Vanaf 1 januari 2015 voorbereidende Solvency II rapportages verplicht voor verzekeraars

28 november 2014

Het Ministerie van Financiën heeft besloten om met ingang van 2015 bij verzekeraars voorbereidende Solvency II rapportages verplicht te stellen. Dit heeft alles te maken met inwerkingtreding per 1 januari 2016 van het nieuwe risicogeörienteerde toezichtregime Solvency II voor grote en middelgrote verzekeraars.
Met de verplichtstelling van de Solvency II rapportages wordt ook het criterium voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar voor kapitaalontrekkingen door verzekeraars (het Theoretisch Solvabiliteitscriterium, TSC) vervangen door de Solvency II positie.
De berekeningen op basis van Solvency II geven een beter antwoord op de vraag of verzekeraars de komende 12 maanden aan de solvabiliteitseisen kunnen voldoen dan het TSC dat kan doen. DNB beschouwt deze stap dan ook als een verdere verbetering van haar toezichtinstrumentarium. De Wet op het financieel toezicht blijft het geldende wettelijke kader in 2015 (Solvency I).
Bron: DNB en Rijksoverheid

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *