Compliance in de dealingroom

11 november 2014
Kennisbank

De eisen die regulators stellen aan financiële instellingen worden vooral niet lichter. Zeker als het gaat om de communicatie in de dealingroom is die regelgeving streng en ook complex. Alleen met excellente IT oplossingen kan dit adequaat worden gedaan. Gudmundur Kristjansson, Director Trading Floor Applications van NICE en Harry Spronk, Sales Manager van NICE Actimize, werden door het Risk & Compliance Platform Europe ondervraagd over communicatie aspecten in de dealingroom, met het oog op de toegenomen regeldruk, ook daar in de dealingroom.
Lees meer…

Betrouwbaarheidsperceptie bankiers in de UK

09 november 2014

Uit een niet nader gespecificeerd onderzoek onder Britse volwassenen is een nieuw dieptepunt gesignaleerd als het gaat over hoe betrouwbaar bankiers gevonden worden. Slechts een schamele 21% van de ondervraagden zegt van mening te zijn dat bankiers in hun ogen de waarheid spreken. Hiermee moeten bankiers slechts één andere groep achter zich dulden in deze ´betrouwbaarheidsindex´; namelijk politici die door 18% van de respondenten geloofd worden. Lees meer…

Schikkingen met toezichthouders in het vooruitzicht

07 november 2014

Volgens de Wall Streeet Journal zal er binnenkort een schikking getroffen worden tussen enerzijds de Amerikaanse en Britse toezichthouders en anderzijds een zevental banken van Amerikaanse, Britse en Zwitserse origine.
Al deze banken waren betrokken bij de manipulatie rond valutakoersen. De verschillende banken zouden bereid zijn om flink in de buidel te tasten om tot een regeling te komen met de toezichthouders.

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Sushi bij de Chinees

04 november 2014

We hadden het niet op het menu verwacht. We keken misschien te reikhalzend uit naar een doortastend stimuleringspakket van de Chinese overheid. De noodzaak was (en is) er, de mogelijkheden zijn er en er is niets wat in de weg staat van een massieve monetaire injectie om de Chinese economie terug op een hoger groeipad te brengen. En (puur bijkomstig natuurlijk) het zou de West-Europese economie een positieve impuls kunnen geven die in onze contreien bijzonder welkom zou zijn. Lees meer…

Een half jaar Merel van Vroonhoven

01 november 2014

Bestuursvoorzitter mevrouw Ir. Merel van Vroonhoven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sprak eind oktober tijdens het jaardiner van VBA, de beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals, over het belang van de klant centraal stellen. Ze sprak over haar eerste half jaar als bestuursvoorzitter van de AFM en de vele gesprekken die ze in die periode heeft gevoerd. Lees meer…

Belastingontduiking wereldwijd aangepakt

31 oktober 2014

51 landen hebben op 29 oktober de multilaterale Competent Authority Agreement ten aanzien van de Common Reporting Standard (CRS) getekend. Overheden gaan belastingontduiking steeds intensiever te lijf. Financiële instellingen krijgen om deze reden (zeer) regelmatig het verzoek om informatie en persoonsgegevens te leveren. In internationale overeenkomsten wordt het doorgeven van informatie persoonsgegevens vastgelegd. Zo heeft de Competent Authority Agreement als doel het verzamelen van fiscusgegevens ter bestrijding van fraude. Lees meer…