Photo: KNMI

3.5 miljard euro aan EU toezeggingen om de oceaan te beschermen en duurzaamheid te bevorderen

23 april 2024
Kennisbank

De Europese Unie bevestigde tijdens de Our Ocean-conferentie in Griekenland haar sterke inzet voor internationale oceaan governance door 40 toezeggingen voor actie voor dit jaar aan te kondigen. Deze acties zullen worden gefinancierd met 3.5 miljard euro uit verschillende EU-fondsen. Zij vertegenwoordigen het grootste bedrag dat de EU ooit heeft aangekondigd sinds het begin van de Our Ocean-conferenties. De Our Ocean Conference is een internationale inspanning, die in 2014 van start is gegaan en elk jaar door een andere regering wordt georganiseerd, om mondiale oceaan governance en maatregelen ter ondersteuning van de instandhouding en duurzame ontwikkeling van het mariene milieu te bevorderen. De conferentie van dit jaar roept op tot gezamenlijke inspanningen ter ondersteuning van een veilige, beveiligde, schone, gezonde en duurzaam beheerde oceaan.

De toezeggingen van de EU zijn als volgt.

* Duurzame visserij: tot 1.9 miljard EUR in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht ter ondersteuning van duurzame visserij — een van de grootste aangekondigde bedragen. Het zal worden gebruikt in Griekenland, Spanje, Cyprus, Polen en Portugal (2020-2026) voor herstel en veerkracht om investeringen en hervormingen in duurzame visserij en aquacultuur te ondersteunen.
23.5 miljoen euro voor de periode 2024-2025 ter ondersteuning van regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s), regionale visserijorganen en relevante internationale overeenkomsten in de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, de Indische, Arctische en Antarctische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
1.5 miljoen EUR ter ondersteuning van de uitvoering van de Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen (PSMA) ter bestrijding van illegale visserij.

*Beschermde gebieden: 1.36 miljoen euro ter ondersteuning van de uitvoering van de overeenkomst inzake biodiversiteit in gebieden buiten de nationale jurisdictie (BBNJ).
24 miljoen euro werd toegekend voor de bescherming van de mariene biodiversiteit en de instandhouding van mariene ecosystemen in de Blauwe Benguela Current (zuidelijk Afrika), de Maldiven, Suriname en de Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden

*Oceaan en klimaatverandering: 103 miljoen EUR voor oceaanobservatieprogramma’s (Copernicus, Wekeo, Neccton) en onderzoek ter bevordering van oceaanmodellen voor klimaatvoorspellingen.

*Duurzame blauwe economieën: tot 130 miljoen EUR in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Het zal worden gebruikt in de herstel- en veerkrachtplannen van Italië en Portugal om twee investeringen (2020-2026) in een duurzame blauwe economie te ondersteunen. 134 miljoen euro om Afrikaanse landen te helpen hun blauwe economie op duurzame wijze te ontwikkelen. Dit komt overeen met 59 miljoen euro voor West-Afrika, 10 miljoen EUR voor Mauritanië, 35 miljoen EUR voor Mozambique en 30 miljoen EUR voor Angola.

*Verontreiniging : Tot 980 miljoen EUR wordt beschikbaar in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Het zal worden gebruikt in Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus en Finland (2020-2026) voor de herstel- en veerkrachtplannen ter ondersteuning van vier investeringen en twee hervormingen ter bestrijding van mariene verontreiniging.

*Maritieme veiligheid: 45 miljoen euro voor de verbetering van de maritieme beveiliging en veiligheid in het westelijk deel van de Indische Oceaan en de Golf van Guinee in Afrika.

Steun voor het Middellandse Zeegebied

De EU en Zweden zeggen 7.5 miljoen euro toe voor het blauwe mediterrane partnerschap ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van een blauwe economie in het Middellandse Zeegebied. Dit is in overeenstemming met de Europese Green Deal, de agenda van de EU voor het Middellandse Zeegebied en de ministeriële verklaring van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) over een duurzame blauwe economie.
2 miljoen euro werd toegekend voor het project ter ondersteuning van de partijen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied die partij zijn bij het Verdrag van Barcelona bij de tenuitvoerlegging van de ecosysteembenadering om een goede milieutoestand te bereiken (EcAp MED PLUS), van 2024 tot en met 2027.

Achtergrond

De oceanen en zeeën beslaan 71 % van het aardoppervlak. De oceaan staat onder druk door het heeft te lijden onder de opwarming van de aarde, niet-duurzame praktijken, illegale visserij, vervuiling en het verlies van mariene habitats. Onze oceaanconferentie heeft tot doel de collectieve inspanningen om deze kwesties aan te pakken, te versterken. Landen uit de hele wereld, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven komen samen om gezamenlijke oplossingen te bedenken en ambitieuze afspraken te maken om de oceaan te beschermen. De Our Ocean-conferentie, die oorspronkelijk in 2014 van start ging, heeft sindsdien meer dan 2,160 vastleggingen ter waarde van ongeveer 130 miljard dollar gemobiliseerd.

De EU heeft in dit verband een tracking-instrument ontwikkeld, dat te vinden is op de website van Our Ocean. Met dit instrument kan worden gevolgd hoe ver de uitvoering is gevorderd van alle toezeggingen die tijdens de verschillende conferenties zijn gedaan.

Naast haar toezeggingen heeft de EU samen met de regeringen van België, Chili, Costa Rica, Frankrijk, de Republiek Korea, Nigeria en Palau, de Raad voor de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, Bloomberg Philanthropies Ocean Initiative, de High Seas Alliance, Mission Blue, Pew, de Internationale Unie voor natuurbehoud en het Europees Bureau voor instandhouding van de natuur en het Europees Bureau voor instandhouding van de natuur en het Europees Bureau voor instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen, samen met haar toezeggingen een nevenevenement op hoog niveau georganiseerd waarin wordt opgeroepen tot de spoedige ratificatie van de BBNJ-overeenkomst. De EU heeft ook nevenevenementen georganiseerd over de EU-oceaanmissie (16 april) en over de oceaan en het klimaat met Mercator Ocean International (15 april).

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij : “De Europese Unie blijft opkomen voor de oceaan. Met 3.5 miljard euro aan toezeggingen bevestigt de Europese Unie dat zij vastbesloten is de oceaan te beschermen. De oceaan maakt deel uit van wie we zijn en onze gedeelde verantwoordelijkheid. Een jaar na de sluiting van de BBNJ-overeenkomst ben ik blij om hier in Griekenland de ambitie van de EU te herhalen om te blijven fungeren als drijvende kracht achter de duurzaamheid van de oceanen.”Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *