Klantbelang niet centraal bij crypto apps

16 april 2024
Kennisbank

Volgens de AFM worden gebruikers van crypto apps gestuurd naar het regelmatig en gemakkelijk handelen in bepaalde crypto’s. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten impulsieve beslissingen nemen en aankopen doen die niet geschikt zijn voor hen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de keuzeomgeving van apps van drie Nederlandse crypto dienstverleners. De AFM gaat crypto dienstverleners aanmoedigen om hun apps meer in te richten in het belang van de klant. In 2023 heeft de AFM een verkennend onderzoek gedaan naar de keuzeomgeving in apps, die samen het merendeel van de Nederlandse crypto bezitters bedienen. Ter vergelijking is ook gekeken naar een buitenlandse aanbieder. Er is gekeken naar de aanwezigheid van sturende elementen in crypto apps die keuzes kunnen beïnvloeden. Het doel was om de potentiële risico’s voor consumenten in kaart te brengen.

De apps van alle drie dienstverleners bieden laagdrempelig toegang tot de crypto markt en stimuleren huidige gebruikers om hun vrienden uit te nodigen. Met als risico dat veel consumenten toetreden waarvoor crypto geen geschikt product is. In de apps worden gebruikers daarnaast op verschillende manieren gestuurd. Dit gebeurt zowel naar het snel en makkelijk doen van aankopen als naar het handelen in specifieke crypto tokens of het activeren van aanvullende diensten. Dit brengt het risico met zich mee dat consumenten keuzes maken die niet in hun eigen belang zijn. Ook wordt men aangespoord vaker te handelen door hun crypto real time in de gaten te houden en actief te blijven in de app. Het risico hiervan kan zijn dat consumenten vaker gaan handelen dan zij oorspronkelijk van plan waren.

Oproep aan crypto sector

Op dit moment heeeft de AFM nog geen mandaat waarmee we toezicht kunnen houden op crypto dienstverleners. Vanaf december 2024 geeft de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) de toezichthouder handvatten om toezicht te houden op een deel van de risico’s voor consumenten op de crypto markt. Echter, niet alle risico’s worden met de inwerkingtreding van MiCAR opgelost. Ook onder MiCAR zullen wij zeer beperkt in staat zijn om te voorkomen dat er in crypto apps sturing plaatsvindt die niet in het belang van de klant is. De AFM moedigt crypto dienstverleners daarom aan om zelf te werken aan de volwassenheid van hun sector en de keuzeomgeving van hun apps in te richten in het belang van de klant.

Crypto activa blijven, ook onder MiCAR, zeer risicovolle producten die slechts voor een kleine groep geschikt lijken, aldus de AFM. Het rapport wordt gedeeld met Europese toezichthouders en beleidsmakers. De AFM wil hiermee het consumentenbelang van een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving bij crypto apps onder de aandacht brengen en gaat het gesprek hierover stimuleren in aanloop naar de evaluatie en uitbreiding van MiCAR.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *