Masterclass Fraud Auditing

Datum:07-09-2020
Tijd:Telkens op maandagmiddag en -avond
Dagen:13 days
Locatie:Brussel

Op 7 september 2020 gaat de Masterclass Fraud Auditing van start in het Engels in Brussel. Dit post-master executive programma wordt aangeboden door het Institute of Fraud Auditors (IFA Belgium). IFA Belgium is in 2001 opgericht als beroepsinstituut van antifraude professionals uit de publieke en private sector. IFA Belgium is een non-profit organisatie en daarom kan het instituut deze Masterclass Fraud Auditing van 26 workshops, verdeeld over 13 dagen, aanbieden voor een prijs van slechts 4.100 euro, inclusief studiemateriaal en drinks.

De aanpak van deze Masterclass is case-based en interactief. Vanaf 7 september 2020 worden op alle 13 maandagen (middag en avond) de Masterclasses gegeven door ervaren MCFA professoren van onder andere OLAF, de Europese Investeringsbank (EIB), advocatenkantoren en forensische accountantskantoren. Een onafhankelijke adviesraad bewaakt de kwaliteit van het programma.

Het oude programma (Masterclass Fraud Auditing in het Nederlands) werd in de jaren 2001-2017 aangeboden door Antwerp Management School. Honderden professionals hebben inmiddels dit programma gevolgd. Meerdere executive professors van de Antwerp Management School hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Engelstalige programma.

IFA Belgium is een non-profit organisatie. Het programma gaat zeker door, maar er een limiet gesteld van maximaal 15 aanmeldingen. De initiatiefnemer van het Brusselse, Engelstalige programma is drs. Evert Jan Lammers RA RFA. De Masterclass vindt plaats bij IFA Belgium, Koningsstraat 109-111, B-1000 BRUSSEL.

Meer informatie en aanmelden via www.mcfa.academy.

ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management

Datum:14-09-2020
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5 days
Locatie:Nederland

ISO 27701 is een uitbreiding op de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging en is de eerste internationale norm die betrekking heeft op privacy informatie management. In deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot ISO 27701 Lead Implementer.

Daar zijn twee trainingsmogelijkheden voor het ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management. Het eerste optie is en 5-daagse klassikale training incl. examen en de tweede optie is en in-company training.

Lees meer…

Anti-Fraude opleiding

Datum:20-08-2020

Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

Voor wie? 

Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

Fraude in uw organisatie 

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:

Fraude preventie (prevention) Fraude detectie (detection) Fraude onderzoek (investigation) Fraude maatregelen (response)

Breed en diepgaand inzicht in fraude management 

De docenten hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – de grootste fraudebestrijdingsorganisatie ter wereld – stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

PE-punten

De cursus Anti-Fraude Professional is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Voordelen van de Anti-Fraude opleiding

Een schriftelijke opleiding heeft tal van voordelen:

De lesstof van deze schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 7-daagse klassikale opleiding. Diverse lessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden, literatuurverwijzingen, praktijkvoorbeelden en handige checklists. De schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en, belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40% tot 60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW.

Startmogelijkheden 

De Anti-Fraude Professional opleiding gaat maandelijks van start. Vanaf het moment dat de opleiding start, ontvangt u met een wekelijkse regelmaat een lesdeel thuis of op uw werkadres. Indien u in een ander tempo wilt studeren of als u alle lesdelen in één keer wilt ontvangen, dan is dit altijd mogelijk. Ook als u op een ander moment met de opleiding wilt starten, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname. U kunt op de volgende data deelnemen:

20 augustus 2020 17 september 2020

Online ook te bestuderen 

Wilt u de Anti-Fraude Professional opleiding online bestuderen? Dat kan. Al onze schriftelijke opleidingen zijn beschikbaar in de vorm van digital learning. Wanneer u hiervoor kiest, ontvangt u persoonlijke inloggegevens waarmee u de Anti-Fraude opleiding digitaal kunt bestuderen. Naast toegang tot de digitale leeromgeving (voor de periode van één jaar) ontvangt u de volledige schriftelijke opleiding – in één keer – als praktisch naslagwerk.

Studiemogelijkheden 

Daar zijn twee opties dat uw deze opleiding kan nemen. Optie een is een Schriftelijke cursus bestaande uit 13 omvangrijke lesdelen en optie twee is een in-company training.

Prijs en inschrijven 

De kosten van de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bedragen € 2.480,- (excl. 9% BTW) per persoon.

Anti-Fraude opleiding, start 20 augustus 2020 : € 2.480,-

Anti-Fraude opleiding, start 17 september 2020: € 2.480,-

Als u zich wilt inschrijven of de brochure wilt aanvragen voor deze Anti-Fraude opleiding , klik dan op deze link: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/anti-fraude-professional.php

Privacy en Security

Datum:10-11-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland

Met deze 3-daagse Privacy en Security training krijgt u inzicht hoe u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid realiseert en borgt in uw organisatie in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (zoals de Avg). Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse klassikale training en de andere mogelijkheid is de in-company training. De nieuwe privacywet (Avg) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de huidige techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u er aan kunt voldoen echter niet. De komende jaren zal pas duidelijk worden – door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders – hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

Datum:19-11-2020
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training.

Waarom deze training?

Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn.

Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven. Contracten vertegenwoordigen immers geld, veel geld…

Het hebben van het juiste contract, met de juiste afspraken, afgestemd op en in lijn met de mensen, de processen en de systemen, staat daarom centraal in deze certficerende contract management training.

Over het IACCM

De International Association for Contract and Commercial Management (IACCM) is een wereldwijd opererend netwerk bestaande uit contract managers, commerciële managers, onderhandelaars, advocaten, (bedrijfs)juristen en supply chain professionals. IACCM is een non-profit organisatie met ruim 30.000 leden in meer dan 150 landen.

IACCM is wereldwijd dé organisatie die de standaard zet en ontwikkelt op het gebied van contractering en contract management.

Doel van het Contract Management training

In deze 3-daagse certificerende training:

leert u het belang van contracten en de rol van de contract professional in moderne organisaties kennen; leert u de contract lifecycle en de essentiële elementen van elke fase kennen; leert u hoe u de juiste kennis, aanpak en hulpmiddelen kunt selecteren en gebruiken; leert u belangrijke concepten in contracten en de hieraan verbonden overwegingen begrijpen; leert u de basistechnieken van risico-analyses; leert u de principes en het proces van onderhandeling; leert u het belang van effectief contract management begrijpen, ook na ondertekening van het contract; en wordt u optimaal voorbereid op het Contract & Commercial Fundamentals examen van IACCM.

Resultaat van de training

Na afloop van deze 3-daagse certificerende training:

kunt u gesprekken over contracten in een commerciële context begrijpen en sturen; kunt u leveranciers en/of klanten managen om een positieve en effectieve werkrelatie te creëren; kunt u zodanig bijdragen aan activiteiten voorafgaand aan de contractondertekening, dat de kans op een succesvolle implementatie toeneemt; beheerst u risico’s en kansen in contracten; kunt u juridische basisfouten in contracten voorkomen en weet u wanneer u extra expertise moet inschakelen; kunt u de juiste stappen nemen om het implementeren van het contract te ondersteunen; en kunt u contractwijzigingen realiseren met een positief resultaat voor zowel klanten als leveranciers.

Examen

Het Engelstalige Fundamentals of Contract & Commercial Management examen van IACCM is een gesloten boek examen dat bestaat uit 50 multiple-choice vragen. Om te slagen dient u 70% (35) van de vragen correct te beantwoorden. Het examen duurt 40 minuten. Wanneer u slaagt, ontvangt u het officiële certificaat Fundamentals of Contract & Commercial Management van IACCM.

Contract Management training – voor wie?

Niet alleen de inkoopafdeling dient zich met contracten bezig te houden, álle stakeholders in de organisatie moeten een actieve rol vervullen en participeren in het contractproces, zowel tijdens de contractering als nadat alle handtekeningen zijn gezet.

Deze certificerende contract management training is dan ook van belang voor professionals die betrokken zijn bij contractering en contract management of dit proces ondersteunen en die hun commerciële vaardigheden willen verbeteren. Vanzelfsprekend is de training van belang voor iedereen die zijn basiskennis op het gebied van contractering en contract management wil vergroten.

IACCM ™ is een handelsmerk van IACCM. De training wordt gegeven door een geaccrediteerde trainer die werkt met Suerte Academy, een geaccrediteerde trainingsorganisatie van IACCM.

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze Contract Management training en om te slagen voor het Fundamentals of Contract & Commercial Management examen van IACCM.

Lesmateriaal 

U ontvangt een uitgebreide cursusmap met de presentaties, de praktijkopdrachten, de case, een voorbeeldexamen en een verklarende woordenlijst. Als verplicht studiemateriaal ontvangt u het boek ‘Fundamentals of Contract & Commercial Management’ (waarde € 34,95,-) van IACCM. De training wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal en het examen zijn in het Engels. Op verzoek kunnen we de Contract Management training ook in het Engels verzorgen.

Aantal deelnemers, niveau van het training & examengarantie 

Gezien het intensieve en interactieve karakter van deze 3-daagse Contract Management training is het aantal deelnemers beperkt.

De 3-daagse training Contract Management wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Mocht u onverhoopt  de eerste keer niet slagen voor het Fundamentals of Contract & Commercial Management examen, dan mag u geheel kosteloos het examen opnieuw afleggen.

Startdatum

De training Contract Management bestaat uit 3 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt op de onderstaande data deelnemen:

19, 20 en 26 november 2020 12, 13 en 14 april 2021 4, 5 en 6 oktober 2021

Prijs en inschrijven 

De kosten van de 3-daagse training Contract Management bedragen € 2.780,- (excl. BTW) per persoon, incl. koffie, thee, lunches, het boek ‘Fundamentals of Contract & Commercial Management’ (waarde € 40,-), een uitgebreide cursusmap, het Fundamentals of Contract & Commercial Management examen van IACCM (waarde € 226,-) en de kosten van een eventueel herexamen.

Contract Management, start 19 november 2020 :€ 2.780,- Contract Management, start 12 april 2021 : € 2.780,- Contract Management, start 4 oktober 2021 : € 2.780,- Als u de brochure voor de Contract Management training wilt ontvangen dan kunt u dat doen via deze link: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/contract-management.php

Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

Datum:21-09-2020
Tijd:08.45 uur - 16.30 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training.

ISO 27005:2018 – Certified Risk Manager

ISO heeft in 2018 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2018. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2018 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat.

Wat leert u?

In deze 3-daagse Certified Risk Manager training leert u de risico-elementen m.b.t. informatie te beheersen. Op basis van praktische oefeningen en case studies leert u een optimale risico-evaluatie uit te voeren en risico’s in de tijd te beheren door vertrouwd te raken met hun levenscyclus.

U leert de verschillende methoden van risico-evaluatie kennen, zoals DELPHI, HAZOP, SWIFT en HACCP. Daarnaast krijgt u kennis van de concepten, modellen, processen en terminologie, beschreven in ISO 27001 n 27002, die belangrijk zijn voor een volledig begrip van de internationale ISO 27005 standaard. M.a.w.:

U vergaart kennis voor de implementatie en het beheer en onderhoud van een voortdurend Risico Management programma. U krijgt concepten, normen, methodes en technieken aangereikt om een doeltreffend Risico Management systeem in te voeren. U krijgt inzicht in de relatie tussen het Information Security Management Systeem (incl. risicobeheer), de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de eisen van de verschillende stakeholders van een organisatie. U leert de eisen van de ISO 27001 norm over Risico Management te interpreteren en te implementeren. U wordt voorbereid om het examen voor het ISO 27005 certificaat succesvol af te leggen.

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor of betrokken bij Risico Management of informatiebeveiliging? Wilt u voldoen aan de ISO 27005 norm? Dan is de training Certified ISO 27005 Risk Manager een absoluut must voor u.

Examinering en certificering 

Het ISO 27005 examen duurt 2 uur en wordt aan het einde van de derde dag schriftelijk afgenomen. Wanneer u slaagt ontvangt u het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat van PECB en een certificaat van deelname met 21 CPE (Continuing Professional Education) punten.

Waar staat ISO voor? 

ISO – de International Organization for Standardisation – is een internationale organisatie die normen vaststelt met betrekking tot het waarborgen van o.m. informatiebeveiliging ISO is een samenwerkingsverband van nationale standaardorganisaties in 156 landen. Op het gebied van informatiebeveiliging is de ISO 27000 serie uitgegroeid tot de standaardnorm.

Voorkennis, niveau van training & aantal deelnemers

U heeft geen voorkennis nodig om succesvol deel te nemen aan de Certified ISO 27005 Risk Manager training en te slagen voor het ISO 27005 examen. De ISO 27005 Risk Manager training wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau. Gezien het intensieve karakter van deze 3-daagse ISO 27005 training is het aantal deelnemers beperkt.

Slagingsgarantie 

Behaalt u onverhoopt het Certified ISO 27005 Risk Manager examen niet, dan mag u de Certified ISO 27005 Risk Manager training binnen een jaar kosteloos nogmaals bijwonen plus kosteloos het examen nogmaals afleggen.

Docent(en) en startdatum

De 3-daagse Risk Management training – Certified ISO 27005 Risk Manager – wordt gegeven door een uiterst ervaren trainer. De Certified ISO 27005 Risk Manager training bestaat uit 3 trainingsdagen van 8.45 uur – 16.30 uur en vindt centraal in het land plaats.

Certified ISO 27005 Risk Manager – Training I

21 t/m 23 september 2020

Kosten en inschrijven

De kosten van de 3-daagse training Certified ISO 27005 Risk Manager bedragen € 2.950,- excl. BTW per persoon, incl. koffie, thee, lunches, documentatie en het Certified ISO 27005 Risk Manager examen.

Certified ISO 27005 Risk Manager, start 21 september 2020 : € 2.950,-

Als u wilt zich voor het Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager training inschrijven, kunt u dat via deze link doen: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/risk-management-certified-iso-27005-risk-manager.php

Cyber Security Audit

Datum:07-09-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Amsterdam

In deze 3-daagse training leert u hoe u een cyber security audit moet uitvoeren. U wordt tevens voorbereid op het wereldwijd erkende Cyber Security Audit Certificate van ISACA. Er zijn twee mogelijkheden voor deze training en certificering. Allereerst is er de 3-daagse klassikale training inclusief voorbereiding op het allernieuwste Cyber Security Audit Certificate van ISACA en de tweede mogelijkheid is een in-company training. Steeds meer organisaties eisen – terecht – dat cyber security in het audit plan wordt opgenomen. De noodzaak voor auditors is dan ook groot om cyber security processen, beleid en tools te (kunnen) auditen om er zeker van te zijn dat de organisatie de juiste en toereikende controls heeft ingebouwd.

Het allernieuwste Cyber Security Audit programma van ISACA voorziet (IT) auditors, IT-, security-, risico- en andere professionals van de kennis die nodig is om een cyber security audit uit te voeren. (IT) auditors leren wat de verantwoordelijkheden van een cyber security auditor zijn en hoe zij een cyber security audit moeten uitvoeren. Security- en IT-professionals worden voorzien van een goed begrip van wat het cyber security audit proces inhoudt. Risicomanagers krijgen in deze training een goed inzicht in welke cyber risico’s het bedrijf loopt en welke risico beperkende maatregelen mogelijk zijn.  Lees meer…

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Datum:10-11-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2 days
Locatie:Nederland

Waneer en hoe moet u een DPIA uitvoeren? Na 2 dagen gaat u concreet met uw eigen DPIA naar huis conform alle eisen van de nieuwe Europese privacywet (GDPR). U kunt kiezen uit twee trainingsmogelijkheden, allereerst een 2-daagse klassikale training en daarnaast is er de mogelijkheid voor een in-company training. Het Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de privacy risico’s van uw dataverwerking. Een DPIA is alleen verplicht als uw dataverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert. Buiten een aantal omschreven situaties geeft de nieuwe Europese privacywet geen overzicht van dataverwerkingen met een hoog privacy risico. Als (project) verantwoordelijke zult u dus zelf vooraf moeten inschatten of uw gegevensverwerking een hoog privacy risico inhoudt. In de praktijk blijkt dit op veel hindernissen te stuiten. In deze actuele en praktische DPIA training leren wij u wanneer en hoe u een DPIA moet uitvoeren. U gaat concreet met uw eigen DPIA naar huis! 

Ziet u geen mogelijkheden om hoge privacy risico’s te beperken naar aanleiding van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), dan bent u verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te schakelen voor een bindend advies. Totdat het advies van de AP is verkregen mag u uw project niet verder uitvoeren!  Lees meer…

Cyber Security (CSX) Fundamentals cursus

Datum:20-08-2020

Deze diepgaande Nederlandstalige Cyber Security cursus leidt op tot het allernieuwste Cyber Security Fundamentals (CSX) certificaat van ISACA. Er zijn drie mogelijkheden, ten eerste de schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning), ten tweede de in-company training en ten derde er is de 4-daagse Cyber Security (CSX) Fundamentals training. Dat Cyber Security van groot belang is voor elke organisatie, zowel profit als non-profit, behoeft eigenlijk geen nadere toelichting. Een doorlopende reeks cyberincidenten, waarvan regelmatig voorbeelden het nieuws halen, bewijst dat de risico’s groot zijn en dat zowel individuele hackers als professioneel georganiseerde cybercriminelen zich constant roeren. De aandacht voor cybercrime en Cyber Security is dan ook groter dan ooit. Voorkomen is beter dan genezen. Met een veilige website, goed opgeleid personeel en een waterdichte IT-infrastructuur houdt u hackers buiten de deur. ISACA – de internationale auditing en IT-security vereniging – heeft daarom een richtlijn uitgebracht die organisaties ondersteunt bij het nemen van maatregelen tegen cybercriminaliteit. Deze richtlijn biedt praktische handvatten voor het implementeren van Cyber Security, die overeenkomen met de eisen van ENISA (het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging).

Deze actuele Cyber Security cursus biedt veel meer dan enkel een gedegen voorbereiding op het ISACA Cyber Security Fundamentals examen en reikt u concrete kennis, inzicht en vaardigheden aan waarmee u Cyber Security binnen uw eigen organisatie naar een hoger plan tilt. U leert het juiste beveiligingsniveau bepalen, realiseren en borgen. Zo draagt u bij aan het behalen van uw organisatiedoelen.  Lees meer…

ISO 31000 Risicomanagement

Datum:16-09-2020
Dagen:3 days
Locatie:Utrecht

Deze 3-daagse Risk Management training (inclusief ISO 31000 examen) leidt op voor de wereldwijd erkende titel Certified ISO 31000 Risk Management Professional van het Global Institute for Risk Management Standards (G31000). Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor het ISO 31000 Risicomanagement. Als eerste optie de 3-daagse klassikale training inclusief ISO 31000 examen en de tweede mogelijkheid is de in-company training.  

ISO 31000 is een internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het managen van risico’s. ISO 31000 definieert risico als het effect van onzekerheid op het bereiken van doelstellingen, zowel in positieve als in negatieve zin.Daarbij gaat het niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen die van invloed zijn op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. De tekst van ISO 31000 is kort en duidelijk. Het kader is gebaseerd op Deming’s Plan–Do–Check–Act cyclus en het proces vertegenwoordigt de internationale best practices in risicobeheer. ISO 31000 is de enige internationaal erkende ISO standaard in risicomanagement.  Lees meer…