Voortgang herbeoordeling rentederivaten valt tegen

31 maart 2015

Volgens de AFM moeten 6  banken ongeveer 17.600 rentederivaten, die lopen bij 14.316 ondernemingen, nogmaals beoordelen om te zien of de dienstverlening passend en zorgvuldig is geweest. Ze hadden op 31 december 2014 ruim de helft  van de dossiers van kwetsbare klantgroepen opnieuw beoordeeld en ongeveer 15 procent van het totaal. De AFM vindt dat banken verder hadden moeten en kunnen zijn.
Lees meer…

Tuchtklacht tegen KPMG in de maak als gevolg van swapschade

31 maart 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Eind februari dit jaar kondigde Pieter Lakeman van Swapschade bv al aan dat hij het resultaat van de ABN Amro Bank over 2014 en dus ook het vermogen onjuist achtte. Volgens hem zou er nog een afboeking van 3,65 miljard euro ten laste van het resultaat 2014 moeten plaatsvinden als gevolg van de nog in te dienen schadeclaims van ondernemers die de dupe zijn van renteswaps die ABN AMRO hen verkocht. Lees meer…

Over reputatie- en marktrisico : het geval ABN Amro Bank

29 maart 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Het persbericht van vandaag, nota bene op zondag, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Een beetje boetedoening van de ABN Amro Bank na de ontstane maatschappelijke verontwaardiging en het korte briefje van de Minister van Financiën. Maar is dit wel een incident ? En wat is er geleerd van de mislukte overname eind vorige eeuw van de Generale Bank?
Lees meer…

De AFM laat zich (eindelijk) uit over Coco’s

29 maart 2015
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst banken op hun verantwoordelijkheid bij het uitgeven van zogenoemde contingent convertible obligaties, ook wel coco’s genoemd. Deze obligaties zijn niet geschikt voor het overgrote deel van de particuliere beleggers omdat zij kenmerken en risico’s hebben die moeilijk te begrijpen zijn. Uw Risk & Compliance Platform Europe publiceerde al eerder over Coco Banking in het Engels en in het Frans. Lees meer…

AFM over verbetering verslaggeving en accountantscontrole

29 maart 2015

Commissarissen in auditcommissies zijn zich steeds beter bewust van het toegenomen belang van een kritische invulling van hun rol als interne toezichthouder. Commissarissen erkennen daarbij dat er steeds meer van hen wordt verwacht. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat de AFM heeft uitgevoerd onder commissarissen van auditcommissies van 60 beursgenoteerde ondernemingen.
Lees meer…

Theodor Kockelkoren verlaat de AFM

26 maart 2015

Bestuurslid Theodor Kockelkoren heeft de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte gesteld van zijn voornemen om de AFM per 15 oktober 2015 te verlaten. Na dertien jaar bij de AFM te hebben gewerkt, wil hij zijn loopbaan in de publieke of private sector voortzetten. Om zich hierop te kunnen oriënteren, legt hij vanaf 15 april zijn bestuurstaken neer. 
 
Lees meer…

De AFM over bijzonder beheer

26 maart 2015
Kennisbank

Zoals bekend is onze Senior Editor Nils de Heer bezig met een onderzoek bij verschillende banken voor wat betreft de afdeling Bijzonder Beheer en de impact daarvan op het Nederlandse bedrijfsleven. Zijn bevindingen heeft u kunnen lezen op ons Platform, zie onder andere de related items onderaan dit artikel. Vandaag komt de Autoriteit Financiële markten (AFM) met de resultaten van een verkennend onderzoek over bijzonder beheer.
Lees meer…

Kwalificeren banken zich juridisch als criminele organisaties?

24 maart 2015
Kennisbank

Nils de Heer
Een aantal weken geleden ontving ik spontaan een dossier van een tot op het bot getergde ondernemer, die een strafrechtelijke aangifte tegen zijn bank overwoog. Hij vond het gedrag van `zijn bankiers´ van de afdeling Bijzonder Beheer dermate stuitend en onrechtvaardig dat hij hun werkwijze vergeleek met `deelneming aan een criminele organisatie´.
Lees meer…