Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Photo: Side view of man with magnifying glass.

Het Nederlands Financieel Forensisch Instituut organiseert een Essay en Moot Court

30 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het Nederlands Financieel Forensisch Instituut, afgekort NFFI, onder leiding van haar voorzitter Mr. Ing. Nico Keijser CDPO organiseert een Essay en Moot Court wedstrijd 2021/2022 om financieel forensisch onderzoek te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Inschrijvingen zijn van harte welkom. Wanneer financieel forensisch onderzoek is uitgevoerd is dat weleens doelwit van algemene verontwaardiging. Sommige mensen die een dergelijk onderzoek uitvoeren kunnen doelwit worden van de publieke schandpaal. Komt bij dat in het geval het financieel forensisch onderzoek niet goed wordt uitgevoerd of niet goed uitpakt, dit breed uitgemeten wordt in de pers, waarbij de nadruk ligt op wat er fout ging. Maar het kan echt beter, en het moet ook beter, aldus Keijser. We spraken onlangs met hem over het NFFI en de wedstrijd.
Lees meer…

Photo: Schilderij van Jan Brueghel de Jonge "Allegorie der Tulpenmanie", van omstreeks 1640

Crypto en tulpenmanie

28 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het zat eraan te komen. Weer een schandaal rond crypto. Nu schijnen er twee Zuid-Afrikaanse broers met 69.000 bitcoins vandoor te zijn van klanten, die hun geld hadden toevertrouwd aan Africrypt. Het gaat om een bedrag van enkele miljarden euro’s. De twee broers hadden hun bedrijf in 2019 opgericht in Johannesburg. Ze beloofden, zoals gebruikelijk in deze markt, hoge rendementen en zij richtten zich op vermogende particulieren. In april jongstleden was er al een akkefietje, waarbij de klanten gewaarschuwd werden dat het bedrijf gehackt zou zijn en dat de online portefeuilles met cryptomunten in gevaar waren. Laten we voor de zekerheid nog even teruggaan naar de zeventiende eeuw. Hoe zat dat ook al weer met die tulpen?    Lees meer…

Hoe stel je een goede Raad van Toezicht samen?

23 juni 2021
Kennisbank

Voor een goede Raad van Commissarissen is het van belang om naar de samenstelling van het team te kijken. Waar moet je vooral op letten? Kijk op de eerste plaats naar wat er nodig is voordat je begint met zoeken. Wat zijn de wensen en strategische ambities? Vertaal dan die ambities naar de samenstelling van je team. Neem in het profiel van de persoon of personen die je zoekt ook karakter, gedrag en cultuur mee – en kijk niet alleen naar CV’s. Stel daarbij vast wat voor type persoon je zoekt. Tijdens de werving zijn ervaring en kennis belangrijk, maar met een goede cultuur en het juiste gedrag, creëer je uiteindelijk betere resultaten. Vergeet daarbij niet om over de sectoren heen te kijken, naar profit en non-profit. Mensen uit de publieke sector kunnen een meerwaarde hebben voor het bedrijfsleven, en andersom. Als voorbeeld noemen we een ICT-bedrijf: zorg ook voor leden die juist geen ICT-kennis in huis hebben. Lees meer…

Wij van WC-EEND adviseren….

21 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Op 5 juni jongstleden verscheen in De Volkskrant een interview met Mr. Marc Fierstra van De Hoge Raad, geschreven door Bas Mesters. Het interview kreeg een vervolg in de vorm van een digitale bijeenkomst op 17 juni jongstleden in het debatcentrum De Tussenruimte in Den Haag. Voor deze digitale bijeenkomst konden kijkers en belangstellenden zich aanmelden en één van de kijkers was Ir. Toon Peters met wie wij een gesprek hadden over zijn bijzondere ervaringen tijdens deze digitale bijeenkomst.  Lees meer…

Scamdemie, scams zijn wereldwijd de meest gepleegde online misdrijven

17 juni 2021
Kennisbank

Het is het bekende verhaal, bijna driekwart van alle online aanvallen zijn frauduleus, 56% zijn scams, waarbij slachtoffers vrijwillig vertrouwelijke gegevens aan criminelen geven. In 17 procent van de aanvallen is er sprake van phishing aanvallen, waarbij bankgegevens worden gestolen. Dat blijkt uit de recentelijk gepubliceerde analyse van Group-IB. Met behulp van haar eigen Digital Risk Protection technologie heeft deze leverancier alleen al in één fraude type, Classiscam, meer dan 70 groepen scammers in kaart gebracht. Van deze groep richten 36 zich op Europese landen. Met behulp van Classiscam hebben fraudeurs in een jaar tijd naar schatting € 7.750.000 buitgemaakt. De inzichten zijn verkregen met behulp van de neurale netwerken en de machine learning scoringsmethodiek van het Digital Risk Protection System.  Lees meer…

