Inzake de 'oorlog' DNB versus Delta Lloyd – boete blijft, maar bestuurders Delta Lloyd winnen slag

01 augustus 2015

De juridische ’oorlog’ tussen De Nederlandsche Bank en Delta Lloyd zal nog wel even blijven duren. Gisteren, op 31 juli, is door de meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam de beslissing uitgesproken in de bestuurszaken over de boete die is opgelegd aan Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V. en de aanwijzing tot heenzending van een bestuurder van Delta Lloyd.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

De wet van de zwaartekracht

29 juli 2015

Ondanks lovenswaardige inspanningen van Sir Isaac Newton – en de geniale correcties op de theoretische onderbouw door ene Albert Einstein – weten we deze overheersende natuurkracht weliswaar redelijk goed te beschrijven, maar nog steeds niet te verklaren. Het is ons, gewone stervelingen, dan ook vergeven dat we het af en toe wat moeilijk hebben om de impact van de zwaartekracht precies in te schatten en dit zeker na een lange periode tijdens de welke de aandelen- en obligatiekoersen ontsnapt leken te zijn aan deze fundamentele neerwaartse kracht. Lees meer…

Hofenk: "Risk Management is een ieders verantwoordelijkheid binnen de Raad van Bestuur"

29 juli 2015

“Risk Management moet niet opgehangen worden aan een positie, maar onderdeel zijn van het DNA van de mensen in de organisatie. Je ziet nog te veel dat risk management wordt ervaren als een soort ‘corvédienst’, gedragen door de tweede lijn, met veel aandacht voor structuur, systeem, compliance en bureaucratie. Terwijl het onder de lijn draait om houding en gedrag. Het is onze ambitie om die slag te maken zodat het risico denken een tweede natuur wordt van de gehele business”, aldus Steven Hofenk, lid van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar.
Lees meer…

VIVAT Verzekeringen per saldo verkocht voor 1 euro

27 juli 2015

De verkoop van VIVAT Verzekeringen aan de Chinese verzekeraar Anbang is definitief. De Chinese toezichthouder op de verzekeringssector heeft ingestemd met de aankoop van VIVAT. De Nederlandsche Bank (DNB) had begin juli al toestemming gegeven voor de overname. Gerard van Olphen (CEO van SNS REAAL) en Jan Nooitgedagt (voorzitter Raad van Commissarissen van SNS REAAL) leggen hun huidige functie neer.  Lees meer…

Ook EY neemt maatregelen

24 juli 2015

 Vandaag maakt EY de samenstelling van de Raad van Commissarissen bekend.  Dit vooruitlopend op de wet- & regelgeving die in voorbereiding is en in navolging van enkele andere grote kantoren, die al eerder maatregelen aankondigden. Dit alles in verband met de schandalen en mogelijke boetes die nog boven de markt hangen voor de sector. 
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

God en (vooral) klein Pierke

23 juli 2015

Nu Griekenland (even?) niet meer het centrum van het universum blijkt te zijn – en God én klein Pierke (laatstgenoemde hierbij meestal niet gehinderd door enige feitelijke kennis van zaken) er nu hun mening over kwijt hebben kunnen geraken, kunnen we ons terug concentreren op andere contreien. De eurozone, China en de VS zijn tevens van enig belang voor de ontwikkeling van de wereldeconomie en het wel en wee op de internationale aandelen- en obligatiemarkten en verdienen – af en toe – vandaar enige aandacht. Lees meer…