Nog een opmerkelijke actie, curatoren DSB Bank tegen De Nederlandsche Bank

16 december 2014

Vandaag is de rechtszaak begonnen, aangespannen door de curatoren van de in 2009 omgevallen DSB bank (van Dirk Scheringa), tegen De Nederlandsche Bank. De curatoren betogen namelijk dat de toezichthouder aansprakelijk is voor de schade die zou kunnen oplopen tot ongeveer 1 miljard Euro, omdat zij ten onrechte bankvergunning verstrekt hebben aan DSB bank. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Willen en niet kunnen

13 december 2014

De aandoenlijke pogingen van de ECB ten spijt wil het écht niet lukken met de economische heropleving in de eurozone. De oorzaken (maar daarom niet de remedies) zijn genoegzaam bekend. Het goedbedoelde en doorgedreven monetaire beleid met de nadruk op zeer agressieve geldcreatie wordt immers grotendeels geneutraliseerd door het opgelegde economische besparingsbeleid dat de landen in de eurozone weer in het financiële gareel moet brengen. Het marginale nut van deze besparingen neemt echter steeds nadrukkelijker af, zodat het beoogde voordeel niet wordt bereikt en de nadelen steeds meer beginnen door te wegen. Lees meer…

De AFM en woekerpolissen

10 december 2014

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag 25.000 meldingen en een nadere analyse in ontvangst genomen van de Vereniging Woekerpolis.nl. De meldingen zijn gedaan door polishouders die via de website van de vereniging konden aangeven in hoeverre het probleem met hun beleggingsverzekering door hun verzekeringsmaatschappij is opgelost.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Enige goedbedoelde raad bij het oversteken van zebrapaden

07 december 2014

In beleggingsland kijkt men bij dit gevaarlijke manoeuvre best eerst in westelijke richting, gevolgd door een snelle blik oostwaarts en vervolgens snel nog eens opnieuw naar het Westen alvorens over te steken. Zelfs dan is volledige veiligheid niet gegarandeerd maar het helpt wel natuurlijk, om het gevaar enigszins te anticiperen. Aan de westelijke kant lijkt alleszins weinig te duiden op imminent gevaar: De bedrijfsresultaten evolueren beter dan verwacht (terwijl de verwachtingen op zich al hooggespannen waren). De rentevoeten blijven laag, ondanks de sterke conjunctuur. Lees meer…

Dan toch maar dollars kopen?

05 december 2014

Een Europese recessie voorkomen en de inflatie opkrikken: zie daar de goede voornemens van ECB-voorzitter Mario Draghi voor 2015. En dat terwijl de USA bezig zijn met de economische heropleving. De eerste Amerikaanse renteverhoging dient zich aan. Dat zal volgens de experts van KBC resulteren in een positief maar volatiel beursjaar met een absolute topprestatie voor de dollar. Lees meer…

De bijzondere waarheid van Bijzonder Beheer

03 december 2014
Kennisbank

Nils de Heer
In tegenstelling tot Minister Dijsselbloem ben ik wel enorm geschrokken van het rapport van Lawrence Tomlinson over de geconstateerde Britse misstanden binnen Bijzonder Beheer. Hoe is de situatie in Nederland? De antwoorden van de Minister van Financiën op kamervragen van Eddy van Hijum deden mijn onrust alleen maar verder toenemen. Is bijvoorbeeld Rabobank de Nederlandse equivalent van het Britse RBS in deze? Lees meer…

Tuchtrecht banken

02 december 2014

Om de onafhankelijkheid van het tuchtrecht voor banken te waarborgen, zal een stichting worden opgericht. Dat maakte voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken vandaag bekend tijdens het symposium ‘Toekomstgericht bankieren’ dat in Amsterdam werd gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn vereniging.
Lees meer…