Standpunt ministerie inzake offshore vennootschappen toegelicht

16 mei 2016
Kennisbank

Het is niet gebruikelijk om de integrale versie van een brief van de minister van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer te publiceren op ons platform. Toch maken we deze keer een uitzondering voor wat betreft de brief van 26 april jongstleden, omdat deze van belang voor de discussie tijdens het komende  Risk & Compliance Congres op 2 juni aanstaande in Baarn op het Landgoed Groot Kievitsdal, waarbij in de ochtend de risico’s van transacties met offshore vennootschappen als thema behandeld gaan worden, vandaar.
Lees meer…

Chris Juta

Chris Juta

Chris Juta is Managing Partner bij YX Company

Bestuurders, accountants en adviseurs hebben een probleem

13 mei 2016

Dat er consultancy bureaus en universiteiten zijn die ‘om dit probleem op te lossen’ met S-curves en transformatieprocessen op de proppen komen en besturen die daar dan weer in geloven, is een droevige vertoning. Het is tekenend voor het gebrek aan kennis en inzicht in wat er werkelijk speelt. Alsof zo’n ontwikkeling maakbaar zou zijn. Alsof het maakbaar is dat je samen naar je eigen gedragsrealiteit kan kijken en dan ook nog kan bepalen wat uit de daarmee verkregen inzichten komt: de sprong naar een of andere volgende S-curve waarin mensen ineens geen zwemmers meer zijn maar bergbeklimmers. Alsof identiteit en cultuur maakbaar zijn. Het is onvoorstelbare wetenschappelijke armoede dat tot op de dag van vandaag dit soort verhalen op universiteiten verteld worden. Lees meer…

Peter Paul de Vries pareert aanval

11 mei 2016

De voormalige directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), Peter Paul de Vries, stond in zijn hoedanigheid als belangenbehartiger van de aandeelhouders bekend als een echte “pittbull” tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van menig beursgenoteerde onderneming. Verschillende bestuurders voelden zich toentertijd niet helemaal op hun gemak, als ze ontdekten dat Peter Paul de Vries weer in de zaal zat. Inmiddels is De Vries naar “de andere kant” verhuisd en sinds 2008 CEO van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8. De Vries is grootaandeelhouder en Bestuursvoorzitter van Value8. Gisteren was hij te zien op TV en raakte behoorlijk in de clinch met Follow The Money.  Hij kondigde toen aan vandaag met een officiële reactie te komen. Die reactie publiceren wij hierbij integraal.  Lees meer…

Whitepaper

Wolters Kluwer

IFRS 9: Unexpected Gains from Expected Losses

10 mei 2016

Om aan de IFRS 9 richtlijnen te voldoen, worden financiële instellingen gefundeerde oordelen te vellen doorheen hun hele organisatie, terwijl ze dienen rekening te houden met hun eigen interne ontwikkelingen tegen de wijdere financiële en economische achtergrond. Door de specifieke vaardigheden en inzichten die ieder departement met zich meebrengt, en dan in het bijzonder deze verantwoordelijk voor financieel management en risicobeheer, maken dat deze oefening het best samen uitgevoerd wordt in plaats van binnen ieder departement op zich, apart.

Dat is dan ook waar de waarde van het collaboratieve karakter van IFRS 9 zich het duidelijkst laat voelen. Deze whitepaper toont aan hoe een financiële instelling aan de IFRS 9 verplichtingen kan voldoen, maar er ook voordeel uit kan halen, op voorwaarde dat alle centers of leadership binnen het bedrijf samenwerken.

 

Chris Juta

Chris Juta

Chris Juta is Managing Partner bij YX Company

De mega denkfout die we maken

09 mei 2016

Ik verwijs graag naar het artikel over vlindereffect elders op dit platform. In de kern staat dat vlindereffect voor de onzekerheid van wat zich herhaalt, dus voor de onzekerheid in het ontstaan van een handelingspatroon. Er zijn oneindig veel keuze alternatieven en intenties mogelijk. Toch ontwikkelen zich op een goed moment, in gedrag en denken, bepaalde intenties. Andere hard-zacht-koppelingen voor gedrag en cultuur – die misschien net zo goed mogelijk waren – ontwikkelen zich dan niet. Ofwel: alles is een kwestie van waarschijnlijkheid dat zich bepaalde ‘toestanden’ zullen gaan voordoen en zich herhalen in dat voordoen. Het vlindereffect maakt duidelijk dat we iets van mega-omvang vergeten en dat we een kolossale denkfout maken. Lees meer…

Whitepaper

Validata Group

Het screenen van personeel: waar begin je?

09 mei 2016

Integriteit speelt een belangrijke rol bij het aannemen van nieuw personeel. Als dat vanaf het begin goed geborgd is leidt dat tot minder fraude. Vaak wordt er te laat overgegaan tot het structureel screenen van personeel omdat er iets fout is gegaan, of omdat het opeens moet, zoals in de financiële sector op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Ook in andere sectoren zoals in de logistiek en in de zorg (met sinds begin dit jaar de “vergewisplicht”) wordt screening van nieuw personeel nu vooraf wettelijk opgelegd.

Steeds vaker wordt echter als gevolg van het eigen risicobeleid de bewuste keuze gemaakt om over te gaan tot structurele screening van nieuw personeel.

In deze whitepaper geeft de auteur Harm Voogt een vijftal tips voor een optimaal screeningsproces.

De vlinder, de orkaan en de leider

06 mei 2016
Kennisbank

Chris Juta
In 1963 ontdekte de meteoroloog en wiskundige Edward Lorentz dat computermodellen van het weer zeer gevoelig zijn voor de waarden van de uitgangssituatie, die bij het begin van de berekening worden ingevoerd. Deze gevoeligheid was zo groot dat Lorenz de voorspelbaarheid van het weer op langere termijn in twijfel trok, getuige de titel van zijn publicatie ‘Kan het fladderen van de vleugels van een vlinder in Brazilië een orkaan doen losbarsten in Texas?’ Toen men er eenmaal naar leerde kijken, vonden natuurkundigen veel voorbeelden van systemen die even onvoorspelbaar zijn als het weer. Om de gevoeligheid voor beginsituaties te illustreren, wordt wel gesproken van het ‘vlindereffect’. Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben en zich chaotisch en ‘emergent’ gedragen, zijn naast de atmosfeer ook bijvoorbeeld de beurshandel en ook de ontwikkeling van gedrag en cultuur in een organisatie. De vorm van de vlinder zelf ontstaat uit een wiskundige configuratie die ervoor zorgt dat een zich chaotisch ontwikkelend systeem rondom twee dynamische evenwichten (attractoren) beweegt. Er zijn veel complexere vormen mogelijk dan zo’n vlinderpatroon.
Lees meer…