Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Afscheid en een onbestemd begin

02 januari 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Het jaar 2020 is voorbij. Een bewogen jaar dat voor mij eindigde met het overlijden van mijn moeder. Op de leeftijd van 97 jaar brandde haar kaarsje de laatste maanden snel op. Niks corona, drie keer negatief getest, gewoon respectabele ouderdom. Rustig ingeslapen in mijn oude ouderlijk huis waar zij nog steeds zelfstandig woonde. Moe maar tevreden met het geleefde leven. Een leven waar ze tot de laatste dag actief de regie kon voeren en ook over voerde. Fijn als je na een prachtig leven, tevreden en voldaan, op die wijze afscheid kunt nemen. Het nieuwe jaar zal anders zijn dan alle jaren ervoor. Niet alleen voor mij en mijn familie zal 2021 anders zijn. Ik heb eerder geschreven dat 2020 een kanteljaar zou worden. Een jaar dat we later in de historie benoemen als een kentering in onze maatschappij en economie. Jaren zoals 1918 en 1968. Die kenmerkend waren voor een nieuwe inrichting van onze wereld en samenleving.
Lees meer…

AFM straft Nationale Nederlanden voor reis naar Olympische Spelen

26 december 2020
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM heeft onlangs een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). In augustus 2016 organiseerde Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (DL Schade) voor tussenpersonen een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië. Zij heeft hiermee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning. DL Schade is door een juridische fusie per 1 januari 2019 opgegaan in NN Schade. Daarom wordt de boete opgelegd aan NN Schade. DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd ten behoeve van twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte.  Lees meer…

Photo: Woordvoerder Financiën, Europa en de EU, de toekomst van de euro

Nederland ‘verpoolt’. De toeslagenaffaire: incident of kanarie in de kolenmijn?

18 december 2020
Kennisbank

Caroline Raat

Het valt op in over elkaar buitelende publicaties over de toeslagenaffaire: niet alleen bestuur en ambtenarij – en de wetgever zelf, maar ook de bestuursrechter (de rechter die in zaken tegen de overheid uitspraak doet) wordt aangewezen als een van de partijen die niet goed heeft opgelet. Dat is uniek, want kritiek op de rechter is ‘not done’ in ons land. Er wordt verwezen naar een prachtige vijfde plek op een ranking die niets voorstelt. We leveren kritiek op het Poolse Constitutionele Hof, terwijl Nederland zo’n rechtsstatelijk instituut niet eens kent. Zullen we vanaf vandaag ophouden met onze zelfgenoegzaamheid en met oud-ombudsman Brenninkmeijer constateren dat de Nederlandse rechtsstaat erodeert? De toeslagenaffaire is iconisch voor wat er mis kan gaan in de rechtsstaat – waarin de burger wordt beschermd tegen de overheid. Het zou echter vreemd zijn dat dit de enige keer is dat dit gebeurt; het gebeurt veel vaker. Alleen valt dat – net als bij de ouders die slachtoffers werden van een dolgedraaid overheidssysteem – niemand op: de rechter in de laatste plaats niet.  Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 15-05-2019. Mark Rutte, Minister-president, minister van Algemene Zaken.

Lockdown of Knock-Out ? Deel 11: Wat is er gebeurd met de door artsen geschreven brief van 11 augustus 2020?

15 december 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

We hebben even de serie “Lockdown of Knock-Out” laten rusten, maar na de toespraak van de Nederlandse minister-president gisteravond 14 december op televisie kunnen we niet anders dan even reageren op het nieuws. Al eerder noemden we de Nederlandse minister-president een slimme politicus, die regelmatig al naar gelang de gemoedstoestand van het land het korte termijn beleid bepaalt. Zo ook gisteravond. Andermaal, naar analogie van 16 maart dit jaar, was Thorbecke op de achtergrond zichtbaar almede enkele serieuze boeken, alsof we hier met een groot staatsman te maken hebben. Beeldvorming is belangrijk bij het toespreken van het volk, dat is duidelijk, maar hebben we ooit een toespraak gehoord over lange termijn beleid? Over het schreeuwende tekort aan sociale huurwoningen in Nederland? Over de zogenaamde tijdelijke verhuurderheffing voor woningcorporaties om maar een enkel voorbeeld te noemen. De entourage zoals een Franse president die heeft is dat torentje in Den Haag bepaald niet. Ook zijn toespraak beginnen met “Beste landgenoten” was er nog net niet bij… Een echte staatsman heeft een visie die op de lange termijn gericht is en wij hebben die nog niet mogen ontdekken. Zo blijft, andermaal als voorbeeld, de vraag hangen, wat is er afgelopen zomer gebeurd met de brandbrief die op 11 augustus 2020 gestuurd is naar alle kamerleden, en dus ook op het bureau van de verantwoordelijke ministers is beland. Wat is het standpunt van de regering? De brief uit naam van meer dan 800 artsen en 1.000 medisch specialisten, waaronder 13 hoogleraren, is op 8 augustus jongstleden verstuurd.  

