Seminar over bronnen offshore vennootschappen op Curaçao

Datum:25-05-2023
Tijd:14.00 - 16.00 uur, lokale tijd
Locatie:Universiteit van Curaçao

Volgens het rapport van de National Risk Assessment 2 (NRA2) is het gebruik van offshore vennootschappen een van de grootste witwasdreigingen. Ook de FIU ziet een toename van het aantal meldingen van offshore vennootschappen en de daaraan gekoppelde transacties.

Het Offshore Kenniscentrum organiseert in samenwerking met Comtabo Carib een uniek seminar over waar en hoe u relevante informatie kunt krijgen uit open bronnen van offshore vennootschappen. Na deze training bent u in staat om zelfstandig een open bronnenonderzoek te doen en de relevante informatie te verzamelen, analyseren en begrijpen. Hierdoor bent u ook in staat om betere vragen te stellen aan uw cliënt.

Deze unieke seminar wordt gehouden op donderdag 25 mei van 14:00 – 16:00 uur in de Universiteit van Curaçao door Mr. dr. Jan van Koningsveld.

Driedaagse training Nonverbal Profiling

Datum:14-06-2023
Tijd:10.00 - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Den Haag

 

Op 14, 15 en 28 juni aanstaande wordt de driedaagse training  Nonverbal Profiling verzorgd in Den Haag door An Gaiser. Deze meerdaagse training is bedoeld om inzicht te krijgen in onbewuste non-verbale communicatie, de psychologische betekenis en de invloed daarvan in interacties.  Men raakt vertrouwd met een model van gedragstypen, gekoppeld aan de objectief waarneembare non-verbale communicatie. U leert wat deze gedragstypen zeggen over interactiebehoeften en gedrag onder spanning en bij comfort. U leert het verschil tussen leugendetectie en spanningsdetectie.

U krijgt inzicht in de dynamiek tussen mensen in een team of in een conflictsituatie. U leert gesprekken te voeren en interventies trefzeker in te zetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s). U ervaart andere visies op het gebied van lichaamstaal en hoe u deze wel of niet kunt gebruiken om meer informatie over mensen te vergaren. Het resultaat is een versterking van het eigen inzicht en overzicht in interacties met anderen en last but not least u begrijpt hoe u zelf bij anderen kunt overkomen en hoe u daarop kunt bijsturen.

De training is nuttig voor onder andere integriteit en compliance officers en risk managers. Daarnaast onderhandelaars, medewerkers van Politie en Justitie, onderzoekers, HR managers, coaches, psychologen, therapeuten en professionals in de zorg. Vanzelfsprekend kunnen projectleiders, bedrijfsmanagers en alle andere professionals er baat bij hebben deze training te volgen, vooral zij die hun effectiviteit in de omgang met anderen willen verstreken.

De trainingen vinden plaats in Den Haag en worden gegeven door An Gaiser.

Adres: President Kennedylaan 19, Den Haag en / of Koninginnegracht 19, ook in Den Haag.

Aanmelden en informatie : info@angaiser.com 

Witwassen – Inleiding AML/CFT, module 1

Datum:02-01-2023
Tijd:in overleg
Locatie:Webinar on demand

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. De Belgische anti-witwaswet, verplicht alle meldingsplichtigen om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. Meldingsplichtigen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “deur-opener” tot de legale economie. Vanwege hun functie in het legaal commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen. Lees meer…

Risk & Compliance Summer School 2023, Compliance Management and Regaining Trust

Datum:06-07-2023
Tijd:09.30 hours - 17.00 hours
Dagen:2
Locatie:Capital C, Amsterdam

The Summer School in Amsterdam is a unique training organised by Risk & Compliance Platform Europe on Compliance Management and Regaining Trust.

Benefits

Risk & Compliance Platform Europe offers you with a unique summer course where you can:

broaden and deepen your knowledge; learn from practical cases; share your expertise with fellow peers; and enrich your network with international high professionals.

You will meet international professionals coming from the countries that are covered by Risk & Compliance Platform Europe (mainly Europe) and have the opportunity to share best practices, brainstorm ideas, learn new methodologies, and directly apply new tools to practical exercises.

This summer course will take place in the city of Amsterdam during a two-day program. The lecturers have a wide array of professional experience in their dedicated field, with the courses including practical workshops and theory.

Lees meer…

Executive Master Compliance en Integriteit Management

Datum:09-01-2023
Tijd:15.00 uur
Locatie:Vrije Universiteit, Amsterdam

Wilt u meer inzicht krijgen in wat compliance kan betekenen voor uw organisatie en welke invloed gedrag heeft op een effectieve beheersing van compliance risico’s? Heeft u zich altijd al afgevraagd waarom mensen doen wat ze doen? Bij de Executive Master aan de VU worden compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair benaderd. Zo ontstaat optimaal inzicht in wat compliance en integriteit inhoudt in een organisatie en hoe het management hiervan effectief en efficiënt kan worden ingericht zodat een integere compliance cultuur ontstaat. Hiervoor geeft de Executive Master Compliance & Integriteit Management u meer houvast door een sterk wetenschappelijk fundament, maar ook met een pragmatische inslag. Onze gerenommeerde hoogleraren en docenten hebben één voet in de wetenschap, maar ook één voet in de praktijk! De opleiding biedt meerwaarde voor mensen uit het bedrijfsleven (financiële instellingen, industrie, zakelijke dienstverlening), maar ook toezichthouders, overheidsinstanties en zzp-ers.

De Executive Master Compliance en Integriteit Management is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar duurt. U kunt er echter ook voor kiezen om de opleiding modulair te volgen, of alleen een bepaalde module te volgen. Indien u zich inschrift voor de gehele opleiding, krijgt u korting. U kunt in iedere gewenste module instappen. De opleiding bestaat uit 4 modules: 1. Mens & Menselijk Gedrag 2. Risicomanagement 3. Regulering, Toezicht & Handhaving 4. Kwantitatief Integriteitsmanagement

In januari 2023 kunt u bij de Vrije Universiteit starten met de modules 2 & 4: Organisaties & Risicomanagement of Kwantitatief Integriteitsmanagement.

Lees meer…

Fraude Risicomanagement

Datum:09-11-2023
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2
Locatie:Nederland of live online

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Lead Data Analist

Datum:21-03-2023
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:12
Locatie:Amsterdam of live online

Deze 12-daagse Lead Data Analist training is opgezet voor professionals die zich (meer) met data analytics willen gaan bezighouden en/of een (toekomstige) rol als lead data analist of data scientist (willen) vervullen. Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 12-daagse Nederlandstalige training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Anti-Fraude opleiding

Datum:20-04-2023

Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie.  Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

Datum:06-11-2023
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven.  Lees meer…

Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

Datum:27-03-2023
Tijd:08.45 uur - 16.30 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training. ISO heeft in 2018 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2018. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2018 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat. Lees meer…