Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?

11 april 2016

De vraag is of transparantie bijdraagt aan het vertrouwen in de toezichthouder. Dat is de centrale vraag in de oratie van Femke de Vries. Op dinsdag 29 maart hield zij haar inaugurele rede als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
Femke de Vries was vorig jaar, toen nog in dienst bij De Nederlandsche Bank, een van de sprekers op ons Risk & Compliance Congres (4 juni 2015), juist ook over dat thema Transparantie en Toezicht. Meer daarover kunt u lezen op ons platform.
In haar redevoering op 29 maart pleitte Femke de Vries voor meer onderzoek naar het nut en de noodzaak van transparantie in het toezicht. De veronderstelling lijkt vaak te zijn dat het vertrouwen in de toezichthouder gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders. Femke de Vries betoogde in haar oratie dat de inzet van transparantie door toezichthouders nog veel op intuïtie is gebaseerd.
De bijzondere leerstoel Toezicht is ingesteld door het bestuur van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren en is onbezoldigd.
De volledige tekst van de oratie van Prof. Mr. Dr. Femke de Vries kunt u als “white paper” downloaden via ons platform.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *