Hoe verricht ik onderzoek naar een offshore vennootschap?

Datum:23-05-2024
Locatie:Almere

Zoals bekend is het erg moeilijk  om de juiste informatie te vinden van offshore vennootschappen. Waar kan men de informatie vandaag de dag vandaan halen?  Er is sprake van een bijzondere informatiewereld rond offshore vennootschappen. De experts Jan en Wendy van Koningsveld nemen u mee aan de hand van verschillende praktijkcasussen. Door de oorlog in Oekraïne zijn er sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Binnen Europa zijn landen bezig Russisch vermogen te traceren dat verstopt zit in (offshore) vennootschappen om hierop beslag te kunnen leggen. Offshore vennootschappen, opgericht in zogenaamde ‘belastingparadijzen’ lenen zich bij uitstek om vermogen buiten het zicht van de autoriteiten onder te brengen. Uit het proefschrift van Jan van Koningsveld komt naar voren dat in 54% van alle strafrechtelijke zaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Ook blijkt uit allerlei publicaties zoals de Paradise Papers de belangrijke rol die offshore vennootschappen spelen bij belastingontduiking en witwassen.

Als u vanuit uw werk of vanuit interesse te maken hebt met het analyseren van structuren, of het traceren van vermogen dan is deze training een absolute must voor u. Het is immers erg lastig om informatie te vinden van dit soort vennootschappen. U wilt weten wie de aandeelhouders zijn, waar het bedrijf gevestigd is, hoe de vermogenspositie van het bedrijf is, wie de UBO is….en zo zult u nog veel meer vragen hebben. Blijft de vraag waar u de juiste informatie vandaag kunt halen over dit soort vennootschappen.  En hoe die informatie te interpreteren. Welke documenten zijn er überhaupt beschikbaar?  En als die documenten zijn opgemaakt, zijn ze dan ook openbaar? Tijdens deze onderhoudende training krijgt u de antwoorden op al deze vragen.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van open bronnen voor deze training. Tijdens de training ziet u live hoe het werkt in diverse buitenlandse handelsregisters. Welke informatie u daar kunt vinden, waarbij specifiek wordt ingegaan op Engeland, Isle of Man, BVI en Belize.

Aan de hand van verschillende praktijkcasussen nemen de opleiders u mee naar de informatiewereld achter de offshore vennootschap. Een plezierige hands-on training vanaf 13.15 uur tot 16.45 uur op donderdag 23 mei 2024, die u eigenlijk niet wilt missen.

Voor wie is deze training geschikt? Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen.

Aanmelden via www.okcnl.nl

Telefoon:  06 – 341 97 237, Wendy van Koningsveld

Prijs:  229 euro, exclusief btw.

Financial Crime Specialist

Datum:02-09-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4
Locatie:Centraal in het land

Fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van financial crime blijven een hardnekkig probleem voor veel bedrijven en organisaties, zowel in de private als in de publieke sector. De financiële impact c.q. schade van financial crime is enorm en loopt in de miljarden. Van bedrijven, financiële instellingen en andere poortwachters wordt daarom steeds meer verwacht als het gaat om het beheersen van de in- en externe risico’s op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC). De aanpak van financial crime is evenwel complex. Niet altijd is kennis over complexe onderwerpen als frauderisico’s, witwasrisico’s, cybercrime, cryptocrime, terrorisme financiering, corruptie, omkoping en andere vormen van financial crime in de organisatie aanwezig of zelfs maar in één persoon verenigd. Eén ding is duidelijk, het effectief bestrijden van financial crime is onmogelijk zonder een gedegen en actuele kennis.

In deze actuele en praktische Financial Crime Specialist training leert u financieel-economische criminaliteit te vermijden en bestrijden. Na afloop heeft u alle expertise in huis om financial crime risico’s voor en in uw organisatie te identificeren, analyseren en minimaliseren.

In deze actuele 4-daagse Financial Crime Specialist training leert u alles over het bestrijden en vermijden, c.q. het signaleren, opsporen en onderzoeken van fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van Financial Economic Crime (FEC) in uw organisatie. Voor deze training zijn er twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is en 4-daagse training en optie 2 is en in-company training.  Lees meer…

Cybersecurity van Industriële Automatisering (ICS/SCADA) en OT

Datum:10-04-2024
Dagen:4
Locatie:Centraal in het land

De industriële en civiele infrastructuur zijn een steeds belangrijker doelwit voor cyberaanvallen. Het risico op een cyberaanval neemt niet alleen toe, de aanvallen zijn ook geavanceerder en complexer. Voor het eerst in 5 jaar overtreft het aantal cyberaanvallen in de industrie het aantal cyber incidenten in de financiële sector. Beveiliging van industriële en procesomgevingen behoeft dus de hoogste prioriteit!

Deze 4-daagse Cybersecurity van Industriële Automatisering (ICS/SCADA) en OT training richt zich specifiek op de (cyber)security aanpak van industriële besturingssystemen en is bedoeld voor IT, engineering en (cyber)security professionals in alle takken van de industrie en de vitale infrastructuur.

Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is en 4-daagse klassikale training en optie 2 is en in-company training, toegepast op uw organisatie.  Lees meer…

(Chief) Compliance Officer in de niet-financiële sector

Datum:28-05-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4
Locatie:Centraal in het land

Compliance speelt in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de (semi)publieke en non-profit sector, een steeds belangrijkere rol. De hoeveelheid – nieuwe – wetgeving, richtlijnen en standaarden, de complexiteit ervan en de snelheid waarmee deze in het algemeen veranderen, maken het niet eenvoudiger om de organisatie compliant in te richten en te houden. Daarnaast zien we dat toezichthouders vaker interveniëren bij non-compliance, met alle gevolgen van dien. Naast het juridische perspectief zijn risicobeheersing en het inbedden van bedrijfsethiek en integriteit van essentieel belang. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid maken compliance management vandaag de dag nog eens extra uitdagend.

Na deze boeiende en actuele compliance opleiding zult u in staat zijn een compliance beleid voor uw organisatie te formuleren, te verankeren en te monitoren. Alle belangrijke onderwerpen waarmee u als (Chief) Compliance Officer geconfronteerd wordt, komen aan bod.

De vraag naar gekwalificeerde compliance officers is, zowel in het bedrijfsleven als de publieke sector, sterk toegenomen. In deze 4-daagse (Chief) Compliance Officer in de niet-financiële sector opleiding leert u uw organisatie compliant in te richten en te houden en compliance risico’s proactief te managen.

Voor deze training zijn er twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen: de 4-daagse opleiding – klassikaal en live online, of een in-company opleiding.  Lees meer…

Certified NIS2 Lead Implementer

Datum:11-03-2024
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Centraal in het land

NIS2 is een EU-richtlijn die is gericht op het creëren van een hoog gezamenlijk niveau van cybersecurity in de EU. NIS2 staat voor ‘Directive for Security of Network and Information Systems’ en richt zich op de risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cybersecurity risico’s. NIS2 is in januari 2023 in werking getreden en verplicht de lidstaten om de richtlijn, uiterlijk in oktober 2024, om te zetten naar nationale wetgeving. Als uw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt, is het van groot belang op tijd te beginnen met de implementatie, zodat u voorbereid bent zodra de richtlijn definitief wetgeving wordt.

In deze 5-daagse training (plus examen) leert u de eisen van de Europese NIS2-richtlijn te interpreteren en implementeren in het cybersecurity programma van uw organisatie. U wordt opgeleid voor de titel Certified NIS2 Lead Implementer van PECB.

Voor het Certified NIS2 Lead Implementer training zijn er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is de 5-daagse training plus PECB examen (klassikaal en live online) en de tweede mogelijkheid is een in-company training.  Lees meer…

Certified AI Governance Professional

Datum:20-03-2024
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:2
Locatie:Centraal in het land

Met de Certified AI Governance Professional (AIGP) training en certificering van IAPP (International Association of Privacy Professionals) kunt u aantonen dat u in staat bent AI governance frameworks en het bijbehorende risicomanagement te implementeren en effectief te communiceren over de best practices en regels voor een verantwoord beheer van het AI ecosysteem.

AI Governance Professional (AIGP) is de allernieuwste training en certificering van IAPP. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe certificering is samengewerkt met vooraanstaande internationale professionals die zich bezighouden met AI in relatie tot privacy, wet- en regelgeving, ethiek en IT. Deze AI governance training en certificering is bedoeld voor de professional die de toepassing van AI wil kunnen managen vanuit het business perspectief. De vraag naar goed opgeleide AI governance professionals neemt razendsnel toe. Schrijf u in of reserveer een plaats bij een van de eerstvolgende trainingen!

Voor het Certified AI Governance Professional training zijn er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de tweede mogelijkheid is een in-company training.  Lees meer…

Driedaagse training Non Verbal Profiling

Datum:28-02-2024
Tijd:3 daagse training van 10.00 uur tot 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Den Haag

Tijdens deze driedaagse training van An Gaiser waarbij u onder andere de INSA-methode van non-verbale strategie analyse aanleert, krijgt u kennis over mythes en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. We laten  zien wat andere methoden en visies zijn op het gebied van non-verbaal gedrag, zoals bijvoorbeeld inzichten van ex-FBI agent Joe Navarro. U krijgt daarnaast informatie over uw eigen non-verbale impact en hoe u deze optimaal kunt inzetten. Voor deze training geldt een bijzonder tarief, namelijk 795 euro, in plaats van 1.295 euro, exclusief btw.

Het doel van de opleiding is : • Inzicht in onbewuste non-verbale communicatie en de psychologische betekenis en de invloed daarvan in interacties; • Vertrouwd raken met een model van gedragstypen, gekoppeld aan de objectief waarneembare non-verbale communicatie; en met wat deze gedragstypen zeggen over interactiebehoeften en gedrag onder spanning en bij comfort; • Objectief waarneembare signalen leren vertalen naar te verwachten gedragstendensen en naar een aanpak op maat om contact op te bouwen en te behouden; • Inzicht in de dynamiek tussen mensen in een team of in een conflictsituatie; • Gespreksvoering en interventies trefzeker inzetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s); • Andere visies op het gebied van lichaamstaal en hoe u deze wel of niet kunt gebruiken om meer informatie over mensen te vergaren; • Versterking van het eigen inzicht en overzicht in interacties met anderen; • Begrijpen hoe uzelf bij anderen kunt overkomen en hoe u daarop kunt bijsturen.

