Promovendum en haar moedermaatschappij vliegen uit de bocht…boete van 2,5 miljoen euro

28 april 2023
Kennisbank

Wegens niet integere bedrijfsvoering heeft de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, een bestuurlijke boete van 2.500.000 euro opgelegd aan Centraal Administratiekantoor Dordrecht B.V., de moedermaatschappij van Promovendum en Besured. Deze boete is opgelegd omdat CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen tussen april 2018 en mei 2021 geen integere uitoefening van hun bedrijf hebben gewaarborgd. Het ging daarbij om een opeenstapeling van overtredingen, omdat de informatie die zij over verschillende verzekeringen aan hun klanten gaven, op belangrijke punten onduidelijk, onjuist en misleidend was, aldus de toezichthouder.

Zo werden verzekeringsvoorwaarden tussentijds op zo’n manier aangepast dat dit niet opviel bij de klanten. Er werd bijvoorbeeld een forse verhoging van de premie voor een autoverzekering bewust vaag gecommuniceerd, zodat zo min mogelijk klanten de verzekering zouden opzeggen. Ook nam Promovendum in haar voorwaarden voor een inboedelverzekering andere indexeringspercentages op (voor premie en verzekerd bedrag) dan in werkelijkheid werden gehanteerd.

CAK Dordrecht sjoemelde daarnaast met haar klantbeoordelingen door negatieve beoordelingen minder prominent te plaatsen en door niet transparant te zijn over de manier waarop het ‘klanttevredenheidscijfer’ werd berekend. Verder communiceerde CAK Dordrecht over belangrijke onderwerpen uitsluitend per e-mail of via de website met klanten, zonder daarvoor expliciet toestemming te hebben gekregen. Tenslotte was CAK Dordrecht, hoewel daartoe verplicht, niet transparant over haar beloningsbeleid doordat zij dit niet publiceerde in haar jaarverslagen en op de website.

Het een en ander heeft ertoe geleid dat de AFM vastgesteld heeft dat CAK Dordrecht via haar dochterondernemingen hiermee meer dan drie jaren structureel de wet heeft overtreden. Per saldo leiden de verschillende overtredingen tot de conclusie dat CAK Dordrecht geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van 2.500.000 euro en dat is ook waar de AFM in dit geval op uitkomt.

Het besluit van de AFM kan evenwel door de belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Als platform probeerde we vandaag in contact te komen met de perswoordvoerder voor een reactie, via de website. Het formulier netjes ingevuld met ons telefoonnummer en de verklaring dat we geen robot zijn. Op versturen gedrukt. Niet gelukt, er moesten ook adresgegevens bij, terwijl het formulier aangeeft dat alleen telefonisch contact ook mogelijk is…Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *