Wet bescherming klokkenluiders

Datum:09-12-2021
Tijd:09.30-12.30 uur en van 13.00-16.00 uur
Dagen:2
Locatie:Randstad, in / rond Utrecht, Den Haag of Rotterdam

Vanaf 17 december 2021 gelden de regels van de Europese klokkenluidersrichtlijn ook in Nederland. Dat betekent dat veel werkgevers iemand moeten aanwijzen die capabel en onafhankelijk is, die de meldingen gaat ontvangen en opvolgen. Tijd dus om hiermee aan de slag te gaan. Leer in een dag van twee ervaren docenten alles wat u moet weten over de nieuwe wetgeving en over het behandelen van meldingen. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. De eerste editie start op 9 december 2021. Lees meer…

Masterclass “Gesprekken met klokkenluiders”

Dagen:2
Locatie:Weesp

Voor een organisatie is niet alleen een goede klokkenluidersregeling zeer belangrijk maar zeker zo belangrijk zijn de mensen die het contact met de klokkenluider leggen en de gesprekken voeren. Het is evident dat deze gesprekken bruikbare en betrouwbare informatie dienen op te leveren en dat dit gebeurt met afscherming / bescherming van de klokkenluider en in lijn moet zijn met de geldende wet- en regelgeving. Dit vereist specifieke competenties. Functionarissen die met de klokkenluiders in gesprek gaan, hebben hier vaak echter weinig tot geen ervaring mee. De juridische kaders zijn bekend, maar de vertaling naar de praktijk van het gesprek met de klokkenluider is niet eenvoudig. Onze Masterclass reikt je wetenschappelijk gefundeerd gereedschap aan dat in praktijk bewezen heeft effectief te zijn. Vervolgens trainen we je in het gebruik van dit gereedschap. Onze deelnemers beschrijven de training als een unieke combinatie van theorie en praktijk die leidt tot echte in de praktijk toepasbare en noodzakelijke vaardigheden. Lees meer…

Fraude Risicomanagement

Datum:27-01-2022
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2
Locatie:Nederland of live online

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Lead Data Analist

Datum:23-03-2022
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:12
Locatie:Amsterdam of live online

Deze 12-daagse Lead Data Analist training is opgezet voor professionals die zich (meer) met data analytics willen gaan bezighouden en/of een (toekomstige) rol als lead data analist of data scientist (willen) vervullen. Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 12-daagse Nederlandstalige training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Certified European Data Protection Professional – klassikale training

Datum:01-02-2022
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Nederland

Met deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot Europees gecertificeerd data protection professional en wordt u ingeschreven in het Europese register van gecertificeerde data protection professionals. Er zijn drie mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 5-daagse training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie, de Schriftelijke/online cursus Certified European Data Protection Professional en een in-company training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie.  Lees meer…

Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit

Datum:29-11-2021
Dagen:1
Locatie:Online Leeromgeving met Virtual Classroom

Er is meer samenwerking nodig om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Die verwachting betekent dat gegevens gedeeld moeten worden. Het delen van gegevens kan op verschillende manieren plaatsvinden. De praktijk laat zien dat partijen terughoudend zijn om gegevens uit te wisselen, omdat zij bang zijn dat dit niet is toegestaan. Er zijn dan ook veel onduidelijkheden en soms lijken er wettelijke belemmeringen te zijn. Maar is dat ook zo? Wat is mogelijk en (niet) toegestaan? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Dat hoort u tijdens deze online cursus met mr. Felix Olijslager. Lees meer…

13e Jaarcongres: De aanpak van Witwassen

Datum:25-11-2021
Tijd:Vanaf 9.30 uur
Dagen:1
Locatie:Hotel Van der Valk, Amsterdam

Tijdens het 13 jaarcongres Witwassen behandelen boeiende sprekers uit de meldketen, het OM, toezichthouders, overheid, wetenschap en journalistiek de belangrijkste actuele thema’s. U wordt volledig bijgepraat over de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie en bent nog beter voorbereid op uw lopende en nieuwe zaken.

Lees meer…

Compliance & Risk Management, Executive Master

Datum:04-02-2022
Locatie:Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), Rotterdam

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

Op vrijdag 4 februari 2022 start de executive masteropleiding ‘Compliance & Risk Management’ voor de tweede keer. De opleiding wordt georganiseerd door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) en staat onder leiding van programma directeur Prof. Dr. Peter Diekman RA.

Waarom deze opleiding?

De eisen die maatschappelijk aan organisaties worden gesteld nemen toe. Het is al lang niet meer voldoende om uitsluitend aan de wet te voldoen. De ‘licence-to-operate’ is gebaseerd op veel bredere criteria die soms wel, maar soms ook niet in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd. De discussie over belastingontwijking versus belastingontduiking en de recente politieke besluitvorming over een minimum belastingtarief van 15% waarbij de focus primair is gericht op grote internationale ondernemingen, laat zien hoe complex deze materie is. De maatschappelijke zorg ten aanzien van normbesef van ondernemingen in het algemeen en de strafzaak tegen Tata Steel in IJmuiden in het bijzonder zijn tekenen dat sprake is van schuivende panelen en veranderende maatschappelijke normen. Compliance, ofwel ‘voldoen aan de norm’ is daarmee een breed terrein waarbij de norm niet altijd even duidelijk is en is daarmee onlosmakelijk verbonden aan het terrein van risico management. Het niet voldoen aan de maatschappelijke eisen leidt tot grote en gevoelige consequenties voor organisaties. Deze risico’s moeten zo goed mogelijk worden beheerst.

Non-compliance (het niet voldoen aan de norm) kan leiden tot onderzoek van de autoriteiten (FIOD of OM) en leidt niet zelden tot torenhoge boetes en in vrijwel alle gevallen tot verlies van reputatie. Er zijn tal van voorbeelden in de Europese Unie en in de Verenigde Staten van bedrijven die schikkingen van honderden miljoenen tot meer dan een miljard dollar/euro hebben betaald om van strafvervolging af te komen. Dit kan niet meer worden afgedaan als een op zichzelf staand incident; het is veel meer zo dat de maatschappelijke eisen zijn verhoogd en dat er consequenties worden verbonden aan het negeren van die eisen.

Compliance is ‘hot’. De schikkingen die ING Bank in 2018 en ABN Amro Bank in 2021 zijn overeengekomen met het Openbaar Ministerie kunnen als een harde ‘wake up call’ worden gezien voor financiële instellingen en andere ondernemingen. Inmiddels is een grote instroom van enkele duizenden jonge compliance medewerkers op gang gekomen die moet bijdragen aan een betere norm naleving van ondernemingen. Dat vergt echter veel meer dan nieuwe mensen in dienst nemen. Het vergt een mentaliteitsverandering binnen organisaties, een groter besef dat naast de doelstelling van winst en continuïteit er ook andere normen zijn die moeten worden gehaald, kortom: een besef dat een organisatie altijd in zekere mate een poortwachtersfunctie heeft te vervullen. Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

Datum:07-04-2022
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven.  Lees meer…

Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

Datum:12-01-2022
Tijd:08.45 uur - 16.30 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training. ISO heeft in 2018 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2018. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2018 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat. Lees meer…