Dagen en locatie: • 28, 29 februari en 20 maart 2024, tussen 10.00 en 17:00 uur, te Den Haag. Adres: President Kennedylaan 19, 2517 JK DEN HAAG en / of Koninginnegracht 19, 2514 AB DEN HAAG, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Kosten: Speciale aanbieding : 795,00 euro per persoon, exclusief btw, ten opzichte van normaal 1.295 euro,exclusief btw .

Wilt u meer informatie en geheel vrijblijvend de brochure ontvangen?

Aanmelden en informatie : info@angaiser.com 

Driedaagse training Nonverbal Profiling

Datum:28-02-2024
Tijd:10.00 - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Den Haag

Op 28, 29 februari en 20 maart 2024 wordt de driedaagse training  Nonverbal Profiling verzorgd in Den Haag door An Gaiser. Deze meerdaagse training is bedoeld om inzicht te krijgen in onbewuste non-verbale communicatie, de psychologische betekenis en de invloed daarvan in interacties.  Men raakt vertrouwd met een model van gedragstypen, gekoppeld aan de objectief waarneembare non-verbale communicatie. U leert wat deze gedragstypen zeggen over interactiebehoeften en gedrag onder spanning en bij comfort. U leert het verschil tussen leugendetectie en spanningsdetectie.

U krijgt inzicht in de dynamiek tussen mensen in een team of in een conflictsituatie. U leert gesprekken te voeren en interventies trefzeker in te zetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s). U ervaart andere visies op het gebied van lichaamstaal en hoe u deze wel of niet kunt gebruiken om meer informatie over mensen te vergaren. Het resultaat is een versterking van het eigen inzicht en overzicht in interacties met anderen en last but not least u begrijpt hoe u zelf bij anderen kunt overkomen en hoe u daarop kunt bijsturen.

De training is nuttig voor onder andere integriteit en compliance officers en risk managers. Daarnaast onderhandelaars, medewerkers van Politie en Justitie, onderzoekers, HR managers, coaches, psychologen, therapeuten en professionals in de zorg. Vanzelfsprekend kunnen projectleiders, bedrijfsmanagers en alle andere professionals er baat bij hebben deze training te volgen, vooral zij die hun effectiviteit in de omgang met anderen willen verstreken.

De trainingen vinden plaats in Den Haag en worden gegeven door An Gaiser.

Adres: President Kennedylaan 19, Den Haag en / of Koninginnegracht 19, ook in Den Haag.

De volgende driedaagse trainingen vindt plaats op 9, 10 en 24 mei 2024. De normale prijs voor de training is 1.295 euro, exclusief btw.

Aanmelden en informatie : info@angaiser.com 

ISO 27001 Lead Implementer Informatiebeveiliging

Datum:02-04-2024
Tijd:09.00 uur tot 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Nederland

In de 5-daagse training (incl. examen) leert u een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) te implementeren en beheren, gebaseerd op ISO 27001. U wordt tevens opgeleid voor de titel Certified ISO 27001 Lead Implementer van PECB. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 5-daagse training incl. PECB examen of de in-company training. Lees meer…

Executive Master Compliance en Integriteit Management

Datum:01-09-2023
Tijd:15.00 uur
Locatie:Vrije Universiteit, Amsterdam

Wilt u meer inzicht krijgen in wat compliance kan betekenen voor uw organisatie en welke invloed gedrag heeft op een effectieve beheersing van compliance risico’s? Heeft u zich altijd al afgevraagd waarom mensen doen wat ze doen? Bij de Executive Master aan de VU worden compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair benaderd. Zo ontstaat optimaal inzicht in wat compliance en integriteit inhoudt in een organisatie en hoe het management hiervan effectief en efficiënt kan worden ingericht zodat een integere compliance cultuur ontstaat. Hiervoor geeft de Executive Master Compliance & Integriteit Management u meer houvast door een sterk wetenschappelijk fundament, maar ook met een pragmatische inslag. Onze gerenommeerde hoogleraren en docenten hebben één voet in de wetenschap, maar ook één voet in de praktijk! De opleiding biedt meerwaarde voor mensen uit het bedrijfsleven (financiële instellingen, industrie, zakelijke dienstverlening), maar ook toezichthouders, overheidsinstanties en zzp-ers.

De Executive Master Compliance en Integriteit Management is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar duurt. U kunt er echter ook voor kiezen om de opleiding modulair te volgen, of alleen een bepaalde module te volgen. Indien u zich inschrift voor de gehele opleiding, krijgt u korting. U kunt in iedere gewenste module instappen. De opleiding bestaat uit 4 modules: 1. Mens & Menselijk Gedrag 2. Risicomanagement 3. Regulering, Toezicht & Handhaving 4. Kwantitatief Integriteitsmanagement

Lees meer…