Cyber Security (CSX) Fundamentals training

Datum:27-10-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4 days
Locatie:Nederland

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA. Voor deze training, zijn er drie mogelijkheden die u kunt kiezen. De eerste mogelijkheid is een 4-daagse klassikale training, de andere mogelijkheid is de Cyber Security (CSX) schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning) en als derde mogelijkheid is er de in-company training. Het Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat is het eerste onderdeel van ISACA’s nieuwe Cyber Security Nexus (CSX) kennis platform. Het platform is opgericht ten behoeve van de professionalisering van Cyber Security professionals wereldwijd. De Cyber Security (CSX) certificeringen zijn gericht op de technische professionalisering van de (Cyber) Security professional en zijn volledig gefocust op technische security kennis en vaardigheden. De Cyber Security (CSX) Fundamentals training is op kennis gebaseerd terwijl de Cyber Security (CSX) Practitioner training op skills gebaseerd is.  Lees meer…

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) training

Datum:07-07-2020
Tijd:09.00 uur - 17.30 uur
Dagen:2 days
Locatie:Nederland of Brussel regio

Deze gespecialiseerde training leidt op voor het Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) examen van IAPP (International Association of Privacy Professionals), de grootste internationale beroepsvereniging van privacy professionals. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel een 2-daagse klassikale training, ofwel een in-company training. Met de CIPP/E certificering kunt u aantonen dat u kennis heeft van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming op Europees niveau. CIPP/E wordt beschouwd als dé Europese standaard op het gebied van privacy. Dit officiële titel is ‘Certified Information Privacy Professional/Europe’. Gedurende de training wordt volledig ingegaan op de Europese context en specifieke wet- en regelgeving rond gegevensbescherming. Tijdens de eerste dag worden onderwerpen als Data Protection Laws, Personal Data, Controllers and Processors, Processing Personal Data, Information Provision en Data Subjects’ Rights behandeld. Tijdens de tweede dag wordt specifiek ingegaan op Security of Processing, Accountability, International Data Transfers, Supervisions and Enforcement en Compliance.

Lees meer…

Data Protection Officer (DPO)

Datum:16-07-2020

In deze zeer actuele, praktijkgerichte en gedegen opleiding wordt u opgeleid tot Data Protection Officer (DPO) volgens de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Daar zijn twee studiemogelijkheden. De eerste is een schriftelijke opleiding (tevens beschikbaar via digital learning) en optie twee is een in-company opleiding, toegespitst op uw praktijksituatie. Sinds 1 januari 2016 is er in Nederland al veel veranderd op het gebied van privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder op het gebied van datalekken en de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vanaf 25 mei 2018 is er nog veel meer veranderd op het gebied van privacy en gegevensbescherming met de inwerkingtreding van de  Europese General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) genoemd. GDPR heeft een einde gemaakt aan de eerder heersende versnipperde privacy wetgeving binnen de EU. GDPR bevat strengere regels en sancties rondom het verwerken van persoonsgegevens. Om te voldoen aan deze complexe Europese wetgeving moet u de juiste maatregelen nemen. Een van de nieuwe regels is bijvoorbeeld dat het voor veel organisaties verplicht is een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen.  Lees meer…

Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) training

Datum:23-11-2020
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5 days
Locatie:Amsterdam

Deze training is een 5-daagse, door AACI (The American Anti-Corruption Institute) geautoriseerde training waarin u wordt opgeleid voor de internationale, wereldwijd erkende Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) titel. International Management Forum (IMF) is een door het AACI geautoriseerde trainingspartner en de officiële geaccrediteerde aanbieder van Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) (review)trainingen in onder meer Europa. Het AACI (American Anti-Corruption Institute) is de wereldwijde aanbieder van anti-corruptie trainingen op management niveau. Sinds 2016 biedt The AACI een wereldwijd erkende anti-corruptie certificering aan ‘Certified Anti-Corruption Manager® (CACM)’ voor organisaties die ondersteuning zoeken bij het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie.

Waarom Certified Anti-Corruption Manager® (CACM)?

Veel organisaties zijn zich nog steeds onvoldoende bewust van de risico’s van en (persoonlijke) aansprakelijkheid voor corruptie bij (inter)nationaal zakendoen. Corruptie is in veel delen van de wereld een groot probleem. Steeds meer landen en toezichthouders stellen strenge straffen in het vooruitzicht voor organisaties die geen beleid (en actieve naleving daarvan) hebben ten aanzien van corruptie. In toenemende mate heeft anti-corruptie, anti-witwas en sanctie wetgeving een landenoverstijgende werking. Zo zijn bv. de Bribery Act (UK) en de Foreign Corrupt Practicer Act (FCPA) uit de US ook van toepassing op Nederlandse en Belgische organisaties wanneer zij internationaal opereren. Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie op 2,6 miljard dollar per jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer andere landen dan de USA en de UK strikte(re) wetgeving invoeren om fraude en corruptie tegen te gaan. Ook Nederland richt zich steeds actiever op de signalering en aanpak van fraude.  Lees meer…

Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding

Datum:26-10-2020
Tijd:09.00 uur tot +/- 18.00 uur
Dagen:5 days
Locatie:Amsterdam, Luxembourg en Brussel regio

International Management Forum (IMF) is een ACFE authorized training organization en de enige officële, geaccrediteerde aanbieder van Certified Fraud Examiner (CFE) opleidingen in de Benelux. Deze opleiding heeft twee mogelijkheden die u kunt voor kiezen. Optie een is en 5-daagse klassikale opleiding en optie twee is in-company. De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) is de grootste internationale anti-fraude organisatie met meer dan 85.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. De ACFE is de belangrijkste aanbieder van cursussen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. De ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorised Training Organizations die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding te organiseren.

In deze 5-daagse opleiding wordt u opgeleid tot Certified Fraud Examiner (CFE). Het CFE certificaat wordt door tal van vooraanstaande organisaties over de hele wereld gevraagd/geëist. Volgens de beloningsgids voor anti-fraude professionals van 2015/2016 verdienen Certified Fraud Examiners (CFE’s) 23% meer dan hun niet-gecertificeerde collega’s. In de praktijk blijkt dat sanctionerende instanties minder streng optreden wanneer u als organisatie kunt aantonen dat u serieuze aandacht besteedt aan het voorkomen van fraude. Het hebben van Certified Fraud Examiners (CFEs) in de organisatie is onder andere een bewijs van deze serieuze aandacht.

Lees meer…

Business Valuation & Financial Modelling training

Datum:28-10-2020
Tijd:10.00 uur - 18.00 uur
Dagen:6 days
Locatie:Amsterdam of omgeving van 's-Hertogenbosch

In 6 dagen leert u hoe u financiële modellen in Excel bouwt om de waarde van een bedrijf te bepalen. Voor deze training, heeft u twee opties die u kunt voor kiezen. Optie een is en 6-daagse top-level ‘hands on’ klassikale training en optie twee is en in-company training. Tijdens de training krijgt u hulpmiddelen aangereikt waarmee u financiële modellen in Excel leert bouwen. Deze modellen helpen u bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. De waarde van een bedrijf wordt op drie manieren bepaald, te weten op een stand-alone basis; in een Leveraged Buy-Out (LBO) situatie en in een buy-side Mergers & Acquisitions (M&A) scenario. U leert alle Excel koppelingen kennen waarmee u meer dan uitstekende financiële modellen in Excel leert bouwen. Tijdens de Business Valuation & Financial Modelling training wordt op verschillende waarderingstechnieken ingegaan, zoals de Comparable companies analyse; Precedente transactie analyse; Discounted Cash Flow (DCF) analyse; Leveraged Buy-Out (LBO) analyse en de Buy-side Mergers & Acquisitions (M&A) analyse. Tevens worden verschillende technieken behandeld die naar de waarde van de onderneming kijken. De onderneming wordt beoordeeld door naar de waarde van de aandelen te kijken. Hierbij wordt rekening gehouden met de (aangepaste) netto schuld. De theorie wordt niet alleen uitgelegd maar ook toegepast op bestaande bedrijven. Lees meer…

Masterclass “gesprekken met klokkenluiders”

Datum:01-07-2020
Dagen:2 days
Locatie:Keurstraat 12, 1382 KS Weesp

De afgelopen jaren hebben laten zien dat klokkenluiders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het aan de orde stellen en oplossen van misstanden binnen ondernemingen. Daarbij is tevens gebleken dat het op een correcte wijze managen van klokkenluiders niet eenvoudig is. Met name als het gaat om het afschermen van de identiteit van de klokkenluider en het traject van het zorgvuldig veredelen, toetsen en uiteindelijk gebruiken van de aangereikte informatie kan er veel mis gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor de klokkenluider en voor de organisatie.

Lees meer…

Training Investigative Interviewing

Dagen:2 days
Locatie:Naar keuze

Goed feitenonderzoek vraagt om goede interviews. How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leren wij u om efficiënt te interviewen en effectief informatie te verzamelen. De training zorgt voor standaardisering en professionalisering van uw interviewproces. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door onze interviewtraining wordt de human error in uw interviewprocessen geminimaliseerd en de hoeveelheid verkregen informatie gemaximaliseerd en de betrouwbaarheid vergroot. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde interviewvaardigheden zijn direct toepasbaar.

Lees meer…