“Het probleem met Solvency 2 is dat het kapitaal wordt ingezet op consolidatie en niet op verandering”

09 oktober 2014
Kennisbank

Frank van den Nieuwenhuijzen
Het Risk & Compliance Platform Europe sprak met Mike McGavick. De Amerikaan combineert verschillende sleutelfuncties in verzekeringen. Hij is als  ervaren CEO ook voorzitter van de Geneva Association, een denktank voor de branche. hij geeft nu aan XL Group plc, een (her)verzekeraar met onder meer een vestiging in Amsterdam. McGavick staat bekend om zijn heldere en vaak provocerende visies op de financiële sector. “Een gezond banksysteem vereist vertrouwen, en dat is niet wat de politiek nu toont. Politici en toezichthouders blijven maar met het beschuldigende vingertje naar de banken wijzen. Dit vertraagt de kans op economisch herstel.” Lees meer…

admin

De risicovolle roltrap…

09 oktober 2014
Kennisbank

Gehaast liep ik met koffer, tas en jas de roltrap op bij Station Zuid in Amsterdam. Gehaast omdat ik al aan de late kant was voor mijn vlucht naar Kuala Lumpur vanaf Schiphol. Mijn zware koffer paste net op de trede van de roltrap. Abrupt stopte de roltrap toen ik halverwege de trap was. Iedereen schrok even op en schommelde even op de trap. Dus spullen oppakken en verder maar lopen… Dat was dus juist hèt moment dat de slimme zakkenroller op Station Zuid in gedachten had. Afleiding en plotselinge drukte op de roltrap. Bij de trein aangekomen voelde ik aan mijn broekzak en ik merkte dat mijn portemonnee weg was. Je gaat dan in een seconde alles na. Waar kan ie zijn, verdorie.  Met een sneltreinvaart checkte ik alle opties… maar al snel begreep ik de situatie. De roltrap! Lees meer…

Feiten en fictie rond de AFM

09 oktober 2014
Kennisbank

Larry van der Schoor
De financiële sector maakt een fase van echte herstructurering door. De balansen worden verkort, de kredietportefeuilles worden doorgelicht, kosten en personeelsbestand staan onder druk. Het zelfonderzoek gaat bij veel instellingen nog dieper, naar hun functie, strategie èn verdienmodel. Kortom, de sector staat voor een grote verandering. Maar wat is de rol van de AFM?
Lees meer…

Ondernemen zonder corruptie

08 oktober 2014

Wanneer voldoet het anti-corruptiebeleid van de organisatie aan de (internationale) normen? Hoe handelt u als de voornaamste concurrenten wél aan omkoping doen? Al enige tijd geleden verscheen het boek Ondernemen zonder corruptie. Een serie opstellen van specialisten uit het veld van fraudebestrijding en compliance. Lees meer…

DNB publiceert 'Good Practices – bestrijden corruptie'

08 oktober 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft good practices gepubliceerd die banken en verzekeraars moeten helpen om corruptie, omkoping en belangenverstrengeling te vermijden. Deze publicatie volgt op onderzoek van DNB. Het onderzoek toont aan dat deze sectoren meer kunnen doen om corruptierisico’s te onderkennen en gericht aan te pakken, aldus DNB.
Voor meer informatie, zie: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb308952.jsp

Nieuwe editie van 'Compliance in het financieel toezichtrecht' gepubliceerd

08 oktober 2014

Op 9 oktober 2014 verscheen ‘Compliance in het financieel toezichtrecht’ (tweede herziene druk, Kluwer), onder redactie van Mr. C. Beuze, Mr. M. Jurgens, Mr. R. Stijnen. Het voorwoord is van de hand van de heer Antony Burgmans. Het boek bevat nuttige bijdragen van bekende juristen, werkzaam in de rechterlijke macht, de advocatuur en in de compliance praktijk. Lees meer…

Aanpassing AML toezicht voor advocaten per 1 januari 2015

08 oktober 2014

Per 1 januari 2015 zijn de lokale Dekens van de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA) belast met het toezicht op naleving van de WWFT door advocaten. NOvA biedt richtlijnen voor haar leden. Deze richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd en zijn beschikbaar op de website van NOvA. De huidige toezichthouder op dit gebied (Bureau Financieel Toezicht, BFT) heeft eveneens richtlijnen gepubliceerd, welke specifiek van toepassing zijn op advocaten die werkzaam zijn in Nederland. Deze richtlijnen zijn op de website van BFT te raadplegen.
Lees meer…