Kennisbank  Security

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Waarom Twitter de juiste beslissing heeft genomen

11 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

Nancy Pelosi zou het hoofd van het leger niet hebben gevraagd om ervoor te zorgen dat Donald Trump in de laatste dagen van zijn ambtsperiode geen nucleaire aanval zou kunnen plegen, als de nationale en internationale dreiging niet zo realistisch zou zijn. Trump blijft opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdmacht. In feite beseft de wereld de ernst niet van wat er in het Capitool is gebeurd en de rol van Trump in deze. Ik mag alleen maar hopen dat iedereen die de risico’s van het presidentschap van Donald Trump heeft gebagatelliseerd, veel spijt zal krijgen, zo niet nu dan ooit. De aanval op het Capitool vind ik erger dan andere historische gebeurtenissen in Amerika. Het kan worden gezien als de meest afschuwelijke, terroristische aanslag in de Verenigde Staten en valt in dezelfde categorie als de Tweede Wereldoorlog. Gewoonlijk zou ik de laatste persoon op aarde zijn die historische gebeurtenissen en figuren met elkaar zou vergelijken, maar laat me uitleggen waarom we dat in dit specifieke geval wel moeten doen.

Lees meer…

Historische bestorming van gisteren zal komende jaren blijven nadreunen…

07 januari 2021

Michel Klompmaker

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar de huidige President van de Verenigde Staten maakte het wel erg bont. Gisteravond kon de hele wereld daar getuige van zijn. Andermaal blijkt dat machtspolitiek leidend was en is bij Trump. Tja, hij zal zich direct na zijn presidentschap moeten verantwoorden voor verschillende rechters en dat zou nog wel eens erg vervelend voor hem kunnen aflopen. Het woordje “volksmenner” komt spontaan naar boven als je de beelden bestudeert. Laten we de twee onderwerpen integriteit en eerlijkheid even de revue passeren. Bij integriteit gaan alle wenkbrauwen fronsen. Aanvallen op de onafhankelijke pers en op de verkiezingsuitslag als je verliest blijken “bon ton” te zijn. En dan eerlijkheid: Hoeveel duizenden wetenschappelijk gecontroleerde leugens moet men kunnen vertellen en twitteren? De Washington Post heeft het allemaal minutieus in kaart gebracht. Het zal nog jaren duren daar voordat de fanatieke Trump aanhangers tot inzicht komen, mocht dat ooit nog gebeuren. Andermaal het bewijs dat de combinatie van gebrekkig onderwijs en toegestaan wapenbezit een buitengewoon riskante combinatie is.

Group-IB strijkt neer in Amsterdam

20 november 2020
Kennisbank

Group-IB, het wereldwijd bedrijf dat zich specialiseert in threat hunting en cyberinformatie, heeft onlangs gekozen voor Amsterdam als Europees hoofdkantoor. In het nieuwe hoofdkantoor wordt de verzamelde expertise op het gebied van cyberonderzoek, incidentrespons en threat hunting in de hele regio onder één dak gebracht. Het kantoor zit aan de Prinsengracht in het centrum van Amsterdam. De keuze van het gastland is geen verrassing. Nederland met Europol, het The Hague Security Delta, het NATO Cyber Security Agency en het European Network for Cyber Security, is een van de belangrijkste spelers in de Europese cyberbeveiligingswereld. Volgens GroupIB-experts zal de exodus van mondiale tech- en financiële bedrijven uit Londen naar Amsterdam vermoedelijk de aantrekkelijkheid van de stad in de ogen van cybercriminelen bevorderen, wat zal leiden tot een stijging van het aantal cyberaanvallen. Volgens het Group-IB Hi-Tech Crime Trends 2019/2020 rapport, is Nederland een van de zeldzame slachtoffers van botnets binnen banken, waaronder de beruchte Dridex, Qbot en Trickbot.  Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Over fundering onder informatiesystemen gesproken…

06 oktober 2020
Kennisbank

De verzakking van vastgoed was een belangrijk onderwerp van een zeer interessante bijeenkomst georganiseerd door het Risk & Compliance Platform Europe in het provinciehuis van Utrecht. Verzakkend vastgoed en informatietechnologie, wat heeft dat met elkaar te maken? De eerste en meest voor de hand liggende overeenkomst is, dat het over data gaat. Veel data, uit allerlei bronnen. Tot aan satelliet informatie aan toe. Door een van de inleiders werd verteld dat er informatie kan worden verzameld uit 450(!) bronnen (Fortierra). Tja, we hebben het wel over het informatietijdperk. Een andere belangrijke overeenkomst is, het gebrek aan de fundering. Ook de fundering onder de informatiemaatschappij is verborgen en verkeert niet in een goede staat.  Lees meer…

