Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Eindelijk wat regen…

01 mei 2015

Het verschroeiende opwaartse pad dat de meeste wereldbeurzen over het laatste jaar wisten af te leggen veroorzaakt –naast opgetogen aandeelhouders- ook een steeds droger wordend bos van wantrouwen over de houdbaarheid van een dergelijk koersgebeuren, de stabiliteit van de economische en geopolitieke situatie en de verwachte evolutie van rentetarieven. Eén lucifer volstaat in dergelijke omstandigheden om een flink deel van de financiële markten in lichterlaaie te zetten, maar -af en toe- enkele fikse regenbuien kunnen de omgeving voldoende beveiligen zodat een lokale brandhaard niet moet uitdeinen tot een ware ravage. Lees meer…

DNB niet aansprakelijk voor schade inzake faillissement DSB Bank

29 april 2015

Vandaag heeft de Rechtbank in Amsterdam bij vonnis bepaald dat De Nederlandse Bank (DNB)  niet aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het faillissement van DSB Bank. De vorderingen van de curatoren van DSB Bank en gedupeerde stichtingen worden afgewezen. De curatoren en de gedupeerden hadden gesteld dat DNB in 2005 aan DSB Bank geen bankvergunning had mogen verlenen. Ook meenden zij dat DNB fouten heeft gemaakt bij het doorlopende toezicht op DSB Bank en bij het verstrekken van noodfinanciering. Daarom zou DNB aansprakelijk zijn voor de door hen geleden schade. De rechtbank verwerpt dit betoog van de curatoren en de gedupeerden.

Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Die ochtend bij de Chinees …

26 april 2015

De Chinese overheid doet (eindelijk) wat ze moet: eerst de geldmarkten wat aftoetsen met een bescheiden daling van haar beleidsrente, opgevolgd met een even bescheiden als voorspelbare verlaging van de reserveverplichtingen van de banken. Zo kan je vrij accuraat nagaan of de beoogde doelstellingen (zoals de kredietverstrekking aan de industrie) kunnen worden bereikt zonder ongewenste bijwerkingen (bijvoorbeeld een aanzwengeling van de vastgoedsector). De testresultaten bleken erg bemoedigend, zodat een volgende stap in de rentedaling kon worden ingezet en de financiële markten konden worden vergast op een volgende verlaging van de bancaire reserveverplichtingen. Lees meer…

Lijstjes en kruis-of-munt-vragen

22 april 2015

Marco Cevat
Zomaar een aantal spraakmakende headlines: “Overheid verspilt miljarden euro’s aan mislukte ICT-projecten” 1], “Megalomane ICT-Projecten: de overheid als lesmateriaal” 2], “Fraude bij aanbestedingen ICT-projecten” 3] en de eerste conclusie uit het eindrapport van de Tijdelijke Commissie ICT: “De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle” 4]. Met het enigszins contrasterende “Nederland verwaarloost de ICT-branche” 5] daarnaast. Voor de hand liggende conclusie: overheid kan het op het gebied van ICT nooit goed doen. Lees meer…

De rol en positie van de compliance officer is verstrekt

21 april 2015
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de raad van toezicht van de AFM en het ministerie van Financiën hebben maatregelen uitgewerkt voor de verdere professionalisering van het interne toezicht door de raad van toezicht. De regels voor nevenactiviteiten en financiële privébelangen voor leden van de raad van toezicht zijn aangescherpt en worden vastgelegd in de statuten. De rol en positie van de compliance officer is versterkt.
Lees meer…

Alles is nu op papier goed geregeld: via de bankierseed, haar gedragscode naar de tuchtrechter

16 april 2015

Michel Klompmaker
Zoals bekend is de bankierseed in Nederland sinds kort een feit, gedragen door de wettelijke verplichting. Daarnaast is er de gedragscode die verbonden is aan de bankierseed. Het een gaat niet zonder het ander, vandaar dat we maar eens van beide de volledige teksten publiceren, om het een en ander duidelijk in beeld te hebben. En dan is er het vervolg, de tuchtrechtspraak, die nu sinds begin april uit de startblokken komt en ook vorm begint te krijgen.
 
Lees meer…