Op de Jobsite van het Risk & Compliance Platform Europe kunt u vacatures plaatsen bestemd voor onze doelgroep. De kosten voor de plaatsing van een vacature met logo bedragen 275 euro, exclusief btw per maand. Als u de vacature extra onder de aandacht wenst te brengen in een bepaalde week, dan kunt u opteren voor de Job of the Week. De Job of the Week blijft gedurende die week bovenaan vermeld in het speciale kader zoals u hierboven kunt zien. De extra kosten voor de Job of the Week bedragen 275 euro, exclusief btw.

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar jobs@riskcompliance.nl

 • Identificeren, analyseren, signaleren, rapporteren en managen van alle relevante risico’s vanuit de 1ste lijn voor C&BS;
 • Monitoren en signaleren van issues, en deze tijdig oplossen in samenwerking met de business;
 • Maken van verbetervoorstellen en deze ook uitvoeren;
 • Adviseren en implementeren van wet- en regelgeving;
 • Uitvoeren van ‘Product Approval and Review Process’, ‘Strategic Risk Assessment’, ‘Change Risk Assessment’;
 • Coördineren en implementeren van GDPR en Wwft in de business;
 • Zorgdragen dat ICS, en C&BS in het bijzonder, in control is;
 • Uitvoerig contact met diverse collega’s van verschillende afdelingen.

Als Adviseur ben je onderdeel van de dienst bedrijfsvoering. Een dynamische afdeling die bestaat uit de onderdelen, Financiën, Planning & Control, ICT, HRM, zorgondersteuning, Zorgverkoop en Vastgoed. Internal Control is het middelpunt van de registratieve kant van onze organisatie en is na juiste en correcte facturatie het eindpunt van ons primair proces.

Als adviseur HT en IC ben je leidinggevende van een ervaren team van IC -medewerkers (4), werk je veel samen met de internal auditor, coördineer je operationeel de werking van HT en zorgt met het team dat de factuur juist verstuurd wordt.

Je geeft op een natuurlijke en coachende manier leiding aan het team en draag je zorg voor de inhoudelijke component. Je ontwikkelt een ervaren team verder door de uitgangspunten van horizontaal toezicht en het ‘three lines’ model in de werkzaamheden onder te brengen en zorg te dragen voor een correctie facturatie. Doordat vijf financieringsstromen bij GGZ NHN samenkomen, is belangrijk dat je energie haalt uit het verwerken en interpreteren van wet en regelgeving. Je draagt zorg voor een gedegen controleplan en zorgt dat alle activiteiten structureel plaatsvinden. Bevindingen worden concreet en helder in de organisatie teruggelegd. Dit doe je samen met de internal auditor. Samen zijn jullie partner in het terugdringen van de administratieve lasten en het voorkomen van onnodige activiteiten voor onze behandelaren.

CDD/Legal Analist

15-03-2021
 • adviseren van management en medewerkers (zowel in binnen- en buitenland) over de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving;
 • advisering in binnen- en buitenland m.b.t. zakelijke kredietverlening (bilateraal en syndicaten LMA), betalingsverkeer en nieuwe regelgeving;
 • opstellen/beoordelen van kredietdocumentatie zoals kredietovereenkomsten en zekerheden;
 • actualisering en opstellen van modelovereenkomsten en algemene voorwaarden;
 • uitvoeren van complexe (faillissement)onderzoeken (bijzonder beheer dossiers);
 • begeleiden of strategisch plannen van eventuele procedures in voorkomende gevallen;
 • opleiden van personeel op relevante juridische onderwerpen;
 • deelname aan internationale werk- en projectroepen met vakgenoten
 • gevraagde en ongevraagde advisering aan het management over de implementatie van wet- en regelgeving en intern beleid op het gebied van CDD;
 • assisteren van de Compliance Officer bij het opstellen van intern beleid en procedures m.b.t. voorkomen van witwassen en terrorisme financiering, sanctieregelgeving, anti-fraude/corruptie beleid;
 • meewerken aan toezichtrapportering aan Risk en Compliance Comité hoofdkantoor en externe toezichthouders NBB (België) en DNB (Nederland);
 • Het uitvoeren van ad-hoc onderzoeken op vraag van de regulator of hoofdkantoor.
 • Meewerken met CDD onderzoeken van cliënten (onboardings en reviews)
 • opleiding geven aan collega’s;
 • advisering aan collega’s in binnen- en buitenland;
 • data-analyse voor onderzoeken naar geografische-, klant- en productrisico’s;
 • deelname aan (internationale) werkgroepen;

compliance is centrally organized out of Amsterdam with some specific tasks for each
Coordinator to execute in each of the offices. The Compliance Coordinator supports the Director Legal &
Compliance for handling compliance and regulatory matters in the bank and the Madrid Branch. The role
of the Compliance Coordinator is to ensuring that all compliance and reputational risk and liability issues of the bank
and Madrid branch are adequately addressed. The Compliance Coordinator will provide (solicited an unsolicited)
advise to Director Legal & Compliance and staff on compliance matters. lt assists in implementing the compliance
programs and the accomplishment thereof upon instructions of Director Legal&Compliance and/ or the Compliance
Coordinator for the Madrid Branch. Further, it supports development of ethical/moral business norms in
the bank.

Pro-actively advising, support and assisting the Director Legal & Compliance, staff and clients on compliance/ AML
issues within the regulatory and internal rules&regulations, to mitigate compliance and regulatory risks of the Bank (and more specific Madrid office) and its staff

Maintaining effective compliance in MBN and Madrid branch through (a.o.) establishing MBN Compliance policies
Procedures and documentation, and the update/review ofthese in line with good standards and recent developments
(incl maintenance of procedures in ARIS)

Support the Director Legal & Compliance in coordinating and managing possible conflicts of
management. Further support the Director Legal & Compliance in handling of country and cross border compliance
incidents and investigations when needed

 • Ensure a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, (internal) control, and governance processes in order to align with Europe Corporate Objectives
 • Develop and stimulate “Internal Control Awareness” within each local business in Europe with the aim of adding value and improving operations
 • Develop relationships and contacts throughout the organization, including European subsidiaries management and operations staff, the external auditor and the Corporation Internal Audit Department in Japan
 • Support continuous development of standard approach and documentation for the internal audit department, tailored to the different business units within the organization and in line with developments in regulations and audit practices

Senior Actuaris

19-02-2021

Leadership or team member role covering following activities:

– Actuarial calculations and reporting (incl. meaningful analysis) in Solvency 2 or IFRS17.

Post-Covid: Travelling btw countries if needed.

As we are in the midst of a transformation the skills set / preferences can also play a role in your ultimate scope of

responsibilities.

– Improvement / harmonization of the existing processes surrounding data analysis, assumption

settings, actuarial models, and control framework.

– Business partnering: able to communicate clear messages towards our stakeholders in steering

our life business. Provide input / actively participate in various committees (e.g. reserve

committee / smart circles, etc): linking portfolio analysis to real world observations / product

features. Challenging the status quo is our creed!

– Leading / contributing towards new projects, such as M&A, improvement existing or setting up

new processes, implementation of new technology, etc