Kennisbank  Insurance

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Balans van De Nederlandsche Bank inmiddels naar 510 miljard euro…

20 mei 2022
Kennisbank

Commerciële banken sluiten elk jaar af met ofwel winst of verlies, maar hoe zit dat eigenlijk met een centrale bank? En wat gebeurt er als die centrale bank winst maakt, of als er – onverhoopt – verlies is? Houdt ze dan buffers aan om verliezen op te vangen? En wat staat er na 23 jaar euro onder de streep? De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, gaf onlangs inzicht in hoe de ontwikkeling is geweest. Enkele opmerkelijke details zijn dat sinds de invoering van de euro (in 1999) DNB in totaal 22,6 miljard euro winst gemaakt heeft, waarvan 16,2 miljard euro is uitgekeerd in de vorm van dividend aan de Nederlandse Staat en dat inmiddels het balanstotaal gestegen is naar maar liefst 510 miljard euro.  Lees meer…

Bedenkingen bij EIOPA’s Toezichthandboek

15 maart 2022
Kennisbank

Lieve Lowet

De oorspronkelijke aanleiding voor het opstellen van EIOPA’s toezichthandboek waren de vele vragen van de nationale toezichthouders in de aanloop naar Solvency II. Het handboek moet de toezichthouders dus ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Het is een belangrijk instrument om de toezichtconvergentie te bevorderen, maar het is niet het enige instrument. Het bevordert een gelijk speelveld en de gelijke behandeling van alle entiteiten die onder nationaal verzekeringstoezicht staan binnen de Europese Unie. Op de EIOPA-website, die op 17 november 2021 werd bijgewerkt, staat het zo: EIOPA’s Supervisory Handbook is one important tool used under Article 29 to promote supervisory convergence but is not the only one. It promotes ‘a level playing field and the equal treatment of all supervised entities’. Hier wordt gesteld dat haar toezichthandboek het volgende bevat: confidentiële aanwijzingen voor gevoelige thema’s, aanbevelingen, beste praktijken, casestudies, vragenlijsten voor toezichthouders en voorbeelden van de wijze waarop het proces van toezicht moet uitgevoerd worden. De nu vrijgegeven inhoudsopgave geeft de titels van vijftien hoofdstukken weer. Er is een hoofdstuk over gegevensbeheer, over technische voorzieningen, over Solvency-II-kapitaalvereisten, over het eigen vermogen, over de AMSB’s (Administrative, Management or Supervisory Body), over sleutelfuncties binnen de onderneming, … Voor bijna alle hoofdstukken wordt via hyperlinks verwezen naar niet-vertrouwelijke informatie, zoals EIOPA-opinies, -aanbevelingen en -verklaringen. We gaan ervan uit dat de verwijzingen naar de openbare documenten geen reflecties zijn over de rijke inhoud van de confidentiële hoofdstukken.  Lees meer…

Rapport over het failliete Conservatrix naar de Tweede Kamer

17 december 2021
Kennisbank

De Minister van Financiën heeft op 14 december in de namiddag het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix naar de Tweede Kamer gestuurd. De Commissie werd ingesteld in opdracht van het ministerie en van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) na het faillissement eind vorig jaar van verzekeraar Conservatrix. De Commissie bestond uit Roelof Konterman en Pauline van de Meer Mohr en deed onafhankelijk onderzoek naar het handelen van DNB en het ministerie van Financiën in de jaren die vooraf gingen aan het faillissement van Conservatrix. De Raad van Commissarissen en de directie van DNB zijn de Commissie zeer erkentelijk voor de grondige en uitgebreide evaluatie. Het faillissement van Conservatrix was een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor de polishouders.  Lees meer…

AFM straft Nationale Nederlanden voor reis naar Olympische Spelen

26 december 2020
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM heeft onlangs een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). In augustus 2016 organiseerde Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (DL Schade) voor tussenpersonen een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië. Zij heeft hiermee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning. DL Schade is door een juridische fusie per 1 januari 2019 opgegaan in NN Schade. Daarom wordt de boete opgelegd aan NN Schade. DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd ten behoeve van twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte.  Lees meer…

Lemonade daagt verzekeraars uit

10 april 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De uit de USA afkomstige verzekeraar Lemonade betreedt vanaf deze maand de Nederlandse markt. Deze zogenaamde “disrupter” binnen de verzekeringsmarkt doet het nét even iets anders dan de traditionele verzekeraars. Deze nieuwe speler reserveert namelijk simpelweg een vast bedrag voor kosten en winst. De rest van het premiegeld gaat naar de uitbetaling van claims en wat er dan vervolgens nadien overblijft wordt gedoneerd aan goede doelen die de polishouders kiezen. Niet voor niets is het bedrijf de enige verzekeraar in de Benelux met een internationaal B-Corp label. Het bedrijf wordt gedreven door sociale impact en baseert haar modellen op gedragseconomie en kunstmatige intelligentie. We spraken er onlangs over met Daniel Schreiber – CEO van Lemonade, waarvan het Europese hoofdkantoor in Amsterdam staat.  
Lees meer…

Pensioenfondsen zijn niet nodig: opheffen dus en er valt 1300 miljard euro vrij in Nederland!

07 november 2018
Kennisbank

Anton Jongbloed
De discussies over de pensioenuitkeringen zijn in alle hevigheid losgebarsten. Tegelijkertijd blijkt dat sommige deelnemers aan de discussies niet weten hoe het stelsel werkt. Zo hoorde ik op BNR een deskundige uitleggen dat het FNV voorstander zou zijn van een lagere rekenrente, terwijl het FNV juist voorstander is van een hogere rekenrente. Aan de hand van een paar simpele voorbeelden zal ik duidelijk maken wat de invloed van de rekenrente is. Pensioenfondsen zijn in Nederland echt niet meer nodig. Zoals de omringende landen laten zien kunnen pensioenen ook heel goed worden betaald uit de algemene middelen. Daarom moeten ze zo snel mogelijk worden opgeheven. Op dit moment is er namelijk sprake van een knotsgek beleid en ik maak dat hieronder duidelijk voor wie de moeite neemt zich daar een beetje in te verdiepen.
Lees meer…

Wetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars

06 september 2016
Kennisbank

Pim Rank, Frans van der Eerden & Sven Uiterwijk
Op 13 juli 2016 zijn de consultatieversies van het wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (het “Consultatie Wetsvoorstel”) en bijbehorende memorie van toelichting (“MvT’) gepubliceerd. De consultatieperiode is op 28 augustus 2016 gesloten. Met het Consultatie Wetsvoorstel beoogt de minister het wettelijk kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars te versterken. In dit artikel zullen wij ingaan op een aantal van de belangrijkste wijzigingen die het Consultatie Wetsvoorstel in zijn huidige vorm meebrengt. Lees meer…

Nederlandse verzekeraars en Solvency II ratio’s: minder erg dan gevreesd…

18 december 2015
Kennisbank

Aan de vooravond van Solvency II blijkt dat Nederlandse verzekeraars goed voorbereid zijn op het nieuwe toezichtraamwerk volgens De Nederlandse Bank (DNB). In de aanloop naar de invoering ervan heeft de sector veel werk verzet, zo zijn goede stappen gezet op het gebied van risicobeheer en is uitgebreid geoefend met het nieuwe rapportagekader. Hoewel de situatie per verzekeraar verschilt, en de marktomstandigheden uitdagend zijn, stelt DNB vast dat de Nederlandse sector als geheel klaar is voor de invoering van Solvency II.
Lees meer…