Veel bestuurders uit de BEL20 weten veel te weinig af van risico’s IT security

18 maart 2020
Kennisbank

Het komt vaker voor, maar cyberveiligheid wordt nog te vaak over het hoofd gezien in de business strategie, ook bij BEL20 ondernemingen. Dat blijkt uit een profielanalyse van alle bestuursleden van de BEL20 bedrijven door cyberveiligheidsbedrijf Toreon. “Onvoldoende technische kennis in de raden van bestuur van bedrijven zorgt ervoor dat de risico’s van cyberveiligheid onderschat worden en organisaties kwetsbaar blijven,” aldus de CEO van Toreon, Sebastien Deleersnyder. Recente ransomware-aanvallen op Belgische bedrijven tonen aan dat cybercriminaliteit geen louter internationaal fenomeen is. Ransomware is het blokkeren van de toegang tot de IT-infrastructuur waarbij gegevens versleuteld worden in ruil voor losgeld. Het Centrum voor Cyberveiligheid meldde 4500 cyberaanvallen op bedrijven in 2019, een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien en een aantal dat in realiteit veel hoger ligt.  Lees meer…

Let’s get Security done: Wat is uw cyber securityrating?

06 maart 2020
Kennisbank

Jan De Bondt

Een EPC-score voor je woning, een energielabel voor je koelkast, een maximaal CO2-niveau voor je wagen, … tegenwoordig geven we alles een label om na te gaan of het product dat we aanschaffen kwalitatief in orde is. Ook in de financiële wereld zie je ratings om na te gaan of het bedrijf solvabel en betrouwbaar is. Maar hoe weet je dat jouw partners op vlak van IT-security voldoen, zeker met die strenge GDPR-richtlijnen en bijbehorende boetes in het achterhoofd? We moeten er niet flauw over doen: hoe digitaler onze economie wordt en hoe meer data in de cloud staan, hoe aantrekkelijker het wordt voor hackers om data te stelen. Ik geef hier één getal mee: 531.596.111. Dit is het aantal databestanden dat wereldwijd in één maand (september) werd gestolen. Op jaarbasis gaat dit vlot boven de 10 miljard records. Dat is een 10 met negen nullen!  Lees meer…

Verzakking van vastgoed: De praktijk in Rotterdam en in Friesland

27 februari 2020
Kennisbank

Ruud van Workum & Dick de Jong

Dit is het vierde en tevens laatste artikel in onze serie over de verzakking van vastgoed. De eerder verschenen artikelen op dit platform vindt u onderaan dit artikel dat gaat over de praktijk in Rotterdam en Friesland. Deze serie artikelen zijn wat het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) een mooie aanloop naar het debat op donderdag 17 september in het Provinciehuis Utrecht waar het thema “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed” centraal staat bij het jaarlijkse RiskCongres Lokaal Bestuur. Zo leidde in de Rotterdamse Graven- en Bloemenbuurt de succesvolle pilot ‘Goed gefundeerd!’ tot het project ‘Grondwater op peil!’. De buurtgerichte aanpak van funderingsonderzoek, waaraan veel eigenaren deelnamen, maakte duidelijk dat de eigenaren van ruim 600 woningen (2/3 van alle woningen met houten palen) binnen 10 jaar funderingsherstel zouden moeten doen tenzij het grondwater voldoende omhoog zou komen. Voor 100 woningen gaat deze vlieger niet meer op omdat de funderingen al te veel zijn aangetast door paalrot. Na afloop van dit project richtten eigenaren de initiatiefgroep ‘Grondwater op peil!’ op en zochten en vonden steun bij de gemeenteraad voor een vervolg.   Lees meer…

