TU Delft Risk Management Summer Course

Datum:27-06-2022
Dagen:8
Locatie:TU Delft, in hybride vorm

De Risk Management Summer Course duurt 8 dagen, vanaf 27 juni aanstaande en heeft een zeer praktisch programma en wordt gegeven in hybride vorm!

De volgende mogelijkheden zijn er voor certificering in de volgende ISO normen: • ISO 22301 Bedrijfscontinuïteit • ISO 31000 Risicomanagement • ISO 27001 Informatiebeveiliging • ISO 28000 Supply Chain Beveiliging.

U leert tijdens deze Summer Course van zowel zakelijke als academische (internationale) gastsprekers. U krijgt inzicht in hoe men een organisatie moet beschermen tegen pandemieën, overstromingen, cyberaanvallen, verstoringen van de toeleveringsketen, chemische / andere risico’s en daarmee een betere bedrijfscontinuïteit kan bereiken.

In de eerste week is het thema bedrijfscontinuïteit (ISO 22301) en risicomanagement (ISO 31000), inclusief een rampenoefeningen die de scenarioplanningsvaardigheden van deelnemers verbetert.

In de tweede week is het thema Information Security Management (ISO 27001) en Supply Chain Security (ISO 28000), inclusief casestudy’s over cybercriminaliteit en een simulatiespel voor datalekken.

Voor meer informatie en om u aan te melden: www.tudelft.nl/RiskManagementSummerCourse

Cursus Wet bescherming klokkenluiders

Datum:09-06-2022
Tijd:9.30 uur - 17.00 uur
Locatie:Utrecht

 

Op donderdag 9 juni zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorbeelden uit de praktijk. Het programma bestaat uit twee dagdelen van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00 en is bedoeld voor Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen en personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren. De opzet van het programma is interactief. De kosten zijn 595 euro , exclusief btw, inclusief een broodjeslunch en een borrel na afloop.

Lees meer…

Opleiding Risicogestuurd werken binnen overheid en non-profit

Datum:19-05-2022
Tijd:09:30 - 17:00
Dagen:5
Locatie:BCN Utrecht CS en Online

Risicomanagement via gedragsverandering: cruciaal voor publieke organisaties

In een dynamische, onzekere en complexe context wordt dagelijks veel gevraagd van (semi) publieke organisaties. Hoge verwachtingen en continue inspelen op veranderingen gaan hand in hand met een doelmatige besteding van publieke middelen. En natuurlijk transparante verantwoording aan toezichthouders en de rest van de maatschappij.

Effectief kunnen omgaan met strategische en operationele onzekerheden, risico’s en kansen is een vereiste in de hedendaagse dynamische, onzekere en complexe context waarin veel gevraagd wordt van (semi) publieke organisaties. Niet alleen door controllers en risicomanagers, maar door iederéén in de organisatie. Effectief en kosten-efficiënt realiseren van publieke waarden en doelen vraagt om het ontwikkelen van vernieuwende vormen van risicomanagement, via risicogestuurd werken en risicoleiderschap.

Lees meer…

parttime Master Risicomanagement (MRM)

Datum:01-09-2022
Dagen:30
Locatie:Enschede, op de campus van de Universiteit Twente, U-Parkhotel

De parttime Master Risicomanagement biedt u een complete, analytische en actuele benadering van risicomanagement. Voor professionals en managers is het essentieel om het brede domein van risicomanagement te kennen. Deze executive master stelt u in staat op strategisch niveau een succesvolle visie te ontwikkelen en te implementeren. Deze master biedt een actueel integraal inzicht hoe om te gaan met bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s. De master is zo ingericht dat het goed te combineren is met uw drukke baan. De colleges vinden eens per maand plaats op twee aaneengesloten dagen op de campus van de universiteit in Enschede.

Lees meer…

Analyse van offshore (witwas) risico’s

Datum:08-09-2022
Tijd:13:15 uur - 17:00 uur
Dagen:1
Locatie:Online via livestream

Aan u de taak om dagelijks witwasrisico’s te identificeren en vast te leggen. Offshore vennootschappen spelen daarbij een cruciale rol. Het is een hele uitdaging om constructies te analyseren die steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een offshore vennootschap precies? Hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s?  Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten dat van u kennis heeft van de witwasrisico’s met offshore vennootschappen. In deze training gaan wij je vragen beantwoorden. Het Offshore Kenniscentrum is de specialist in Nederland op dit gebied en verzorgt een workshop over dit onderwerp. Lees meer…

Masterclass “Gesprekken met klokkenluiders”

Dagen:2
Locatie:Weesp

Voor een organisatie is niet alleen een goede klokkenluidersregeling zeer belangrijk maar zeker zo belangrijk zijn de mensen die het contact met de klokkenluider leggen en de gesprekken voeren. Het is evident dat deze gesprekken bruikbare en betrouwbare informatie dienen op te leveren en dat dit gebeurt met afscherming / bescherming van de klokkenluider en in lijn moet zijn met de geldende wet- en regelgeving. Dit vereist specifieke competenties. Functionarissen die met de klokkenluiders in gesprek gaan, hebben hier vaak echter weinig tot geen ervaring mee. De juridische kaders zijn bekend, maar de vertaling naar de praktijk van het gesprek met de klokkenluider is niet eenvoudig. Onze Masterclass reikt je wetenschappelijk gefundeerd gereedschap aan dat in praktijk bewezen heeft effectief te zijn. Vervolgens trainen we je in het gebruik van dit gereedschap. Onze deelnemers beschrijven de training als een unieke combinatie van theorie en praktijk die leidt tot echte in de praktijk toepasbare en noodzakelijke vaardigheden. Lees meer…

Lead Data Analist

Datum:21-09-2022
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:12
Locatie:Amsterdam of live online

Deze 12-daagse Lead Data Analist training is opgezet voor professionals die zich (meer) met data analytics willen gaan bezighouden en/of een (toekomstige) rol als lead data analist of data scientist (willen) vervullen. Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 12-daagse Nederlandstalige training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Certified European Data Protection Professional – klassikale training

Datum:02-06-2022
Tijd:10.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Nederland

Met deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot Europees gecertificeerd data protection professional en wordt u ingeschreven in het Europese register van gecertificeerde data protection professionals. Er zijn drie mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 5-daagse training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie, de Schriftelijke/online cursus Certified European Data Protection Professional en een in-company training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie.  Lees meer…

Anti-Fraude opleiding

Datum:19-05-2022

Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie.  Lees meer…

Privacy & Security Officer (PSO)

Datum:01-11-2022
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

In deze 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training leert u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid te realiseren en borgen conform de actuele wet- en regelgeving (zoals de AVG en BIO). Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse training (fysiek en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (fysiek en live online).  Lees meer…