Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

Datum:09-11-2021
Locatie:Verschillende locaties in het land worden bezocht (incl. excursies)

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden. Daling van de grondwaterstand, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen soms voor ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij dalingen van de waterstand en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerk constructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert. De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken.  Lees meer…

Masterclass “Gesprekken met klokkenluiders”

Dagen:2
Locatie:Weesp

Voor een organisatie is niet alleen een goede klokkenluidersregeling zeer belangrijk maar zeker zo belangrijk zijn de mensen die het contact met de klokkenluider leggen en de gesprekken voeren. Het is evident dat deze gesprekken bruikbare en betrouwbare informatie dienen op te leveren en dat dit gebeurt met afscherming / bescherming van de klokkenluider en in lijn moet zijn met de geldende wet- en regelgeving. Dit vereist specifieke competenties. Functionarissen die met de klokkenluiders in gesprek gaan, hebben hier vaak echter weinig tot geen ervaring mee. De juridische kaders zijn bekend, maar de vertaling naar de praktijk van het gesprek met de klokkenluider is niet eenvoudig. Onze Masterclass reikt je wetenschappelijk gefundeerd gereedschap aan dat in praktijk bewezen heeft effectief te zijn. Vervolgens trainen we je in het gebruik van dit gereedschap. Onze deelnemers beschrijven de training als een unieke combinatie van theorie en praktijk die leidt tot echte in de praktijk toepasbare en noodzakelijke vaardigheden. Lees meer…

Fraude Risicomanagement

Datum:23-09-2021
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2
Locatie:Nederland of live online

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Lead Data Analist

Datum:21-09-2021
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:12
Locatie:Amsterdam of live online

Deze 12-daagse Lead Data Analist training is opgezet voor professionals die zich (meer) met data analytics willen gaan bezighouden en/of een (toekomstige) rol als lead data analist of data scientist (willen) vervullen. Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 12-daagse Nederlandstalige training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Certified European Data Protection Professional – klassikale training

Datum:16-09-2021
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Nederland

Met deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot Europees gecertificeerd data protection professional en wordt u ingeschreven in het Europese register van gecertificeerde data protection professionals. Er zijn drie mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 5-daagse training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie, de Schriftelijke/online cursus Certified European Data Protection Professional en een in-company training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie.  Lees meer…

Anti-Fraude Expert

Datum:09-09-2021
Tijd:09:30 uur – 17:00 uur
Dagen:4
Locatie:Nederland

Met deze 4-daagse Anti-Fraude Expert toptraining ontwikkelt u een succesvolle anti-fraude strategie voor uw organisatie. Accountants ontdekken slechts 5% van alle fraude gevallen; de rest is aan u! Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 4-daagse klassikale training en de andere mogelijkheid is de in-company training.

Lees meer…

Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit

Datum:29-11-2021
Dagen:1
Locatie:Online Leeromgeving met Virtual Classroom

Er is meer samenwerking nodig om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Die verwachting betekent dat gegevens gedeeld moeten worden. Het delen van gegevens kan op verschillende manieren plaatsvinden. De praktijk laat zien dat partijen terughoudend zijn om gegevens uit te wisselen, omdat zij bang zijn dat dit niet is toegestaan. Er zijn dan ook veel onduidelijkheden en soms lijken er wettelijke belemmeringen te zijn. Maar is dat ook zo? Wat is mogelijk en (niet) toegestaan? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Dat hoort u tijdens deze online cursus met mr. Felix Olijslager. Lees meer…

Verzekeringsfraude en bewijs

Datum:30-09-2021
Dagen:1
Locatie:Centraal in het land indien mogelijk, anders online

In uw werkveld krijgt u vroeg of laat te maken met een vermoeden van fraude. Is er daadwerkelijk sprake van fraude? Wat moet u stellen en bewijzen? Wat zijn de risico’s en aandachtspunten, wat is uw plan van aanpak? Tijdens deze cursus geven advocaten Saskia Phoelich-Pontier en Maikel Samson u alle noodzakelijke kennis en wordt er veel aandacht besteed aan cases uit de praktijk en recente voorbeelden uit de jurisprudentie. Lees meer…

Fraude & Privacy in de financiële sector

Datum:07-10-2021
Dagen:1
Locatie:Centraal in het land

Welke regels moeten er worden gevolgd bij (fraude) onderzoek, integriteits- en veiligheidszaken? Op welke valkuilen moet u letten? Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens en wat vindt de rechter? We behandelen de AVG en UAVG specifiek gericht op uw sector en werkzaamheden. Samen met de protocollen en gedragscodes, die gelden in uw branche. Fraudebestrijding vergt dat financiële instellingen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. De gegevensuitwisseling is gebaseerd op het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen, afgekort “PIFI”. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het PIFI werkt, mede aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden. Lees meer…

Interne fraude & integriteit

Datum:14-10-2021
Dagen:1
Locatie:Hotel Utrecht

Fraude door uw collega’s, medewerkers en uw eigen bestuur: dat wilt u niet meemaken. Weet u hoe te handelen als u in deze situatie komt? Deze kennis is niet alleen essentieel voor fraude- en risicospecialisten, maar voor alle professionals die in hun functie te maken kunnen krijgen met de gevolgen van fraude. Zorg dat u goed voorbereid bent. Fraude leidt immers vaak tot grote financiële schade – en nog erger – tot reputatieschade. Met alle nadelige gevolgen van dien voor uw organisatie. Lees meer…