Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Hoe zit dat ook alweer met de beroepseed voor de financiële sector?

01 december 2021
Kennisbank

Zoals bekend houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de naleving van de beroepseed in de financiële sector. In dat kader is onderzoek verricht bij banken, verzekeraars en betaalinstellingen, met als uitkomst dat de beroepseed weliswaar serieus genomen wordt, maar dat kan explicieter terugkomen na de eedaflegging. De toezichthouder heeft onderzoek gedaan naar hoe financiële instellingen omgaan met het afleggen en inbedden van de beroepseed. Er wordt veel aandacht aan besteden bij indiensttreding van medewerkers. Daarna komt de eed echter weinig expliciet terug. Wel doen instellingen er veel aan om de principes uit de eed in hun eigen cultuurinitiatieven te verweven, al gebeurt dat veelal impliciet. DNB gaat eind maart 2022 via een ronde tafel het gesprek aan met de sector over de resultaten van het onderzoek.
Lees meer…

Is de Raad van State bang voor burgers?

30 november 2021
Kennisbank

Caroline Raat

In deze longread leg ik uit dat een grote groep wetenschappers, professionals en burgers die wel het goede voorbeeld heeft gegeven voor reflecties naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Diverse Kamerleden hebben al positief gereageerd, maar vanuit de rechtspraak blijft het nog stil. De uitnodigingsbrief staat op deze website, waarop met een infographic wordt uitgelegd wat er volgens beproefde methoden gedaan zou kunnen worden. De brief kan nog steeds via een petitie worden ondersteund. Dit blog is een samenvatting van de langere tekst, met als conclusie: we zien hoe in ‘reflectie’ wordt omgegaan met problemen: ze moeten niet worden opgelost, maar verdwijnen.
Lees meer…

The Integrity Talks met mr. dr. Caroline Raat MA en Geert Vermeulen over klokkenluiders

24 november 2021
Kennisbank

Vanaf 17 december 2021 gelden de regels van de Europese klokkenluidersrichtlijn ook in Nederland. Dat betekent dat veel werkgevers een integriteitsmedewerker moeten aanwijzen en meldingen zorgvuldig moeten ontvangen, onderzoeken en afhandelen. Tijd dus om ermee aan de slag te gaan. In deze Integrity Talks spreken we zeer uitgebreid over integriteit. Eén van de punten die aan bod komt, is dat er teveel aandacht gevestigd wordt op de melder in plaats van op de situatie. Dat moet anders. En er is nog veel en veel meer. De Integrity Talks met Caroline Raat en Geert Vermeulen is boordevol waardevolle inzichten op het gebied van integriteit anno nu. Een must voor iedereen om tot het eind door te nemen. Laat je inspireren door hun kennisdeling.

Lees meer…

Ethiek in de (beroeps)praktijk

23 november 2021
Kennisbank

Lourens Posthumus

Dit artikel gaat over ethiek in de praktijk. Het maken van keuzes….. en wat daarvoor nodig is. Mensen worden op pad gestuurd om ‘klussen’ te doen, zonder dat zij het daarvoor benodigde gereedschap hebben meegekregen. Voor een lekkende kraan heb je een waterpomptang nodig. Voor het kunnen doen van een ethische keuze, een levensbeschouwing. Zo eenvoudig is het. In 2016 concludeerde het voormalig Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) na een eerste verkenning, dat universitaire studenten bestuurskunde niet ‘ethisch start bekwaam’ zijn als zij bij de overheid in dienst treden. Dit speelt niet alleen bij bestuurskunde. De opstellers van het rapport ‘Bildung, basis van beroepsethiek‘ geven aan dat echt onderzoek ontbreekt, maar dat de signalen zorgwekkend zijn. Ook in bachelor- en masteropleidingen bedrijfskunde en soortgelijke vakgebieden is er weinig aandacht voor moreel redeneren en de morele aspecten van topmanagers in de publieke sector. Volgens Joris Luyendijk zijn universiteiten die economie- en bedrijfskunde studenten opleiden, medeverantwoordelijk voor het morele systeem falen bij de banken. Het Financiële Dagblad constateerde dat ethiek bij fiscale opleidingen onvoldoende aandacht krijgt. 
Lees meer…

Onderzoek fraude door mr. Frank Oranje bij Pels Rijcken nu afgerond

16 november 2021
Kennisbank

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft het onderzoek naar het handelen van mr. Frank J. Oranje bij het prestigieuze Pels Rijcken afgerond. De belangrijkste conclusies zijn dat Oranje  alleen fraudeerde en dat het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken tekortschoot. Deze tekortkomingen in de organisatie hebben er aan bijgedragen dat de fraude door mr. F. J. Oranje heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor heeft er gedurende lange tijd een tekort bestaan op de derdenrekening. De tekortkomingen bestonden onder meer uit het niet toepassen van de eigen kantoorregels en het noodzakelijke collegiale toezicht op het verloop van de stand van de derdenrekening. Het BFT zal deze normschendingen voorleggen aan de tuchtrechter.
Lees meer…

