AFM beboet International Card Services

16 juni 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van €2.400.000 opgelegd aan International Card Services bv (ICS). De boete is opgelegd omdat ICS van juni 2012 tot maart 2015 meer krediet heeft verstrekt dan verantwoord was. Hierdoor hebben kaarthouders meer rente en kosten moeten betalen aan ICS en zijn ze mogelijk in financiële problemen geraakt, althans volgens de AFM.


ICS is een bank die haar klanten doorlopend krediet aanbiedt in de vorm van creditcards met een ‘Gespreid Betalen Faciliteit’. De AFM heeft meldingen van klanten van ICS ontvangen die opnieuw inkomensgegevens moesten verstrekken, waarna bleek dat hun inkomen ontoereikend was voor de eerder aan hen toegekende kredietlimiet. De AFM is vervolgens een onderzoek gestart bij ICS. In 26 van de 29 onderzochte dossiers heeft de AFM het verschijnsel overkreditering vastgesteld. Klanten van ICS mochten 15% meer betalingen met een creditcard doen dan volgens de kredietlimiet was toegestaan. Ook hield ICS bij de vaststelling van de kredietruimte ten onrechte geen rekening met eventuele kosten voor kinderen van de klant. ICS heeft inmiddels een regeling vastgesteld om gedupeerde kaarthouders te compenseren en heeft daarvoor een bedrag van circa €47.000.000 gereserveerd.
De AFM vindt een boete van €2.400.000 in dit geval passend. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, maar ook met de door ICS getroffen regeling om gedupeerde klanten tegemoet te komen. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *