Het transformatiewiel

13 april 2016

Edwin Tuin
Organisaties verkeren continu in onbalans en worden geconfronteerd met nieuwe technologie en nieuwe sociale uitdagingen. De tijd van opeenvolgende veranderstappen (Lewin, Kotter) en stabiele periodes is voorbij. Uit onderzoek blijkt dat belangrijke valkuilen bij managen van veranderingen zijn (1) het wegebben van momentum, (2) uitblijven van benefits, (3) motivatie op pijl houden en (4) leren van veranderingen. Het is de hoogste tijd om organisatietransformatie anders te benaderen om sneller, innovatiever en goedkoper te veranderen en deze valkuilen beter te ondervangen.
Lees meer…

Studio 100 slachtoffer fraude

12 april 2016

Het amusementsbedrijf Studio 100 is slachtoffer geworden van fraude van binnenuit. Volgens Belgische media heeft een van de topmannen miljoenen euro’s kunnen wegsluizen middels gefingeerde facturen. De interne controle kwam de fraude op het spoor. Inmiddels is de man aangehouden en de zaak wordt voorbereid door het Gerecht in Antwerpen. Eén van de bekende figuren binnen Studio 100 is Piet Piraat…

Whitepaper

 

Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?

11 april 2016

De vraag is of transparantie bijdraagt aan het vertrouwen in de toezichthouder. Dat is de centrale vraag in de oratie van Femke de Vries. Op dinsdag 29 maart hield zij haar inaugurele rede als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar redevoering op 29 maart pleitte Femke de Vries voor meer onderzoek naar het nut en de noodzaak van transparantie in het toezicht. De veronderstelling lijkt vaak te zijn dat het vertrouwen in de toezichthouder gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders. Femke de Vries betoogde in haar oratie dat de inzet van transparantie door toezichthouders nog veel op intuïtie is gebaseerd.

De bijzondere leerstoel Toezicht is ingesteld door het bestuur van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren en is onbezoldigd. De volledige tekst van de oratie van Prof. Mr. Dr. Femke de Vries kunt u als “white paper” downloaden.

De AFM op weg naar een technologie en data gedreven organisatie

08 april 2016

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) presenteerde gisteren haar jaarverslag over 2015. De brede toezichtaanpak heeft in 2015 haar vruchten afgeworpen. De AFM richtte zich het afgelopen jaar naast het herstel van problemen uit het verleden in de sectoren waar de AFM toezicht op houdt, ook op voor die sectoren relevante ontwikkelingen en risico’s. Met het oog op de toekomst heeft de AFM in 2015 de organisatie versterkt en vernieuwd.
Lees meer…

Nieuwe Raad van Commissarissen bij ABN Amro Bank

07 april 2016

De huidige benoemingstermijn van de voorzitter, Rik van Slingelandt, eindigt op de Algemene Vergadering, evenals die van Hans de Haan. Op de agenda staat ook de voordrachten van Arjen Dorland, Frederieke Leeflang en Tjalling Tiemstra als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Bert Meerstadt besloot om in de loop van 2016 terug te treden, maar inmiddels is hij met onmiddellijke ingang teruggetreden, omdat hij genoemd is bij de Panama Papers. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Reis rond de financiële wereld

07 april 2016

Eerst even terugblikken op de evolutie sedert januari 2012. Vanuit Europees perspectief vormden Amerikaanse aandelen (veruit) het beste beleggingsperspectief, gemotiveerd door de ontwikkeling van bedrijfsresultaten, de muntappreciatie en verder gesteund door dalende rentetarieven en risicopremies. Europese aandelen moesten al medio 2015 afhaken omwille van een uitblijvend herstel van de groei, ondanks de agressieve monetaire stimulansen die de obligatiekoersen naar ongeziene recordniveaus brachten. Lees meer…

Onthullingen Panama Papers zat er aan te komen

06 april 2016

De laatste dagen is er nogal wat te doen rond de Panama Papers. En inderdaad, de vele vennootschappen en namen van bekende personen, waaronder politici, zakenmensen en topsporters die nu ‘boven water’ gaan komen zullen het grote publiek doen smullen. Maar niet alleen dat, het grote publiek zal, gesteund door verschillende politieke partijen, om strengere controle vragen en dus beter compliance maatregelen eisen.  Lees meer…

IIA: “Laat Internal Audit jaarlijks rapporteren over governance en risicobeheersing”

05 april 2016

Het Instituut van Internal Auditors (IIA) heeft gereageerd op de voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). Het IIA is verheugd over de prominentere positie van de Internal Audit Functie (IAF) in de Code, maar geeft tegelijkertijd aan dat er nog ruimte is voor verbeteringen.
Lees meer…