Fraude Risicomanagement

Datum:07-10-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2
Locatie:Nederland of live online

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Certified European Data Protection Professional – klassikale training

Datum:21-03-2024
Tijd:10.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Nederland

Met deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot Europees gecertificeerd data protection professional en wordt u ingeschreven in het Europese register van gecertificeerde data protection professionals. Er zijn drie mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 5-daagse training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie, de Schriftelijke/online cursus Certified European Data Protection Professional en een in-company training (klassikaal en live online) incl. Europese certificering en registratie.  Lees meer…

Commercieel Contract Management

Datum:11-04-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

De 3-daagse training Commercieel Contract Management (incl. examen) leidt op voor de officiële Commercial and Contract Management Fundamentals certificering van World Commerce & Contracting (voorheen IACCM). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse training (incl. het internationale Commercial and Contract Management Fundamentals examen van World Commerce & Contracting (voorheen IACCM) en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven. 

Lees meer…

Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

Datum:15-07-2024
Tijd:08.45 uur - 16.30 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training. ISO heeft in 2018 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2018. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2018 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat. Lees meer…

ISO 31000 Risicomanagement

Datum:12-06-2024
Dagen:3
Locatie:Utrecht

Deze 3-daagse Risk Management training (inclusief ISO 31000 examen) leidt op voor de wereldwijd erkende titel Certified ISO 31000 Risk Management Professional van het Global Institute for Risk Management Standards (G31000). Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor het ISO 31000 Risicomanagement. Als eerste optie de 3-daagse klassikale training inclusief ISO 31000 examen en de tweede mogelijkheid is de in-company training.  

ISO 31000 is een internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het managen van risico’s. ISO 31000 definieert risico als het effect van onzekerheid op het bereiken van doelstellingen, zowel in positieve als in negatieve zin. Daarbij gaat het niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen die van invloed zijn op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.  Lees meer…

Cyber Security (CSX) Fundamentals training

Datum:09-10-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4
Locatie:Nederland

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA. Voor deze training, zijn er drie mogelijkheden die u kunt kiezen. De eerste mogelijkheid is een 4-daagse klassikale training, de andere mogelijkheid is de Cyber Security (CSX) schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning) en als derde mogelijkheid is er de in-company training. Het Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat is het eerste onderdeel van ISACA’s nieuwe Cyber Security Nexus (CSX) kennis platform. Het platform is opgericht ten behoeve van de professionalisering van Cyber Security professionals wereldwijd. De Cyber Security (CSX) certificeringen zijn gericht op de technische professionalisering van de (Cyber) Security professional en zijn volledig gefocust op technische security kennis en vaardigheden. De Cyber Security (CSX) Fundamentals training is op kennis gebaseerd terwijl de Cyber Security (CSX) Practitioner training op skills gebaseerd is.  Lees meer…

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) training

Datum:11-06-2024
Tijd:09.00 uur - 17.30 uur
Dagen:2
Locatie:Nederland

Deze gespecialiseerde training leidt op voor het Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) examen van IAPP (International Association of Privacy Professionals), de grootste internationale beroepsvereniging van privacy professionals. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel een 2-daagse klassikale training, ofwel een in-company training. Met de CIPP/E certificering kunt u aantonen dat u kennis heeft van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming op Europees niveau. CIPP/E wordt beschouwd als dé Europese standaard op het gebied van privacy. Dit officiële titel is ‘Certified Information Privacy Professional/Europe’. Gedurende de training wordt volledig ingegaan op de Europese context en specifieke wet- en regelgeving rond gegevensbescherming. Tijdens de eerste dag worden onderwerpen als Data Protection Laws, Personal Data, Controllers and Processors, Processing Personal Data, Information Provision en Data Subjects’ Rights behandeld. Tijdens de tweede dag wordt specifiek ingegaan op Security of Processing, Accountability, International Data Transfers, Supervisions and Enforcement en Compliance.

Lees meer…

Certified European Data Protection Professional – Schriftelijke cursus

Datum:20-06-2024

In deze zeer actuele, praktijkgerichte en gedegen cursus wordt u opgeleid tot Europees gecertificeerd data protection professional en wordt u ingeschreven in het Europese register van gecertificeerde data protection professionals. Daar zijn drie studiemogelijkheden. De eerste is een schriftelijke/online cursus, optie twee is een 5-daagse training (klassikaal en live online), en optie drie is een in-company cursus, toegespitst op uw praktijksituatie (klassikaal en live online). Sinds 1 januari 2016 is er in Nederland al veel veranderd op het gebied van privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder op het gebied van datalekken en de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Lees meer…

Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding

Datum:17-06-2024
Tijd:09.00 uur tot 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Amsterdam en Brussel regio

International Management Forum (IMF) is een ACFE authorised training organisation en de enige officële, geaccrediteerde aanbieder van Certified Fraud Examiner (CFE) opleidingen in de Benelux. Deze opleiding heeft twee mogelijkheden die u kunt voor kiezen. Optie een is en 5-daagse klassikale opleiding en optie twee is in-company. De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) is de grootste internationale anti-fraude organisatie met meer dan 85.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. De ACFE is de belangrijkste aanbieder van cursussen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. De ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorised Training Organisations die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding te organiseren.

Lees meer…

Anti-Fraude Opleiding

Datum:20-06-2024
Locatie:Eigen locatie

Fraude bestrijden en vermijden in uw organisatie. Alle expertise om fraude(risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance.De Anti-Fraude opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9!

Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 13-delige schriftelijke cursus (ook online te bestuderen) of de in-company training.

Lees meer…