Door het juiste te doen, ga je harder: laveren in het grijze gebied

15 november 2021
Kennisbank

De bovenstaande titel kwam overeen met de lunchworkshop van het Lustrum Behavioral Risk Congres in Pathé Leidsche Rijn Utrecht van 2 september jongstleden. De lunchworkshop werd gegeven door Eefje Albers, sinds 2018 directeur en Jasper Leunk, Head of Strategy van Bright Alley, onderdeel van Conclusion. Na hun presentatie stonden beiden voor de camera, waarbij Dina-Perla Portnaar van Risk & Compliance TV hun gesprekspartner was. Het werd een boeiend gesprek. 

Boete voor Transavia als gevolg van datalek

12 november 2021
Kennisbank

En weer is het prijs. Luchtvaartmaatschappij Transavia krijgt een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waartegen ze niet in bezwaar gegaan zijn, van 400.000 euro. Slechte beveiliging van persoonsgegevens was de oorzaak. In 2019 kon een hacker in de systemen van Transavia binnendringen, die daarbij toegang had tot systemen waarin hij gegevens van zo’n 25 miljoen mensen had kunnen inzien. Er is evenwel vastgesteld is dat de hacker persoonsgegevens van zo’n 83.000 personen downloadde. De hacker drong in september 2019 binnen in de systemen van Transavia, door twee accounts van de IT-afdeling van het bedrijf te gebruiken. Dat bleek veel te makkelijk te gaan.
Lees meer…

Nog steeds waart de geest van Bovens boven Limburg…

11 november 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

De benoeming van Emile Roemer als nieuwe gouverneur van de provincie Limburg is een feit. Veel Limburgers zijn er blij mee, zoals ook Yvonne Valten, die zich de bestuurlijke crisis aldaar erg heeft aangetrokken. Yvonne is lid van Transparency International en we spraken met haar over de benoeming van Roemer, maar ook over de oud-gouverneur Theo Bovens. Het bevreemdt haar ten zeerste dat diegene die in Limburg nogal forse kritiek kreeg blijkbaar zomaar vanaf 4 oktober jongstleden aan de slag kon gaan als waarnemend burgemeester van Enschede.

Lees meer…

Een industriebeleid voor datacenters?

10 november 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Data verwerken, transporteren en opslaan kost veel elektrische energie; één van de mooiste en hoogste energievormen die we hebben. Die elektriciteit is nodig om al die elektronen in de vele chips te laten bewegen, maar creëert daardoor ook warmte. Een datacenter is dus ook een plaats waar we hoogwaardige elektriciteit verbranden tot weinig bruikbare, laagwaardige warmte. Warmte die we zo snel mogelijk uit dat datacenter moeten afvoeren om de temperatuur van die chips acceptabel te houden. Elektronica houdt namelijk niet van hoge temperaturen, 40 graden is fijn, 70 graden is een serieuze limiet en bij 100 graden zal het substraat het niet lang volhouden. Een datacenter is naast een hoogwaardige informatievoorziening op de keper beschouwd ook een hele grote elektrische verwarming van tientallen megawatt. Maar we kunnen niet zonder datacenters. Zonder data staat onze maatschappij en economie stil.  Lees meer…

AH-erlebnis

09 november 2021
Kennisbank

Jacques Jetten

Een van de grofste nieuwsberichten afgelopen week was de QR code op naam van Adolf Hitler. De onbekende cybercrimineel wilde het fenomeen QR code als verplicht toegangsbewijs in de horeca en bij evenementen belachelijk maken. Omdat het document er authentiek uitzag, besloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek te doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want de code is geldig, ofschoon Adolf al sinds april 1945 dood is. Begin van dit jaar  tijdens de verkiezingscampagne moest minister-president Mark Rutte belachelijk worden gemaakt, vonden niet met naam genoemde CDA’ers. In het boek Code Rood onthulden twee parlementair verslaggevers, dat er filmpjes over de VVD-leider zouden worden gemaakt over diens seksualiteit en optreden in de MH17 kwestie. In een Twitteraccount met de naam @Ruttedoctrine zou zijn leiderschap in twijfel getrokken worden. Ook al beweert de CDA- partijtop nu dat dit onzalige plan nooit serieuze vormen heeft aangenomen, het doet toch sterk denken aan de actie van de SP bij de Europese Verkiezingen om Frans Timmermans voor aap te zetten. Dat werkte averechts, want de SP verloor bij die verkiezingen al haar zetels in het Europese Parlement en Timmermans boekte grote winst. Dat heeft het CDA aan het denken gezet en daarom is de campagne te elfder ure afgeblazen.  Lees meer…