)personen en de mogelijkheid van voorwaardelijk sepot waarbij wordt toegezien op naleving van in te voeren verbetering van compliance bij de betreffende onderneming. Wordt aan de gestelde voorwaarden niet voldaan, dan kan het recht op vervolging na de looptijd van de schikking herleven. Het Wetsvoorstel is een duidelijke stap voorwaarts in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Een schikking biedt immers de mogelijkheid van een snelle, efficiënte afdoening van de zaak en het stellen van voorwaarden aan verbetering van compliance. Dit stimuleert de leiding van de betreffende onderneming om compliance maatregelen te nemen die beklijven. Zonder toetsing van het effect van deze maatregelen blijft dit echter een lege huls. Dit zou het maatschappelijk draagvlak voor dergelijke schikkingen kunnen schaden.  Lees meer…

Daar is ie dan, de langverwachte schikking tussen het OM en de ABN Amro Bank

19 april 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het heeft even geduurd, maar vandaag 19 april maakt de ABN Amro Bank bekend dat ze een schikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie in het kader van het onderzoek naar de naleving van de verplichtingen van de bank onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in de periode 2014 – 2020. In het kader van deze transactie betaalt de bank, die nog steeds voor 56 procent in handen is van de Staat, ergo de Nederlandse belastingbetaler, 480 miljoen euro aan de Staat. Het officiële feitenrelaas van het Openbaar Ministerie kunt u hier lezen.   

De vraag is natuurlijk of dit een geïsoleerd geval is en wat de gevolgen zijn voor de grotere banken en verzekeringsmaatschappijen als zij zo’n twintig procent van hun personeel moeten inzetten om in feite niet productieve werkzaamheden te laten uitvoeren. Doorberekenen aan de klanten? En wat gebeurt er ondertussen? De “Cowboys aan de gate” melden zich. Agressief op jacht naar de ontevreden spaarders en gepensioneerden. De toezichthouders zullen ook hier pas later worden geconfronteerd met de hedendaagse werkelijkheid. Deze cowboys in de markt zijn op zoek naar eigen gewin en misleiden goedgelovige klanten. Over hun werkwijze gaan we binnenkort publiceren, maar nu eerst het geval van de vestzak-broekzak transactie.

Lees meer…

Photo: Businessman in office signing contract, document or legal papers.

Opvallende reacties op artikel over overijverige KYC Officers bij ABN Amro Bank

18 april 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Afgelopen week, op 13 april jongstleden, publiceerden wij een artikel over hoe overijverige KYC Officers van een grote bank, in dit geval ABN Amro Bank, een klant tot wanhoop drijft. We mogen niet vergeten dat de meerderheid van de aandelen (56 procent) van deze bank nog steeds in handen is van de Nederlandse belastingbetaler, met als vooruitgeschoven post de demissionaire minister van Financiën Wopke Hoekstra. Een simpele rekensom leert ons dat we miljarden in de min staan met deze bank. En dan toch klanten lastig laten vallen door onervaren KYC Officers? Waar is de senior accountmanager van de bank gebleven die alles over zijn / haar klant weet en die tegelijkertijd de belangen van de bank verdedigt? We plaatsten een post op Linkedin hierover en daar kwamen enkele bijzondere reacties op binnen, die wij u niet willen onthouden. We verwijzen daarbij ook naar het oorspronkelijke verhaal, in het Engels op onze website. Lees meer…

Hoe overijverige KYC Officers van ABN Amro Bank een belangrijke klant tot wanhoop drijft

13 april 2021
Kennisbank

Het oorspronkelijke, volledig bizarre verhaal staat op onze Engelstalige website, maar we willen u de korte samenvatting daarvan niet onthouden omdat het om een Nederlandse bank gaat en een in Nederland gevestigde onderneming uit 1879, ja u leest het goed uit 1879, met de naam HVA International bv. De CEO van deze onderneming  Miltiadis Gkouzouris kon zijn verbazing en woede niet onderdrukken en hij besloot het gehele verhaal in chronologische volgorde aan het papier toe te vertrouwen. Op jacht naar verdachte transacties, dat is het credo van menige KYC-Officer, met weinig ervaring in het bedrijfsleven. Maar wat levert die strijd op als het gezonde verstand achterwege blijft? We verwijzen graag naar het volledige verhaal in het Engels, verplichte kost voor elke KYC-Officer die op jacht moet van zijn / haar superieuren naar verdachte transacties. Zelfs het dreigen met de beëindiging van de bankrelatie kwam om de hoek kijken.