Photo: https://pixabay.com

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel

21 februari 2020
Kennisbank

Ruud van Workum & Dick de Jong

Dit is het derde artikel in de serie over de verzakking van vastgoed. In dit artikel gaan we dieper in op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel dat in oktober 2017 tot stand gekomen is op initiatief van het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek). Het is een eerste stap in de goede richting. Hiermee kunnen eigenaar bewoners funderingsherstel financieren als ze daar zelf geen middelen voor hebben en hun gemeente of provincie is aangesloten bij dit fonds. Tot nu toe hebben zich vier gemeenten (Rotterdam, Zaanstad, Gouda en Haarlem) aangesloten bij dit fonds. De gemeente Schiedam heeft een eigen fonds. Gelet op de nu reeds bekende omvang van de funderingsproblematiek is het aantal van vijf actieve gemeenten een begin. Gemeenten en provincies zijn aan zet en het zal moeten blijken hoeveel belangstelling er bij hen daadwerkelijk is. Het loopt nog niet storm. Het fonds is in gesprek met een 40-tal mogelijke deelnemers. Het Rijk tekende met 20 miljoen euro voor de financiële basis van het fonds waarmee 80 miljoen euro kan worden aangetrokken op de kapitaalmarkt. Genoeg voor naar schatting de aanpak van 2.000 woningen. Gemeenten en hypotheekverstrekkers dragen financieel bij. Het fonds is een samenwerking tussen het Rijk, gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, banken en verzekeraars. De ernst van het probleem wordt nog steeds onderschat en wij gaan daarover als KCAF in debat met betrokkenen op 17 september  aanstaande tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis Utrecht met als thema “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed” 

Lees meer…

Verzakking van vastgoed: De omvang van de schade in beeld brengen

15 februari 2020
Kennisbank

Ruud van Workum & Dick de Jong

Dit is het tweede deel van onze artikelenserie van vier op dit platform over de problemen rond de verzakking van vastgoed, in aanloop naar het Congres op 17 september  in het Provinciehuis in Utrecht. Volgens een schatting van KCAF lopen ongeveer één miljoen woningen risico op funderingsschade. Dat is één op de vier woningen gebouwd voor 1970. Later gebouwde woningen staan in principe op betonnen palen. De kosten van funderingsherstel van een woning kunnen al snel oplopen van 40.000 tot 80.000 euro of meer. Geschat wordt dat de totale schadebedragen kunnen oplopen tot 60 miljard euro in 2050. Door het omvangrijke schaderisico dat mede het gevolg is van klimaatverandering verzandt het gesprek te vaak in het wijzen naar de verantwoordelijkheden van de burger zonder dat er sprake is van een handelingsperspectief. En dat terwijl bedacht moet worden dat we volgens de klimaat effectatlas van het KNMI bij het wat extremere Wh klimaatscenario tot 2050 rekening moeten houden met een structurele daling van de grondwaterstand van 0 tot maximaal 25 centimeter. 

Lees meer…

Funderingsproblematiek in Nederland: een ‘vergeten rot dossier’

11 februari 2020

Ruud van Workum & Dick de Jong

Bodemdaling, lage grondwaterstanden en overvloedige regenbuien hebben invloed op de schade aan woningen. De klimaateffecten zullen de omvang van de funderingsproblematiek in de toekomst doen toenemen. Echter in de huidige situatie is ook reeds sprake van forse funderingsproblemen. Bovendien hebben de droge zomers van 2018 en 2019 wat dat laatste betreft het nodige losgemaakt bij huiseigenaren. Er is sprake van een groeiend bewustzijn. Funderingsschade lijkt een ‘vergeten rot dossier’. De voorlopige cijfers spreken boekdelen, terwijl de verantwoordelijkheid voor de aanpak van funderingsproblemen bij de huiseigenaren ligt. De huidige rol van de overheden bij het funderingsdossier is een te beperkte, goede voorbeelden ten spijt. De omvang van de huidige en toekomstige schade is nog onvoldoende in beeld gebracht. Even zeer is er maar weinig oog voor het vermijden van toekomstige schade door actief om te gaan met grondwater. Op 17 september aanstaande zal het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) de analyse toelichten en aanbevelingen doen voor een plan van aanpak in het Provinciehuis Utrecht. In aanloop daar naartoe hebben we een viertal artikelen geschreven. Deel 1 gaat over het oppervlakte- en grondwater. Deel 2 gaat over de miljarden schadebedragen en hoe deze in beeld gebracht worden. Deel 3 gaat over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en het laatste deel gaat over onze concrete ervaringen met Rotterdam en met Friesland, waarna de aanbevelingen komen. Kortom een zeer lezenswaardige serie in aanloop naar 10 maart aanstaande.      Lees meer…