Lees meer…

Het Belgische begrotingstekort blijft onhoudbaar hoog

14 december 2020
Kennisbank

De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 6,7 % als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. De achteruitgang is minder zwaar dan eerst gevreesd, maar toch nog ruim driemaal zo sterk als tijdens de mondiale financiële crisis van 2008-2009. Naarmate de beperkende maatregelen weer worden versoepeld en in de veronderstelling dat een effectieve medische oplossing, zoals een vaccin, kan worden gevonden en verspreid vanaf volgend jaar, volgt de komende twee jaren een geleidelijk herstel met meer dan 3%, in belangrijke mate gedreven door de gezinsconsumptie. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer blijft gedurende de hele projectieperiode op de groei wegen. De coronacrisis heeft ook een weerslag op de arbeidsmarkt: er gaan zowat 100 000 arbeidsplaatsen verloren tegen de herfst van 2021. Het begrotingstekort zwelt aan tot meer dan 10 % van het BBP in 2020. Belangrijker is dat het ook nadien structureel hoog blijft en meer dan het dubbele bedraagt van het peil dat zonder de crisis zou zijn bereikt.  Lees meer…

Pieter Lakeman krijgt gelijk in de zaak tegen ex-CEO van ING, Ralph Hamers

09 december 2020
Kennisbank

Het heeft erg lang geduurd, maar vandaag 9 december 2020 is de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag bekend gemaakt. Het klaagschrift is in september 2018 door het Hof ontvangen, ruim twee jaar geleden dus. De voormalige topman van ING, de heer Ralph Hamers gaat strafrechtelijk vervolgd worden.  Opmerkelijk is de volgende passage:  “Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd. Het hof is zich ervan bewust dat de berechting van deze beklaagde tijdrovend zal zijn en een aanzienlijke belasting zal opleveren voor de rechterlijke macht. Toch mag dit niet doorslaggevend zijn. Berechting heeft ook normbevestiging tot doel. Dat staat weer in verband met samenleven, met maatschappelijke solidariteit, met laten zien wat van belang is in onze samenleving en met wat wij niet willen als samenleving.” Het is hoogst ongebruikelijk dat we op dit platform een volledige uitspraak publiceren, maar in dit geval leek het ons opportuun om dit toch te doen.  Het is namelijk de eerste keer dat er nu een openbare strafrechtelijke vervolging gaat plaatsvinden, van een inmiddels bij een andere bank werkzame CEO. De lezer kan zijn of haar conclusies zelf trekken, vandaar de integrale publicatie.  Lees meer…

EDPB in de clinch met de Amerikanen

09 december 2020
Kennisbank

De European Data Protection Board (EDPB) heeft aanbevelingen opgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Hiermee worden landen bedoeld waar de persoonsgegevens minder goed beschermd zijn dan in de EU. Het beoogde doel is meer duidelijkheid voor het bedrijfsleven, nadat het Europese Hof van Justitie het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaarde. In juli concludeerde de hoogste Europese rechter namelijk in de Schrems II-arrest dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet, ondanks het Privacy Shield. Dat waren de afspraken tussen de EU en de VS op basis waarvan bedrijven persoonsgegevens vanuit de EU mochten doorgeven aan de VS. Met deze uitspraak zette het Hof een streep door het Privacy Shield.  Lees meer…

Test Aankoop lanceert Class Action tegen Apple in zaak van geplande veroudering

03 december 2020
Kennisbank

In haar strijd tegen geplande veroudering van elektronische toestellen, gaat Test Aankoop een stapje verder en start het een groepsvordering tegen Apple. De Belgische consumentenorganisatie richt zich op de praktijk van het Amerikaans bedrijf dat updates van het besturingssysteem van de iPhone 6-serie voorstelde in de wetenschap dat de toestellen minder performant zouden worden en zelfs onverwacht zouden stoppen met functioneren. Hierover werd de consument niet geïnformeerd. Volgens Test Aankoop had de Amerikaanse producent tot doel om de gebruikers een nieuw toestel te doen kopen. Test Aankoop wil dat de consument wordt vergoed voor de schade en brengt de zaak in een groepsvordering voor de rechter.   Lees meer…

Van den Prinsze geen kwaad, notariskantoor in Almere ‘op slot’ voor 6 maanden

27 november 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

“Het kan in Almere.” Dat is de slogan waarmee Almere zich graag op de kaart zet. Deze snelgroeiende, jonge gemeente in Flevoland kent natuurlijk groeistuipen. Zo heeft de burgemeester van Almere, de heer Franc Weerwind in afstemming met politie en het Openbaar Ministerie besloten een notariskantoor in Almere voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit dit notariskantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Het is voor het eerst in Nederland dat het bestuursrecht op een dergelijke wijze wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Omdat de woordvoerder van de burgemeester de naam niet wilde noemen van het betreffende notariskantoor zijn we gisteren zelf maar even op zoek gegaan. Allereerst belde we naar het notariskantoor dat we in het vizier hadden. Resultaat: Antwoordapparaat met het bericht dat er 10 wachtenden voor mij waren en dat de verwachte wachttijd 20 minuten bedroeg. Daarom maar even op de fiets gesprongen en ernaar toe gefietst, met als resultaat: Het notariskantoor is gewoon open. Werd netjes ontvangen in het notariskantoor Prinsze zelf en kreeg van de vriendelijke kandidaat-notaris te horen dat de zaken gewoon doorlopen en dat er nu verschillende kort gedingen spelen.  Lees meer…

Frans Timmermans: “Hernieuwbare offshore-energie is nu al een echt Europees succesverhaal”

26 november 2020
Kennisbank

De Europese Commissie presenteerde op 19 november jongstleden de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie. Die moet ertoe bijdragen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is. In de strategie wordt voorgesteld de Europese offshore-windcapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten minste 60 GW in 2030 en tot 300 GW in 2050. De Commissie wil die capaciteit tegen 2050 aanvullen met 40 GW oceaanenergie en andere nieuwe technologie zoals drijvende windturbines en zonnepanelen. Deze ambitieuze groei stoelt op het enorme potentieel in alle Europese zeebekkens en op de mondiale leiderspositie van EU-bedrijven in de sector. De strategie zal nieuwe kansen creëren voor de industrie, voor groene banen op het hele continent zorgen en het mondiale leiderschap van de EU op het gebied van offshore-energietechnologie versterken. Over “Duurzaamheid en nieuwe energie” gaat het ook op 15 april 2021 tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis in Utrecht.  Lees meer…