EU is een belangrijke katalysator voor het opschalen van schone en duurzame uitvindingen

07 mei 2024
Kennisbank

Tussen 1997 en 2021 werden meer dan 750.000 uitvindingen voor schone en duurzame technologieën gepubliceerd, samen goed voor bijna 12% van de uitvindingen in deze periode. Deze bevindingen staan te lezen in het meest recente gezamenlijke rapport van het EOB-EIB, getiteld “Financing and Commercialisation of Cleantech innovation”. Tussen 2016 en 2021 groeide het aantal uitvindingen op het gebied van schone technologieën met maar liefst 33%, met alleen al in 2021 bijna 55.000 geregistreerde uitvindingen. Het rapport bevat ook een uitgebreid overzicht van de belangrijkste innovatoren op het gebied van Cleantech, en laat zien welke activiteiten zij hebben ondernomen op het vlak van schone en duurzame technologieën, en welke ondersteuning deze partijen nodig hebben om hun uitvindingen op de markt te brengen.

EOB-president António Campinos: “Het rapport is een welkom positief geluid in deze tijden van recordtemperaturen en steeds urgenter wordende duurzame ontwikkelingsdoelen. Een sterke groei van schone en duurzame technologieën is de sleutel tot een betere toekomst. Maar hoewel het bemoedigend is om te zien dat uitvinders uit de EU een voortrekkersrol innemen op het gebied van groene technologie-octrooien, is het tegelijkertijd van groot belang dat de wereldwijde samenwerking op het vlak van intellectueel eigendom zich verder blijft verdiepen. Het juridische kader van de EU voor de bescherming van innovatie werd afgelopen zomer verstevigd toen het EOB verantwoordelijk werd voor het beheer het beheer van het eenheidsoctrooi, waarmee het goedkoper en makkelijker werd om in de 17 deelnemende EU-lidstaten octrooibescherming te krijgen onder een enkel overkoepelend recht.”

“Europa loopt voorop op het gebied van Cleantech innovatie, en een goed functionerende interne markt in de Europese Unie is een belangrijke aanjager in het verder opschalen hiervan. De EIB Group zet zich in om het concurrerend vermogen van Europa te ondersteunen door te investeren in netto nul technologieën en efficiënt gebruik van hulpbronnen,” zegt EIB voorzitter Nadia Calviño. “Door durfkapitaal en strategische financiering te verstrekken aan Cleantech innovatoren bevorderen we de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde technologieën die zullen bijdragen aan een groenere en eerlijkere groei en een duurzame toekomst.”

De transitie naar een schonere en duurzamere economie is de drijvende kracht achter een innovatierace waarin Europa een van de belangrijkste kanshebbers is

Tussen 2017 en 2021 leverden EU-lidstaten wereldwijd 27% van de hoogwaardige cleantech-uitvindingen, gemeten naar het aantal internationale octrooifamilies (international patent families, IPF’s). Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vormen hierbij de top van de regionale bijdragers. Wereldwijd gezien blijven Japan, de Verenigde Staten en China belangrijke spelers, waar met name de Chinese cleantech-sector in de afgelopen jaren een sterke groei vertoonde.

Meer dan 70% van de bedrijven die schone en duurzame technologieën octrooieerden in de EU, hebben minder dan 5.000 werknemers. En hoewel 29% van deze bedrijven hun nationale markt momenteel prioriteit geven, beschouwt 61% de EU als de belangrijkste toekomstige markt. Wat betreft welke juridische kaders de beste zakelijke stimulans vormen, geeft 43% van de middelgrote en 55% van de grote ondernemingen met minder dan 5.000 werknemers aan dat hun meest gewenste vorm van beleidsondersteuning consistente regelgeving vanuit de EU is. Micro- en kleine clean tech innovatoren beschouwen toegang tot financiering als de belangrijkste drempel voor hun activiteiten.

Koolstofarme energietechnologie staat op de eerste plaats

Schone en duurzame technologieën beslaan een breed scala aan oplossingen gericht op het verbeteren van energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame bronnen, het verminderen van afval en vervuiling, en het beperken van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Koolstofarme energietechnologieën staan bovenaan. Schone mobiliteitsoplossingen staan op de tweede plaats, op de voet gevolgd door kunststofalternatieven, waar ook een aanzienlijk aantal octrooiaanvragen te zien is. Technologieën voor schone productie, bouw, ICT en klimaatadaptatie vertonen ook een sterke toename van octrooiactiviteiten, met uiteenlopende groeitrajecten in de verschillende sectoren.

Investeerders koppelen aan hightech start-ups

Afgelopen najaar lanceerde het EOB de Deep Tech Finder, een tool die de bedrijfsprofielen van circa 9.000 investeringsklare Europese start-ups combineert met informatie uit hun octrooiportfolio’s. De Deep Tech Finder heeft meer dan een tiental filters voor de verschillende duurzame technologieën gekoppeld aan ongeveer 300 van zo’n eerdergenoemde, en maakt het zo gemakkelijker voor investeerders om veelbelovende start-ups te vinden en andersom. De tool werd recentelijk geüpgrade met verbeterde functionaliteiten voor de weergave van start-ups die voldoen aan de zoekcriteria, een eenvoudige downloadfunctie, en verfijnde octrooistatusinformatie.

Europees Octrooibureau (EOB)

Met 6.300 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste openbare dienstverlenende instellingen in Europa. Het EOB, met hoofdkantoor in München en kantoren in Berlijn, Brussel, Den Haag en Wenen, is opgericht om de samenwerking op het gebied van octrooien in Europa te versterken. Via de gecentraliseerde octrooiverleningsprocedure van het EOB kunnen uitvinders octrooibescherming van hoge kwaliteit krijgen in 45 landen, waarmee een markt van ongeveer 700 miljoen mensen wordt gedekt. Het EOB is ook toonaangevende autoriteit op het gebied van octrooi-informatie en het zoeken naar octrooien.

Foto: António Campinos.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *