Kennisbank  Insurance

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Rapport over het failliete Conservatrix naar de Tweede Kamer

17 december 2021
Kennisbank

De Minister van Financiën heeft op 14 december in de namiddag het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix naar de Tweede Kamer gestuurd. De Commissie werd ingesteld in opdracht van het ministerie en van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) na het faillissement eind vorig jaar van verzekeraar Conservatrix. De Commissie bestond uit Roelof Konterman en Pauline van de Meer Mohr en deed onafhankelijk onderzoek naar het handelen van DNB en het ministerie van Financiën in de jaren die vooraf gingen aan het faillissement van Conservatrix. De Raad van Commissarissen en de directie van DNB zijn de Commissie zeer erkentelijk voor de grondige en uitgebreide evaluatie. Het faillissement van Conservatrix was een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor de polishouders.  Lees meer…

AFM straft Nationale Nederlanden voor reis naar Olympische Spelen

26 december 2020
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM heeft onlangs een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). In augustus 2016 organiseerde Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (DL Schade) voor tussenpersonen een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië. Zij heeft hiermee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning. DL Schade is door een juridische fusie per 1 januari 2019 opgegaan in NN Schade. Daarom wordt de boete opgelegd aan NN Schade. DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd ten behoeve van twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte.  Lees meer…

Lemonade daagt verzekeraars uit

10 april 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De uit de USA afkomstige verzekeraar Lemonade betreedt vanaf deze maand de Nederlandse markt. Deze zogenaamde “disrupter” binnen de verzekeringsmarkt doet het nét even iets anders dan de traditionele verzekeraars. Deze nieuwe speler reserveert namelijk simpelweg een vast bedrag voor kosten en winst. De rest van het premiegeld gaat naar de uitbetaling van claims en wat er dan vervolgens nadien overblijft wordt gedoneerd aan goede doelen die de polishouders kiezen. Niet voor niets is het bedrijf de enige verzekeraar in de Benelux met een internationaal B-Corp label. Het bedrijf wordt gedreven door sociale impact en baseert haar modellen op gedragseconomie en kunstmatige intelligentie. We spraken er onlangs over met Daniel Schreiber – CEO van Lemonade, waarvan het Europese hoofdkantoor in Amsterdam staat.  
Lees meer…

Pensioenfondsen zijn niet nodig: opheffen dus en er valt 1300 miljard euro vrij in Nederland!

07 november 2018
Kennisbank

Anton Jongbloed
De discussies over de pensioenuitkeringen zijn in alle hevigheid losgebarsten. Tegelijkertijd blijkt dat sommige deelnemers aan de discussies niet weten hoe het stelsel werkt. Zo hoorde ik op BNR een deskundige uitleggen dat het FNV voorstander zou zijn van een lagere rekenrente, terwijl het FNV juist voorstander is van een hogere rekenrente. Aan de hand van een paar simpele voorbeelden zal ik duidelijk maken wat de invloed van de rekenrente is. Pensioenfondsen zijn in Nederland echt niet meer nodig. Zoals de omringende landen laten zien kunnen pensioenen ook heel goed worden betaald uit de algemene middelen. Daarom moeten ze zo snel mogelijk worden opgeheven. Op dit moment is er namelijk sprake van een knotsgek beleid en ik maak dat hieronder duidelijk voor wie de moeite neemt zich daar een beetje in te verdiepen.
Lees meer…

Wetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars

06 september 2016
Kennisbank

Pim Rank, Frans van der Eerden & Sven Uiterwijk
Op 13 juli 2016 zijn de consultatieversies van het wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (het “Consultatie Wetsvoorstel”) en bijbehorende memorie van toelichting (“MvT’) gepubliceerd. De consultatieperiode is op 28 augustus 2016 gesloten. Met het Consultatie Wetsvoorstel beoogt de minister het wettelijk kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars te versterken. In dit artikel zullen wij ingaan op een aantal van de belangrijkste wijzigingen die het Consultatie Wetsvoorstel in zijn huidige vorm meebrengt. Lees meer…

Nederlandse verzekeraars en Solvency II ratio’s: minder erg dan gevreesd…

18 december 2015
Kennisbank

Aan de vooravond van Solvency II blijkt dat Nederlandse verzekeraars goed voorbereid zijn op het nieuwe toezichtraamwerk volgens De Nederlandse Bank (DNB). In de aanloop naar de invoering ervan heeft de sector veel werk verzet, zo zijn goede stappen gezet op het gebied van risicobeheer en is uitgebreid geoefend met het nieuwe rapportagekader. Hoewel de situatie per verzekeraar verschilt, en de marktomstandigheden uitdagend zijn, stelt DNB vast dat de Nederlandse sector als geheel klaar is voor de invoering van Solvency II.
Lees meer…

EIOPA stresstest voor verzekeraars

01 december 2014
Kennisbank

In navolging van de stresstest voor banken (resultaten bekendgemaakt op 26 oktober jongstleden, zie elders op dit Platform) zou een meerderheid van de Europese verzekeraars en verzekeringsgroepen op basis van de cijfers van eind 2013 zowel vóór als na stress voldoen aan de zogenoemde Solvency Capital Requirement (SCR), aldus De Nederlandsche Bank (DNB). De SCR is het solvabiliteitsvereiste dat onderdeel is van het nieuwe toezichtraamwerk voor verzekeraars, Solvency II, dat met ingang van 2016 van kracht wordt. De gemiddelde SCR-ratio van de Nederlandse verzekeraars zou boven het minimum van honderd procent liggen, voor alle doorgerekende scenario’s. Lees meer…

“Het probleem met Solvency 2 is dat het kapitaal wordt ingezet op consolidatie en niet op verandering”

09 oktober 2014
Kennisbank

Frank van den Nieuwenhuijzen
Het Risk & Compliance Platform Europe sprak met Mike McGavick. De Amerikaan combineert verschillende sleutelfuncties in verzekeringen. Hij is als  ervaren CEO ook voorzitter van de Geneva Association, een denktank voor de branche. hij geeft nu aan XL Group plc, een (her)verzekeraar met onder meer een vestiging in Amsterdam. McGavick staat bekend om zijn heldere en vaak provocerende visies op de financiële sector. “Een gezond banksysteem vereist vertrouwen, en dat is niet wat de politiek nu toont. Politici en toezichthouders blijven maar met het beschuldigende vingertje naar de banken wijzen. Dit vertraagt de kans op economisch herstel.” Lees meer…