Drie wintercolleges van het IFFC

Datum:28-01-2021
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Dagen:3
Locatie:Online college

De wereld van fraude- en criminaliteitsbestrijding is zeer dynamisch en brengt veel verschillende uitdagingen met zich mee. Criminelen zijn inventief en door grote hoeveelheden data bijna onzichtbaar. Om fraude en andere financiële criminaliteit zo optimaal mogelijk tegen te gaan, is het op de hoogte blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen van groot belang dan wel noodzakelijk. Het IFFC biedt u daarom komende in januari en februari vier Winter Colleges aan waar u relevante kennis op dit gebied kunt vergaren. Tijdens de Winter Colleges die het IFFC in samenwerking met DataExpert organiseert, worden door experts uiteenlopende onderwerpen op het gebied van fraude en financiële economische criminaliteit besproken. Zo kunt u onder meer leren hoe Open Source Intelligence en Big Data kunnen bijdragen aan uw fraude onderzoek, CDD of KYC en wat gedrag en cultuur voor invloed hebben op fraude.

Lees meer…

Data-analyse voor Controllers en Financials

Datum:08-04-2021
Tijd:9.00 uur - 16.30 uur
Dagen:4
Locatie:La Vie, Utrecht

Als Finance Professional heb je een centrale positie in jouw organisatie en is het essentieel om thuis te zijn binnen de veranderingen in technologie. Het werken met big data wordt steeds belangrijker en handmatig werk wordt meer en meer geautomatiseerd. Door de digitalisering heb je te maken met steeds meer data uit verschillende bronnen. Data analyse geeft je de mogelijkheid om in scenario’s te kijken, toekomstige opbrengsten en kosten te voorspellen en de nauwkeurigheid van jouw forecast te vergroten. Je komt tot verrassende analyses die de kwaliteit van je rapportages optimaliseren. Het verzamelen en analyseren van data staat aan de basis van besluitvormingen voor jouw business. Het is aan jou om informatieprocessen te herkennen en data te koppelen. Je bent van grote meerwaarde wanneer je analyses kunt maken met data uit verschillende systemen.

Deze opleiding is praktisch en leert je om te gaan met jouw eigen data. Je komt tot analyses met diepgaande inzichten en leert hoe je financiële data met data uit de business combineert. Tijdens de opleiding ontvang je concrete handvatten waarmee je jouw eigen data analyse strategie kunt uitwerken en toepassen. Met data analyses weet je direct wat jouw business oplevert. Lees meer…

Masterclass Risicomanagementcyclus

Datum:01-03-2021
Locatie:Universiteit Twente

Basis van risicomanagement: Oorzaken en oplossingen liggen zowel binnen als buiten de organisatie, omgevingen die in toenemende mate complex en dynamisch zijn. Een juiste afweging tussen risicobeheersing en innovatiekracht is daarbij essentieel om de vitaliteit van publieke en private organisaties te waarborgen. De basis van risicomanagement ligt in het expliciet en cyclisch doorlopen van zes opeenvolgende stappen. Gezamenlijk vormen deze stappen de risicomanagementcyclus voor het beheersen van risico’s én het benutten van kansen, die ontstaan vanuit onzekerheid. De zes fases zijn, soms in wat andere bewoordingen, aanwezig in alle gangbare benaderingen van risicomanagement. Deze Masterclass zet de cyclus voor u op een rij. De eerste instroomdatum is 1 maart 2021, de tweede 21 mei 2021. Er is een numerus fixus van 20 plaatsen. De Masterclass is voor ongeveer negentig procent Nederlandstalig en voor tien procent Engelstalig. De zes stappen worden gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Lees meer…

AI in de praktijk: compliance & governance

Datum:01-02-2021
Tijd:9:00
Dagen:70
Locatie:e-learning omgeving Procademy

Zoekt u naar handvatten om de inzet van AI te screenen zodat uw bedrijf of cliënten veilig en legaal kunnen opereren? Leren hoe AI nuttig ingezet kan worden? En wilt u meedoen aan een unieke serious game die u AI compliance en governance in de praktijk laat zien? Volg dan deze e-learning!

Lees meer…

ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management

Datum:29-03-2021
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Nederland

ISO 27701 is een uitbreiding op de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging en is de eerste internationale norm die betrekking heeft op privacy informatie management. In deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot ISO 27701 Lead Implementer. Daar zijn twee trainingsmogelijkheden voor het ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management. Het eerste optie is en 5-daagse klassikale training incl. examen en de tweede optie is en in-company training.

Lees meer…

Anti-Fraude opleiding

Datum:18-02-2021

Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.  Lees meer…

Privacy en Security

Datum:01-06-2021
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Met deze 3-daagse Privacy en Security training krijgt u inzicht hoe u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid realiseert en borgt in uw organisatie in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (zoals de Avg). Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse klassikale training en de andere mogelijkheid is de in-company training. De nieuwe privacywet (Avg) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de huidige techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u er aan kunt voldoen echter niet. De komende jaren zal pas duidelijk worden – door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders – hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

Datum:12-04-2021
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven. Contracten vertegenwoordigen immers geld, veel geld… Het hebben van het juiste contract, met de juiste afspraken, afgestemd op en in lijn met de mensen, de processen en de systemen, staat daarom centraal in deze certificerende contract management training.  Lees meer…

Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

Datum:10-03-2021
Tijd:08.45 uur - 16.30 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training. ISO heeft in 2018 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2018. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2018 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat. Lees meer…

Cyber Security Audit

Datum:11-01-2021
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Amsterdam

In deze 3-daagse training leert u hoe u een cyber security audit moet uitvoeren. U wordt tevens voorbereid op het wereldwijd erkende Cyber Security Audit Certificate van ISACA. Er zijn twee mogelijkheden voor deze training en certificering. Allereerst is er de 3-daagse klassikale training inclusief voorbereiding op het allernieuwste Cyber Security Audit Certificate van ISACA en de tweede mogelijkheid is een in-company training. Steeds meer organisaties eisen – terecht – dat cyber security in het audit plan wordt opgenomen. De noodzaak voor auditors is dan ook groot om cyber security processen, beleid en tools te (kunnen) auditen om er zeker van te zijn dat de organisatie de juiste en toereikende controls heeft ingebouwd.

Het allernieuwste Cyber Security Audit programma van ISACA voorziet (IT) auditors, IT-, security-, risico- en andere professionals van de kennis die nodig is om een cyber security audit uit te voeren. (IT) auditors leren wat de verantwoordelijkheden van een cyber security auditor zijn en hoe zij een cyber security audit moeten uitvoeren. Security- en IT-professionals worden voorzien van een goed begrip van wat het cyber security audit proces inhoudt. Risicomanagers krijgen in deze training een goed inzicht in welke cyber risico’s het bedrijf loopt en welke risico beperkende maatregelen mogelijk zijn.  Lees meer…