Opmerkelijke actie van het Gerechtshof: aangifte tegen Ministerie van Financiën

29 november 2014

Zoals gisterenavond uit de uitzending van Nieuwsuur bleek heeft de president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 11 november jongstleden aangifte gedaan tegen het Ministerie van Financiën. De Belastingdienst weigert namelijk de identiteit bekend te maken van de ‘premiejager / tipgever’ die de Belastingdienst informatie verschaft heeft over Nederlandse belastingplichtigen en hun bankrekeningen in Luxemburg.

De president van het Gerechtshof, Fred van der Winkel kwam zelf in de uitzending en gaf de nodige uitleg. De twee ambtenaren van de Belastingdienst zwegen, ondanks de nadrukkelijke opdracht van het Gerechtshof en een tussenvonnis van de Rechtbank. De landsadvocaat stelde namens de Belastingdienst ‘Er spelen hier andere belangen en er heeft op hoge niveaus afstemming plaatsgevonden.’
De toenmalige (in 2009) staatssecretaris Jan Kees de Jager kocht de informatie in ruil voor anonimiteit van de tipgever, maar dat lijkt nu toch te gaan wankelen…
De president van het Gerechtshof stelt echter dat een ambtelijk bevel om te zwijgen ‘bij hem op geen begrip kan rekenen. Dit is een gedraging binnen het apparaat van de Nederlandse Overheid waartegen artikel 162 Wetboek van Strafvordering de Nederlandse samenleving beoogt te beschermen,’ aldus Van der Winkel.
Een zeer interessante zaak dus voor juristen, risk managers en compliance officers. Wordt vervolgd.

Bron: Nieuwsuur  • Michael van Woerden

    Dit bericht roept de recente waarschuwing in herinnering van Mr Geert Corstens, oud-President van de Hoge Raad. In zijn rede ter gelegenheid bij zijn afscheid bij de Hoge Raad op 1 november 2014 maande Corstens politici en het binnenlands bestuur om de rechterlijke macht niet te belemmeren door interventies en sturing langs de zijlijn omdat dit raakt aan de fundamenten van de rechtstaat. Corstens wees op de schikking van 70 miljoen euro die het Openbaar Ministerie met de Rabobank onlangs trof in de Libor-affaire en de recente smeergeld-schikking van maar liefst 192 miljoen euro met SBM Offshore. Door fraudezaken niet in de openbare rechtszaal maar binnenskamers af te handelen kan de publieke verantwoording tekort schieten, aldus Corstens. Spitsroede lopen in het belang van de rechtstaat dus. Niet alleen voor de bedrijven die wangedrag behoren uit te bannen, maar ook voor het OM en het politiek bestuur dat graag snel scoort in plaats van het eigen vervolgingsbeleid aan de rechter voor te leggen met alle vertraging en onzekerheid van dien.
    Michael van Woerden, 2 december 2014

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *