Op de Jobsite van het Risk & Compliance Platform Europe kunt u vacatures plaatsen bestemd voor onze doelgroep. De kosten voor de plaatsing van een vacature met logo bedragen 275 euro, exclusief btw per maand. Als u de vacature extra onder de aandacht wenst te brengen in een bepaalde week, dan kunt u opteren voor de Job of the Week. De Job of the Week blijft gedurende die week bovenaan vermeld in het speciale kader zoals u hierboven kunt zien. De extra kosten voor de Job of the Week bedragen 275 euro, exclusief btw.

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar jobs@riskcompliance.nl

  1. Ensure the Board of Directors, management and employees are in compliance with the rules and regulations of regulatory agencies
  2. Ensure that company’s policies and procedures are being followed
  3. Act as staff to the corporate CCO (Chief Compliance Officer) by monitoring and reporting results of the compliance/ethics efforts of the company and in providing guidance for the Board and senior management team on matters relating to compliance
 • The Compliance Officer E/A, together with the Corporate Compliance Committee, is authorized to implement all necessary actions to ensure achievement of the objectives of an effective Europe & Asia compliance program.

5. Develops, initiates, influences, maintains, and revises Europe policies and local procedures for the generaloperation of the Compliance Program and its related activities to prevent illegal, unethical, or improper conduct. Manages day-to-day operation of the Europe Program

6. Support corporate areas as risk management and internal audit locally.

7. Conduct investigations in the event of irregularities reported on the ethics line.

8. Responds to alleged violations of rules, regulations, policies, procedures, and Standards of Conduct by evaluating or recommending the initiation of investigative procedures.

9. Monitors, and as necessary, coordinates compliance activities of other departments

 • Help oversee and maintain the risk management framework, strategy, risk policies and governance arrangements as approved by the Board;
 • Lead the production of the ICAAP & ILAAP;
 • Assist the Board and Senior Management to create a culture of informed risk-taking through training, communication and promotion of the agreed risk framework;
 • Support the Board in setting, maintaining and reporting on the risk appetite framework;
 • Ensure the adequacy of risk information, risk analysis and risk training;
 • Lead the oversight and challenge of the Firm’s systems and controls in respect of risk management (i.e. 2nd line challenge to 1st line’s management of risk);
 • Interact with the AFM and/or DNB on an ongoing basis (as/when needed);
 • Review and challenge the COREP returns;
 • Be an integral part of the global Regulatory team by helping the business address global regulatory concerns / challenges.
 • Risk monitoring, including operational-, market-, counterparty- (settlement and pre-settlement), and liquidity risk;

· Accountable for impairment and capital (actuals and forecasting), as well as the governance required for each process;

· Support the draft timely, accurate and insightful management and regulatory reporting, including FinRep, CoRep, SBP reporting and CRR attestations;

· Deep understanding and knowledge of credit risk modelling approaches for IRB and IFRS 9 models. · Ensure a reliable infrastructure, including models, data, control environment and compliance with internal policies and external regulatory requirements;

· Generate key management information, interpret complex data using statistical techniques and provide insights to support business decisions

· Translate insights into actionable recommendations for senior management and stakeholders, communicate and drive through their delivery;

· Build and manage effective relationships with colleagues in the wider Risk team and across partnering business functions (such as Modelling and validation functions, Finance, Customer Analytics and Risk Infrastructure).

 • Actieve portfolio-opvolging en invulling geven aan het na-selectiebeleid
 • Periodiek analyseren van de portefeuille op klant en segmentniveau (o.b.v. SBI) met behulp van de gegevens / MI-rapportages in VRA

– Bespreken van de uitkomsten met de betreffende volmacht

 • Voorbereiden van de verlenging op binderniveau en in samenspraak met L©U en Sales uitvoeren van de prolongatie-onderhandelingen Bepalen risk appetite / prijs & conditiemix per binder en uitwerken van offerteverzoeken (proposities) al dan niet in samenspraak met L©U

– (zal gezien de EPI vaak vanuit het referral proces het geval zijn) en de betreffende BCS segment-specialist

 • Verzorgen verbeteren van de correctheid en compleetheid van de gegevens in VRA en borderellen (data-quality)
 • Verzorgen dat de inhoud van de SWO + bijlagen en Poolovereenkomsten met bijlagen actueel, compleet en correct zijn in samenwerking met BAM
 • Go-to-person in het geval er problemen zijn t.a.v. borderellen (tijdigheid / foutieve inhoud) + Aftekenen van periodieke premieborderellen
 • Opvolgen dat goedgekeurde borderellen tijdig en correct worden geboekt door UW Support + verantwoordelijk voor juiste EPI in core system
 • Het inzichtelijk krijgen van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden en clausules per binderafspraak
 • Go-to-person voor UM, Claims, BAM, Sales en Finance voor aangelegenheden op binder-niveau.
 • Coördinator / initiatiefnemer aanstelling nieuwe volmachtenkantoren is samenspraak met BAM & Sales en met uiteindelijke goedkeuring vanuit het MT.
 • Initiatie, opvolging en eventueel uitvoeren van UW Audits

De organisatie is volop in ontwikkeling en zet grote stappen vooruit als organisatie. Het beheersen van risico’s die daarmee gepaard gaan is belangrijk. We proberen hiermee op een beheerste manier verbeteringen door te voeren. Met deze gedachte geef je mede vorm aan het enterprise risicomanagement. Je begrijpt waarom collega’s op een bepaalde manier met risico’s omgaan. Dit stelt je in staat om bij te sturen. Met deze aanpak komen we tot een gedegen risicobeheersing die serieus wordt genomen, waarop wordt vertrouwd, en die in de praktijk consequent wordt toegepast. Je bent organisatiebreed georiënteerd en wisselt je werkzaamheden heden af van operationeel (zoals het initiëren en uitvoeren van RCSA’s en het monitoren van bevindingen en root cause analyses) tot beleidsmatig (van het opstellen van beleidsstukken en procedures tot het inrichten en innoveren van het control framework).

The candidate has excellent technical skills including advanced knowledge of risk management, audit frameworks and control processes, end-to-end processes, governance and operations. S/he actively keeps track of regulatory developments and possesses an excellent depth of knowledge in global and industry best in class standards and expectations.

This is a confidential role, please reach out for further information or when interested.

Als Non-Financial Risk Manager ga jij je bezighouden met het inrichten en uitvoeren van alle
benodigde activiteiten met betrekking tot ons risicomanagementbeleid. Je onderhoudt een
goede relatie met de business en bent voor hen het eerste aanspreekpunt op dit onderwerp. Je
faciliteert, adviseert en ondersteunt bij activiteiten en vraagstukken die betrekking hebben
strategisch-, tactisch en operationeel risicomanagement, business continuïteit, datakwaliteit en
incidentmanagement. Ook ondersteun en adviseer je de projecten in onze veranderende
organisatie. Tenslotte zorg jij voor het creëren en verbeteren van de risk-awareness in de
organisatie.

Beoordelen

Jij beoordeelt of de eerste lijn de juiste operationele risico’s heeft geïdentificeerd en heeft beheerst met de juiste maatregelen. Ook beoordeel je of het management toereikende maatregelen neemt op incidenten om herhaling te voorkomen.

Monitoren

Als Non-Financial Risk Manager monitor jij of het controleraamwerk van de eerste lijn volledig en juist is. Daarnaast monitor je onder andere of de eerste lijn op tijd en de juiste beheersmaatregelen heeft getroffen op onbeheerste risico’s (action tracking). Je ziet toe op het management of ze in lijn met het risicomanagementbeleid handelt.

Adviseren

Jij adviseert de eerste lijn over de beheersing van operationele risico’s. Ook adviseer je over de toereikendheid van het interne controleraamwerk van de eerste lijn. En stimuleer je risico awareness bij de eerste lijn door hen onder andere trainingen te geven. Bevindingen en adviezen rapporteer jij aan het management.

In het team Underwriting zijn we op zoek naar nieuwe collega voor de positie van een Business Underwriter. Ben jij de nieuwe collega die HBO/WO is opgeleid met relevante werkervaring en goede communicatieve skills? Reageer dan snel! Als Business Underwriter beoordeel je de kredietwaardigheid van ondernemingen. Je verzamelt en analyseert alle beschikbare informatie en zoekt samen met je commerciële collega’s naar de best mogelijke oplossing. Samen met de commerciële collega’s bezoek je onze (potentiële) klanten voor gedegen uitleg van aangeboden oplossingen. Als persoon vind je het prettig om een hoge mate van zelfstandigheid te hebben en deze zelfstandigheid ook uit te dragen in het nemen van uitdagende beslissingen.