UBO en Wwft: vanaf 1 juni overgangsregeling

14 mei 2024
Kennisbank

De minister van Financiën, Steven van Weyenberg, (zie bovenstaande foto) heeft de Tweede Kamer vorige maand een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO register. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO register. Het Bureau Financieel Toezicht, afgekort BFT, licht het een en ander toe. Sinds 27 maart 2022 moeten Nederlandse organisaties namelijk hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 worden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO register verzorgd door de Kamer van Koophandel, afgekort KvK. Het is daarmee ook voor Wwft instellingen tijdelijk niet mogelijk om het UBO register te raadplegen.

Op basis van een oude regeling kan een Wwft instelling aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO register. Deze oude regeling komt per 1 juni 2024 te vervallen, meldt Wwft toezichthouder BFT.

Vanaf 1 juni 2024 overgangsregeling

Vanaf 1 juni 2024 kan een Wwft instelling een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO register opvragen bij de cliënt waarmee de instelling een nieuwe zakelijke relatie aangaat. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de KvK en vervolgens aan de Wwft instelling verstrekken. Dit betreft een overgangsregeling en is dus opnieuw een tijdelijke maatregel. Zodra een Wwft instelling aangesloten is op het UBO register, geldt de wettelijke verplichting van artikel 4 lid 2 Wwft voor deze instelling om zelf het UBO register te raadplegen. Naar verwachting zal vanaf dat moment ook weer het terugmelden van onjuiste UBO gegevens aan de KvK mogelijk zijn.

De nieuwe overgangsregeling heeft geen gevolgen voor bestaande cliënten van Wwft instellingen. Als al eerder door de Wwft instelling is vastgesteld dat een UBO geregistreerd is, op basis van bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de KvK, hoeft de Wwft instelling geen gewaarmerkt uittreksel uit het UBO register op te vragen bij de bestaande cliënt.

UBO register is hulpmiddel

Op grond van artikel 3 Wwft is een Wwft instelling verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren, met andere woorden de cliënt goed identificeren en redelijke maatregelen nemen om de identiteit te verifiëren. Een Wwft instelling mag zich bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek niet uitsluitend baseren op de informatie uit het UBO register aangezien deze informatie slechts als hulpmiddel dient. Ook het gewaarmerkt uittreksel uit het UBO register dient alleen als bewijs dat een UBO geregistreerd is in het UBO register. Om te bepalen of iemand daadwerkelijk UBO is, zal de Wwft instelling altijd eigen onderzoek moeten doen.

Op 13 juni 2024 vindt het Risk & Compliance Jaarcongres plaats in Baarn dat helemaal in het teken staat van de Wwft.

Bron: Bureau Financieel ToezichtPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *