Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


VSA: De Verscheurde Staten van Amerika

24 november 2020
Kennisbank

Stefan Duchateau

Als rijkeluiszoon kon de vierde graaf van Sandwich, staatsman en telg van het roemruchte Engelse Montagu-geslacht, het zich veroorloven om zich af en toe over te geven aan zijn gokverslaving. Omwille van een zoveelste uit de hand lopende kaartpartij vond hij geen tijd voor de voorziene uitgebreide maaltijd. Hij sommeerde dan maar zijn kok om een broodje doormidden te snijden en er snel wat ingrediënten tussenin te proppen. Meteen was de sandwich geboren waarvan er nu –blijkens de statistieken – dagelijks in de VS zo’n 300 miljoen exemplaren opgepeuzeld worden. Dit lijkt ons enerzijds een onderschatting maar het brengt ons anderzijds naadloos waar we wilden zijn: in de VS. De Republikeinse stemmers voelen zich daar momenteel als het beleg tussen de twee helften van een democratisch broodje. Het midden van het omvangrijke land zit samengedrukt tussen zijn oost- en zijn westkust, die er duidelijk een andere politieke mening op nahouden. Deze scherpe tegenstelling wordt (disproportioneel) geïllustreerd wanneer we niet de politieke voorkeur per staat maar per county aangeven. (*1) Een kaart die bijzonder populair is ten huize van de familie Trump …  Lees meer…

Bijna de helft van de aan de AEX genoteerde bedrijven rapporteert niet meer op kwartaalbasis, is dat erg?

23 november 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker & Dina-Perla Portnaar

Uit cijfers van het afgelopen jaar blijkt dat bijna de helft van de AEX-bedrijven niet meer op kwartaalbasis rapporteert. Is dat erg? Wij denken van niet. Bedrijven zijn immers niet opgericht voor drie maanden, dus waarom worden ze in dat onnodige, dure keurslijf gepropt? Het is niet meer dan logisch dat de focus verschuift van alleen maar winst behalen op korte termijn naar meer maatschappelijke waarde toevoegen. De samenleving bevindt zich op een kantelpunt en staat open voor grote veranderingen. Nieuwe verwachtingen vanuit de maatschappij ten opzichte van ondernemingen vragen bovendien om nieuw leiderschap. Grote veranderingen vinden plaats, door de snel toenemende digitalisering, ecologische grenzen die zich steeds nadrukkelijker aandienen, sterk toenemende inkomens- en vermogensverschillen en de hogere normen op het gebeid van financieel-ethisch gedrag. Komt bij de huidige pandemie, die niet weinig mensen en ondernemingen aan het denken zet. We spraken erover met Ron Brummans, blikken vooruit naar het volgend jaar en we zetten een aantal trends namens hem op een rij.  Lees meer…

Group-IB strijkt neer in Amsterdam

20 november 2020
Kennisbank

Group-IB, het wereldwijd bedrijf dat zich specialiseert in threat hunting en cyberinformatie, heeft onlangs gekozen voor Amsterdam als Europees hoofdkantoor. In het nieuwe hoofdkantoor wordt de verzamelde expertise op het gebied van cyberonderzoek, incidentrespons en threat hunting in de hele regio onder één dak gebracht. Het kantoor zit aan de Prinsengracht in het centrum van Amsterdam. De keuze van het gastland is geen verrassing. Nederland met Europol, het The Hague Security Delta, het NATO Cyber Security Agency en het European Network for Cyber Security, is een van de belangrijkste spelers in de Europese cyberbeveiligingswereld. Volgens GroupIB-experts zal de exodus van mondiale tech- en financiële bedrijven uit Londen naar Amsterdam vermoedelijk de aantrekkelijkheid van de stad in de ogen van cybercriminelen bevorderen, wat zal leiden tot een stijging van het aantal cyberaanvallen. Volgens het Group-IB Hi-Tech Crime Trends 2019/2020 rapport, is Nederland een van de zeldzame slachtoffers van botnets binnen banken, waaronder de beruchte Dridex, Qbot en Trickbot.  Lees meer…

Ahold Delhaize loopt reputatierisico als de ellende rond eieren in Indonesië niet opgelost wordt

19 november 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker & Dina-Perla Portnaar

We kennen natuurlijk allemaal de supermarktketens Ahold en Delhaize, een aantal jaren geleden samengevoegd tot één concern met haar roots in Nederland en België. Het concern heeft grote belangen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en in veel Europese landen met haar supermarkten. Om een idee te krijgen van de omvang: In het derde kwartaal 2020 bedroeg de omzet wereldwijd 17,8 miljard euro. Ruim 10 procent meer ten opzichte van het derde kwartaal 2019. Dat het niet al te slecht gaat met het concern blijkt uit het bericht van begin november jongstleden uit Zaandam. Een nieuw grootschalig inkoopprogramma van eigen aandelen ten bedrage van 1 miljard euro is aangekondigd. Dat inkoopprogramma gaat begin 2021 van start. Wat is daar mis mee? Op zich helemaal niets, maar veel verderop van Zaandam, in Indonesië is er wel iets mis. Daar wordt Ahold Delhaize beschuldigd van ernstige dierenmishandeling. Hoe zit dat precies ? We spraken er onlangs exclusief over met Erwin Vermeulen van Animal Rights.  Lees meer…

Wilbert Tomesen: ” ‘Klokkenluider for life’ is echt geen benijdenswaardige positie”

10 november 2020
Kennisbank

Caroline Raat

In Utrecht staat een huis. Aan de Maliebaan. Het is niet zomaar een huis, maar de woning van Marie-Anne Tellegen, ook wel ‘Dr. Max’ genoemd. Zij nam in 1942 ontslag bij de gemeente Utrecht toen daar een NSB-burgemeester werd neergezet door de Duitsers. Daarna raakte zij betrokken bij het verzet. Op Maliebaan 72 woonde een dappere vrouw. En dus was het welhaast historische noodzaak dat hier het Huis voor Klokkenluiders werd ondergebracht. De voorzitter van het Huis, mr. Wilbert Tomesen, gaf Caroline Raat een exclusieve virtuele rondleiding voor het Risk & Compliance Platform Europe door het gebouw. Zij maakte kennis met de bewoners van de verschillende verdiepingen. Het werd een gesprek over dappere melders, de noodzaak om die te beschermen en de tanden te laten zien. Over het weerbarstige proces van het reconstrueren van feiten. Er zijn nog wel wat wensen voor de verbouwing van het Huis.  Lees meer…

OESO rapport over implementatie verdrag tegen buitenlandse omkoping

07 november 2020
Kennisbank

Michael van Woerden

Op 5 november 2020 is het vierde evaluatierapport over implementatie van het OESO verdrag tegen buitenlandse omkoping gepubliceerd. De OESO rapporteurs zien in Nederland een toegenomen aandacht voor handhaving tegen buitenlandse corruptie, al is er bezorgdheid over het achterblijvende aantal zaken dat wordt afgerond met een strafrechtelijke veroordeling of schikking. De op 4 september 2020 in werking getreden nieuwe Aanwijzing hoge transacties wordt verwelkomd. Een punt van zorg is de onduidelijkheid over de rol en werkwijze van de commissie die moet toetsen of voorgenomen hoge schikkingen voldoen aan de gestelde eisen zolang nog niet voorzien is in bij wet geregelde rechterlijke toetsing van voorgenomen hoge schikkingen.  Lees meer…

Workshop “Analyse van de Offshore wereld”

05 november 2020
Kennisbank

Op donderdag 26 november in de namiddag aanstaande zal de digitale workshop over Offshore vennootschappen plaatsvinden. Uit het recente wetenschappelijke rapport (3 juli 2020) van het National Risk Assessment blijkt dat Offshore vennootschappen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen van witwasrisico’s. Het is een echter een hele uitdaging om dit te kunnen analyseren, omdat structuren en transacties steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een Offshore vennootschap precies? En hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten van u dat u over voldoende kennis beschikt over de witwasrisico’s met Offshore vennootschappen. Complexe (inter-)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen.  Lees meer…

Beschuldigingen tegen Payvision: ondersteuning fraude en grootschalige witwaspraktijken

02 november 2020
Kennisbank

Elfriede Sixt

Onze Duitstalige collega’s hadden, zoals bekend, in 2016 al hun bedenkingen tegen de gang van zaken bij Wirecard in Duitsland. Elfriede Sixt van EFRI (European Funds Recovery Initiative) uit Wenen stelt nu dat Nederland met  Payvision haar eigen Wirecard in huis heeft. Voor ING is dit geen goed nieuws. Toen ING in de lente van 2018 een belangrijk deel van de aandelen Payvison kocht liep namelijk het fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie tegen de ING Bank nog. In dezelfde lente van 2018 was er blijkbaar verschil van inzicht binnen het Openbaar Ministerie over die zaak. Ondertussen is er nog steeds geen uitspraak gedaan door het Haagse Gerechtshof in de zaak met verzoeken om strafvervolging in te stellen tegen de voormalige CEO van ING, de heer Ralph Hamers. In februari 2020 is bekendgemaakt dat Hamers bij UBS aan de slag kon gaan. We publiceren hierbij het artikel van Elfriede Sixt in het Engels. Het mag duidelijk zijn dat dit soort grootschalige fraude de rol van poortwachters extra belangrijk maakt. De vraag is dan ook zijn er Wwft meldingen gedaan en door wie?     Lees meer…

Schikken of vervolgen? De nieuwe Aanwijzing hoge transacties biedt handvatten

30 oktober 2020
Kennisbank

Michael van Woerden

Begin vorige maand is de Aanwijzing hoge transacties in werking getreden. Hiermee worden kaders gesteld waarbinnen het Openbaar Ministerie een schikking kan treffen met ondernemingen waar compliance ernstig tekort geschoten is. Met deze Aanwijzing wordt beoogd om het maatschappelijk draagvlak voor hoge schikkingen te behouden. Vooruitlopend op het wetsvoorstel Rechterlijke toetsing van hoge transacties, gaat een nieuwe onafhankelijke commissie beoordelen of een voorgenomen schikking aan alle eisen voldoet. Bij een keuze voor een schikking weegt mee of de feiten door de verdachte zijn erkend en / of de verdachte maatregelen neemt ter voorkoming van herhaling.  Lees meer…

Photo: https://pixabay.com

Bank op de vingers getikt door de rechter in verband met opzeggen bankrelatie

28 oktober 2020
Kennisbank

Dat de Wwft meerdere banken wat nerveus gemaakt heeft is duidelijk. Honderden, zo niet duizenden medewerkers werden en worden “ingevlogen” om te voorkomen dat bankinstellingen weer met onnodige boetes geconfronteerd worden. De toezichthouders en de overheid liggen op de loer. Maar mogen banken dan zomaar een bankrelatie opzeggen met een beroep op de Wwft? Interessante en relevante vraag lijkt ons, vandaar dat we het vonnis van de Rechtbank Amsterdam hieronder integraal publiceren, omdat in dit geval Van Lanschot Kempen Wealth Management nv teruggefloten is door de rechter. Het betreft Zaaknummer C/13/688571/KG ZA 20-733, uitspraak 24 september 2020, publicatiedatum 21 oktober 2020.  Lees meer…