De ECB gaat door met PEPP

12 juni 2021
Kennisbank

De ECB heeft op 11 juni besloten om het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit ongewijzigd te laten op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%. De Raad van Bestuur van de ECB verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat de inflatieverwachtingen binnen de projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt. De ECB zal de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), met een totaalbedrag van € 1.850 miljard, ten minste tot het einde van maart 2022 blijven uitvoeren.
Lees meer…

Innovatief Toezicht & Tools, Save the Date : donderdag 2 september

09 juni 2021
Kennisbank

Het Lustrum Behavioral Risk Congres met als thema “Innovatief Toezicht & Tools” gaat door op donderdag 2 september 2021 in Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste, moderne tools? Wat doen zij – en de Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? Het programma van het Lustrum Behavioral Risk Congres begint op donderdag 2 september 2021 om 11.45 uur (u bent welkom vanaf 11.00 uur) in het Pathé Utrecht Leidsche Rijn in Utrecht en wordt afgesloten met een netwerkborrel om 18.00 uur. Als organisatie houden we ons aan de geldende maatregelen van de overheid inzake Covid-19. Voor wat betreft ventilatie en recirculatie voldoet het nieuwe Pathé Utrecht Leidsche Rijn ruimschoots aan alle richtlijnen vanuit het bouwbesluit, ARBO en de meest recente adviezen van het RIVM. Lees meer…

Photo: Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier.

Lockdown of Knock-out? Deel 12: En waar zijn de bonnetjes gebleven?

07 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het is al weer een aardige tijd geleden dat we deel 11 van deze serie over de pandemie publiceerden. Ondertussen wordt het een beetje zomer en zijn de aantallen opnames op de Intensive Care afdelingen in de ziekenhuizen aan het dalen. Het veel te laat op gang gekomen vaccinatieprogramma voor de bevolking lijkt nu eindelijk te gaan werken. Maar er blijven veel terechte vragen nog niet of onvoldoende beantwoord door de overheid. Alleen al bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was er volgens het recente onderzoek van de Algemene Rekenkamer sprake van een bedrag van 5,1 miljard (ja, miljard en geen miljoen) euro dat niet correct was verantwoord. Is dat geld dan ‘zoekgeraakt’ ergens? Of is het misschien in ‘verkeerde handen’ beland? De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge verschuilt zich achter wat algemene prietpraat in de zin van “Het was nu eenmaal crisis… en we moesten snel handelen.” Grote onzin natuurlijk, want ook al moet je snel handelen, je moet zeker als verantwoordelijke minister je gezonde verstand blijven gebruiken, daar waar het gaat om gelden die niet privé zijn, maar van de belastingbetaler. Hoe konden personen en organisaties, inclusief commerciële ondernemingen misbruik maken van de daadkracht van politici ten koste van de belastingbetaler?  En dat juist in een pijnlijke periode voor diezelfde politici waarbij het rapport naar aanleiding van de Toeslagenaffaire gehakt maakte van de ‘bestuurscultuur’ bij diezelfde overheid.
Lees meer…

TikTok gedaagd voor de rechter namens minderjarigen

03 juni 2021
Kennisbank

De Stichting SOMI heeft gisteren, 2 juni, TikTok gedagvaard voor het overtreden van de privacywetgeving via een massaclaim namens ouders van kinderen die TikTok hebben gebruikt. Het claimbedrag kan oplopen tot ruim € 1,4 mld. Volgens de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is TikTok nalatig als het gaat om het waarborgen van de veiligheid en privacy van kinderen op het platform. Internationaal heeft dit al tot meerdere sterfgevallen onder minderjarigen geleid. Volgens SOMI is het daarom noodzaak om “zo snel mogelijk in te grijpen”. De bedragen die SOMI als schadevergoeding eist voor de deelnemers aan haar massaclaim tegen TikTok kan oplopen tot ruim 1,4 miljard euro, gebaseerd op de ruim 1 miljoen Nederlandse minderjarige gebruikers. De dagvaarding omvat 146 pagina’s en als u verder leest dan kunt u deze helemaal bekijken.
Lees meer…

Dossier rentederivaten loopt ten einde

02 juni 2021
Kennisbank

Volgens de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) afgerond. Bijna 19.000 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf ontvingen voor bijna 1,6 euro miljard aan compensatie voor niet-passende rentederivaten. Het merendeel van de ondernemers accepteerde het aanbod van de zes betrokken banken. Op 1 juni jongstleden is de eindrapportage over het UHK van de AFM door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bijna 94 procent van de getroffen ondernemingen accepteerden het aanbod van de betrokken banken. 
Lees meer…