Dan toch maar dollars kopen?

05 december 2014

Een Europese recessie voorkomen en de inflatie opkrikken: zie daar de goede voornemens van ECB-voorzitter Mario Draghi voor 2015. En dat terwijl de USA bezig zijn met de economische heropleving. De eerste Amerikaanse renteverhoging dient zich aan. Dat zal volgens de experts van KBC resulteren in een positief maar volatiel beursjaar met een absolute topprestatie voor de dollar.
Dit jaar had het jaar van het herstel moeten worden in de eurozone en voor de VS zou het jaar van de versnelling. Noch het één noch het andere kwam uit. De Amerikaanse groei kende een valse start door een uitzonderlijk koude winter. De verwachte groei werd een economische krimp tijdens het eerste kwartaal. De wereld slaakte een zucht van opluchting na de sterke cijfers van het tweede kwartaal.
In de eurozone zagen we de omgekeerde beweging. Het jaar ging betrekkelijk goed van start. In mei trokken tal van zakenbankiers hun groeiverwachtingen zelfs nog op. Maar vanaf toen ging het alleen maar bergafwaarts. De Oekraïnecrisis woog op het gemoed, het tanende vertrouwen vertaalde zich in minder investeringen. Duitsland ontsnapte het derde kwartaal maar ternauwernood aan een recessie. De eurozone groeide nauwelijks, met dank aan de hervormingen in landen als Portugal, Spanje, Ierland en ook Nederland. De ‘kneusjes’ van weleer zijn mogelijk de steunpilaren voor 2015. Landen die amper hervormingen hebben doorgevoerd, zoals Frankrijk, Italië en België, dreigen verder aan te modderen. Het feit dat de Italiaanse economie vandaag de dag nog even groot is als vijftien jaar geleden is een vaag teken.
Wel of geen triple dip
De experts van KBC geloven niet dat de eurozone een derde recessie – twee kwartalen van negatieve groei – in 2015 zal meemaken. Dankzij de daling van de olieprijs met 10% die de economische groei een duw in de rug van 0,2 procentpunt. Eenzelfde daling van de euro tegenover de belangrijkste handelspartners zorgt voor een cumulatief positief effect van 1 procentpunt over een periode van 3 jaar. De Europese besparingen zullen minder hard aankomen. Amper eenderde van de tijdens de vorige vier jaren doorgevoerde besparingen staan geprogrammeerd voor de komende vier jaar. Dankzij de stresstests en verbeterde kapitaalposities is het wachten nu op een grotere investeringsvraag.
Misschien helpt het investeringsfonds dat de Europese Commissie onlangs op poten zette daar een handje. Want een structurele heropleving in de eurozone is maar mogelijk als de investeringscyclus terug aangezwengeld wordt.
Inflatie
Groei houdt de hoge schuldenlast in de eurozone draagbaar. Groei zou moeten resulteren in een hogere inflatie, maar…. De ECB haalt alles uit de kast om die groei en inflatie de kans te geven. Met de verlaging van de rente tot 0,05% is de bodem bereikt. Rest alleen nog een daling van de euro om de groei en inflatie op te krikken? Meer euro’s creëren? Het plan van de ECB is om tegen eind 2016 een netto uitbreiding van de ECB-balans te beogen met 1 000 miljard euro. Het opkopen van overheidsobligaties – de Duitsers staan alsmaar meer alleen met hun ‘Nein’ – maakt integraal deel uit van dat plan. In het eerste kwartaal van 2015 verwachten de economen van KBC de officiële aankondiging. Mario Draghi heeft aangegeven dat hij er alles aan zal doen om de inflatie zo snel mogelijk weer in de richting van de 2%-doelstelling te duwen.
En de dollar dan?
Het groeiverschil tussen de VS en de eurozone neemt alsmaar toe. Dat geldt ook voor de rentekloof die alsmaar meer in het voordeel van de VS zal spelen. En voor de ECB is een verzwakking van de euro de enige nog resterende piste voor een verdere versoepeling van het monetaire beleid. Een appreciatie van 1,24 dollar naar 1,15 dollar per euro tegen eind 2015 behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *