Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Cyberrisico’s zijn strategisch risico geworden bij financiële instellingen

23 december 2021
Kennisbank

Ruim vijftien procent van de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars heeft aangegeven in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met aanzienlijke financiële schade door beveiligingsincidenten en datalekken. Tevens heeft ruim vijf procent van de instellingen in die periode te maken gehad met een geslaagde cyberaanval (ongeautoriseerde toegang). Niet alleen het aantal cyberaanvallen neemt toe, ook de ontwrichtende impact van aanvallen wordt steeds groter. Daarom deelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voorbeelden voor de beheersing van deze risico’s in Q&A’s en Good Practices. DNB voert ook sectorbrede en individuele onderzoeken uit bij instellingen en zij werkt op onderdelen samen met de financiële sector om de weerbaarheid van instellingen verder te versterken. In de IB-monitor 2021 van DNB treft u hun waarnemingen aan op het gebied van informatiebeveiliging en cyberrisico’s, gebaseerd op toezichtonderzoeken en -uitvragen binnen de Nederlandse financiële sector.  Lees meer…

“Finfluencers” tonen gebrek deugdelijk toezicht aan

22 december 2021
Kennisbank

De zogenaamde “Finfluencers”, influencers die financieel advies vooral aan jongeren geven komen nu ook in beeld bij de toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten. Het is een nieuw verschijnsel als gevolg van de toegenomen belangstelling voor beleggen onder jongeren. De “Finfluencers” houden zich alleen niet altijd aan de regels, bijvoorbeeld omdat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen en beleggingsadvies geven. Ook worden risicovolle producten aangeprezen en zijn ze niet altijd transparant over hun eigen belangen en vergoedingen die ze krijgen. Dit staat in een verkennend onderzoek naar ruim 150 “Finfluencers” door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Lees meer…

Executive Master Compliance & Risk Management in beeld met Peter Diekman en Dina-Perla Portnaar

21 december 2021
Kennisbank

Compliance & Risk Management en corporate governance is onmisbaar in tijden van grote integriteitsvraagstukken binnen een breed scala aan organisaties. Daarom spreken Prof. Dr. Peter Diekman RA en Dina-Perla Portnaar er samen over in The Integrity Talks. De talks geven een theoretische en praktische impuls en inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van compliance & risk management.

Tijdens de talks komen diverse cases uit het publieke domein aan bod. Potentiële mensen voor wie de talks geschikt zijn: bestuurders, commissarissen, controllers, financieel managers, compliance officers, interne legal counsels, internal auditors, fiscalisten, communicatiespecialisten, externe toezichthouders, advocaten, juridisch adviseurs, externe accountants en diverse soorten consultants. Lees meer…

Voorstel Wet bescherming klokkenluider: op de drempel aangepast

20 december 2021
Kennisbank

Caroline Raat

Op 17 december 2019 trad de Europese Klokkenluidersrichtlijn in werking. Daarin stond een overgangsperiode van twee jaar waarbinnen de lidstaten de richtlijn hadden moeten omgezet naar nationaal recht. Die termijn is in Nederland niet gehaald. Het gevolg ervan is dat er verschil van inzicht bestaat over welk recht er nu geldt. Volgens deskundigen op het gebied van (Europees) recht, gelden Europese richtlijnen (rechtstreeks of via richtlijnconforme uitleg) in de publieke en private sector. Dat betekent dat bijvoorbeeld de grotere bescherming van melders, of die nu voor de overheid, bedrijfsleven of andersoortige werkgevers werken, voor EU-inbreuken vanaf 17 december 2021 ingaat.
Lees meer…

Rapport over het failliete Conservatrix naar de Tweede Kamer

17 december 2021
Kennisbank

De Minister van Financiën heeft op 14 december in de namiddag het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix naar de Tweede Kamer gestuurd. De Commissie werd ingesteld in opdracht van het ministerie en van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) na het faillissement eind vorig jaar van verzekeraar Conservatrix. De Commissie bestond uit Roelof Konterman en Pauline van de Meer Mohr en deed onafhankelijk onderzoek naar het handelen van DNB en het ministerie van Financiën in de jaren die vooraf gingen aan het faillissement van Conservatrix. De Raad van Commissarissen en de directie van DNB zijn de Commissie zeer erkentelijk voor de grondige en uitgebreide evaluatie. Het faillissement van Conservatrix was een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor de polishouders.  Lees meer…

Else Bos over nieuw pensioenstelsel: “Begin op tijd en voer de regie, ook al is de wetgeving nog niet precies helder”

15 december 2021
Kennisbank

Else Bos van de Nederlandsche Bank (DNB) riep vorige week pensioenfondsen op die nog niet zijn begonnen met de voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel dat nu alsnog te doen: “Begin nu al. Wacht niet tot de wetgeving klaar is. Daarvoor zijn de tijdslijnen te krap en is de uitdaging te groot. Zorg dat u de regie voert.” Daarnaast ging ze in op de wijze waarop DNB momenteel haar toezicht op de transitie voorbereidt, waaronder het toezicht op de overbruggingsplannen, de risicohouding en de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Tot slot benadrukte ze bij het Pensioen Pro jaarcongres het belang van constante dialoog om de complexe transitie-operatie tot een goed einde te brengen. Als de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen wordt de komende jaren een groot deel van ruim 1700 miljard euro aan pensioenvermogen naar het nieuwe stelsel overgezet. Dat is een hele klus. En die moet op een tijdige, veilige en beheerste manier plaatsvinden.
Lees meer…

Hanzo van Beusekom (AFM) over OOB Accountants: “Meer aandacht nodig voor fraude en continuïteit”

14 december 2021
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, is overwegend positief over het inzicht dat het Intern Kwaliteits Onderzoek (IKO) bij de OOB accountantsorganisaties geeft in de kwaliteit van hun wettelijke controles. Dat blijkt uit onderzoek waarbij de AFM ook keek naar hoe deze organisaties hun IKO opzetten en uitvoeren. OOB accountantsorganisaties achteraf de kwaliteit van een klein deel van hun wettelijke controles. Elke externe accountant wordt minstens eens in de 3 jaar geselecteerd. De uitvoering en de bevindingen geven een impuls voor de lerende organisatie. De OOB accountantsorganisaties bestempelden van 2018 tot en met 2020 aan de hand van hun IKO’s ongeveer driekwart van hun wettelijke controles als ‘toereikend’. De AFM legde het IKO van de betreffende accountantsorganisaties naast haar eigen onderzoek  “Grip op kwaliteit” naar de kwaliteit van 18 wettelijke controles. AFM bestuurder Hanzo van Beusekom legt het ook haarfijn uit in de video. Lees meer…

Zelfvoorzienend worden

13 december 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Voor velen is ‘het internet’ een vaag begrip. Net zoals elektriciteit en water weten velen bij het internet niet waar al die draden, kabels en leidingen uiteindelijk terecht komen. Internet is een echte nutsvoorziening geworden: via je aansluiting heb je informatietechnisch toegang tot de hele wereld. Alle nutsvoorzieningen zijn centralistisch opgezet. Op centrale plaatsen wordt elektriciteit, water of informatie aangeboden en via vertakte netwerken naar individuele gebruikers geleid. Net als radio en tv is er centrale creatie en lokale ontvangst. Onze nutsvoorzieningen zijn nooit ontwikkeld voor lokale creatie. Het zijn ‘afname-punten’. In mijn tuin heb ik een eigen waterput die mij via pomp en aparte leidingen water levert om mijn tuin te sproeien, maar ook mijn wc, wasmachine, vaatwasser, douche en bad van water te voorzien. Hoewel het drinkbaar water is, mag ik dat water nooit terugpompen de officiële drinkwatervoorziening in. Immers het is niet getest en gecertificeerd. Deze eigen bron op 40 meter diepte reduceert echter wel 90% van mijn gebruik van ‘kostbaar’ centraal drinkwater.
Lees meer…

Commissie Ter Haar: doorstroomvennootschappen met 5,5 keer omvang Nederlandse economie nadelig voor Nederland

09 december 2021
Kennisbank

Het grote aantal brievenbusfirma’s is nadelig voor Nederland. Dat is de belangrijkste conclusie van de Commissie Doorstroomvennootschappen, onder leiding van de heer Ter Haar, die onlangs haar eindrapport presenteerde. Ze leveren de Nederlandse economie weinig op, benadelen ontwikkelingslanden onevenredig via verlies aan belastingopbrengsten voor met name ontwikkelingslanden en het fenomeen beschadigt de reputatie van Nederland. De commissie roept het kabinet op tot meer transparantie over zogenoemde doorstroomvennootschappen, het toezicht op de sector te versterken en dergelijke entiteiten meer te laten rapporteren over hun activiteiten. Die maatregelen maken Nederland minder aantrekkelijk voor brievenbusfirma’s en kunnen ervoor zorgen dat Nederland van een buitenbeentje verwordt tot een land met een normale positie ten aanzien van doorstroomvennootschappen. Lees meer…

FSMA benoemt frauduleuze online handelsplatforms

02 december 2021
Kennisbank

De Belgische toezichthouder FSMA ontving de laatste tijd opmerkelijk veel klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online trading platforms die actief zijn op de Belgische markt. Deze platforms trachten potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via allerlei nepadvertenties op sociale media. In deze nepadvertenties heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden. De handelsplatforms maken ook gebruik van mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Na het klikken op de advertentie of het downloaden van de mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz…). Lees meer…