Kennisbank  ERM

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Antitrust en vrijstelling lijnvaartconsortia: Commissie wil feedback

12 augustus 2022
Kennisbank

De Europese Commissie heeft enkele dagen gelden een verzoek om input gepubliceerd waarin zij om feedback vraagt over de werking van het rechtskader van de EU dat lijnvaartconsortia vrijstelt van de EU-mededingingsregels (groepsvrijstellingsverordening voor consortia, afgekort “CBER”). De Commissie heeft ook gerichte vragenlijsten gestuurd naar belanghebbenden in de toeleveringsketen voor het zeevervoer, zoals vervoerders, verladers en expediteurs, haven- en terminalexploitanten, over de impact van consortia tussen lijnvaartondernemingen en van de groepsvrijstellingsverordening voor consortia op hun activiteiten sinds 2020. Gedurende acht weken, tot en met 3 oktober 2022, kunnen belanghebbenden opmerkingen indienen. Lees meer…

Jan van Buren van Lucom Benelux: “Het blijft heel vreemd dat een derde commerciële partij jouw vertrouwelijke documenten ondertekent en verzegelt”

01 juni 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met de Managing Director van Lucom Benelux, Jan van Buren, op zijn kantoor in het Zuid-Hollandse Groot Ammers, ten zuidoosten van Gouda. Lucom Benelux is de Nederlandse vestiging van het Duitse softwarehuis Lucom GmbH en levert digitaliseringsapplicaties voor bedrijfsprocessen, documenten en transacties. Het toepassingsgebied is zeer breed, niet gerelateerd aan een bepaalde branche. We spraken met Jan van Buren in het landelijke Groot-Ammers over digitalisering, de uitdagingen en over de oplossingen die hij ter plaatse proefondervindelijk liet zien. Het gesprek verliep vlotjes en wat opviel was de passie voor zijn werk die eraf vloog …

Lees meer…

In de touwen, maar nog lang niet verloren

16 mei 2022

Stefan Duchateau

Opgezweept door onheilstijdingen over de nakende evolutie van de inflatie-indicatoren sloeg een paniekerige meute beleggers vorige week een bres in haar eigen verdedigingsgordel, die tot dan relatief goed had standgehouden. De aandelenmarkten hadden de geopolitieke spanningen, de dreigende inflatie-indicatoren en het oorlogsgeweld redelijk goed verteerd maar moesten de afgelopen dagen toch enkele mokerslagen incasseren nadat er verregaande onrust was ontstaan over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De al te doorzichtige pogingen van Fed-voorzitter Powell om toekomstige renteverhogingen met reuzenstappen van 75 basispunten uit de hoofden van beleggers te praten, leidden de volgende beursdag tot een zware afstraffing. Het wantrouwen in de Amerikaanse centrale bank is nog verder toegenomen en dat heeft veel te maken met de profileringsdrang van sommige Fed-gouverneurs, die met straffe uitspraken hengelen naar aandacht in de pers. Dat de Fed-voorzitter hen in het openbaar moest terugfluiten, ruikt naar paniek en duidt op interne muiterij en onenigheid over het te voeren beleid.

Lees meer…

Pinokkio

02 mei 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

Na het Roswell-incident in 1947, waarbij een vermeende UFO  in de woestijn van New Mexico neerstortte, haastte de Amerikaanse regering zich om het voorval toe te schrijven aan een weerballon die uit koers was geraakt (in een latere versie werd dat een spionageballon). Tegelijk richtte de overheid zich ook tot een selecte groep van wetenschappers. Niet om het fenomeen te verklaren, maar wel om zich in een eventueel voorkomend geval voor te bereiden op een buitenaardse visite. Uitgaande van de vermoedelijke technologische en militaire superioriteit van deze ongenode gasten en de onmacht om elkaars taal voldoende snel te begrijpen, leek het de beste optie om hen te verwelkomen met een film over de recente geschiedenis die de mensheid had doorgemaakt. Na een grondig verder onderzoek werd echter afgestapt van het idee om dergelijk beeldmateriaal te vertonen. De filmrollen die op dat moment ter beschikking waren, stonden immers bol van verschrikkingen. De Tweede Wereldoorlog was net achter de rug, met beelden van de atoombommen op Japan en de nazi concentratiekampen die nadrukkelijk op het collectieve netvlies gedrukt stonden. Vooruitblikken bracht weinig soelaas want het IJzeren Gordijn dat Europa in twee deelde, het ontluikende conflict in Korea en de bevrijdingsoorlog in Indochina voorspelden weinig goeds. Verder terugblikken kon je best ook niet doen want dat leverde vooral materiaal op over de wanhoop tijdens de Grote Depressie en de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Het zou bij de aliens wellicht geen al te fraai beeld opleveren over de mensensoort en hen misschien op verkeerde ideeën brengen. 
Lees meer…

Ondanks alles…

20 april 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

In China krijgt men – spijts alle inspanningen – de economische groei niet in een hogere versnelling. Erger nog, door het sterk toegenomen aantal COVID-19-besmettingen moeten zelfs steden van vitaal economisch belang zoals Shanghai en Shenzhen min of meer op slot. Maar ook zonder deze gesel zou het voor de partijbonzen in Beijing een moeilijke taak zijn om de industriële activiteit terug op het vroegere groeipad te brengen. De demografische ontwikkeling duidt op een structureel en alsmaar toenemend tekort aan relatief goedkope arbeidskrachten(*1). Deze evolutie was zeer voorspelbaar zodat de Chinese overheid in de voorbije jaren koortsachtig haar economie trachtte te herstructureren, met veel meer nadruk op exportproducten met een hogere winstmarge, binnenlandse consumptie en high tech met veel toegevoegde waarde.
Lees meer…

Escalatie?

22 maart 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

De oplopende inflatie-indicatoren in de Verenigde Staten en de eurozone baren steeds meer zorgen. De meest recente lezing van de kleinhandelsindex in de VS (CPI) liet de hoogste waarde in 40 jaar optekenen. Deze index wordt vooral voortgedreven door stijgende prijzen voor diensten en oplopende huurprijzen. De goedereninflatie bevindt zich op een hoog niveau maar lijkt voorlopig een plateau te hebben bereikt. Vreemd genoeg bleek het kerninflatiecijfer lager uit te vallen dan gevreesd maar voor een goed begrip: de gestegen energie-, grondstoffen- en voedselinflatie zijn in deze berekening nog niet opgenomen, maar dat is maar uitstel van executie. Ook de kerninflatie zal in de komende maanden oplopen onder het geweld van exploderende olie- en gasprijzen, schaarste in grondstoffen en de vrees voor tekorten in graan en maïs. Ook al wordt de kerninflatie uitgezuiverd voor de evolutie van energie en onverwerkte voedingsproducten, toch zullen de tweederonde-effecten ook deze prijsindicator tot nieuwe recordniveaus inspireren. Hogere benzineprijzen veroorzaken stijgende transportkosten en hogere graanprijzen veroorzaken stijgende broodprijzen. Hogere materiaalkosten vertalen zich rechtstreeks in ofwel oplopende consumptieprijzen of eroderende marges. Geen van beide vormen een aantrekkelijk alternatief.
Lees meer…

Risicomanagement en het belang van bewustwording

24 februari 2022
Kennisbank

Geert Haisma

Risicomanagement wordt veelal in de tweede lijn uitgevoerd, terwijl dit eigenlijk in de eerste lijn zou moeten worden gedaan. De eerste lijn is immers verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de voor haar relevante risico’s en het beheersen van deze risico’s met maatregelen. De eerste lijn ziet niet altijd het belang of de toegevoegde waarde van risicomanagement en kan het als bureaucratisch ervaren. Dat de eerste lijn de toegevoegde waarde van risicomanagement niet ervaart komt voor een belangrijk deel door een gebrek aan kennis en ervaring. Onbekend maakt immers onbemind. Voor de implementatie van risicomanagement in de organisatie gaat het er vooral om de risico-eigenaren in de eerste lijn bewust te maken en laten leren volgens het leerprincipe van voordoen, meedoen, zelf doen om zelf de toegevoegde waarde van risicomanagement te ontdekken.
Lees meer…

Over Escrow gesproken, de opzet, het bestaan en de werking

28 januari 2022
Kennisbank

Henri Hensen

Ja, u ziet het goed: Escrow bekeken door de bril van de IT-auditor. Daar zijn meerdere redenen voor. Door de opkomst van SaaS zijn er nieuwe risico’s bijgekomen. Zoals het feit dat de juridische aspecten van een continuïteitsregeling nog niet geland zijn in opleidingen van veel relevante beroepsgroepen. Het begrip “Compliance en IT” voegt een nieuwe dimensie toe aan continuïteitsregelingen omdat de wet- en regelgeving dit verplicht. De vraag die daarbij gesteld dient te worden is of de continuïteitsregeling de garantie kan geven aan de gebruikers van software.

Lees meer…

Frisse nieuwjaarsduik

17 januari 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

“Indien de bevolking zou begrijpen hoe het bankwezen in mekaar zit en hoe monetaire politiek werkt, dan zou er onmiddellijk een revolutie uitbreken”.  Aan het woord is Henry Ford, die bij deze uitspraak verwees naar de situatie vlak voor en tijdens de Grote Depressie. Destijds ongetwijfeld terecht maar in de huidige omstandigheden is deze kritiek wellicht minder van toepassing. Alleszins toch niet wat betreft de inspanningen van de monetaire instanties die met moed en doortastendheid de negatieve economische gevolgen van de pandemie met alle beschikbare middelen en instrumenten hebben bestreden. Maar dit succes heeft een voorspelbare keerzijde. Economische stimuli op deze schaal, in combinatie met ongeremde geldcreatie, veroorzaken onvermijdelijk opwaartse druk op het algemene prijspeil. Op zich is dat een relatief lage kostprijs want het alternatief, namelijk niets doen en het geheel bij het uitbreken van de pandemie in februari 2020 aan zijn lot overlaten, zou een zware economische recessie en een diepe bankencrisis hebben uitgelokt die op hun beurt systemische risico’s zouden hebben veroorzaakt [*1]. Dat is een ondraaglijke last die de wereldeconomie een fatale slag zou hebben toegediend, temeer omdat de economische wonden van de crisis van 2008 en 2011 (zeker in Europa) nog lang niet geheeld waren.
Lees meer…

Rob Wijman: “Verminderde aandacht voor kredietproblemen gaat verkeerd uitpakken”

12 januari 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met de inmiddels gepensioneerde bankier Rob Wijman, die het afgelopen jaar zijn eerste boek schreef, niet toevallig over het vak dat hij tientallen jaren heeft uitgeoefend. Rob is een ervaren manager geweest bij een grote internationaal opererende Nederlandse bank, verantwoordelijk als Global Head voor restructuring en recovery. Inmiddels is hij de trotse auteur van het boek getiteld Heavy Weather Banking, met als ondertitel Corporate Debt Restructuring in Times of Crisis. Wijman is er niet gerust op en stelt dat de westerse bankwereld onvoldoende voorbereid is op de problemen die een nieuwe financiële crisis zal veroorzaken. We spraken met hem in het Nederlands over zijn Engelstalige boek.   Lees meer…